ตัวชี้วัดความสำเร็จ ( Key Performance Indicators) - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 27

 • 190 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ( Key Performance Indicators). ประเมินสถานภาพ. 3. การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์. 1. การวางแผนกลยุทธ์. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย. ผลงาน/ผลสัมฤทธิ์ Results Performance. Feedback. SWOT Analysis. ประเมินผล. สภาพแวดล้อมภายใน

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ( Key Performance Indicators)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Key performance indicators

(Key Performance Indicators)


Key performance indicators

3.

1.

/

Results

Performance

Feedback

SWOT Analysis

(Strength Weakness)

(Opportunity Threat)

BSC/KPI

/

STEP

C-PEST

2S4M

7 S

( 1 )

MTEF

Medium Term Expenditure Framework ( 3 )

 • /

Star Question Mark

Cash Cow Dog

2.

(Conventional Method)

(Logical Framework)


Key performance indicators

Success

Sweet Dream

Gambling

Failure


Key performance indicators

If you cant measure , you cant manage.

If you cant measure , you cant improve.

What get measure , gets done.


Key performance indicators

Region or Geographical Area =

Specific Sector =

Impact/Policy Indicator

5

OutcomeIndicator

4

3

Output Indicator

2Process Indicator

2

1

Input Indicator


Key performance indicators

/

: 2Q2T1P

: 2Q2T1P

: 2Q2T1P

: QQCT


Key performance indicators

1. (CBF)

2.

3. (2Q2T1P/ QQCT)

4. (VARS)

 • 5. ( xx)

  6. ( 80)


Key performance indicators

1 :

Impact indicator

Impact indicator

Outcome indicator

Output indicator


Key performance indicators

-

Impact indicator

, ,

Outcome indicator

,,

Output indicator

, , ,


Key performance indicators

2 :


Key performance indicators

1.

-

2. -

-

3.


1 2q2t1p

3 :

1. / / (2Q2T1P)

Quantity =

Quality =

Time =

Target group =

Place =


2 qqct

2. (QQCT)

Quantity =

Quality =

Cost=

Time =


Key performance indicators

 • Quantity =

1. 1 ()

2.

3.


Key performance indicators

 • Quality =

1.

2.


Key performance indicators

 • Cost=

1. .. 1 1

2. .. 1 2556 1


Key performance indicators

 • Time =

/

1.

2.


Key performance indicators

4 :

 • Validity =

 • Availability =

 • Reliability=

 • Sensitivity =


Key performance indicators

6

5 :

 • (Number)

 • (Proportion)

 • (Ratio)

 • (Rate)

 • (Percentage)

 • (Mean)


Key performance indicators

:

5


Key performance indicators

4

6 :

 • ( )

 • ( )

 • ( )

 • ( . ).


Key performance indicators

( )

100

100


Key performance indicators

( )


Key performance indicators

( )

50


Key performance indicators

( . ).

3


Key performance indicators

:

:

:


Key performance indicators

:

2556

2557

2558

2559

92

94

96

98

100

92

100

100

100

100


 • Login