Wyniki badań losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych magisterskich 2010
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych magisterskich 2010 PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych magisterskich 2010 Kraków, październik 2011. Centrum Karier Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Badania 2011. Losy zawodowe absolwentów studiów stacjonarnych magisterskich, 6 miesięcy od ukończenia AGH

Download Presentation

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych magisterskich 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wyniki badań losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych magisterskich 2010

Kraków, październik 2011

Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


Centrum Karier Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Badania 2011

 • Losy zawodowe absolwentów studiów

 • stacjonarnych magisterskich,

 • 6 miesięcy od ukończenia AGH

 • Monitoring edukacyjno - zawodowy absolwentów

 • studiów I stopnia

 • Losy zawodowe absolwentów studiów magisterskich, 3 lata od ukończenia AGH

 • Przyczyny rezygnacji ze studiów w AGH

 • Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  Losy zawodowe absolwentów AGH 2010Cel badań

  Uzyskanie informacji na temat:

  • stanu zatrudnienia absolwentów z podziałem na płeć, wydziały i kierunki studiów,

  • wykorzystania wiedzy nabytej w AGH,

  • statusu zawodowego absolwentów (stanowiska, branże i firmy zatrudniające),

  • wymagań pracodawców wobec kandydatów,

  • oczekiwań absolwentów wobec pracodawców,

  • satysfakcji zawodowej absolwentów,

  • uzyskiwanych zarobków,

  • planów edukacyjno-zawodowych.

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  Losy zawodowe absolwentów AGH 2010Przebadana próba, studia stacjonarne magisterskie

  Czas przeprowadzenia badań:

  do 6 miesięcy od ukończenia AGH

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  • Losy zawodowe absolwentów AGH 2010

   Status zawodowy N=1720

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  Losy zawodowe absolwentów AGH 2010

  Informacje dodatkowe, absolwenci pracujący

  42,5%absolwentów otrzymało więcej niż jedną propozycję zatrudnienia

  9,9%absolwentówzarabiało więcej niż 4500 zł brutto

  Status prawny zatrudnienia

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  Losy zawodowe absolwentów AGH 2010Czas poszukiwania pracy

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  Losy zawodowe absolwentów AGH 2010

  Status zawodowy, aktywni zawodowo* Absolwenci AGH lata: 2008, 2009, 2010

  10,8 %

  76,9 %

  Razem

  88,4%

  2010

  85,3%

  81,1%

  *Aktywni zawodowo: w niniejszym opracowaniu termin ten nie obejmuje osób poszukujących pracy, tak jak to definiuje GUS.

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  • Losy zawodowe absolwentów AGH 2010

  • Zgodność pracy z wykształceniem

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  • Losy zawodowe absolwentów AGH 2010

   Lokalizacja zatrudnienia

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  Losy zawodowe absolwentów AGH 2010Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  • Losy zawodowe absolwentów AGH 2010

  • Wykorzystanie w wykonywanej pracy wiedzy i kwalifikacji uzyskanych w AGH

  Porównanie lata: 2008, 2009, 2010

  2010

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  • Losy zawodowe absolwentów AGH 2010

  • Priorytety przy wyborze pracodawcy

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  Losy zawodowe absolwentów AGH 2010Informacje dodatkowe

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  Koordynacja badań:

  Grażyna Śliwińska

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


 • Login