Loovtöö pealkiri - PowerPoint PPT Presentation

Loovt pealkiri
Download
1 / 8

  • 284 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Loovtöö pealkiri. õpilase nimi juhendaja nimi. Põhjendus Miks valisite selle teema? Kuidas on loovtöö seotud üldpädevuste ja/või valdkonnapädevuste kujunemisega? Missuguseid õppeaineid loovtöö lõimib?. Mida plaanisite teha?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Loovtöö pealkiri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Loovt pealkiri

Loovtöö pealkiri

õpilase nimi

juhendaja nimi


Loovt pealkiri

Põhjendus

Miks valisite selle teema?

Kuidas on loovtöö seotud üldpädevuste ja/või valdkonnapädevuste kujunemisega?

Missuguseid õppeaineid loovtöö lõimib?


Mida plaanisite teha

Mida plaanisite teha?

  • Siin saad rääkida sellest, mida sa sügisel loovtööd esitades välja mõtlesid.

  • Kui hiljem teemat muutsid, siis saad selgitada, mis sa muutmise ette võtsid?


Loovt pealkiri

Tööprotsessi kirjeldus

Mida tegid, et oma kavandatud projekt ellu viia?

Kas kõik õnnestus nii, nagu planeerisid?

Missugustest etappidest sinu töö koosnes?

Kuidas tegid juhendajatega koostööd?

jne


Loovt pealkiri

Pildid, video vm

Enda tööprotsessi illustreerimiseks esita fotosid, video või muud tõendusmaterjali.


Loovt pealkiri

Valminud töö esitlus, kui töö tulemusena valmis tants, laul, raamat, film vm, siis selle esitlus.


Loovt pealkiri

Kokkuvõte


Loovt pealkiri

Tänamine ja

küsimustele vastamine


  • Login