D lic separa n a istic metody
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

Dělicí (separační) a čisticí metody PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dělicí (separační) a čisticí metody. oddělují složky směsí – výsledkem jsou čisté složky fyzikální principy využívají odlišných vlastností složek směsi. ???. 1. Filtrace. Pevné látky v kapalině (suspenze) Pevné látky v plynu Využívá rozdílné velikosti částic.

Download Presentation

Dělicí (separační) a čisticí metody

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dělicí (separační) a čisticí metody

 • oddělují složky směsí

 • – výsledkem jsou čisté složky

 • fyzikální principy

 • využívají odlišných vlastností

 • složek směsi


???


1. Filtrace

 • Pevné látky v kapalině (suspenze)

 • Pevné látky v plynu

  Využívá rozdílné velikosti částic


Filtrace v laboratoři

Skládaný a hladký filtr,

vata

Skládání filtračního papíru

Prostá

Za horka

Za sníženého tlaku

 • pro rychle krystalující látky

 • rychlejší


Příklady filtrace

Velký průmyslový filtr – kalolis (cukrovary, odkalení vod,…)


Filtrace v přírodě:

Získávání potravy filtrací vody

mechovky:

Samočištění vody:


2. Destilace

 • Roztoky

  • Mísitelné kapaliny

  • Pevné látky v kapalině

Využívá rozdílného bodu varu složek


Destilace v laboratoři

Prostá

S vodní parou (silice, látky s vodou nemísiltelné)

Za sníženého tlaku (látky s vysokým b.v., nestálé)


Rektifikace – mnohonásobná destilace, čištění alkoholu, dělení složek ropy

 • pro složité směsi

 • pro lepší rozdělení

 • složek s podobným

 • bodem varu

Podíl 3

Podíl 2

Podíl 1


Příklady destilace


3. Krystalizace

 • Pevné látky z roztoků

 • Pevné látky z homo- i heterogenní

 • pevné směsi

 • Často kombinováno

 • s extrakcí a filtrací

 • Využívá rozdílné rozpustnosti látek


Možnosti provedení krystalizace

 • Volná krystalizace: prostým odpařením

 • rozpouštědla

 • velké ale ne zcela čisté krystaly

 • Rušená krystalizace:

  • změnou teploty

  • změnou rozpouštědla

 • malé a čisté krystaly


Odsolování mořské vody

zisk soli

Čištení pevných látek

Použití krystalizace

Pěstování umělých

drahokamů


4. Chromatografie

 • Dělení složek mezi 2 fáze

  – stacionární a mobilní

 • Mnoho možných uspořádání

 • Velmi používaná i pro malá množství látek

 • I pro velmi složité směsi látek

 • Použitelná pro všechna skupenství látek

 • Přírodní látky, metabolity, látky v ovzduší…

  Využívá rozdílné přilnavosti látek ke stacionární a mobilní fázi


Papírová chromatografie


Plynová chromatografie

Plynová chromatografie


Kapalinová chromatografie


5. Extrakce

 • Vyluhování jedné složky z pevné nebo kapalné směsi do vhodného rozpouštědla

  Využívá rozdílné rozpustnosti látek v různých rozpouštědlech


Extrakce v laboratoři

server1.fandm.edu/departments/Chemistry/Van%

20Arman%20Virtual%20Lab/Extraction/Image12.gif

www.chemicool.com/img1/graphics/extractn.gif

Soxhletův přístroj na extrakci

z pevné látky

/www.oxbo.nl/chemie/scheidingsmethoden/extractie

/extractiefiguren/soxhlet.jpg


Použití extrakce

 • praní a vypírka nečistot

 • získávání olejů ze semen

 • získávání účinných látek z rostlin


6. Sublimace

 • schopnost látky vypařovat se

 • přímo z pevného skupenství

 • takových látek není mnoho

 • částice těchto látek

 • drží u sebe jen slabá přitažlivá síla


Příklady sublimujících látek

Kyselina

benzoová

Suchý led

pevný CO2

www.webelements.com/webelements/elements/

media/xtal-image/I-bs.jpg

universe-review.ca/I13-14-iodine.jpg

Jod

http://www.coldjet.com/Binary/ice-variety.png

Kofein

Naftalén


Sublimace v laboratoři

 • směs, z níž 1 složka sublimuje

 • baňka s ledem

 • zahřívání

 • držák

 • Za sníženého tlaku


7. Usazování (sedimentace)

 • Pevné látky v kapalině (suspenze)

 • Pevné látky v plynu

 • Nemísitelné kapaliny

 • Využívá rozdílné hustoty složek


Usazování v laboratoři

Dekantace:


Využití usazování

Rýžování zlata

Čištění vody

Oddělení ropných skvrn

Sedimentace krve


8. Odstřeďování

 • Usazování urychlené

 • odstředivou silou

Odstředivka na mléčný tuk

Odstředivka na krev


9. Magnetické dělení

 • Odděluje magnetické materiály

 • od nemagnetických

 • Magnetické je Fe, Co, Ni,

 • některé slitiny a sloučeniny

Využívá magnetismu některých

materiálů


Využití magnetického dělení

Oddělení železa od hliníku, mědi

dalších kovů


 • Login