picoblaze microblaze powerpc
Download
Skip this Video
Download Presentation
PicoBlaze, MicroBlaze, PowerPC

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

PicoBlaze, MicroBlaze, PowerPC - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

PicoBlaze, MicroBlaze, PowerPC. Tomáš Martínek martinto@fit.vutbr.cz. Motivace. Tvorba systémů uvnitř FPGA čipu Uvnitř FPGA lze vytvořit komplexní systém složený z mikroprocesorů, specializovaných výpočetních jednotek a propojení jednotlivých částí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PicoBlaze, MicroBlaze, PowerPC' - sheena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
picoblaze microblaze powerpc

PicoBlaze, MicroBlaze, PowerPC

Tomáš Martínek

martinto@fit.vutbr.cz

motivace
Motivace
 • Tvorba systémů uvnitř FPGA čipu
  • Uvnitř FPGA lze vytvořit komplexní systém složený z mikroprocesorů, specializovaných výpočetních jednotek a propojení jednotlivých částí
  • Umístění systému na jeden čip vede na jednodušší návrh plošného spoje a odpadají problémy s propojením jednotlivých obvodů na desce plošného spoje – může také vést na nižší cenu systému
  • Chyby vzniklé při návrhu systému lze jednoduše odstranit nahráním nové konfigurace FPGA
 • Spojení FPGA hradlového pole s procesorem
  • Procesor je vhodný pro řízení úloh, které mají složitější sekvenční charakter. Funkce procesoru je dána jeho programem a lze ji snadno modifikovat. Procesor má ale omezený výkon a jeho činnost má sekvenční charakter
  • Specializované jednotky vytvořené v FPGA jsou vhodné pro implementaci náročných výpočtů s vysokým stupněm paralelismu. Komplikované sekvenční řízení je ale náročné na implementaci.
  • Spojením mikroprocesoru s FPGA lze efektivně řešit vysoce náročné paralelní výpočty
obsah
Obsah
 • PicoBlaze
  • Základní informace
  • Architektura procesoru
  • Instrukční sada
  • Přerušovací systém
  • Vstupně/Výstupní rozhraní
  • Příklad použití procesoru
 • MicroBlaze
 • PowerPC
z kladn informace
Základní informace
 • 8-bitový procesor
 • Zabírá pouze 96 SLICEs (FPGA hradlové pole obsahují až desítky tisíc SLICEs)
 • Pracovní frekvence 100 až 200MHz podle použitého FPGA hradlového pole
 • Každá instrukce je zpracována ve dvou taktech
 • Výkonnost 50 až 100 MIPS, zahrnuje pouze operace s pevnou řádovou čárkou
 • Jednoduchá komunikace s ostatními zařízeními na čipu skrze 256 vstupně/výstupních portů
 • Obsahuje řadič přerušení s podporou jednoho externího přerušení
 • Zdrojový kód v jazyce VHDL, kompilátor KPCM3 a simulátor jevolně šiřitelný
obsah1
Obsah
 • PicoBlaze
  • Základní informace
  • Architektura procesoru
  • Instrukční sada
  • Přerušovací systém
  • Vstupně/Výstupní rozhraní
  • Příklad použití procesoru
 • MicroBlaze
 • PowerPC
architektura procesoru
Architektura procesoru
 • Blokové schéma procesoru
architektura procesoru1
Architektura procesoru
 • Paměť programu
  • implementována pomocí jedné BlockRAM paměti
  • velikost je 1K instrukcí (nelze dále rozšiřovat)
  • každá instrukce má velikost 18 bitů (využívají se paritní bity BlockRAM)
  • V základní konfiguraci je paměť programu pouze pro čtení a její obsah je nahrán současně s nahráním konfigurace FPGA
architektura procesoru2
Architektura procesoru
 • Lze ale i zvolit způsob zapojení, kdy je možné měnit programza běhu například připojením druhého portu na JTAG nebo UART rozhraní
 • Také je možné například vyžít dvouportové BlockRAM a sdílet jednu paměť programu pro dva procesory
architektura procesoru3
Architektura procesoru
 • Registrové pole
