slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
7. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale…

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 65

7. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale… - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

7. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale…. Prezentace pro seminář 21. prosince 2010, Červenka. Využijte možnosti získat peníze na vaše projekty z programu LEADER!. Obsah. SPL 7. výzva – plán, alokace Fiche 3, 4, 5, 6 Další podklady k projektům

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 7. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale…' - shelby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

7. výzvaStrategický plán LeaderHanáci se rozkévale…

Prezentace pro seminář

21. prosince 2010, Červenka

slide2

Využijte možnostizískat penízena vaše projektyz programu LEADER!

slide3

Obsah

 • SPL
 • 7. výzva – plán, alokace
 • Fiche 3, 4, 5, 6
 • Další podklady k projektům

- dokumenty, pokyn, informace,

kontakty, výběr projektů…

Moravská cestaRegion v srdci Olomouckého kraje

slide4

REGION:

Obyvatel:

26 665

Rozloha:

25 060 ha

Hustota:

106,3

19 obcí

59 místních částí

20.12.2010

Snímek 4

slide6

Výzvy 2008-2010

Nový zpravodaj…

slide11

7. Výzva - alokace

Celková výše dotace pro projekty pro 7. výzvuje 30 % alokace roku 2011 (+10%).

slide12

Časový plán (V7)

Termín vyhlášení výzvy: 26. 11. 2010

Seminář: 21. 12. 2010, Červenka

Konzultace: Viz kontakty

Příprava projektů: listopad 2010 – leden 2011

Termín příjmu žádostí:

Od 19. do 21. ledna 2011 do 12 hodin

Jednání programového výboru (PV): 4. 2. 2011

Veřejná prezentace projektů: 15. 2. 2011

Jednání výběrové komise: 15. 2. 2011

Schvalování PV a info na webu: 16. 2. 2011

slide14

Fiche – popis

Společná pravidla:

Způsobilé výdaje:

Minimálně 100.000 Kč

Maximálně 2.000.000 Kč (dle opatření méně)

Výše dotace:

 • Podnikatelské projekty: zpravidla nejvýše 50%
 • Veřejné a neziskové projekty: nejvýše 90%

Žadatelé:

- subjekty z obcí do 25.000 obyvatel

slide15

Fiche 3:

Od Bouzova vítr věje…

v Pomoraví se něco děje

Hlavní opatření PRV:

III.1.3. Podpora cestovního ruchu

Záměr a) Budování pěších tras, vinařských stezek a hipostezek

Oprávnění žadatelé:

Zemědělský podnikatel; Nezemědělské podnikatelské subjekty začínající (méně než 2 roky historie)

Oblasti podpory (typy aktivit) - záměr a)

Zmapování, propojení a propagace místních přírodních a kulturních památek a regionálních atrakcí pro turistické oživení a povzbuzení rozvoje cestovního ruchu.

- vybudování pěších a lyžařských tras, vinařských stezek a hipostezek mimo území lesů (směrové tabule, značky, odpočinková místa podél tras a stezek)

slide16

Fiche 3:

Od Bouzova vítr věje…

v Pomoraví se něco děje

Hlavní opatření PRV:

III.1.3. Podpora cestovního ruchu

Záměr b) Malokapacitní ubytovací a stravovací zařízení, volný čas

Oprávnění žadatelé:

Zemědělský podnikatel; Nezemědělské podnikatelské subjekty začínající (méně než 2 roky historie)

Oblasti podpory (typy aktivit) - záměr b):

Výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití. Po realizaci projektu vznikne funkční celek.

slide17

… Fiche 3:

Od Bouzova vítr věje…

v Pomoraví se něco děje

Vedlejší opatření PRV:

III.2.2. Kulturní dědictví venkova

a) Studie a programy obnovy, využití a regenerace b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova

c) Stálé výstavní expozice a muzea

Oblasti podpory (typy aktivit):

- investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova - kulturních, památkově významných území, kulturních prvků vesnica venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí

 • budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivitya tradiční lidovou kulturu

Podpora je poskytována v režimu de minimis.

slide18

… Fiche 3:

Od Bouzova vítr věje…

v Pomoraví se něco děje

Vedlejší opatření PRV:

II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích

Oblasti podpory (typy aktivit):

- posílení rekreační funkce lesa (výstavba stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení cyklostezek, apod.),

- usměrňování návštěvnosti území (zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, lesních studánek, informačních tabulí, apod.),

- zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (např. mostky, zábradlí)

 • údržba lesního prostředí
slide19

… Fiche 3:

Od Bouzova vítr věje…

v Pomoraví se něco děje

Výše dotace:

Projekty zakládající veřejnou podporu:

Maximální výše dotace činí:

Malé podniky 60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Střední podniky 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Velké podniky 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

slide20

… Fiche 3:

Od Bouzova vítr věje…

v Pomoraví se něco děje

slide21

Fiche 3:

Příklad rozdělení

hlavní a vedlejší opatření

slide22

… Fiche 3:

Od Bouzova vítr věje…

v Pomoraví se něco děje

slide23

Fiche 4:

Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví

Hlavní opatření PRV:

I.1.1.1. Modernizace zemědělských podnikůa) stavby a technologie v živočišné výrobě

b) stavby a technologie v rostlinné výrobě

Oprávnění žadatelé:

Zemědělský podnikatel; Podnikatelský subjekt, kterýje vlastněn z většiny zemědělskými prvovýrobci

Oblasti podpory (typy aktivit):

- investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba nových staveb), včetně nezbytných manipulačních ploch pro rostlinnou a živočišnou výrobu.

- využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu

slide24

… Fiche 4:

Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví

Vedlejší opatření PRV:

III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahyZáměr a)

Oblasti podpory (typy aktivit):

Zahájení a rozvoj aktivit zejména v oblasti výroby a zpracování včetně podpory tradičních řemesel. Podpora je poskytována pouze na projekty vybraných ekonomických činností

 • Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace), případně nová výstavba budov, ploch za účelem diverzifikace zemědělských aktivit, upřednostněno je využití stávajících budov a ploch
slide25

… Fiche 4:

Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví

Vedlejší opatření PRV:

I.1.3.1.

Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

Oblasti podpory (typy aktivit):

Podpora výkonnosti zpracovatelských podniků, rozvoje nových odbytišť pro zemědělské produkty, podpora marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podporu vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií.

slide26

… Fiche 4:

Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví

Výše dotace:

40% způsobilých výdajů pořízené ostatními zemědělci v jiných než znevýhodněných oblastech,

50% způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci a ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech.

Maximální výše dotace činí 25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, u podniků, na něž se nevztahuje definice drobného, malého a středního podniku, ale které mají méně než 750 zaměstnanců a obrat menší než 200 mil. EUR.

slide27

… Fiche 4:

Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví

slide28

… Fiche 4:

Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví

slide29

Fiche 5:

Budoucnost regionu je v našich tradicích

Hlavní opatření PRV:

III.2.2. Kulturní dědictví venkova

a) Studie a programy obnovy, využití a regenerace b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova

c) Stálé výstavní expozice a muzea

Oprávnění žadatelé:

Obce, DSO, NNO (o.s., o.p.s.), z.s.p.o., církve

Oblasti podpory (typy aktivit):

Cílem je obnova místních památek pro 1) ochranu kulturního dědictví a uchování tradic venkova a 2) zlepšení nabídky pro rozvoj cestovního ruchu v regionu. Charakter: Zmapování, obnova, oživení, propojení a propagace místních přírodních a kulturních památek a regionálních atrakcí pro turistické oživení a povzbuzení rozvoje cestovního ruchu na venkově.

slide30

Fiche 5:

Budoucnost regionu je v našich tradicích

slide31

Fiche 5:

Budoucnost regionu je v našich tradicích

slide33

V5/F5/01:

Oprava kaple sv. Pavlíny v Července

Žadatel: Obec Červenka

Dotace: 291.069 Kč

slide34

V5/F5/02:

Obnova střechy kostela sv. Kateřiny Alexandrijskév Bílé Lhotě

Žadatel: ŘKF Bílá Lhota

Dotace: 842.023 Kč

slide35

V5/F5/03:

Křížová cesta – kostel nanebevzetí panny Marie v Cholině

Žadatel: ŘKF Cholina

Dotace: 342.000 Kč

slide36

Fiche 6:

Rozvíjíme řemesla a živnosti

Opatření PRV: III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Záměr a) Zakládání a rozvoj mikropodniku

Oprávnění žadatelé: Podnikatelé (nezemědělští)

Záměry b, c, d)

Oprávnění žadatelé: Podnikatelé - zemědělci

Oblasti podpory (typy aktivit):

 • Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová výstavba budov, ploch s upřednostněním využití stávajících budov a ploch

- nákup strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hardware, software (… viz příklady)

slide37

Fiche 6:

Rozvíjíme řemesla a živnosti

slide38

Příklady MASP

cca 19.000 obyvatel

slide47

Dokumenty k výzvě

- Žádost (elektronický formulář) vč. Instruktážního listu

- Osnova projektu (prezentace samostatně)

- Seznam příloh

 • Přílohy: povinné (např. technická dokumentace), nepovinné
 • Doklady dle Pokynu MAS k 5. výzvě

Pomůcky:

Metodický manuál (1) – Časový plán, kancelář

Metodický manuál (2) – Osnova projektu

Metodický manuál (3) – Pravidla pro výběr projektů

Metodický manuál (4) - Publicita

slide48

Žádost o dotaci

 • Jedná se o formulář s počtem 4 stran (samostatně)

Formulář je ve formátu pdf.

Pro jeho vyplnění nebo jen prohlíženíje nutný software Adobe Acrobat Reader verze 8.0 a vyšší!

slide49

Seznampovinných příloh (…1)

 • 1x projekt dle závazné osnovy a 1x CDs osnovou projektu a žádostí ve formátu pdf

2) Čestné prohlášení (dle vzoru – originál)

3) Seznam příloh s uvedením počtu stran

4) V případě projektu s veřejnou podporou

– daňové přiznání za poslední uzavřené zdaňovací období

5) Daňové přiznání u fyzických osob

6) Pravomocné a platné stavební povolení či ohlášení stavby nebo čestné prohlášení žadatele, že povolení ani ohlášení není třeba.

NUTNÁ KONZULTACE SE STAVEBNÍM ÚŘADEM!!!

slide50

Seznampovinných příloh (…2)

7) Technická dokumentace ke stavebnímu řízení

8) Půdorys stavby – pokud není přílohou technická dokumentace v případě stavebního řízení

9) Stanovisko MŽP – vydává AOPK – v případě stezek a budování pasteveckých areálů

10) Kopie katastrální mapys vyznačením lokalizace projektu

11) V případě nákupu stavby/pozemku nutný znalecký posudek ne starší než 12 měsíců

12) V případě projektů na vypracování územních plánů doklad o splnění kvalifikačních požadavků na pořizovatele, smlouvu s odborníkem-architektem a schválené zadání územního plánu (Fiche 1)

slide51

Zvláštníupozornění

Stavební povolení:

 • platné a pravomocné stavební povolení ke dni podání žádosti na MAS

Je-li součástí projektu stavební rozpočet, žadatel musí předložit jako povinnou přílohu výkaz výměr v členění dle kódů způsobilých výdajů Programu rozvoje venkova a číselníku RTS Brno, a to v podobě pro vyhlášení výběrového řízení.

