ชื่อ
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 1

toy02 PowerPoint PPT Presentation


  • 52 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

toy02

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Toy02

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุรีรัตน์ ศรีถาพล (ต้อย)เกิด: 20 สิงหาคม 2529ที่อยู่: 78 หมู่ 20 ซอยร่วมพัฒนาถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ : 080-4101813e-mail: toy_te@hotmail.comประวัติการศึกษา: วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเอกเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  • Login