  • 16 registrů o velikosti 8 bitů pro obecné použití (žádný z nich není použit pro speciální účel)
 • Zásobník pro volání podprogramu
  • 31 položek (jedna položka je rezervována pro případ přerušení), pokud přeteče, začnou se položky přepisovat
 • Datová paměť (Scratchpad Memory)
  • paměť o pevné velikosti 64 bajtů
  • podporuje přímé i nepřímé adresování (pomocí registru) prostřednictvím instrukcí FETCH/STORE
  • vhodné pro odkládaní dat, implementaci zásobníku, vyhledávací tabulky apod.
architektura procesoru4
Architektura procesoru
 • Aritmeticko-logická jednotka (ALU)
  • 8-bitové operace pouze s pevnou řádovou čárkou
  • Obsahuje příznaky Zero a Carry
obsah2
Obsah
 • PicoBlaze
  • Základní informace
  • Architektura procesoru
  • Instrukční sada
  • Přerušovací systém
  • Vstupně/Výstupní rozhraní
  • Příklad použití procesoru
 • MicroBlaze
 • PowerPC
instruk n sada
Instrukční sada
 • Aritmetické instrukce
  • ADD, SUB, ADDCY, SUBCY
  • Pomocí instrukcí s přenosem lze jednoduše realizovat součet/rozdíl více-bajtových položek
  • Není dostupná vestavěná násobička resp. dělička, násobení resp. dělení se musí provádět v cyklu (cca 57 resp. 120 cyklů)
  • Násobení lze realizovat také připojením externí vestavěné násobičky MULT18 skrze vstupně/výstupní porty
instruk n sada1
Instrukční sada
 • Logické instrukce
  • AND, OR, XOR
  • NOT lze realizovat pomocí instrukce XOR,
  • Nastavování/nulování bitů lze realizovat pomocí OR/AND instrukcí
 • Posun a rotace
  • SL0, SL1, SLA, SLX, RL, SR0, SR1, SRA, SRX, RR
  • posun vlevo/vpravo, nasouvání Carry, MSB, LSB, konstanty, rotace vlevo/vpravo
 • Instrukce skoku
  • JUMP, JUMP C, JUMP NC, JUMP Z, JUMP NZ
  • skoky přímé/nepřímé, na základě Carry/Zero, pozitivní/negativní
 • Instrukce pro porovnání
  • COMPARE – test na rovnost (příznak Z), test na “<“ (příznak C)
  • TEST – test na nulu (příznak Z), sudá parita (příznak C)
instruk n sada2
Instrukční sada
 • Instrukce pro přesun dat
  • FETCH, STORE – mezi registrovým polem a datovou pamětí
  • LOAD – analogie instrukce MOV u běžných procesorů
  • INPUT, OUTPUT – mezi registrovým polem a vstupně- výstupními porty
instruk n sada3
Instrukční sada
 • Instrukce pro volání podprogramu
  • CALL – volání podprogramu
  • RETURN [C, NC, Z, NZ] – podmíněný návrat z podprogramu
 • Instrukce pro podporu přerušení
  • CALLI – volání obsluhy přerušení, na zásobník se navíc uloží stav Zero a Carry příznaku
  • RETTURNI [ENABLE/DISABLE] – návrat z obsluhy přerušení, přídavné parametry definují, zda se má povolit/zakázat příchod následujícího přerušení
  • ENABLE INTERRUPT
  • DISABLE INTERRUPT
obsah3
Obsah
 • PicoBlaze
  • Základní informace
  • Architektura procesoru
  • Instrukční sada
  • Přerušovací systém
  • Vstupně/Výstupní rozhraní
  • Příklad použití procesoru
 • MicroBlaze
 • PowerPC
p eru ovac syst m
Přerušovací systém
 • Podpora pouze jednoho vnějšího přerušení, pro podporu více přerušení je potřeba na vstupu jednotlivé signály sdružovat a uvnitř obsluhy přerušení pak dále rozlišit, o které přerušení se jedná
 • Po příchodu přerušení odpoví procesor vysláním pulsu na signálu INTERRUPT_ACK, který muže sloužit například pro nulování RS klopného obvodu
 • Užitečné pro komunikaci s vnějšími zařízeními na FPGA čipu nebo i mimo něj - například obsluha stisknutí klávesy z připojené externí klávesnice apod.
p eru ovac syst m1
Průběh obsluhy přerušení

Příchod přerušení musí být povolen instrukcí ENABLE INTERRUPT

V okamžiku vyvolání přerušení se dokončí aktuálně rozpracovaná instrukce a na zásobník se uloží návratová adresa a Z, C příznaky.