Specifické vymezení:

Soulad se SPL a Integrovanou strategií rozvoje MAS Podhostýnska v letech 2007-2013 a rozvíjení dalších strategií v regionu.

slide53

Osnovaprojektu

1) NÁZEV PROJEKTU

2) ŽADATEL

2.1) Žadatel

2.2) Zpracovatel projektu

3) POPIS PROJEKTU

3.1) Zdůvodnění projektu

3.1.1) Inovace projektu

3.2) Realizace projektu

3.3) Technické řešení projektu

3.4) Výsledky projektu

4) ROZPOČET PROJEKTU

5) REALIZOVANÉ PROJEKTY

slide55

Preferenční kritéria

VOLITELNÁ:

7. Příznivý vliv na životní prostředí

8. Přínos pro místní nabídku výrobků a služeb

9. Regionální význam – pro více než 1 obec (místo)

10. Dopad projektu – projekt naplňuje více než 1 cíl a více než 1 prioritu integrované strategie rozvoje MAS a SPL

11. Bezpečnost dopravy (jen F1 až F3)

12. Úspěšnost žadatele (jen F1, F2 a F5)

13. Výše dotace v projektu (jen F1, F2 a F5)

14. Typ žadatele (jen F1, F2 a F5

15. Využití místních zdrojů (jen F4 a F6)

16. Podpora podnikatelů (do 5 zaměstnanců) (jen F4 a F6)

slide57

Kritéria nově /1

Aktualizace a doplnění od 5. výzvy:

Od 5. výzvy byla aktualizována preferenční kritéria (dále také PK) pro fiche 1, 2, a 5 takto:

PK: Výše dotace v projektu:

max. 80 bodů za projekty s dotací do 250.000 Kč,

max. 60 bodů za projekty s dotací do 500.000 Kč,

max. 40 bodů za projekty s dotací do 750.000 Kč,

max. 20 bodů za projekty s dotací do 1.000.000 Kč,

0 bodů za projekty s dotací nad 1.000.000 Kč

PK: Typ žadatele – žadatelem je NNO, nebo církev: max. 30 bodů

slide58

Kritéria nově /2

Aktualizace a doplnění od 5. výzvy:

PK: Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství: snížena maximální bodová hranice z 50 na 30 bodů.

Princip partnerství však bude uplatňován a nejvyšší bodové hodnocení (30 bodů) získají projekty se zapojením více partnerů z různých sektorů. Míra "partnerství" však bude posuzována nejen z prostého doložení přílohy (např. prohlášení o partnerství), ale partner bude mít svou přesně určenou roli buďto ve fázi přípravy (např. zapojení veřejnosti), administrace (např. spolufinancování či předfinancování obce), nebo realizace (např. věcné plnění, dobrovolný stavební dozor apod.).

PK: Změna bodového hodnocení u F2 "bezpečnost dopravy" na max. 20 bodů.

slide59

Kritéria - celkově

Příklad: Fiche 5 / od 5. výzvy:

slide61

Pokyn k 5. výzvě

Nepovinná příloha:

Soulad projektu s integrovanou strategií

Žadatel předloží MAS mimo žádosti:

 • Prohlášení o minimální míře podpory
 • Prohlášení o zajištění předfinancování
 • Prohlášení o souhlasu s výběrovou komisí(možnost vznesení námitky k členovi z podjatosti)
 • Souhlas o financování činnosti MAS
slide63

Fiche – inovace

Uplatnění inovačních přístupů:

V předkládaných projektech bude preferováno:

a) integrace více propojených aktivit

b) atraktivita obce ve prospěch atraktivity regionu

c) skutečně partnerské propojení, tj. spolupráce obcí, podnikatelů a NNO na území MAS

d) společná propagace aktivit a projektů vybraných v rámci fiche

e) předpoklady pro projekty meziregionální a mezinárodní spolupráce.

slide65

Informace:

www.moravska-cesta.cz

ad