Người  đẹp
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Người đẹp với dải yếm mầu PowerPoint PPT Presentation


  • 96 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Người đẹp với dải yếm mầu. ”Làm thơ tình Em đọc, Cô học trò trường tôi, Thơ vương rồi mùi tóc, ai đi về ngược xuôi”. Người đi về cô độc, nên lòng buồn xa xôi, Nên đêm về tôi thức pha mực viết thư tinh. “ Em đi về áo mỏng quyện mùa xuân theo sau ”.

Download Presentation

Người đẹp với dải yếm mầu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ng i p v i d i y m m u

Người đẹp với dải yếm mầu


Ng i p v i d i y m m u

”Làm thơ tình Em đọc, Cô học trò trường tôi,

Thơ vương rồi mùi tóc, ai đi về ngược xuôi”


Ng i p v i d i y m m u

Người đi về cô độc, nên lòng buồn xa xôi, Nên đêm về tôi thức pha mực viết thư tinh.


Ng i p v i d i y m m u

“Em đi về áo mỏng quyện mùa xuân theo sau”


Ng i p v i d i y m m u

“Hồn tôi chim én bỏng, âm thầm bay theo Em.


Ng i p v i d i y m m u

“Làm thơ tình Em giữ cô học trò trường tôi,

Yêu Em không hề chán tiếc tôi có một đời”


Ng i p v i d i y m m u

“Làm thơ tình Em chuộng, như màu đời áo Em,

Chỉ một điều tôi muốn Em hiểu một điều thôi”


Ng i p v i d i y m m u

Làm thơ tình Em đọc, Cô học trò trường tôi,


Ng i p v i d i y m m u

“Thơ vương rồi mùi tóc, ai đi về ngược xuôi ”


Ng i p v i d i y m m u

“Người đi về cô độc, nên lòng buồn xa xôi,

Nên đêm về tôi thức pha mực viết thư tinh”


Ng i p v i d i y m m u

“Em đi về áo mỏng quyện mùa xuân theo sau,

Hồn tôi chim én bỏng, âm thầm bay theo Em”


Ng i p v i d i y m m u

Làm thơ tình Em giữ cô học trò trường tôiYêu Em không hề chán tiếc tôi có một đời .


Ng i p v i d i y m m u

“Làm thơ tình Em chuộng, như màu đời áo Em,

Chỉ một điều tôi muốn Em hiểu một điều thôi.”


Ng i p v i d i y m m u

“Hỡi người môi tím đỏ như tình tôi biết không?

Hỡi người môi tím đỏ như tình tôi biết không?


Ng i p v i d i y m m u

Hỡi người môi tím đỏ như tình tôi biết không? Hỡi người môi tím đỏ như tình tôi biết không?


Ng i p v i d i y m m u

Ca khúc“Làm thơ tình Em đọc”

Ca Sĩ: Lâm Nhật Tiến

Sọan giả: Trúc Hồ

Nhiếp ảnh gia: Vô-danh

Diaporama thực hiện vào mùa thu Paris 2007

Làm thơ tình Em đọc, Cô học trò trường tôi,

Thơ vương rồi mùi tóc, ai đi về ngược xuôi . Người đi về cô độc, nên lòng buồn xa xôi,

Nên đêm về tôi thức pha mực viết thư tinh. Em đi về áo mỏng quyện mùa xuân theo sau,

Hồn tôi chim én bỏng, âm thầm bay theo Em. Làm thơ tình Em giữ cô học trò trường tôi,

Yêu Em không hề chán tiếc tôi có một đời . Làm thơ tình Em chuộng, như màu đời áo Em,

Chỉ một điều tôi muốn Em hiểu một điều thôi. Hỡi người môi tím đỏ như tình tôi biết không? Hỡi người môi tím đỏ như tình tôi biết không?


  • Login