Naslov
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 53

naslov PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LJUDSKIM RIJEČIMA I ZNAKOVIMA O BOGU. O NE-VERBALNIM METODAMA RADA U VJERONAUČNOJ NASTAVI. naslov. Katehetska zimska škola, Zagreb, 04. siječnja 2010. Jelena Janeš, prof.

Download Presentation

naslov

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Naslov

LJUDSKIM RIJEČIMA I ZNAKOVIMA O BOGU. O NE-VERBALNIM METODAMA RADA U VJERONAUČNOJ NASTAVI

naslov

Katehetska zimska škola, Zagreb, 04. siječnja 2010. Jelena Janeš, prof.

Ana Majnarić Radošević, prof.


Govor o bogu

GOVOR O BOGU

Verbalna neverbalna komunikacija komunikacija

vjerounauk

riječ znak


1 verbalna komunikacija

1. VERBALNA KOMUNIKACIJA

 • 1.6. PREZENTACIJE

 • 1.7. MEDIJI KOMUNICIRANJA

 • 1.8. IGRE

 • 1.9. MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA VJEROUČENIKA

1.1. MOLITVA

1.2. MEDITACIJA 1.3. PJESMA

1.4. IGROKAZ

1.5. KVIZ


1 1 molitva

1.1. MOLITVA

 • MOLITVA ZA POČETAK I KRAJ VJERONAUČNOG SUSRETA

 • OSOBNA MOLITVA

 • ZAJEDNIČKA MOLITVA

 • MOLITVA KRUNICE


Naslov

 • molitva kao radostan osobni susret, razgovor s Bogom

 • nakon čitanja Svetog Pisma

 • izražavanje osjećaja, prošnji, zahvala

 • molitva kao način međusobnog povezivanja i zajedništva vjeroučenika i vjeroučitelja

 • molitva kao sastavni dio života vjeroučenika i vjeroučitelja


1 2 meditacija

1.2. MEDITACIJA

 • MOTIVACIJA NA POČETKU NASTAVNOG SATA KAO UVOD U ODREĐENU NASTAVNU JEDINICU

 • PROMIŠLJANJE NAD ODREĐENIM BIBLIJSKIM TEKSTOM


1 3 pjesma

1.3. PJESMA

 • LITURGIJSKA GLAZBA

 • KAO MOTIVACIJA NA POČETKU SATA

 • KAO RADOSNI ZAVRŠETAK SATA

 • PSALMI

 • UZ MEDITATIVNO ČITANJE BIBLIJSKOG TEKSTA

 • PJESME VEZANE UZ NASTAVNE CJELINE I JEDINICE (liturgijska godina, Marija....)

 • PJEVANJE UZ PRATNJU INSTRUMENATA I MATRICA


Naslov

 • pjesmom slaviti i hvaliti Boga

 • jedan od najradosnijih oblika izražavanja, povezivanja nastavnih sadržaja

 • pjesma kao metoda učenja molitve (Anđeoski pozdrav, psalmi...)

 • oživotvorenje Riječi Božje


1 4 igrokaz

1.4. IGROKAZ

 • NA SATU KAO PRIKAZ BIBLIJSKOG TEKSTA

 • ŠKOLSKE PRIREDBE

 • OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA, SVETACA ZAŠTITNIKA


Naslov

 • upriozorenje biblijskih događaja, likova

 • uz korištenje svih oblika i metoda verbalnog i neverbalnog komuniciranja vjeroučenici promišljaju o kontekstu i povijesnom vremenu biblijskog teksta


1 5 kviz

1.5. KVIZ

 • ZNANJA

 • PONAVLJANJA

 • KAO MOTIVACIJA

 • ASOCIJACIJE

 • MILIJUNAŠ

 • NAJJAČA KARIKA

 • POGODI TKO SAM

 • JEDAN ZA SVE

 • MENTALNE MAPE

 • DA-NE PITALICE (o određenoj temi)


Naslov

 • kviz kao sistematizacija gradiva

 • oblik komunikacije (uvažavanje drugih, poštivanje pravila komunikacije, razvijanje tolerancije)

 • kreativan način izražavanja vjeroučenika


Verbalna komunikacija pogodi tko sam ponavljanje motivacija

Verbalna komunikacija- pogodi tko sam, ponavljanje- motivacija


Naslov

 • izrada društvenih igara u obliku kviza s biblijskom tematikom kao oblik učenja i sistematizacije vjeronaučnog gradiva

