Příslovce, spřežky, stupňování Příslovcí - PowerPoint PPT Presentation

P slovce sp e ky stup ov n p slovc
Download
1 / 10

 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Příslovce, spřežky, stupňování Příslovcí. 7. třída Mgr. Jitka Vrbová. Způsoby tvoření příslovcí:. z přídavných jmen příponami -e/-ě, -o, -y (např. náhlý – náhle, pěkný – pěkně, častý – často, anglický – anglicky )

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Příslovce, spřežky, stupňování Příslovcí

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P slovce sp e ky stup ov n p slovc

Příslovce, spřežky, stupňování Příslovcí

7. třída

Mgr. Jitka Vrbová


Zp soby tvo en p slovc

Způsoby tvoření příslovcí:

 • z přídavných jmen příponami -e/-ě, -o, -y (např. náhlý – náhle, pěkný – pěkně, častý – často, anglický – anglicky)

 • ustrnutím tvaru podstatného jména (např. kolo – kolem, běh – během, trocha – trochu,

  ráno – ráno)

 • spojením předložky s jiným slovem – vznikají tzv. příslovečné spřežky, které píšeme

  dohromady jako jedno slovo:


P slove n sp e ky

Příslovečné spřežky

- předložka + podst.jm. (hlas – nahlas, paměť – zpaměti, tma – potmě)

- předložka + příd.jm. (pravý – vpravo, volný – zvolna, podrobný – dopodrobna)

- předložka + zájmeno (vše – ovšem, to – přitom, co – nač, zač)

 • předložka + příslovce (těžko – ztěžka, blízko – zblízka, kradmo – pokradmu)


Pozor

POZOR!

Musíme rozlišovat příslovečné spřežky X tvary s předložkovou vazbou.

!! Jestliže můžeme do výrazu vložit přívlastek, nejde o spřežku.

6 7 1

Př.: Vyšli jsme nahoru na kopec. X Vyšli jsme na horu. (...nejvyšší horu...)

(spřežka) (předložková vazba)

Pokud je rozdíl málo zřetelný, můžeme výraz psát dohromady i zvlášť:

(např. zblízka – z blízka, poprvé – po prvé, kupříkladu – ku příkladu)


Pravopis sp e ek

Pravopis spřežek

 • píší zpravidla dohromady

 • Např.: nahlas, nahoře, shora, zpaměti, vtom, vcelku, dohromady.


Pozor na n

Pozor na ně!

 • Rozlišujeme spojení předložky s podstatným jménem od příslovečné spřežky.

  Např.: Spadl do hromady písku. (do velké hromady)

  xPůjdeme tam dohromady. (Jak tam půjdeme?)

  Do konce představení zbývá už jen několik minut.

  x

  Na oslavu přijela dokonce i teta z Přerova.


V jimky

Výjimky

 • Pouze v některých případech můžeme psát takové spojení obojím způsobem.

 • Např.:

  • zpočátku i z počátku

  • pokaždé i po každé

  • poprvé i po prvé

  • donedávna i do nedávna


Stup ov n p slovc

Stupňování příslovcí

 • Některá příslovce mohou svými tvary vyjadřovat trojí stupeň vlastnosti nebo míry:


Dopl te spr vn stup ovan tvary

Doplňte správné stupňované tvary


Pozn mky

Poznámky:

- někdy se tvoří 2. stupeň z jiného kořene než 1. stupeň:

zle - hůře

dobře - lépe

málo - méně

mnoho - více

- koncové -e může ve 2.a 3. stupni odpadnout (např. dráže/dráž, výše/výš, hůře/hůř)

- některá příslovce mají při stupňování dvojí, popř. trojí tvary (např. úže/úžeji,

hloub/hlouběji, šíře/šíř/šířeji, snáze/snáz/snadněji)

- význam příslovcí můžeme zesilovat nebo zeslabovat pomocí dalších příslovcí

(např. ještě lépe, mnohem zdravěji, poměrně často)


 • Login