3 4 l that s g takar s
Download
1 / 34

3.4. Láthatóság - takarás - PowerPoint PPT Presentation


 • 45 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

3.4. Láthatóság - takarás. A látványban takart részek elhagyása vagy a látható részek kiválasztása. 2. A szerelőszalag műveletei. 0. Geometriai modell 1. „E lőkészítés” 2. Leképezés: 3. K épkivágás: 4. Láthatóság-takarás 5. Raszter - konverzió 6. Utókezelés.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

3.4. Láthatóság - takarás

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3 4 l that s g takar s

3.4. Láthatóság - takarás

 • A látványban takart részek elhagyásavagya látható részek kiválasztása


3 4 l that s g takar s

2


A szerel szalag m veletei

A szerelőszalag műveletei

0.Geometriai modell

1. „Előkészítés” 2. Leképezés: 3. Képkivágás: 4. Láthatóság-takarás5. Raszter-konverzió6. Utókezelés


2d a k p r tegei

2D: a kép rétegei

 • Képelemek elrendezése rétegekben

 • A rétegek sorrendje – mélység, prioritás

 • Fedés vagy átlátszóság

 • Térképek:hegyek és alföldek, folyók, városok, stb

 • Animációs filmek:változatlan háttér előtt változó alakok


L that s g takar s 3d

Láthatóság – takarás (3D)

 • Mi van takarásban, mi látszik?


3d l that s g takar s

3D: Láthatóság-takarás

 • HLHSR:Hidden Line – Hidden Surface

 • Árnyalt képek:minden képpontban a látható felületelem kiválasztása

 • Vonalas (drótváz-) ábrák:takart vonalrészek eltávolítása

 • Időben, és tárolóban drága:kölcsönös takarások


T rgyt r m dszerek

Tárgytér-módszerek:

 • Tárgytér: valódi távolságok és szögek ( normál-vektor! )

 • SzKR (kamera)

 • Nézetmező: csonkagúla

 • Közel-sík – távol-sík:mélységvágás

 • Oldalvágás (2D)


K pt r m dszerek

Képtér-módszerek:

 • A projektív transzformáció után:a nézetmező: téglatesta vetítő sugarak párhuzamosaktávolságok és szögek torzulása

 • de marad:a függőleges síkok állásaa Z szerinti sorrend (a közel-sík előtt)a „hátranézők” képe hátranéző


L that s g takar s

Láthatóság, takarás

 • A vetítés irányából nézve látható / takart elemek

 • Drótváz: takart vonalak, vonal darabok eltávolítása

 • Árnyalt kép: egy képpontban látható felület-elem

 • A tárgytér csonka-gúlájában, vagy

 • Az NPKR téglában

 • Időben, és / vagy tárolóban drága:minden lap takarhat minden (más) lapot


Helyzetelemz s

Helyzetelemzés

 • Több darabra széteshet, akár többször is

 • Három sokszög kölcsönösen takarhatja egymást

 • Két konkáv sokszög kölcsönösen takarhatja egymást


M dszerek

Módszerek: . . .


1 a h ts lapok ritk t sa egyel s

1. A hátsó lapok ritkítása (egyelés)

 • A nézőtől elforduló lapok kiszűrése; kb. 50%

 • v = CQ vetítősugár és aznQkülső normális szöge:

  vnQ < 0 : a PQ lap előre néz

 • u = CS vetítősugár és az nSkülső normális szöge:unS > 0: az SR lap hátra néz

 • ! A PT lap hátranéz!

 • Pi -1 Pi Pi+1 külső normálisa:n = Pi-1Pi Pi+1Pi (CCLW)


A h ts lapok ritk t sa egyel s

A hátsó lapok ritkítása (egyelés)

 • A projektív transzformáció elrontja a szögeket; de

 • SZKR  NPKR a függőleges síkokat így hagyja !

 • Az előre-, hátranéző lapok az NPKR téglában is ilyenek!

 • Egy normálvektor hátranéz,ha nz pozitív!


2 a fest k algoritmusa

2. A „festők algoritmusa”

 • A képelemeket z szerintcsökkenő sorrendbe rendezzük.

 • Először a legtávolabbi képelemet festjük

 • Majd előre haladva sorban

 • A mélységben átfedő elemeket előbb föl kell darabolni

 • (Részletek az irodalomban.)


3 a z puffer elj r s

3. A Z-puffer eljárás

Gyakran használják, hardverben is

Az NPKR téglábana vetületi kép: XY vetület,a vetítősugarak képe párhuzamos,távolság: növekvő Z

Az XY keretben kijelöljük a képpontokat

Keressük az XY sík minden P = (x, y) képpontjábanaz ott látható felület-elemet (és annak színét).