 • temelj kviza je biblijski tekst, predloženi tekst iz vjeronaučnog udžbenika, određena izborna tema

 • vjeroučenici sami pripremaju kviz i postavljaju pravila igre


Verbalna komunikacija mentalne mape

Verbalna komunikacija-mentalne mape


1 6 prezentacije

1.6. PREZENTACIJE

 • TIJEKOM SATA

 • GRUPNI RAD ILI RAD U PARU (ZADACI)

 • KORELACIJA S DRUGIM PREDMETIMA

 • REFERATI

 • PROJEKTNI DANI

 • istraživalački rad

 • usvajanje novih saznanja o određenoj biblijskoj temi

 • sve učestaliji način komuniciranja

 • Kreativnost, angažman, samostalan rad vjeroučenika, sposobnost prezentiranja i razvijanje vještina komunikacije vjeroučenika


Verbalna komunikacija referati

Verbalna komunikacija-referati


Verbalna komunikacija prezentacije projektni dani

Verbalna komunikacija-prezentacije, projektni dani


1 7 mediji komuniciranja

1.7. MEDIJI KOMUNICIRANJA

 • VIZUALNI SADRŽAJI (animirani i drugi vjerski filmovi,DVD, prezentacije, internet, projektor, grafoskop, fotogovor... )

 • AUDIO SADRŽAJI (CD, matrice, instrumenti, simuliranje zvukova u prirodi)


Naslov

 • sastavni dio nastave vjeronauka

 • uvod ili sistematizacija nastavne cjeline

 • potiče razgovor i raspravu o određenoj temi

 • način prihvaćanja Boga u svakodnevnom životu na primjeru bibljskih osoba, svetaca koje upoznajemo ovim medijima komuniciranja


1 8 igre

1.8. IGRE

 • Abeceda

 • Pričam ti priču (o svecima, sakramentima, biblijskim likovima, događajima iz Biblije...)

 • Klupko

 • Društvene igre s biblijskom tematikom (čovječe nasmij se...)

 • Ja imam svoje ime i ponosim se njime

 • Moja ruka kaže tvojoj

 • Grijesi i krjeposti


Verbalna komunikacija grijesi i krjeposti klupko

Verbalna komunikacija- grijesi i krjeposti, klupko

 • povezivanje vjeroučenika kroz igru kao oblik sistematizacije ili motivacije

 • poticanje kulture komunikacije


1 9 me usobna komunikacija vjerou enika

1.9. MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA VJEROUČENIKA

 • RAZGOVOR

 • RASPRAVA

 • DEBATA

 • PARLAONICA

  na određenu zadanu temu

 • RADIONICE


Naslov

 • Tematske radionice: (blagdani, sveci, dani kruha, dan škole...)

 • integrirani dani, korelacija

 • dio nastavnog sadržaja, stvaralačko izražavanje

 • smisleno i svrhovito postavljanje ciljeva radionica

 • poboljšati kvalitetu međusobnog komuniciranja

 • povezati nastavu vjeronauka s drugim predmetima

 • aktivno uključiti vjeronauk u život škole i zajednice


Verbalna komunikacija tematske radionice

Verbalna komunikacija- tematske radionice


Verbalna komunikacija radionica

Verbalna komunikacija- radionica


Verbalna komunikacija tematske radionice1

Verbalna komunikacija-tematske radionice


2 neverbalna komunikacija

2. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

 • 2.1.MOLITVA

 • 2.2. ZNAKOVI I SIMBOLI

 • 2.3. PJESMA

 • 2.4. RADIONICE

 • 2.5. PANOI I PLAKATI

 • 2.6. MEDIJI NEVERBALNOG KOMUNICIRANJA

 • 2.7. IGRE


2 1 molitva

2.1. MOLITVA

 • Uz pokrete

 • Moje vrijeme za molitvu (sat)

 • pokret tijela izražava naš molitveni stav, spremnost poći za Bogom

 • ozbiljnost, dostojanstvo

 • neverbalnom komunikacijom izraziti moj odnos prema molitvi


2 2 znakovi i simboli

2.2. ZNAKOVI I SIMBOLI

 • Križ (tijelo, tražimo znakove oko nas)

 • Anđeli (u snijegu)

 • Liturgijski simboli (crtanje, izrada plakata, bojanje)

 • Krunica (tijelo)

  (Svi znakovi i simboli mogu se crtati, izrađivati, bojati, prikazivati vlastitim tijelom)


