Merched yr hen destament 2
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

Merched yr Hen Destament 2 PowerPoint PPT Presentation


  • 139 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Merched yr Hen Destament 2. Cliciwch i ddechrau. Cwestiwn 1 Roedd Abigail yn wraig i’r brenin Dafydd . Mae’r Beibl yn dweud ei bod hi’n. galed ac anghwrtais. deallus a golygus. dwp a diflas. Na, anghywir !. Trio eto. Da iawn !. Cwestiwn nesaf.

Download Presentation

Merched yr Hen Destament 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Merched yr hen destament 2

MerchedyrHen Destament 2

Cliciwch i ddechrau


Cwestiwn 1 roedd abigail yn wraig i r brenin dafydd mae r beibl yn dweud ei bod hi n

Cwestiwn 1Roedd Abigail ynwraigi’rbreninDafydd. Mae’rBeiblyndweudeibodhi’n...

galed ac anghwrtais

deallus a golygus

dwp a diflas


Na anghywir

Na, anghywir!

Trio eto


Da iawn

Daiawn!

Cwestiwnnesaf


Cwestiwn 2 pwy oedd gwraig ureia a ddaeth yn frenhines ar israel

Cwestiwn 2PwyoeddgwraigUreia, a ddaethynfrenhinesar Israel?

Joanna

Bathseba

Ruth


Na anghywir1

Na, anghywir!

Trio eto


Da iawn1

Daiawn!

Cwestiwnnesaf


Cwestiwn 3 pwy oedd yn gofalu am y brenin dafydd pan oedd o n hen

Cwestiwn 3Pwyoeddyngofalu am y breninDafydd pan oeddo’n hen?

Althea

Abigail

Abisag


Na anghywir2

Na, anghywir!

Trio eto


Da iawn2

Daiawn!

Cwestiwnnesaf


Cwestiwn 4 pa frenhines oedd yn addoli baal ac eisiau lladd elias

Cwestiwn 4Pa frenhinesoeddynaddoli Baal ac eisiaulladd Elias?

Jemima

Jesebel

Helena


Na anghywir3

Na, anghywir!

Trio eto


Da iawn3

Daiawn!

Cwestiwnnesaf


Cwestiwn 5 ceisiodd nain y brenin joas ei ladd beth oedd ei henw

Cwestiwn 5Ceisioddnain y breninJoaseiladd. Beth oeddeihenw?

Anthea

Athaleia

Alwtha


Na anghywir4

Na, anghywir!

Trio eto


Da iawn4

Daiawn!

Cwestiwnnesaf


Cwestiwn 6 pwy insyltiodd y brenin dafydd drwy ei alw n hurtyn sy n dangos popeth

Cwestiwn 6Pwyinsyltiodd y brenin Dafydd drwyeialw’n ‘hurtynsy’ndangospopeth’?

Y MôrGlas

Michal

Y MôrCoch

Abigail

Y MôrMelyn

Bathseba


Na anghywir5

Na, anghywir!

Trio eto


Da iawn5

Daiawn!

Cwestiwnnesaf


Cwestiwn 7 beth oedd enw r frenhines a yrrwyd o r llys gan y brenin ahasferus

Cwestiwn 7 Beth oeddenw’rfrenhines a yrrwydo’rllysgan y breninAhasferus?

Esther

Fasti

Phoebe


Na anghywir6

Na, anghywir!

Trio eto


Da iawn6

Daiawn!

Cwestiwn

nesaf


Cwestiwn 8 mae r beibl yn dweud nad oedd merched harddach na merched job beth oedd eu henwau

Cwestiwn 8Mae’rBeiblyndweudnadoeddmerchedharddachnamerched Job. Beth oeddeuhenwau?

Jemima, Jwdith, Cerenhapuch

Elwen, Cesia, Cerenhapuch

Jemima, Cesia, Cerenhapuch


Na anghywir7

Na, anghywir!

Trio eto


Da iawn7

Daiawn!

Cwestiwnnesaf


Cwestiwn 9 beth oedd enw gwraig hosea

Cwestiwn 9Beth oeddenwgwraig Hosea?

Gomer

Omera

Orpa


Na anghywir8

Na, anghywir!

Trio eto


Da iawn8

Daiawn!

Cwestiwn

nesaf


Cwestiwn 10 mae 2 lyfr yn y beibl wedi eu henwi ar l merched

Cwestiwn 10Mae 2 lyfryn y Beiblwedieuhenwiarôlmerched.....

Miriam a Ruth

Ruth ac Esther

Esther a Miriam


Na anghywir9

Na, anghywir!

Trio eto


Da iawn diwedd y cwis

Daiawn!Diwedd y cwis


  • Login