Ohnivectví - PowerPoint PPT Presentation

Ohnivectv
Download
1 / 8

 • 56 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ohnivectví.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ohnivectví

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ohnivectv

Ohnivectví


Ohnivectv

Dnes je nutná rehabilitace důvěry, otevřenosti, odpovědnosti, solidarity, lásky. Budoucnost patří strukturám tmeleným sdíleným pocitem smysluplnosti spíše než společně sdílenými ambicemi směrem ven. Mohou a musí to být struktury otevřené, dynamické a malé; nad jistou hranici nemohou už ony „lidské vazby“, jako je osobní důvěra a osobní odpovědnost, fungovat. Musí to být struktury, které ze své podstaty neomezují vznikání struktur jiných; jakákoli kumulace moci by jim měla být bytostně cizí. Struktury nikoli jako orgány či instituce, ale společenství. Rozhodně to nemohou být struktury zakládající svou autoritu na dávno vyprázdněné tradici, ale na svém konkrétním vstupu do situace. Autorita vůdců by měla vyrůstat z jejich osobnosti osobně jejich okolím zakoušené a nikoli z jejich nomenklaturního postavení; měli by být vybaveni velkou osobní důvěrou a na ní založenou i velkou pravomocí. Jedině zde patrně vede cesta – v plném existenčním ručení každého člena komunity.

Havel, V. 1990. Moc bezmocných. Praha: Lidové noviny


Ohnivectv

 • Setkání ohnivcůpodzim 2003

 • 26 zástupců kmenů, bývalých a budoucích ohnivců, stráží

 • Sklené nad Oslavou

 • Obřad očištění tábořiště Malého Waldenu

 • Kruhy (diskuse) na témata:

 • Já jako ohnivec

 • Ohnivec versus náčelník

 • Rozdílnosti mezi ligovým a midewiwinským systémem ohnivectví

 • Jak spolupracovat


Ohnivectv

 • Pracovní setkání únor 2004

 • 12 náčelníků, zástupců kmenů, bývalých a budoucích ohnivců, stráží

 • Brno

 • Témata:

 • Příprava sněmu, sněmoviště

 • Obřad vysvěcení sněmoviště

 • Ohnivci, ligový ohnivec a ohnivecké společenství v Kmenovém zřízení

 • Jak volit ligového ohnivce

 • Vytvořen návrh Mistrovství Sněmovník


Ohnivectv

 • Setkání ohnivcůpodzim 2004

 • 30 zástupců kmenů, bývalých a budoucích ohnivců, stráží

 • Sklené nad Oslavou

 • Téma víkendu:

 • Praktická činnost ohnivce: oheň, práce s lidmi, rituály, obřady – prožívání a reflexe těchto činností ve dvou rovinách: tato kvalita a já a tato kvalita a kmen.

 • Hledání a „vytvoření“ posvátného místa

 • Kruhy (diskuse) na témata:

 • Rituály a obřady

 • Oheň. Co se mi nedaří.

 • Ohnivectví v dětském kmeni


Ohnivectv

 • Kmenové zřízení LLM - první setkání únor 2005

 • 18 zástupců kmenů, bývalých a budoucích ohnivců, stráží

 • Praha

 • Co je kmenové zřízení

 • Osnova textu KZ

 • Filozofie woodcraftu

 • Jak se stát woodcrafterem od kolébky do hrobu

 • Funkce ve kmeni a jich náplň

 • Zánik, vyloučení z LLM, sloučení a rozdělení kmene

 • Literatura


Ohnivectv

 • Poznámky k ligovému ohnivectví

 • Komunikace s ohnivci uvnitř kmene

 • Ohnivecké společenství

 • Kmenové zřízení LLM

 • Sněmoviště LLM

 • Woodcrafterské setkání ČR 2008


 • Login