Neverbalna komunikacija znakovi i simboli

Neverbalna komunikacija- znakovi i simboli

 • neverbalnom komunikacijom zaživjeti Riječ Božju u nama

 • prepoznati znakove i simbole u svakodnevnom životu

 • naučiti poštivati tradiciju kršćanskih znakova i simbola


Neverbalna komunikacija znakovi i simboli1

Neverbalna komunikacija- znakovi i simboli

 • neverbalni način učenja

 • prepoznavanje kršćanskih znakova i simbola


2 3 pjesma

2.3. PJESMA

 • Uz pokrete

 • Uz ples

 • motivacija

 • osjećajima i raspoloženjem, cijelim bićem slaviti Boga


2 4 radionice

2.4. RADIONICE

 • Izrada zidnih novina

 • Likovne radionice (natječaji, slikovnice, razredna Biblija, straničnik, vjeroalbum, crteži...)

 • Makete

 • Izrada scenografije za igrokaz (kamene ploče, gorući grm, jaslice, maske, kostimi..)

 • Izrada krunice

 • Tematske radionice (Došašće, Božić, Valentinovo, Uskrs, sveci zaštitnici)

 • Izrada plastificiranih kartica (slike s poticajnim mislima...)

 • Izrada vatikanskih zastava


Neverbalna komunikacija radionice makete

Neverbalna komunikacija-radionice, makete


Naslov

 • na kreativan i funkcionalan način obuhvaćaju svrhovitost i smislenost Božjeg djelovanja u nama

 • korištenjem različitih materijala i tehnika na neverbalan način prikazati i predstaviti određenu temu, liturgijsko vrijeme, događaj...


Neverbalna komunikacija radionice scenografija

Neverbalna komunikacija- radionice, scenografija


Neverbalna komunikacija tematske radionice uskrs

Neverbalna komunikacija- tematske radionice (Uskrs)


Neverbalna komunikacija radionice

Neverbalna komunikacija- radionice


Neverbalna komunikacija radionica

Neverbalna komunikacija- radionica


2 5 panoi i plakati

2.5. PANOI I PLAKATI

 • Uređenje učionica i školskih hodnika uz obilježavanje blagdana, spomendana...

 • vjeroučenici prenose svoje znanje, pridonose stvaranju ugodnog okruženja i zajedništva u školi

 • uče cijeniti prostor koji su sami uredili

 • razvijanje osjećaja zadovoljstva


Neverbalna komunikacija panoi plakati

Neverbalna komunikacija-panoi, plakati


Neverbalna komunikacija panoi plakati1

Neverbalna komunikacija-panoi, plakati


Neverbalna komunikacija panoi plakati2

Neverbalna komunikacija-panoi, plakati


Neverbalna komunikacija ure enje hola korelacija

Neverbalna komunikacija- uređenje hola (korelacija)

 • korelacijom vjeronauka i drugih predmeta spoznajemo da je vjeronauk a samim time i vjera sastavni dio ljudskog života

 • uočavanje uske povezanosti vjeronauka sa svim školskim predmetima


2 6 mediji neverbalnog komuniciranja

2.6. MEDIJI NEVERBALNOG KOMUNICIRANJA

 • Fotografije

 • Slikovnice

 • Bojanke

 • strip

 • Dnevnik dobrih djela

 • spoznatljivost vjeronaučnih sadržaja

 • primjenjiva u svim nastavnim cjelinama i jedinicama

 • ističe se kreativnost i osobnost vjeroučenika

 • Potiču vjeroučenika na promišljanje o određenoj temi


Neverbalna komunikacija dnevnik dobrih djela

Neverbalna komunikacija- dnevnik dobrih djela


2 7 igre

2.7. IGRE

 • Pantomima

 • Memory

 • Ruka povjerenja

 • Slagalice

 • Tajni prijatelj

 • Dajem ti lijepu riječ


Neverbalna komunikacija pantomima

Neverbalna komunikacija-pantomima


Neverbalna komunikacija slagalice

Neverbalna komunikacija- slagalice


Naslov

 • na prihvatljiv i vjeroučenicima blizak način poticati vrijednost, važnost i nužnost neverbalne komunikacije

 • kroz neverbalne metode rada poticati vjeroučenike na mir, tišinu, sabranost, promišljanje o Bogu u svojoj nutrini


Zahvaljujemo na pa nji

ZAHVALJUJEMO NA PAŽNJI!

“Križ je moja knjiga. Samo jedan pogled na križ uči me kako da se vladam u svakoj prilici”

sv. Konrad (1818-1894.)


 • Login