Postavenie zamestnancov v r vz
Download
1 / 8

Postavenie zamestnancov v RÚVZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on

Postavenie zamestnancov v RÚVZ. Daniela Pochybová Vyhne 26.-27. 09. 2013. Štátna služba a verejný záujem. zákon č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Postavenie zamestnancov v RÚVZ' - shaw


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Postavenie zamestnancov v r vz

Postavenie zamestnancov v RÚVZ

Daniela Pochybová

Vyhne 26.-27. 09. 2013


T tna slu ba a verejn z ujem
Štátna služba a verejný záujem

 • zákon č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce

 • zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

 • zákon č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 • zákon č. 400/2009 Z.z. – štátna služba


Odme ovanie
Odmeňovanie

 • verejný záujem

 • katalóg pracovných činností

 • 14 platových tried, 12 platových stupňov

 • 1. trieda = 246,50 – 341,50 Eur

  zdravotníci = 206,50 – 284,50 Eur

 • 14. trieda = 554,50 – 805,20 Eur

  zdravotníci = 776 – 1 123,50 Eur

 • minimálna mzda v SR je 377,70 Eur


Odme ovanie1
Odmeňovanie

 • štátna služba

 • opis činností štátnozamestnaneckého miesta

 • 11 platových tried (referent, radca)

 • 1. trieda = 322,50 Eur

 • 11. trieda = 935,50 Eur

 • ŠŠ – 411, resp. 490 Eur; VŠ – 520, resp. 588,50, alebo 631,50 Eur

 • priemerná mzda na RÚVZ je 677 Eur


Pr platky k platu
Príplatky k platu

Štátna služba

Verejný záujem

 • Rozdielový príplatok

 • Doplatok

 • Vyrovnanie

 • Služobná prax – 1 %

 • Sťažený výkon práce

 • 2.k – 1,0 až 10 %

 • 3.k – 1,6 až 16,2 %

 • 4.k – 4,6 až 29,8 %

 • Vozidlo – do 13 Eur

 • NV – do 2 mesiacov

 • Za zastupovanie po 2 týždňoch

 • Kreditový príplatok

 • Sťažený výkon práce

 • 2.k – 10 až 23 %

 • 3.k – 20 až 35,2 %

 • 4.k – 20 až 42 %

 • Vozidlo – do 20 Eur

 • NV – do 3 mesiacov

 • Za zastupovanie po 4 týždňoch


Rozdiely
Rozdiely

Štátna služba

Verejný záujem

 • Podmienky prijatia

 • Výberové konanie, výber

 • Odpis z registra trestov

 • Majetkové priznanie

 • Preloženie bez súhlasu

 • Výpovedná doba 2 mesiace

 • Odchodné – do 1 mesiaca

 • Odborná prax bez PN, RD...

 • Stravovanie – 65 % ceny

 • Zákaz inej zárobkovej činnosti

 • Pohovor

 • Výberové – vedúci

 • Výpis z registra trestov

 • Majetkové priznanie – vedúci

 • Preradenie - § 55 ZP

 • Výpovedná doba – 1, 2 (1-5 rokov), 3 mesiace (5 a viac)

 • Odchodné – do 10 dní

 • Odborná prax – započítateľná

 • Stravovanie – 55 % ceny jedla

 • Zákaz - vedúci


Odstupn
Odstupné

 • Zákonník práce

 • 1 mesiac – 2 – 5 rokov pracovný pomer

 • 2 mesiace – 5 – 10 rokov pracovný pomer

 • 3 mesiace – 10 – 20 rokov pracovný pomer

 • 4 mesiace – 20 rokov a viac pracovný pomer

 • dohodou – o 1 mesiac naviac

 • štátna služba

 • 2 mesiace – do 2 rokov pracovný pomer

 • 3 mesiace – od 2 rokov pracovný pomer

 • je možná dohoda v KZ + 2 mesačné platyad