Do programového čítače se vždy vnutí adresa 3FF (poslední položka v paměti programu)

Na této adrese je obvykle skok na adresu obslužné rutiny

Provede se obsluha přerušení

Provede se návrat pomocí instrukce RETURNI

Přerušovací systém
obsah4
Obsah
 • PicoBlaze
  • Základní informace
  • Architektura procesoru
  • Instrukční sada
  • Přerušovací systém
  • Vstupně/Výstupní rozhraní
  • Příklad použití procesoru
 • MicroBlaze
 • PowerPC
vstupn v stupn porty
Vstupně/výstupní porty
 • Vstupně/výstupní porty
  • Až 256 portů, které se rozlišují pomocí signálu PORT_ID[7:0]
  • Vhodné pro komunikaci s zařízeními mimo procesor
 • Vstupní porty
  • Při vykonávání instrukce INPUT se nastaví na výstupu procesoru signál READ_STROBE a na PORT_ID se vystaví adresa čteného porty
  • Data se načtou ze vstupu PORT_IN, který je multiplexován při použití více portů (PORT_ID řídí vstupní multiplexor)
vstupn v stupn porty1
Vstupně/výstupní porty
 • Výstupní porty
  • Při vykonávání instrukce OUTPUT se nastaví na výstupu procesoru signál WRITE_STROBE a na PORT_ID se vystaví adresa portu, na který se zapisuje, zapisovaná data se vystaví na výstup PORT_OUT
  • Při použití více výstupních portů je potřeba použít dekodér na výstupu, který rozlišuje komu zapisovaná data náleží
obsah5
Obsah
 • PicoBlaze
  • Základní informace
  • Architektura procesoru
  • Instrukční sada
  • Přerušovací systém
  • Vstupně/Výstupní rozhraní
  • Příklad použití procesoru
 • MicroBlaze
 • PowerPC
pou it procesoru instance ve vhdl
Zdrojový kód procesoru v jazyce VHDL nebo Verilog je volně dostupný na WWW stránkách firmy Xilinx

Procesor lze jednoduše instancovat v jazyce VHDL jako komponentu KCPSM3

K procesoru je připojena paměť programu (viz. deklarace v pravé části)

Zdrojový VHDL kód paměti programu včetně jejího obsahu je vygenerován kompilátorem na základě kódu v assembleru procesoru PicoBlaze

Příklad VHDL: Deklarace procesoru

component KCPSM3

port (

address : out std_logic_vector( 9 downto 0);

instruction : in std_logic_vector(17 downto 0);

port_id : out std_logic_vector( 7 downto 0);

write_strobe: out std_logic;

out_port: out std_logic_vector( 7 downto 0);

read_strobe : out std_logic;

in_port : in std_logic_vector( 7 downto 0);

interrupt : in std_logic;

interrupt_ack: out std_logic;

reset : in std_logic;

clk : in std_logic

);

end component;

Příklad VHDL: Deklarace paměti programu

component prog_rom

port (

address : in std_logic_vector( 9 downto 0);

instruction : out std_logic_vector(17 downto 0);

clk : in std_logic

);

end component;

Použití procesoru – instance ve VHDL
pou it procesoru kompil tor kcpsm3
Použití procesoru – kompilátor KCPSM3
 • Vstup: zdrojový soubor v assembleru <filename>.psm
 • Výstup:
  • zdrojový soubor ve VHDL s entitou a obsahem pamětí programu
  • alternativní obsah paměti programu v decimálním nebo hexadecimálním tvaru
  • ladící informace
pou it procesoru simul tor pblazide
Simulátor pBlazIDE je volně šiřitelný, dostupný na adrese: http://www.mediatronix.com/pBlazeIDE.html

Podporuje: krokování, breakpointy, snadnou změnu obsahu vnitřních registrů nebo obsahu pamětí, simulace I/O portů skrze načítání/ukládání dat z/do textových souborů

Ideální pro rychlý vývoj aplikací (Modelsim není pro lazení instrukčního programu vhodný)

Syntax assembleru v prostření pBlazeIDE se liší od původní definice, ale lze použít Import do této nové syntaxe