Az eredmény egy pufferban keletkezik

15


A z puffer elj r s

A Z-puffer eljárás

Paramétere: LL, a lapok listájaaz NPKR-ben, vágás után

Minden képpontra: p = { x, y }, 0≤x ≤xmax,0≤y ≤ymaxAdatszerkezet: FP[ p ]: a p-ben látható sokszög (ptr) ZP[ p ]: ennek távolsága

Kezdeti értékek:ZP[ p ] = zmax (atégla hátlapja)FP[ p ] = a háttér (függöny)

17


A z puffer elj r s f

A Z-puffer eljárás (f)

foreach lap inLapListadoforeachpinlap-vetületedobegin// 1z :=lap-síkja (p-ben)// 2if z < ZP[ p ] thenbegin// ez közelebb van!FP[ p ] := a lap-ra mutató; // az itt láthatóZP[ p ] := z;// ilyen messzeend {if};end {foreach p és foreach lap};

{1}: a lap XYvetületében ? Előbb: az XY-dobozában? és ha igen: a lap-ban (a sokszögben) ?

{2} z interpolációja az élek mentén y szerint adott y mellett x szerint (x = c)

18


A z puffer elj r s f gyors t sok

A Z-puffer eljárás (f) - gyorsítások

 • Soká tart! – gyorsítások kellenek

 • A lapok befoglaló XY-dobozán belüli képpontok

 • A lapok rendezése zminszerint növekvőenha a következő lap zmin-je > ZP[ p ]akkor nem kell folytatni !!!

 • Mozgó testek, vagy mozgó kamera: újra rendezni

 • De statikus háttérnek lehet külön ZP-je.

 • Térfelosztás; Nyolcas-fa, kd-fa, BSP-fa

 • Hardverben is. ( ≥ 4 MB tárolóval )


4 dr tv zas k p takart lek

4. Drótvázas kép, takart élek

Paraméter: lapok listája, élek listája

Adatszerkezet: „szakaszok” listája:az élek több szakaszra eshetnek szét

Eredmény: látható szakaszok listája (kezd: NIL)

20


Dr tv zas k p takart lek olv

Drótvázas kép, takart élek (olv)

 • foreach él Edobegin// az élek-listájánE látható-szakaszok; // az E látható szakaszaiforeach lap Ldobegin // a lapok-listájánforeach szakasz Sin látható-szakaszok do-----------------------------------------------az S szakasztaz L lapeltakarhatja, földarabolhatjas ha igen: S helyettesítése látható-szakasz-okra--------------------------------------------------end// foreach szakaszokend; // foreach L lapláthatók := láthatók + látható-szakaszok; // lista beolvasztásaend; // foreach E él


Dr tv zas k p takart lek olv1

Drótvázas kép, takart élek (olv)

 • Az E él rákerül a szakaszok listára és itt darabolhatja a többi lap

 • A takarás: XY vetületben.S és L doboza átfedi-e egymást

 • Két szakasz metszéspontja:X = A + t ·(B - A) X = C + s ·(D - C); 0 ≤s,t≤1 ?

 • {3} z dönti el, hogy melyik van előbbre

 • konvex lap egy szakaszból 0,1,2 látható darabot hagy

 • És nézzük, hogy a többi lap mit csinál a szakaszokkal


5 k tv ltoz s f ggv ny k p nek l that s ga

5. Kétváltozós függvény képének láthatósága

 • Párhuzamos vetítés

 • „Kartonok”

 • Festés hátulról előre;(a festők algoritmusa)


K tv ltoz s f ggv ny k p nek l that s ga

Kétváltozós függvény képének láthatósága

 • Torz négyszögháló

 • Átlókkal háromszögekre

 • Két karton között:háromszög-sáv

 • Festés sávonként;hátulról előre

 • (Folytonos árnyalás; később.)


Lapok elrendez se m lys gben

Lapok elrendezése mélységben

 • A lapok rendezésezmin szerint

 • Ha ZP[p] < zmin akkora többi lap már nem kell

 • átlag 10 –szeres gyorsítás

 • Előtér-háttér;ha csak az előtér változik


T rfeloszt si m dszerek

Térfelosztási módszerek

 • A lapok rendezése (zmin szerint)átlagosan 10 –szeres gyorsítás

 • De a színtér változása elrontja a rendezést!(színtér: lapok és a kamera helyzete, állása)

 • A lapok elrendezése adatszerkezetbe

  • amely a színtér változásakor megmarad

  • és bejárása a láthatóságot (vagy mást) gyorsítja

 • Előtér-háttér, nyolcasfa, kd-fa, BSP-fa

 • „Átjárók”


Nyolcas fa oct tree

Nyolcas-fa (oct-tree)

 • A színtér egyenletes felosztása

 • Felező síkok: x-y-z – x-y-z - . . .

 • Minden „tégla” 8 ágra

 • Az ágvégekben:csak egy lap (része)

 • Az egyértelműt nem kell tovább felezni

 • Vagy csak véges számú felosztás

 • Bejárás egyeneseken:rendezett bejárás, szomszédos cellákon át


Kd fa

Kd-fa

 • k-dimenziós felosztás(k-1 dim hiper)-síkokkal

 • A színtér elemeihezigazodva

 • „Kiegyensúlyozottság”egyenletes eloszlása bejárás érdekében


Bsp fa

BSP-fa

 • Binary sub-partition

 • A felület-halmazhozigazítva

 • Az osztósíkok:felületi síkok

 • Nagy adatszerkezet; a fölépítés ideje !

 • Gyors bejárás: Láthatósági sorrendminden nézetirányban


3 4 l that s g takar s

34


 • Login