Základní imunitní mechanismy - PowerPoint PPT Presentation

Z kladn imunitn mechanismy
Download
1 / 25

 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Základní imunitní mechanismy. Kurs Imunologie II. Základní dělení. nespecifická imunita specifická imunita výrazná „spolupráce“ obou. Nespecifická imunita. vývojově starší působí velmi rychle reakce je stále stejná, umožňuje adaptaci mikrobů. Specifická imunita.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Základní imunitní mechanismy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Z kladn imunitn mechanismy

Základní imunitní mechanismy

Kurs Imunologie II


Z kladn d len

Základní dělení

 • nespecifická imunita

 • specifická imunita

 • výrazná „spolupráce“ obou


Nespecifick imunita

Nespecifická imunita

 • vývojově starší

 • působí velmi rychle

 • reakce je stále stejná, umožňuje adaptaci mikrobů


Specifick imunita

Specifická imunita

 • vývojově mladší (obratlovci)

 • působí s proměnlivou latencí

 • reakce se mění a „vyzrává“

 • účinnější mechanismy (lepší řízení)

 • nutná! (není cesty zpět)


Mechanismy nespec imunity

Mechanismy nespec. imunity

 • bariéry s podporou jednoduchých chemických látek (kys. mléčná, properdin, lysozym)

 • antimikrobiální peptidy (cca 1200 typů)

 • fagocytóza (opsonizace komplementem či protilátkami)

 • proteiny akutní fáze (různé funkce, např. vazba Fe)


Rozpozn vac mechanismy nespecifick imunity

Rozpoznávací mechanismy nespecifické imunity

 • fyzikální vlastnosti (smáčivost)

 • „vzory patogenity“ – vývojově konzervativní části mikrobů - PAMP (Toll-like receptory)


Dendritick bu ky

Dendritické buňky

 • myeloidního či lymfoidního původu

 • nezralá forma (periferie)

 • zralá forma (lymf. uzliny)

 • funkce nespecifické a specifické imunity


Komplement

Komplement

Aktivace:

 • povrchem bakterií (alternativní cesta)

 • MBL (lektinová cesta)

 • protilátkami (klasická cesta)

  Výsledek:

 • lýza buněk

 • opsonizace

 • podpora zánětu


Sch ma funkce komplementu

Schéma funkce komplementu


Antigen

Antigen

 • funkční definice: antigen je to, na co reaguje imunitní systém

 • minimální molekulová hmotnost cca 5 kD

 • vhodná chemická struktura (protein, polysacharid)


Antigen prezentuj c bu ky

Antigen prezentující buňky

 • dendritické buňky (Langerhansovy bb., lymfoidní dendritické buňky), spolupráce s nespecifickou imunitou

 • makrofágy, B lymfocyty (po stimulaci Th2 lymfocyty), endotelové buňky (po stimulaci či při zánětu)


Mechanismy specifick imunity

Mechanismy specifické imunity

 • produkce protilátek (B lymfocyty)

 • aktivace Tc lymfocytů

 • aktivace makrofágů


Tvorba protil tek

Tvorba protilátek

 • isotypový přesmyk (role cytokinů)

 • afinní maturace

 • vznik paměťových B lymfocytů

 • transformace B lymfocytů na plazmatické buňky - produkce protilátek


Prim rn a sekund rn odpov

Primární a sekundární odpověď


Inky protil tek

Účinky protilátek

 • aktivace komplementu = lýza buňky

 • opsonizace

 • inaktivace virů a toxinů


Aktivace makrof g

Aktivace makrofágů

 • rozpoznávací fáze: Th1 rozpoznají antigen na APC

 • aktivační fáze: Th1 secernují cytokiny

 • efektorová fáze:

 • zánětlivá reakce

 • aktivace makrofágů – zvýšení degradačních účinků


Funkce aktiv makrof g

Funkce aktiv. makrofágů

 • ničení intracelulárních bakterií

 • indukce zánětlivé odpovědi

 • aktivované makrofágy jsou účinné APC


Aktivace tc lymfocyt

Aktivace Tc lymfocytů

 • rozpoznání antigenu a vazba na cílovou buňku

 • aktivace Tc

 • perforace membrány cílové buňky („polibek smrti“)

 • uvolnění Tc z vazby

 • následná lýza cílové buňky


Funkce tc lymfocyt

Funkce Tc lymfocytů

 • ničení virem infikovaných buněk

 • produkce IFN-g


Sch ma spec imunity

Schéma spec. imunity


Pohledy na imunitn syst m

Pohledy na imunitní systém

 • analytický pohled - popis a funkce jednotlivých součástí

 • syntetický pohled - žádoucí, ale velmi obtížný


Sv t kolem n s

Svět kolem nás

 • „inženýrský přístup“ – rozklad na menší celky, hierarchická struktura (takhle chápeme svět)

 • „evoluční přístup“ – složité a někdy i chaotické vztahy (takhle svět ve skutečnosti vypadá)


Imunitn syst m jako syst m na zpracov n informac

Imunitní systém jako systém na zpracování informací

 • nervový systém

 • imunitní systém

 • podobný princip fungování - neuronové sítě


Struktura neuronov ch s t

Struktura neuronových sítí

3. vrstva

k2

k1

2. vrstva

1. vrstva


Vlastnosti neuronov ch s t

Vlastnosti neuronových sítí

 • informace mají pravděpodobnostní charakter

 • učení sítí - vzory (backpropagation)

 • ztráta části sítě způsobí pouze zvětšení nepřesnosti


ad
 • Login