Použití procesoru – simulátor pBlazIDE
obsah6
Obsah
 • PicoBlaze
 • MicroBlaze
  • Základní vlastnosti
  • Architektura procesoru
  • Instrukční sada
  • Přerušovací systém
  • Rozhraní procesoru
 • PowerPC
z kladn vlastnosti
Základní vlastnosti
 • 32-bitový procesor s podporou pro zpracování dat o velikosti 32, 16 nebo 8 bitů
 • Zahrnuje podporu pro instrukční a datovou cache
 • Procesor obsahuje množství uživatelem volitelných částí, například: FPU jednotku, barrel shifter, násobičku, děličku, podporu pro instrukční/datovou cache
 • V závislosti na zvolených částech zabírá 900 až 2600 LUTs (FPGA hradlové pole obsahují až desítky tisíc LUTs)
 • Pracovní frekvence 100 až 200 MHz podle použitého FPGA čipu
 • Výkonnost 92 až 166 DMIPS
 • Programy pro procesor MicroBlaze lze psát v jazyce C a kompilovat a ladit s použitím GNU nástrojů
obsah7
Obsah
 • PicoBlaze
 • MicroBlaze
  • Základní vlastnosti
  • Architektura procesoru
  • Instrukční sada
  • Přerušovací systém
  • Rozhraní procesoru
 • PowerPC
architektura procesoru5
Architektura procesoru
 • Blokové schéma:
architektura procesoru6
Architektura procesoru
 • Registry procesoru
  • 32 registrů pro obecné použití, některé z těchto registrů mají speciální význam
   • R0 – má vždy hodnotu 0
   • R14 – použit pro návratovou adresu z přerušení
   • R16 – použit pro návratovou adresu z chyby
   • R17 – použit pro návratovou adresu z vyjímky
  • 5 speciálních registrů, které nejsou přístupné programem, ale jejich obsah lze nahrát do registrů pro obecné použití pomocí instrukcí MFS/MTS
   • PC – Program Counter
   • MSW – Machine Status Word (obsahuje Carry, Interrupt Enable, Exception Enable, Division by Zero apod.)
   • EAR – Exeption Address Register
   • ESR – Exeption Status Register
   • FSR – Floating Point Status Register
architektura procesoru7
Architektura procesoru
 • Zřetězené zpracovaní
  • Probíhá ve třech stupních: Fetch, Decode, Execute
  • Většina instrukcí potřebuje ve fázi vykonávaní 1 takt hodin, výjimečně 3 takty
  • Zpoždění mohou způsobovat např. čtení dat nebo instrukcí z vnějších pamětí. Z toho důvodu nabízí MicroBlaze implementaci prefetch bufferu - předčítání instrukcí, redukce zpoždění
  • Skokové instrukce se zpravidla zpracovávají 3 takty, neboť při provedení skoku je nutné zrušit rozpracované instrukce ve stupních Fetch a Decode. Z tohoto důvodu MB podporuje tzv. zpožděné skoky, kdy je povoleno dokončení instrukce hned za instrukcí skoku
architektura procesoru8
Architektura procesoru
 • Paměťový prostor (paměť programu a dat)
  • Hardwardská architektura, 32 bitů, až 4GB paměti
  • Podpora instrukcí 32, 16 a 8 bitů, přístupy musí být zarovnané
  • MB nerozlišuje prostor pro paměť a I/O
  • Pro připojení instrukční a datové paměti podporuje MB 3 typy paměťových rozhraní:
   • Local Memory Bus (LMB) – přepokládá připojení lokálních BlockRAM paměti k procesoru, jednoduchý protokol
   • On-chip Peripheal Bus (OPB) – standard od firmy IBM pro připojení komponent na čipu, složitější protokol
   • Xilinx Cache-Link (XCL) – rozhraní zaměřené pro načítání dat do cache pamětí
architektura procesoru9
Architektura procesoru
 • Instrukční cache
  • Podporu pro načítání instrukcí do cache lze zapnout/vypnout podle požadavku uživatele (je vhodné použít, pokud se například program načítá z externí paměti programu připojené k FPGA.
  • Pro uložení instrukcí do cache paměti lze použít rozhraní OPB (IBM) nebo CacheLink (Xilinx)
  • Uživatel si může paměť rozdělit na část, kterou lze uložit do cache a část, kterou nelze uložit do cache. Dále se může nastavit velikost cache paměti 2-64kB a automaticky se vygeneruje příslušný obvod složený z BlockRAM pamětí
  • Používá se jednocestná cache (viz. obrázek)
architektura procesoru10
Architektura procesoru
