Nov c le vzd l v n v evropsk m a n rodn m kontextu
Download
1 / 15

NOVÉ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPSKÉM A NÁRODNÍM KONTEXTU - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NOVÉ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPSKÉM A NÁRODNÍM KONTEXTU. Konference k Lisabonskému procesu v oblasti vzdělávání (30.-31.10.2003). Zaměření pracovní skupiny G. Cíle pracovní skupiny G. evropská politika definice priority indikátory příklady dobré praxe databáze CIRCA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

NOVÉ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPSKÉM A NÁRODNÍM KONTEXTU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


NOVÉ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPSKÉM A NÁRODNÍM KONTEXTU

Konference k Lisabonskému procesu v oblasti vzdělávání(30.-31.10.2003)


Zaměření pracovní skupiny G


Cíle pracovní skupiny G

 • evropská politika

 • definice

 • priority

 • indikátory

 • příklady dobré praxe

 • databáze CIRCA


Struktura setkání a spolupráce

 • pracovní metoda OMC (Open Metod of Co-ordination)

 • setkání

 • elektronická komunikace

 • „domácí úkoly“

 • konzultanti

 • databáze

 • studijní návštěvy


Databáze CIRCA


Fáze spolupráce

 • definice, plán spolupráce, identifikace témat pro výměnu příkladů dobré praxe, formulace priorit, které se vztahují k vymezení indikátorů a benchmarkingu (referenční úroveň), vypracování zprávy (tzv. Interim Report)

 • výměna a analýza příkladů dobré praxe, na základě příkladů dobré praxe identifikace klíčových rysů, které vedly k úspěchu či neúspěchu uplatňování těchto příkladů v praxi

 • diskuse a zhodnocení expertní práce, vytvoření doporučení pro ministerstva, schválení výsledné zprávy, která bude pojednávat o implementaci pracovního programu vzhledem k jednotlivým cílům vzdělávacího a výcvikového systému


Okruhy dosavadních činností (viz 1. fáze)

 • definice (6.1)

 • priority (6.2)

 • indikátory (6.3)

 • příklady dobré praxe (6.4)

 • národní zpráva

 • databáze CIRCA


6.1Definice

 • definují se klíčové pojmy, které spadají pouze do kompetence skupiny (např. poradenství, občanské vzdělávání, druhá šance ve vzdělávání atp.)

 • stále je třeba dopracovat některé pojmy

 • vznikají malé pracovní skupiny pro dopracování definic


6.2Priority

 • definice celoživotního učení (viz příloha)

 • dlouhodobý proces

 • rozpracování cílů skupiny, 140 priorit

 • konzultace, 6 klíčových oblastí


Definované priority

 • výchova k aktivnímu občanství

 • vzdělávání, výcvik a poradenství pro znevýhodněné občany

 • druhá šance pro osoby, které předčasně opustily vzdělávací systém bez dosažení kvalifikace

 • zpřístupnění univerzit pro ty, kteří mají kvalifikaci a zájem o studium, ale nemají formální právo k přístupu na univerzity

 • učící se města a regiony

 • vzdělávání a výcvik občanů romské národnosti


6.3Indikátory

 • indikátory

 • SGIB skupina

 • indikátory navržené SGIB skupinou

 • indikátory navržené ostatními skupinami

 • přijaty/nepřijaty

 • nové návrhy


Referenční úroveň pro rok 2010

 • „Průměrný podíl obyvatel účastnících se dalšího vzdělávání by měl být do roku 2010 v EU alespoň 12,5% (ve věkové skupině 25 – 64 let).“


Indikátor pro měření:

 • procento obyvatel ve věku mezi 25-65 lety, kteří se účastnili dalšího vzdělávání nebo výcviku v období 4 týdnů před uskutečněním průzkumu, podle dosažené úrovně vzdělání. (2.1)

 • pro 2.3 nebyl přijat žádný návrh


6.4Příklady dobré praxe

 • účel

 • databáze

 • presentace

 • praktická pomoc – dopad a využití v ČR

 • jak vypadá zpracovaný příklad dobré praxe (viz příloha)

 • práce skupiny s příklady dobré praxe


Vliv činnosti pracovní skupiny na politiku vzdělávání v ČR

 • význam a dopad indikátorů – referenční úrovně (benchmark)

 • význam a dopad příkladů dobré praxe

 • spolupráce v evropském kontextu


ad
 • Login