Uważaj!!!! Alkohol zabija!!! - PowerPoint PPT Presentation

Uważaj!!!!
Download
1 / 20

 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Uważaj!!!! Alkohol zabija!!!. Agnieszka Bogucka klasa 2 c. PAMIĘTAJ: ALKOHOLIZM TO DROGA DONIKĄD.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Uważaj!!!! Alkohol zabija!!!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uwa aj alkohol zabija

Uważaj!!!!Alkohol zabija!!!

Agnieszka Bogucka klasa 2 c


Uwa aj alkohol zabija

PAMIĘTAJ: ALKOHOLIZMTO DROGA DONIKĄD

            " - Co ty tu robisz?! – spytał Pijaka, którego zastał siedzącego w milczeniu przed baterią  butelek pełnych i baterią butelek pustych.- Piję – odpowiedział ponuro Pijak.- Dlaczego pijesz? – spytał Mały Książę.- Aby zapomnieć – odpowiedział Pijak.- O czym zapomnieć? – zaniepokoił się Mały Książę, który już zaczął mu współczuć.- Aby zapomnieć, że się wstydzę – powiedział Pijak, schylając głowę.- Czego się wstydzisz? – dopytywał się Mały Książę, chcąc mu pomóc.- Wstydzę się, że piję – zakończył Pijak rozmowę i pogrążył się w milczeniu.”

Antoine De Saint - Exupery “Mały Książę"


Uwa aj alkohol zabija

Zacznę od definicji alkoholu.

Alkohol - związek organiczny.

W języku potocznym przez "alkohol" rozumie się zazwyczaj alkohol etylowy (etanol), a napoje alkoholowe to napoje zawierające właśnie ten alkohol.


Uwa aj alkohol zabija

Najprostsze i najczęściej spotykane w życiu codziennym alkohole, to zawierające jedną grupę hydroksylową w cząsteczce - alkohole monohydroksylowe. Noszą nazwę alkanole(m.in. metanol, etanol, propanol).

Etymologia:

Słowo "alkohol" prawdopodobnie pochodzi z  języka arabskiego, od słówal ghul (zły duch).


Uwa aj alkohol zabija

Omówmy Etanol

Alkohol etylowy (C2H5OH) to bezbarwna ciecz. Etanol jest składnikiem napojów alkoholowych oraz ważnym odczynnikiem chemicznym.

Jako rozpuszczalnik (lakierów, pokostów, perfum, przypraw) jest szeroko stosowany w różnych działach przemysłu. Etanol skażony sprzedawany jest jako denaturat.


Uwa aj alkohol zabija

Opowiem trochę o metanolu.

Metanol jest silną trucizną. Czysty metanol jest bezbarwny. Picie lub wdychanie metanolu grozi śmiercią; 8-10 g metanolu powoduje ślepotę,większa ilość – śmierć.

CH3 OH

metanol


Uwa aj alkohol zabija

Alkohol metylowy znany jest także pod nazwami zwyczajowymi spirytus drzewny i karbinol. Został odkryty przez Roberta Boyle. 

Zatrucie metanolem to…

zatrucie powstające na skutek wypicia płynu zawierającego metanol. Do części zatruć dochodzi pomyłkowo, ponieważ własności alkoholu metylowego i etylowego są podobne: konsystencja, smak i aromat jest ten sam. Alkohol metylowy ma jednak znikome działanie narkotyczne, za to jest silną trucizną.


Uwa aj alkohol zabija

Fakty i mity o alkoholu.

MIT: Alkoholicy to ludzie z marginesu i degeneraci.Alkoholicy to ludzie źli i niemoralni.

FAKT: Z opiniami tymi trudno dyskutować, bo przeczą im powszechnie znane fakty. Problemy z alkoholem mieli, bowiem wspaniali pisarze i poeci (w tym niektórzy spośród laureatów literackiej Nagrody Nobla). Do pobytów w ośrodkach leczenia uzależnień przyznawały się gwiazdy światowego teatru i filmu. Także wśród znanych polskich aktorek i aktorów oraz innych osób publicznie znanych i szanowanych są takie, które nie kryją tego, że miały w przeszłości problem alkoholowy, jednak potrafiły się z nim uporać.


Uwa aj alkohol zabija

MIT: Alkohol dodaje sił.

FAKT: Rzeczywiście alkohol może sprawiać takie wrażenie, ponieważ poprzez swoje działanie pobudzające pozwala na krótko zapomnieć o zmęczeniu. Bardziej systematycznie picie alkoholu powoduje jednak uszkodzenie zarówno układu nerwowego jak i mięśniowego.