  • Příklad: Pro zvolenou oblast cache-ovatelné paměti o velikosti 64kB a velikost cache paměti 4kB se použije spodních 12 bitů adresy instrukce (10 bitů pro adresaci slova, 2 bity nevyužity) pro adresaci cache paměti a horních 4 bity se vyčlení pro TAG. Z pohledu zdrojů se využijí 2xBRAM paměti pro „Instruction BRAM“ a 1xBRAM pro „Tag BRAM“
  • Algoritmus pro načítání dat do cache je velmi jednoduchý: (1) pokud je zadaná položka v cache, použije se (2) v opačném případě se musí načíst z externí paměti
  • Podle typu rozhraní (OPB, XCL) se načtou při výpadku cache až 4 nová slova
 • Datová cache
  • Pracuje podobně jako instrukční cache
  • Při zápisu dat se navíc používá režim Write-Through, tedy data se při zápisu do cache současně zapíší také do paměti, aby byla zajištěna koherence dat
architektura procesoru11
Architektura procesoru
 • Floating Point Unit (FPU)
  • Založena na standardu IEEE 754
  • Podporuje pouzejednoduchou přesnost (velikost slova je 32-bitů), včetně definice nekonečna, NaN a nuly
  • Implementuje operace: sčítání, odčítání, násobení, dělení a porovnání
  • Při operacích se používají běžné registry, není potřeba speciálních FPU registrů
  • Formát slova:
obsah8
Obsah
 • PicoBlaze
 • MicroBlaze
  • Základní vlastnosti
  • Architektura procesoru
  • Instrukční sada
  • Přerušovací systém
  • Rozhraní procesoru
 • PowerPC
instruk n sada4
Instrukční sada
 • Instrukce mají velikost 32 bitů
 • Rozlišují se dva typy instrukčních slov
  • Typ A: Instrukce s registrovými operandy
  • Typ B: Instrukce s přímím operandem
  • Pro instrukce s přímím operandem je operand tvořen pouze 16-ti bity. Rozšíření na 32-bitový operand je možné dvěma způsoby:
   • Instrukce doplní horních 16 bitů nulami nebo rozšíří znaménko,
   • Před instrukcí s přímím operandem se použije speciální instrukce IMM, která do pomocného registru načte horních 16 bitů, které se pak použijí ve spojení s následující instrukcí
instruk n sada5
Instrukční sada
 • Aritmetické instrukce
  • ADD, RSUB, DIV, MUL, CMP
 • Logické instrukce
  • AND, ANDN, OR, XOR
 • Posuny a rotace
  • BS (Barell Shifter), SRA, SRC, SRL
 • Skokové instrukce
  • BR, BEQ, BNE, BGE, BGT, BLE, BLT
 • Floating Point instrukce
  • FADD, FRSUB, FMUL, FDIV, FCMP
 • Instrukce pro přesun dat
  • GET, PUT – čtení/zápis do Fast Simplex Link rozhraní
  • L[B,H,W], S[B,H,W] – Load/Store (Byte, HalfWord, Word)
  • MFS, MTS – přesun ze speciálních registrů do registrového pole
 • Instrukce pro návrat z podprogramu
  • RT[BR,ID,ED,SD]- návrat z chyby, přerušení a podprogramu
obsah9
Obsah
 • PicoBlaze
 • MicroBlaze
  • Základní vlastnosti
  • Architektura procesoru
  • Instrukční sada
  • Přerušovací systém
  • Rozhraní procesoru
 • PowerPC
p eru ovac syst m2
Přerušovací systém
 • MB podporuje následující hierarchii přerušení:
  • Reset (vyvoláno nastavením externího signálu)
  • Hardwarové výjimky (např. neplatná instrukce, nezarovnaný přístup, dělení nulou, výjimka od FPU, apod, návratová adresa je uložena v R17)
  • Nemaskovatelné chyby
  • Chyby (vyvoláno nastavením externího signálu procesoru, návratová adresa je v R16)
  • Přerušení (MB podporuje jedno externí přerušení, může být povoleno/zakázáno, návratová adresa je v R14)
  • Uživatelský vektor přerušení (vyvoláno instrukcí BRAILD)
 • Tabulka vektorů těchto šesti přerušení je umístěna na začátku instrukční paměti a obsahu skokové instrukce na příslušné rutiny obsluh přerušení
 • Při RESETu procesoru se implicitně začne provádět program od adresy 0x0
obsah10
Obsah
 • PicoBlaze
 • MicroBlaze
  • Základní vlastnosti
  • Architektura procesoru
  • Instrukční sada
  • Přerušovací systém
  • Rozhraní procesoru
 • PowerPC
rozhran procesoru
Rozhraní procesoru
 • MB je podporuje následující rozhraní
  • Local Memory Bus (LMB)
  • On-Chip Peripheral Bus (OPB)
  • Fast Simplex Link (FSL)
  • Xilinx Cache-Line (XCL)
local memory bus lmb rozhran
Velmi jednoduché rozhraní pro připojení BlockRAM pamětí

