Naslov
Download
1 / 53

naslov - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LJUDSKIM RIJEČIMA I ZNAKOVIMA O BOGU. O NE-VERBALNIM METODAMA RADA U VJERONAUČNOJ NASTAVI. naslov. Katehetska zimska škola, Zagreb, 04. siječnja 2010. Jelena Janeš, prof.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

naslov

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


LJUDSKIM RIJEČIMA I ZNAKOVIMA O BOGU. O NE-VERBALNIM METODAMA RADA U VJERONAUČNOJ NASTAVI

naslov

Katehetska zimska škola, Zagreb, 04. siječnja 2010. Jelena Janeš, prof.

Ana Majnarić Radošević, prof.


GOVOR O BOGU

Verbalna neverbalna komunikacija komunikacija

vjerounauk

riječ znak


1. VERBALNA KOMUNIKACIJA

 • 1.6. PREZENTACIJE

 • 1.7. MEDIJI KOMUNICIRANJA

 • 1.8. IGRE

 • 1.9. MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA VJEROUČENIKA

1.1. MOLITVA

1.2. MEDITACIJA 1.3. PJESMA

1.4. IGROKAZ

1.5. KVIZ


1.1. MOLITVA

 • MOLITVA ZA POČETAK I KRAJ VJERONAUČNOG SUSRETA

 • OSOBNA MOLITVA

 • ZAJEDNIČKA MOLITVA

 • MOLITVA KRUNICE


 • molitva kao radostan osobni susret, razgovor s Bogom

 • nakon čitanja Svetog Pisma

 • izražavanje osjećaja, prošnji, zahvala

 • molitva kao način međusobnog povezivanja i zajedništva vjeroučenika i vjeroučitelja

 • molitva kao sastavni dio života vjeroučenika i vjeroučitelja


1.2. MEDITACIJA

 • MOTIVACIJA NA POČETKU NASTAVNOG SATA KAO UVOD U ODREĐENU NASTAVNU JEDINICU

 • PROMIŠLJANJE NAD ODREĐENIM BIBLIJSKIM TEKSTOM


1.3. PJESMA

 • LITURGIJSKA GLAZBA

 • KAO MOTIVACIJA NA POČETKU SATA

 • KAO RADOSNI ZAVRŠETAK SATA

 • PSALMI

 • UZ MEDITATIVNO ČITANJE BIBLIJSKOG TEKSTA

 • PJESME VEZANE UZ NASTAVNE CJELINE I JEDINICE (liturgijska godina, Marija....)

 • PJEVANJE UZ PRATNJU INSTRUMENATA I MATRICA


 • pjesmom slaviti i hvaliti Boga

 • jedan od najradosnijih oblika izražavanja, povezivanja nastavnih sadržaja

 • pjesma kao metoda učenja molitve (Anđeoski pozdrav, psalmi...)

 • oživotvorenje Riječi Božje


1.4. IGROKAZ

 • NA SATU KAO PRIKAZ BIBLIJSKOG TEKSTA

 • ŠKOLSKE PRIREDBE

 • OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA, SVETACA ZAŠTITNIKA


 • upriozorenje biblijskih događaja, likova

 • uz korištenje svih oblika i metoda verbalnog i neverbalnog komuniciranja vjeroučenici promišljaju o kontekstu i povijesnom vremenu biblijskog teksta


1.5. KVIZ

 • ZNANJA

 • PONAVLJANJA

 • KAO MOTIVACIJA

 • ASOCIJACIJE

 • MILIJUNAŠ

 • NAJJAČA KARIKA

 • POGODI TKO SAM

 • JEDAN ZA SVE

 • MENTALNE MAPE

 • DA-NE PITALICE (o određenoj temi)


 • kviz kao sistematizacija gradiva

 • oblik komunikacije (uvažavanje drugih, poštivanje pravila komunikacije, razvijanje tolerancije)

 • kreativan način izražavanja vjeroučenika


Verbalna komunikacija- pogodi tko sam, ponavljanje- motivacija


 • izrada društvenih igara u obliku kviza s biblijskom tematikom kao oblik učenja i sistematizacije vjeronaučnog gradiva

 • temelj kviza je biblijski tekst, predloženi tekst iz vjeronaučnog udžbenika, određena izborna tema

 • vjeroučenici sami pripremaju kviz i postavljaju pravila igre


Verbalna komunikacija-mentalne mape


1.6. PREZENTACIJE

 • TIJEKOM SATA

 • GRUPNI RAD ILI RAD U PARU (ZADACI)

 • KORELACIJA S DRUGIM PREDMETIMA

 • REFERATI

 • PROJEKTNI DANI

 • istraživalački rad

 • usvajanje novih saznanja o određenoj biblijskoj temi

 • sve učestaliji način komuniciranja

 • Kreativnost, angažman, samostalan rad vjeroučenika, sposobnost prezentiranja i razvijanje vještina komunikacije vjeroučenika


Verbalna komunikacija-referati


Verbalna komunikacija-prezentacije, projektni dani


1.7. MEDIJI KOMUNICIRANJA

 • VIZUALNI SADRŽAJI (animirani i drugi vjerski filmovi,DVD, prezentacije, internet, projektor, grafoskop, fotogovor... )

 • AUDIO SADRŽAJI (CD, matrice, instrumenti, simuliranje zvukova u prirodi)


 • sastavni dio nastave vjeronauka

 • uvod ili sistematizacija nastavne cjeline

 • potiče razgovor i raspravu o određenoj temi

 • način prihvaćanja Boga u svakodnevnom životu na primjeru bibljskih osoba, svetaca koje upoznajemo ovim medijima komuniciranja


1.8. IGRE

 • Abeceda

 • Pričam ti priču (o svecima, sakramentima, biblijskim likovima, događajima iz Biblije...)