MIT: Alkohol relaksuje i jest dobrym środkiem na zdenerwowanie.

FAKT: Chwilowe odprężenie, jakiego doznają niektóre osobypo spożyciu alkoholu, odrywa je na bardzo krótko od problemów życiowych. Dalsze sięganie po alkohol z myślą o zrelaksowaniu się grozi uruchomieniem mechanizmu "błędnego koła", który prowadzi do uzależnienia.


Uwa aj alkohol zabija

Nadmierne picie alkoholu prowadzi do alkoholizmu!!

Alkoholizm to uzależnienie od alkoholu lub toksykomania alkoholowa.Choroba polegająca na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu.

Człowiekiem, który zdjął z osób uzależnionych odium pogardy i uczynił ich pacjentami potrzebującymi pomocy, jest amerykański lekarz czeskiego pochodzenia Elvin Morton Jellinek.


Uwa aj alkohol zabija

Wyróżnia się następujące stadia choroby alkoholowej:

Faza wstępna, trwająca od kilku miesięcy do kilku lat, zaczyna się od konwencjonalnego stylu picia. Człowiek odkrywa, że picie alkoholu nie tylko daje przyjemne doznania, ale także łagodzi przykre stany emocjonalne.

Faza ostrzegawcza zaczyna się w momencie pojawienia się luk pamięciowych.

Faza krytyczna rozpoczyna się od utraty kontroli nad piciem.

Faza przewlekła zaczyna się wraz z wystąpieniem wielodniowych ciągów.


Uwa aj alkohol zabija

Objawy – uważaj czy ich nie masz!

Alkoholizm objawia się:

 • Silną, wręcz niepohamowaną potrzebą picia - głód alkoholu jest tak silny jak głód jedzenia.

 • Utratą kontroli nad ilością pitego alkoholu - alkoholik nie może sobie założyć, że wypije tylko jednego drinka, zwykle sięga po następnego.

 • Wzrostem tolerancji na alkohol - żeby osiągnąć ten sam efekt, są potrzebne coraz większe dawki alkoholu.


Uwa aj alkohol zabija

 • Zaniedbywaniem alternatywnych przyjemności - zdobywanie i spożywanie alkoholu staje się najważniejsze.

 • Piciem mimo szkód zdrowotnych - nawet ciężkie schorzenia, przy których spożywanie alkoholu jest zabronione, nie powstrzymają przed "jednym głębszym".

 • Występowaniem tzw. objawów abstynencyjnych, gdy z jakichś powodów picie zostaje przerwane - są to charakterystyczne, nieprzyjemne doznania fizyczne i psychiczne.


Uwa aj alkohol zabija

Omówię teraz wpływ choroby na organizm.

Alkohol uszkadza system nerwowy oraz narządy wewnętrzne:

żołądek;

trzustka;

jelito;

Alkoholicy doświadczają utraty przytomności i zaburzeń równowagi.


Uwa aj alkohol zabija

Alkoholizm jest przyczyną wielu innych chorób, może doprowadzić do przedwczesnej śmierci.

Alkoholizm jest również przyczyną: padaczki, przewlekłych stanów zapalnych błon śluzowychjamy ustnej, przełyku, żołądkai dwunastnicy,

zapalenia trzustki, przewlekłego zapalenia błony śluzowej tchawicy, przebarwień i pajączkowatych znamion naczyniowych.


Uwa aj alkohol zabija

AA – Anonimowi Alkoholicy

AA to dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od  alkoholu etylowego, tworzone w celu leczenia alkoholizmu .Podstawą filozofii AA jest Dwanaście kroków AA.

 • Przekonania Anonimowych Alkoholików przedstawiają się następująco:

  • Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem.

  • Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

  • Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją..

  • Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.


Uwa aj alkohol zabija

O to 12 kroków AA:

1.Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.

2.Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.

3.Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.

4.Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.

5.Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6.Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.

7.Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

8.Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.


Uwa aj alkohol zabija

9.Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10.Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

11.Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.

12.Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.


Uwa aj alkohol zabija

Dziękuję za obejrzenie prezentacji do końca!!


Uwa aj alkohol zabija

Bibliografia:

 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Alkoholizm

 • http://www.resmedica.pl/zdart4005.html

 • http://www.choroby.senior.pl/alkoholizm

 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Etanol

 • http://www.sciaga.pl/tekst/26303-27-alkohol_mity_i_fakty

 • http://www.uzaleznienia.yoyo.pl/alkoholizm/historia_alkoholu.php


 • Login