Wyniki badań losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych magisterskich 2010
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych magisterskich 2010 PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych magisterskich 2010 Kraków, październik 2011. Centrum Karier Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Badania 2011. Losy zawodowe absolwentów studiów stacjonarnych magisterskich, 6 miesięcy od ukończenia AGH

Download Presentation

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych magisterskich 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wyniki bada los w zawodowych absolwent w studi w stacjonarnych magisterskich 2010

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych magisterskich 2010

Kraków, październik 2011

Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


Centrum karier o rodek monitorowania kadry zawodowej badania 2011

Centrum Karier Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Badania 2011

 • Losy zawodowe absolwentów studiów

 • stacjonarnych magisterskich,

 • 6 miesięcy od ukończenia AGH

 • Monitoring edukacyjno - zawodowy absolwentów

 • studiów I stopnia

 • Losy zawodowe absolwentów studiów magisterskich, 3 lata od ukończenia AGH

 • Przyczyny rezygnacji ze studiów w AGH

 • Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  Losy zawodowe absolwent w agh 2010 cel bada

  Losy zawodowe absolwentów AGH 2010Cel badań

  Uzyskanie informacji na temat:

  • stanu zatrudnienia absolwentów z podziałem na płeć, wydziały i kierunki studiów,

  • wykorzystania wiedzy nabytej w AGH,

  • statusu zawodowego absolwentów (stanowiska, branże i firmy zatrudniające),

  • wymagań pracodawców wobec kandydatów,

  • oczekiwań absolwentów wobec pracodawców,

  • satysfakcji zawodowej absolwentów,

  • uzyskiwanych zarobków,

  • planów edukacyjno-zawodowych.

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  Losy zawodowe absolwent w agh 2010 przebadana pr ba studia stacjonarne magisterskie

  Losy zawodowe absolwentów AGH 2010Przebadana próba, studia stacjonarne magisterskie

  Czas przeprowadzenia badań:

  do 6 miesięcy od ukończenia AGH

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  Wyniki bada los w zawodowych absolwent w studi w stacjonarnych magisterskich 2010

  • Losy zawodowe absolwentów AGH 2010

   Status zawodowy N=1720

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  Wyniki bada los w zawodowych absolwent w studi w stacjonarnych magisterskich 2010

  Losy zawodowe absolwentów AGH 2010

  Informacje dodatkowe, absolwenci pracujący

  42,5%absolwentów otrzymało więcej niż jedną propozycję zatrudnienia

  9,9%absolwentówzarabiało więcej niż 4500 zł brutto

  Status prawny zatrudnienia

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  Losy zawodowe absolwent w agh 2010 czas poszukiwania pracy

  Losy zawodowe absolwentów AGH 2010Czas poszukiwania pracy

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  Wyniki bada los w zawodowych absolwent w studi w stacjonarnych magisterskich 2010

  Losy zawodowe absolwentów AGH 2010

  Status zawodowy, aktywni zawodowo* Absolwenci AGH lata: 2008, 2009, 2010

  10,8 %

  76,9 %

  Razem

  88,4%

  2010

  85,3%

  81,1%

  *Aktywni zawodowo: w niniejszym opracowaniu termin ten nie obejmuje osób poszukujących pracy, tak jak to definiuje GUS.

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  Wyniki bada los w zawodowych absolwent w studi w stacjonarnych magisterskich 2010

  • Losy zawodowe absolwentów AGH 2010

  • Zgodność pracy z wykształceniem

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  Wyniki bada los w zawodowych absolwent w studi w stacjonarnych magisterskich 2010

  • Losy zawodowe absolwentów AGH 2010

   Lokalizacja zatrudnienia

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  Losy zawodowe absolwent w agh 2010 czynniki decyduj ce o przyj ciu do pracy

  Losy zawodowe absolwentów AGH 2010Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  Wyniki bada los w zawodowych absolwent w studi w stacjonarnych magisterskich 2010

  • Losy zawodowe absolwentów AGH 2010

  • Wykorzystanie w wykonywanej pracy wiedzy i kwalifikacji uzyskanych w AGH

  Porównanie lata: 2008, 2009, 2010

  2010

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  Wyniki bada los w zawodowych absolwent w studi w stacjonarnych magisterskich 2010

  • Losy zawodowe absolwentów AGH 2010

  • Priorytety przy wyborze pracodawcy

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  Losy zawodowe absolwent w agh 2010 informacje dodatkowe

  Losy zawodowe absolwentów AGH 2010Informacje dodatkowe

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


  Wyniki bada los w zawodowych absolwent w studi w stacjonarnych magisterskich 2010

  Koordynacja badań:

  Grażyna Śliwińska

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

  Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej


 • Login