Ettekande sisu - PowerPoint PPT Presentation

Ettev tlus ja v ikeettev tte juhtimine tmv3370 juhan teder indrek maripuu
Download
1 / 14

 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ettevõtlus ja väikeettevõtte juhtimine TMV3370 Juhan Teder Indrek Maripuu. Ettekande sisu. Õppeaine eesmärk ja sihtgrupp.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ettekande sisu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ettev tlus ja v ikeettev tte juhtimine tmv3370 juhan teder indrek maripuu

Ettevõtlus ja väikeettevõtte juhtimine TMV3370 Juhan TederIndrek Maripuu


Ettekande sisu

Ettekande sisu


Ppeaine eesm rk ja sihtgrupp

Õppeaine eesmärk ja sihtgrupp

Aine annab ülevaate ettevõtluse arengust, ettevõtjatest kui isikutest ja ettevõtlusalasest majanduspoliitikast ning oskused äriidee leidmiseks ja hindamiseks, äriplaani koostamiseks ja ettevõtte rajamiseks.

Sihtrühm: (potentsiaalsed) ettevõtjad. Kursus üliõpilastele, kes ühe võimalusena peavad tulevikus silmas ettevõtja karjääri, kuulumist VKE-de juhtkonda või osalemist pereettevõtetes.


Li pilaste koosseis kevad 2008

Üliõpilaste koosseis (kevad 2008)

 • Ca 60 üliõpilast valdavalt järgmistest õppekavadest:

  • KAOM - Materjalitehnoloogia

  • YASB - Rakenduskeemia ja biotehnoloogia

  • KATB - oidutehnika ja tootearendus

  • lisaks üksikuid tudengeid ehitus- ja infotehnoloogia teaduskonnast


Maht ja t korraldus

Maht ja töökorraldus

 • 3,5 AP

 • Traditsiooniliselt 16 nädalat tundidega 2-0-2.

 • Suurendatud e-toega (käesolevast õppeaastast)

  • neljal nädalal auditoorset tööd ei toimu (ainult e-õpe)

  • muudel nädalatel e-toega õpe


Individuaalsed lesanded

Individuaalsed ülesanded

 • Hinnata enda ettevõtjaks saamise soovi ja eeldusi aga ka võimalikke barjääre ning ettevõtlusega kaasnevaid negatiivseid külgi.

 • Tutvuda ettevõtte stardipäevikuga ja selle baasil koostada ca 2 leheküljeline kodutöö “Mida ma õppisin ettevõtte stardipäevikust”, pannes kirja kõige olulisema, mida on sellest kogemusest õppida ning mida peaks ettevõtet rajades arvestama.


Grupit na t idetavad lesanded

Grupitööna täidetavad ülesanded

 • Asutamiskoosolek, asutamisleping, põhikiri.

 • Äriidee väljatöötamine.

 • Vastastikune äriideede oponeerimine.

 • Etteantud äriplaani kriitiline analüüs.

 • Töö/teenistuslepingud, motivatsioonisüsteem, organisatsiooni struktuur ja tööjaotus.

 • Stardikulutuste hinnang.

 • Turundusuuring (veebipõhine)

 • Ettevõtte turundusmaterjalid (logo, veebileht, reklaamtrükised, pakkumised/müügikirjad jms)

 • Äriplaan (ja vajadusel ka laenutaotlus).


Grupi t korraldus

Grupi töökorraldus

 • Osa ülesandeid täidab grupp tervikuna

 • Eristuvad valdkonnad (tööjaotus)

  • Üld- ja personalijuhtimine

  • Turundus

  • Finantsjuhtimine

 • Kuid kõik peavad olema kõigest informeeritud ning moodustuma peab tervik!


Hinde kujunemine

Hinde kujunemine

 • 2 individuaalset ülesannet - kokku 20 punkti.

 • Grupitöö – ettevõtte rajamise simulatsioon – 30 punkti.

 • Grupitöö – äriplaan, selle presentatsioon ja kaitsmine - 20 punkti.

 • Kirjalik eksam – 30 punkti.


Kursuse e tugi

Kursuse e-tugi

 • E-õppe keskkonnas Moodle on kättesaadavad:

  • Loengukonspekt ja loengute slaidid.

  • Iseseisvate ja grupitööde juhendid

  • Videod:

   • Eesti elanike ettevõtlikkusest, ettevõtjaks kujunemisest ja ettevõtluse tugisüsteemist (MKM).

   • Külalisprofessori A. Miettise 3 videoklippi innovatsioonist.

   • Lühivideod (YouTube, juhtimine.ee jm)


Kursuse e tugi 2

Kursuse e-tugi (2)

 • Testid:

  • enda isiksuseomaduste ning ettevõtjakalduvuse hindamiseks

  • enesekontrolli testid (finants-, turundus- ja strateegilise juhtimise küsimused)

 • Ettevõtte stardipäevik (2. individuaalne töö)

 • Illustreerivat lisamaterjali (nt väljavõtteid intervjuudest ettevõtjatega).


Kursuse e tugi 3

Kursuse e-tugi (3)

 • Mitmesuguseid kasulikke linke:

  • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (toetused, äriplaani koostamine, tegevusalade ABC)

  • Aktiva.ee (ettevõtte asutamisdokumendid, lepingud)

  • Äriregister (ärinime kontroll)

  • litsenseeritavad tegevusalad

  • majandustegevuse register

  • frantsiisivõimalused

  • jms


Kursuse e tugi 4

Kursuse e-tugi (4)

 • Moodle kasutamine (lisaks eeltoodule)

  • Info edastamine läbi foorumite.

  • Moodustatud on rühmad. Rühmatöö - Wikid.

  • Kõigi kodutööde esitamine ja tulemustest informeerimine.

  • Konsultatsioon (jututuba).

  • Ettekanneteks ja eksamile registreerumine.


Ettekande sisu

Täname!


 • Login