federaal elektronisch portaal e portal
Download
Skip this Video
Download Presentation
Federaal elektronisch portaal (e-portal)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Federaal elektronisch portaal (e-portal) - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Federaal elektronisch portaal (e-portal). Bijdrage sociale zekerheid. E-portal: wat ?. dynamisch beheerde website fungerend als unieke toegangspoort voor geïntegreerde elektronische informatie en diensten die worden aangeboden door achterliggende systemen. E-portal: typische kenmerken.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Federaal elektronisch portaal (e-portal)' - shelby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
e portal wat
E-portal: wat ?
 • dynamisch beheerde website
 • fungerend als unieke toegangspoort
 • voor geïntegreerde elektronische informatie en diensten
 • die worden aangeboden door achterliggende systemen
e portal typische kenmerken
E-portal: typische kenmerken
 • integratie van verschillende diensten
 • multidimensionaliteit
 • personaliseerbaarheid
 • dynamisch beheer van de inhoud
e portal integratie van diensten
E-portal: integratie van diensten
 • informatie
  • duurzame informatie
  • nieuws
 • e-mail
 • transacties
  • elektronische formulieren
  • transacties (two phase commit)
e portal multidimensionaliteit
E-portal: multidimensionaliteit
 • zelfde diensten zijn toegankelijk volgens
  • gebeurtenissen (geboorte, tewerkstelling, oprichting onderneming, …) (« intentiegericht »)
  • doelgroepen (burgers, ondernemingen, eigen personeel, …)
  • themata (sociale zekerheid, werk, cultuur, …)
e portal personaliseerbaarheid
E-portal: personaliseerbaarheid
 • qua
  • vormgeving
  • interface
  • inhoud
 • door
  • gebruiker
  • aanbieder
   • impliciet: regels gekoppeld aan profielen toegewezen op basis van analyse van gebruikersgedrag
   • expliciet: regels gekoppeld aan expliciet toegewezen profielen
e portal dynamisch beheer inhoud
E-portal: dynamisch beheer inhoud
 • scheiding inhoud en vormgeving
 • inhoud bruikbaar voor meerdere doeleinden (websites, portals, brochures, …)
 • mbv content management tool
  • ondersteuning aanmaak door templates en work flow met diverse rollen
  • mogelijkheid tot automatische (re)indexering
niveau s van e services
Niveau’s van e-services