Protokol při zápisu / čtení:

Nejprve se vystaví adresa společně se signálem Address Strobe

Dále se vystaví signál Write_Strobe nebo Read_Strobe v případě čtení.

V případě zápisu se vystaví data. V případě čtení se data očekávají s příchodem signálu Ready

Podpora Byte Enable – lze zapisovat jednotlivé bajty

Číst lze v každém taktu jedno slovo, zapisovat lze ale pouze rychlostí jedno slovo za dva takty

Local Memory Bus (LMB) rozhraní

Obr.: Zápisová transakce

Obr.: Čtecí transakce

on chip peripheral bus opb rozhran
On-chip Peripheral Bus (OPB) rozhraní
 • Standard od firmy IBM, adresová sběrnice o velikosti až 64bitů, datová sběrnice o velikosti 32 nebo 64 bitů (podporuje také přístupy pro 8 nebo 16 bitů)
 • Plně synchronní sběrnice, podporuje Master-Slave komunikaci. Masterů může být připojeno na sběrnici více, přidělení mezi Mastery řeší centrální arbiter, MB se chová jako Master
 • Složitější protokol: Při komunikaci musí nejprve Master požádat o sběrnici, arbitr sběrnici přidělí a poté probíhá operace čtení / zápisu
 • Příklad: zapojení MB
fast simplex link fsl rozhran
Fast Simplex Link (FSL) rozhraní
 • MB podporuje speciální rozhraní FSL, které lze využít pro čtení / zápis hodnot mezi registrovým polem a externím zařízením např. uživatelským koprocesorem (viz obrázek)
 • Čtecí a zápisové rozhraní je ve velice podobné těm, které se používá u FIFO komponent. Při zápisu se rozlišují datová nebo řídící slova pomocí signálu CONTROL
 • Zápisové rozhraní tvoří signály: WRITE, DATA(31:0), CONTROL, FULL
 • Čtecí rozhraní tvoří signály: READ, DATA(31:0), CONTROL, EXISTS
 • Zápisové / Čtecí operace se provádějí instrukcí PUT / GET
fast simplex link fsl rozhran1
Fast Simplex Link (FSL) rozhraní
 • Podporuje blokující a neblokujícírežim
  • Při blokujícím režimu je procesor pozastaven v případě nedostupných dat nebo zaplněné výstupní linky
  • Při neblokujícím procesor zapisuje/čte bez ohledu na FULL a Exists signály a pokud nejsou data k dispozici nastaví příznak Carry
 • Pro čtení i zápis jsou potřeba 2 hodinové takty
 • Podporuje až 8 FSL linek
xilinx cache link xcl rozhran
Lze efektivně použít pro nahrávání dat z externích pamětí do cache

Rozhraní XCL odpovídá přesně rozhraní FSL s tím, že se předpokládá, že FSL kanály mohou byt připojeny mezi řadičem paměti a MB a nebo mohou být implementovány uvnitř řadiče paměti (viz. obrázek)

Při načítání instrukcí nebo data z externích pamětí se přečtou vždy čtyři slova

Zápis funguje po slovech v režimu Write Through, je nutné poslat za sebou nejprve adresu a poté data

