Status for vannforvaltning i m re og romsdal
Download
1 / 14

Status for vannforvaltning i Møre og Romsdal - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Status for vannforvaltning i Møre og Romsdal. Reidun Sem Kallestad Senioringeniør Møre og Romsdal fylke. Hovedprinsipper i direktivet. Hovedmålet er å sikre god miljøtilstand i vann Overflatevann og grunnvann Ferskvann og kystvann Forvaltningen av vann skal være helhetlig og samordnet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Status for vannforvaltning i Møre og Romsdal' - shayla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Status for vannforvaltning i m re og romsdal

Status for vannforvaltning i Møre og Romsdal

Reidun Sem Kallestad

Senioringeniør

Møre og Romsdal fylke


Hovedprinsipper i direktivet
Hovedprinsipper i direktivet

 • Hovedmålet er å sikre god miljøtilstand i vann

  • Overflatevann og grunnvann

  • Ferskvann og kystvann

 • Forvaltningen av vann skal være helhetlig og samordnet

 • Miljømålene skal være konkrete og målbare
Status pr 16 oktober
Status pr 16. oktober

 • Vakant prosjektlederstilling

 • Høringsfristen på ”Vesentlige spørsmål” er gått ut

 • Tiltaksanalysene fra kommunene og regionale statsetater skulle være ferdig

 • Overvåking i Søre Sunnmøre er igangsatt

 • Vi har engasjert en person til ferdigstiling av tiltaksanalysene for Eira/Aura og Litledalen


Vann nett er tilgjengelig for alle

www.vann-portalen.no

http://vann-nett.nve.no

KonkurranseBilde av ”din” vannforekomstene

Vannforekomstene med belastning er registrert

Statistikk tilgjengelig

Vann-nett er tilgjengelig for alle!


Arbeidsprosessen fram til i dag
Arbeidsprosessen fram til i dag

 • Vannområdeutvalg er valgt for alle tre områdene.

 • For Eira/Aura og Litledalen er utvalgene små og kan samtidig brukes som arbeidsgrupper

 • For Søre Sunnmøre er utvalget stort på grunn av mange kommuner. Saksbehandler i kommunene er med i arbeidsgrupper

 • Regionrådet på Søre Sunnmøre ønsker å bli holdt løpende orientert

 • Det har vært flere møter i de enkelte kommunene på Søre Sunnmøre


Spesielt for aura eira og litledalen
Spesielt for Aura/Eira og Litledalen

 • Revidering av konsesjonen skal samordnes med utarbeidelse av forvaltningsplan (fylkesdelplan).

 • Statkraft er konsesjonshaver

 • Forventninger fra interessenter om tilstrekkelig vannføring i elver som mangler minstevannsføring

 • NVE er en god samarbeidspartner i disse vannområdene


Spesielt for s re sunnm re
Spesielt for Søre Sunnmøre

 • Stort område med 7 kommuner i Møre og Romsdal og deler av 2 kommuner i Sogn og Fjordane. Området strekker seg fra fjell til fjord

 • Mye oppdrettsaktivitet, en del landbruk og kommunal kloakk. Flere skipsverft i 2 kommuner

 • Runde Miljøsenter er et nyetablert ressurssenter som er i gang med overvåking av den Grønne korridor


Vesentlige sp rsm l h ring
Vesentlige spørsmål – høring

 • Høringsfristen ble satt til 15. oktober

 • Eira/Aura og Litledalen: 5 merknader, mest om forhold rundt revisjonen av kraftverket. Stikkord: økt vannmengde, framtidige klimaendringer, andre forhold med vesentlig miljøaspekt.

 • Søre Sunnmøre: 4 merknader, flere av dem er om vannkraftutbyggning i området, mangel på samla plan som går ut over kommunegrensen, all utbygging er ikke med i vurderingen. Spørsmål om fremtidig masseuttak og hyttebygging skal være med.


Tiltaksanalyse
Tiltaksanalyse

 • De vannforekomster som ikke vil nå ”god status” innen 2015 skal defineres

 • Alle forskjellige tiltak som kan være med å få vannforekomsten tilbake til god status skal frem


Sterkt modifiserte vannforekomster
Sterkt modifiserte vannforekomster

 • Vannforekomst med endret karakter på grunn av fysiske endringer som følge av menneskelig virksomhet

  • Kaier

  • Forbygging

  • Vannkraft

  • Veier

 • Spesielle miljømål


Forvaltningsplan fylkesdelplan
Forvaltningsplan – fylkesdelplan

 • Felles forvaltningsplan for alle områdene i regionen

 • Bygge på tiltaksanalysene

 • Miljømålene skal være oppnåelige innen 2015


ad