Niveau 4

Integratie

Overkoepelende

informatie en

transacties zijn

toegankelijk via

intentiegerichte

portalen

De back offices zijn

geïntegreerd en

de bedrijfsprocessen zijn

re-engineered

Niveau 3

Transactie

Gebruiker kan

elektronisch

communiceren

met afzonderlijke

overheids-

diensten en de

toepassingen van

de overheidsdiensten

antwoorden

elektronisch

op het verzoek

van de

gebruiker

Niveau 2

Interactie

Gebruikers kunnen

elektronisch

communiceren met

afzonderlijke

overheidsdiensten maar

diensten kunnen niet

per definitie elektronisch

communiceren met

de gebruiker

Waarde voor de klant

Niveau 1

Informatie

Overheidsdiensten

publiceren informatie

op het web

Complexiteit / Kostprijs

belang van back office integratie
Belang van back office integratie
 • principes gehanteerd in sociale zekerheid
  • gedecentraliseerde, maar eenmalige gegevensinzameling
  • taakverdeling inzake gegevensbeheer (principe van de authentieke bron)
  • elektronische gegevensuitwisseling en work flow
  • unieke identificatiesleutel per entiteit
  • ondersteund door
   • horizontale diensten aangeleverd door KSZ of FEDICT
   • standaarden uitgewerkt binnen Algemeen Coördinatiecomité in nauwe samenwerking met FEDICT (XML, IP, …)
e portal gebruikersstandpunt
E-portal: gebruikersstandpunt
 • zo geïntegreerd mogelijke dienstverlening
 • via kanalen naar eigen keuze
 • gemakkelijk vindbaar op zo natuurlijk mogelijke wijze (intentiegerichte taxonomie, search engine, …)
 • over verschillende dienstverleners en overheidsniveaus heen
 • met minimum aan administratieve lasten
  • maximaal hergebruik van beschikbare gegevens
  • multifunctioneel gebruik meegedeelde gegevens
e portal leveranciersstandpunt
E-portal: leveranciersstandpunt
 • wil om eigen identiteit te behouden
 • eenmalige ontwikkeling elektronische diensten, ongeacht kanaal
  • eigen website
  • verschillende portalen
  • andere elektronische kanalen (vb. PDA, GSM, TV met settopbox, …)
e portal 1 dienstverleningskanaal
E-portal: 1 dienstverleningskanaal
 • tussen anderen
  • papier
  • telefoon
  • andere elektronische kanalen: PDA, GSM, TV met settopbox, …
 • belang van customer relationship management
  • globale dienstverlening ongeacht kanaal
  • kwaliteitscontrole
  • feedback
gezonde werkprincipes
Gezonde werkprincipes
 • poog ontwikkeling e-portal niet te monopoliseren
 • gebruik de portal niet als breekijzer om bevoegdheidsverdeling en taakverdeling inzake aanbod van diensten te wijzigen, of bereidheid tot medewerking komt in gedrang
gezonde werkprincipes1
Gezonde werkprincipes
 • zorg voor stabiele omgeving, technisch en qua thesaurus en taxonomie, en integreer de diensten geleidelijk
 • onderscheid duidelijk de rollen tot
  • uitbouw en exploitatie van technische omgeving: best gemeenschappelijk omwille van kostefficiëntie
  • uitbouw en exploitatie van inhoud: best decentraal
   • ondersteund door gemeenschappelijke tools
   • met gemeenschappelijke thesaurus en taxonomie
goede gelegenheid voor
Goede gelegenheid voor …
 • kritisch nadenken over wijze van informatie-inzameling en creëren van nieuwe toegevoegde waarde
  • leesbare en begrijpbare teksten
  • analyse van behoefte aan gegevensinzameling
  • harmoniseren begrippenapparaat
  • eerst controle van de gegevens, daarna gegevensinzameling
  • voorstellen van defaultwaarden op basis van vorige gegevensoverdracht
  • on-line hulp
  • simulatie-omgevingen
waar staan sociale parastatalen
Waar staan sociale parastatalen ?
 • sterk geïntegreerde back office via netwerk van de sociale zekerheid, met openheid naar andere sectoren bij voorkeur via UME van FEDICT
 • aparte websites met
  • informatie in de vorm van statische html-pagina’s
  • soms afdrukbare formulieren
  • geen content management tool, tenzij voor instructies aan werkgevers mbv Lotus Notes toepassing
waar staan sociale parastatalen1
Waar staan sociale parastatalen ?
 • 5 operationele transacties (DIMONA, raadpleging personeelsbestand, werfmelding, detachering, inhoudingsplicht)
 • 20-tal andere transacties in de maak volgens stricte timing onder coördinatie van SmalS-MvM (vnl aangiften van sociale risico’s)
waar staan sociale parastatalen2
Waar staan sociale parastatalen ?
 • embryonaire e-portal met
  • statische html-pagina’s
  • verwijzingen naar websites
  • integratie van transacties
  • zonder content management tool
  • met customer relationship management tool
  • omkaderd door contact center ERANOVA
lastenboek federale e portal
Lastenboek federale e-portal
 • post 1: due diligence, analyse en ontwerp van e-portal (stap 1 statisch, stap 2 transactioneel)
 • post 2: hardware en software (stap 1 statisch, stap 2 transactioneel)
 • post 3: ontwikkeling, integratie, implementatie en testen van statische e-portal (informatie)
lastenboek federale e portal1
Lastenboek federale e-portal
 • post 4: ontwikkeling, integratie, implementatie en testen van transactioneel e-portal
 • post 5: hosting, exploitatie, correctief, preventief en evolutief onderhoud en wijzigingen
 • post 6: advies en begeleiding voor FOD’s en parastatalen
visie sociale parastatalen
Visie sociale parastatalen
 • evolutie naar websites met dynamische informatieve pagina’s, beheerd mbv content management tool
 • uitwerking van e-transacties voor elke dienst verleend aan sociaal verzekerden en ondernemingen, gehost op applicatieserver van parastatale of onderaannemer
visie sociale parastatalen1
Visie sociale parastatalen
 • mogelijkheid tot doorverwijzing naar onderdelen van websites en transacties vanuit zoveel mogelijk e-portals
 • mogelijkheid tot gebruik van inhoud aangeleverd door sociale parastatalen of FOD’s in content management tool zowel voor de federale e-portal, voor de e-portal van de sociale zekerheid als voor de eigen websites van de sociale parastatalen
visie sociale parastatalen2
Visie sociale parastatalen
 • vedere uitbouw e-portal van de sociale zekerheid wordt gecoördineerd door de SmalS-MvM en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
ad