Xilinx Cache-Link (XCL) rozhraní
podp rn n stroje
Podpůrné nástroje
 • Ladění přímo v hardware
  • Procesor lze ladit připojením MB ke komponentě Xilinx Microprocesor Debug Tool (MDM), která je dále připojena k JTAG rozhraní
  • Podpora pro lazení zahrnuje:
   • konfigurovatelný počet hardwarových breakpointu, libovolný počet softwarových breakepointů
   • externí řízení procesoru jako je: zastavení, reset nebo krokování
   • čtení a zápis do registrového pole a speciálních registrů procesoru (kromě zápisu do ESR a EAR)
   • zápis do instrukční a datové cache
   • podpora více procesoru
obsah11
Obsah
 • PicoBlaze
 • MicroBlaze
 • PowerPC
  • Základní vlastnosti
  • Architektura procesoru
  • Instrukční sada
  • Rozhraní procesoru
z kladn vlastnosti1
Základní vlastnosti
 • Vestavěný 32-bitový procesor PowerPC 405 dostupný v FPGA čipech s technologií Virtex II Pro nebo Virtex 4
 • Datová sběrnice 32 bitů, adresová sběrnice 64-bitů (načítají se dvě instrukce v jednom taktu)
 • Procesor nepodporuje 64-bitové operace a Floating Point operace
 • Pracovní frekvence dosahuje až 400 MHz podle typu FPGA
 • 1-2PowerPC procesory na čipech s technologií Virtex II Pro
 • Jedná se o variantu od firmy IBM určenou pro vestavěné aplikace. Splňuje specifikaci UISA (User Instruction Set Architecture) a částečně také splňuje i ostatní specifikace (VEA – Virtual Enviroment Architectrue, OEA – Operating System Architecture)
 • Podpora uživatelského a chráněného režimu (pro operační systém) procesoru
 • Podpora virtuální paměťového prostoru (režim stránkování)
obsah12
Obsah
 • PicoBlaze
 • MicroBlaze
 • PowerPC
  • Základní vlastnosti
  • Architektura procesoru
  • Instrukční sada
  • Rozhraní procesoru
architektura procesoru12
Architektura procesoru
 • Blokové schéma:
architektura procesoru13
Architektura procesoru
 • Základní informace:
  • 32-bitová architektura typu RISC
  • Zřetězené zpracování probíhá v pěti stupních
 • Instrukční a datová cache
  • Datová i instrukční cache mají velikost 16kB
  • Jedná se o dvoucestné cache paměti
  • Každá cesta obsahuje 256 řádků po 32 bajtech (8 slov)
  • Obsluha probíhá pomocí ICU (Instruction Cache Unit) a DCU (Data Cache Unit) jednotek, které načítají data z externích pamětí skrze sběrnici PLB (Processor Local Bus)
  • ICU je schopna zasílat 1-2 instrukce do dekódování jednotky v každém taktu, nepoužité instrukce jsou zahozeny (pro skoky)
  • DCU pracuje při zápisu v režimu Write-through nebo Write-back (lze konfigurovat ze strany uživatele)
architektura procesoru14
Architektura procesoru
 • Struktura cache pamětí
architektura procesoru15
Architektura procesoru
 • Jednotka pro stupně Fetch a Decode
  • Cílem této jednotky je zachovat plynulý tok instrukcí do jednotky provádění (Execution Unit)
  • Součástí jednotky je fronta předzpracovaných instrukcí, do které je možně zasílat až dvě instrukce v jednom taktu. Celkem má fronta tři položky: dvě předzpracované a jednu dekódovanou pro odeslání do EU
  • Uvnitř jednotky je implementována statická predikceskoků: pro skoky s negativním podmínkou se předpokládá, že se provedou (způsob predikce lze změnit v assembleru nebo nastavením v době kompilace)
  • Pokud skončí predikce neúspěšně, odstraní jednotka instrukce načtené v frontě předzpracovaných instrukcí
architektura procesoru16
Architektura procesoru
 • Jednotka provádění instrukcí (Execution Unit)
  • Jednotka obsahuje registrové pole 32 x 32-bitových registrů pro obecné použití, aritmeticko-logickou jednotku a jednotku MAC (multiply and acumulate) operaci využívanou v DSP aplikacích
  • Registrové pole obsahuje celkem 3 čtecí porty a 2 zápisové porty
   • 2 čtecí a 1 zápisový port je určen pro běžné provádění aritmeticko-logických instrukcí,
   • zbývající 1 čtecí a 1 zápisový port je použit pro operace Load/Store pro načítání/zápis dat
   • oba tyto typy operací lze pak provádět paralelně
architektura procesoru17
Architektura procesoru
 • Memory Management Unit (MMU)
  • PPC podporuje paměťový prostor až o velikosti 4GB
  • Zajišťuje ochranu tohoto prostoru tzn. jednotlivé aplikace si nemohou vzájemně zasahovat do paměťového prostoru, stejně tak nemohou zasahovat do prostoru operačního systému
  • Pro efektivní práci s paměťovým prostorem podporuje režim stránkování, kdy se provádí překlad mezi logickou a fyzickou adresou. Tento stránkovací režim lze nezávisle aktivovat pro paměť instrukční a paměť dat
  • Podporuje následující velikosti stránek: 1 KB, 4 KB, 16 KB, 64 KB, 256 KB, 1 MB, 4 MB a 16 MB
  • Pro rychlou překlad adres obsahuje PPC plně asociativní cache paměť o velikosti 64 položek. Pro zvýšení výkonu lze některé z položek trvale rezervovat pro často používané oblasti paměti
architektura procesoru18
Architektura procesoru
 • Schéma překladu logické adresy na fyzickou
obsah13
Obsah
 • PicoBlaze
 • MicroBlaze
 • PowerPC
  • Základní vlastnosti
  • Architektura procesoru
  • Instrukční sada
  • Rozhraní procesoru
instruk n sada6
Instrukční sada
 • Aritmetické operace
  • ADD, SUB, MUL, DIV, CMP (22 instrukcí)
 • Multiply and Accumulate operace
  • MAC (18 instrukcí)
 • Logické operace
  • AND, NAND, OR, NOR, XOR, EQV (17 instrukcí)
 • Instrukce posunu a rotace
  • RLW, SR (7 instrukcí)
 • Instrukce pro načítání/zápis dat
  • ST[B,H,W], L[B,H,W](38 instrukcí)
 • Instrukce skoku
  • B, BC, BCCTR, BCRL (4 instrukce)
 • Podmíněné logické instrukce
  • CRAND, CROR, CRXOR, atd. (9 instrukcí)
 • Instrukce pro řízení procesoru (12 instrukcí)
 • Instrukce pro řízení cache paměti (13 instrukcí)
 • Instrukce pro stránkování (5 instrukcí)
obsah14
Obsah
 • PicoBlaze
 • MicroBlaze
 • PowerPC
  • Základní vlastnosti
  • Architektura procesoru
  • Instrukční sada
  • Rozhraní procesoru
rozhran procesoru1
Rozhraní procesoru
 • Připojení jednotlivých komponent k PowerPC procesoru vychází ze specifikace CoreConnect od firmy IBM
  • On-chip Memory (OCM)
  • Processor Local Bus (PLB)
  • On-chip Peripheral Bus (OPB)
  • Device Control Register Bus (DCR)
rozhran ocm
Rozhraní OCM
 • Součástí procesoru jsou dva OCM kontroléry (I-OCM, D-OCM), které umožňují napojit jako instrukční a datovou paměť BlockRAM paměťové moduly
 • Umožňuje snadné připojení paměti programu a dat (pro jednoduché aplikace) a zajistit pevnou latenci při načítaní dat/instrukcí
 • PowerPC vyčleňuje pro každý OCM kontrolér 16MB paměťového prostoru, přímo z OCM lze adresovat 64K a 128K adresového prostoru
rozhran ocm1
Rozhraní OCM
 • Hodinový signál procesorového jádra vzhledem k hodinovému signálu BlockRAM pamětí může dosahovat až poměru 1:8
 • Pro datovou paměť je vyčleněna 32-bitová sběrnice,
  • jeden port je připojen na OCM kontrolér
  • druhý port může být použit ze strany FPGA
 • Pro instrukční paměť je vyčleněna 64-bitová sběrnice,
  • jeden port je vyčleněn pro načtení dvojice instrukcí
  • druhý port je určen pro ladící účely
  • nahrání obsahu instrukční paměti se předpokládá buď v době nahrávání konfigurace FPGA nebo skrze DCR sběrnici
rozhran plb opb a dcr
Rozhraní PLB, OPB a DCR
 • Processor Local Bus (PLB)
  • Jedná se vysokorychlostní sběrnici (až 183MHz) pro připojení rychlých komponent komunikujících s procesorovým jádrem nebo pro připojení paměťových řadičů pro načítání dat do instrukční a datové cache
  • Plně synchronní, až 8 Masterů podpora blokových přenosů, rozdělení transakcí, DMA přenosy
 • On-chip Peripheral Bus (OPB)
  • Určena pro pomalejší periférie, od PLB je oddělena bridgem, podporuje více Masterů
 • Device Control Register Bus (DCR)
  • Jedná se o jednoduchou sběrnici určenou pro vyčítání a řízení stavových a konfiguračních registrů
  • Adresová sběrnice má 10 bitů, datová sběrnice má 32 bitů
  • DCR sběrnice je samostatná sběrnice (není mapována do adresového prostoru) jednak, aby nespotřebovávala výkon PLB sběrnic, ale také kvůli bezpečnosti
odkazy
Odkazy
 • Xilinx: PicoBlaze 8-bitEmbedded MicrocontrollerUser Guide, June, 2004
 • Xilinx: MicroBlazeMicrocontrollerReference DesignUser Guide v1.5, September, 2005
 • Xilinx: MicroBlazeProcessorReference Guide, April, 2005
 • Xilinx: PowerPCProcessorReference Guide,September, 2003
 • Xilinx: PowerPCPowerPC 405 ProcessorBlock Reference Guide,July, 2005
 • IBM: The CoreConnect™ Bus Architecture,July, 1999
konec
Konec

Děkuji za pozornost

ad