 • Klupko

 • Društvene igre s biblijskom tematikom (čovječe nasmij se...)

 • Ja imam svoje ime i ponosim se njime

 • Moja ruka kaže tvojoj

 • Grijesi i krjeposti


Verbalna komunikacija- grijesi i krjeposti, klupko

 • povezivanje vjeroučenika kroz igru kao oblik sistematizacije ili motivacije

 • poticanje kulture komunikacije


1.9. MEĐUSOBNA KOMUNIKACIJA VJEROUČENIKA

 • RAZGOVOR

 • RASPRAVA

 • DEBATA

 • PARLAONICA

  na određenu zadanu temu

 • RADIONICE


 • Tematske radionice: (blagdani, sveci, dani kruha, dan škole...)

 • integrirani dani, korelacija

 • dio nastavnog sadržaja, stvaralačko izražavanje

 • smisleno i svrhovito postavljanje ciljeva radionica

 • poboljšati kvalitetu međusobnog komuniciranja

 • povezati nastavu vjeronauka s drugim predmetima

 • aktivno uključiti vjeronauk u život škole i zajednice


Verbalna komunikacija- tematske radionice


Verbalna komunikacija- radionica


Verbalna komunikacija-tematske radionice


2. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

 • 2.1.MOLITVA

 • 2.2. ZNAKOVI I SIMBOLI

 • 2.3. PJESMA

 • 2.4. RADIONICE

 • 2.5. PANOI I PLAKATI

 • 2.6. MEDIJI NEVERBALNOG KOMUNICIRANJA

 • 2.7. IGRE


2.1. MOLITVA

 • Uz pokrete

 • Moje vrijeme za molitvu (sat)

 • pokret tijela izražava naš molitveni stav, spremnost poći za Bogom

 • ozbiljnost, dostojanstvo

 • neverbalnom komunikacijom izraziti moj odnos prema molitvi


2.2. ZNAKOVI I SIMBOLI

 • Križ (tijelo, tražimo znakove oko nas)

 • Anđeli (u snijegu)

 • Liturgijski simboli (crtanje, izrada plakata, bojanje)

 • Krunica (tijelo)

  (Svi znakovi i simboli mogu se crtati, izrađivati, bojati, prikazivati vlastitim tijelom)


Neverbalna komunikacija- znakovi i simboli

 • neverbalnom komunikacijom zaživjeti Riječ Božju u nama

 • prepoznati znakove i simbole u svakodnevnom životu

 • naučiti poštivati tradiciju kršćanskih znakova i simbola


Neverbalna komunikacija- znakovi i simboli

 • neverbalni način učenja

 • prepoznavanje kršćanskih znakova i simbola


2.3. PJESMA

 • Uz pokrete

 • Uz ples

 • motivacija

 • osjećajima i raspoloženjem, cijelim bićem slaviti Boga


2.4. RADIONICE

 • Izrada zidnih novina

 • Likovne radionice (natječaji, slikovnice, razredna Biblija, straničnik, vjeroalbum, crteži...)

 • Makete

 • Izrada scenografije za igrokaz (kamene ploče, gorući grm, jaslice, maske, kostimi..)

 • Izrada krunice

 • Tematske radionice (Došašće, Božić, Valentinovo, Uskrs, sveci zaštitnici)

 • Izrada plastificiranih kartica (slike s poticajnim mislima...)

 • Izrada vatikanskih zastava


Neverbalna komunikacija-radionice, makete


 • na kreativan i funkcionalan način obuhvaćaju svrhovitost i smislenost Božjeg djelovanja u nama

 • korištenjem različitih materijala i tehnika na neverbalan način prikazati i predstaviti određenu temu, liturgijsko vrijeme, događaj...


Neverbalna komunikacija- radionice, scenografija


Neverbalna komunikacija- tematske radionice (Uskrs)


Neverbalna komunikacija- radionice


Neverbalna komunikacija- radionica


2.5. PANOI I PLAKATI

 • Uređenje učionica i školskih hodnika uz obilježavanje blagdana, spomendana...

 • vjeroučenici prenose svoje znanje, pridonose stvaranju ugodnog okruženja i zajedništva u školi

 • uče cijeniti prostor koji su sami uredili

 • razvijanje osjećaja zadovoljstva


Neverbalna komunikacija-panoi, plakati


Neverbalna komunikacija-panoi, plakati


Neverbalna komunikacija-panoi, plakati


Neverbalna komunikacija- uređenje hola (korelacija)

 • korelacijom vjeronauka i drugih predmeta spoznajemo da je vjeronauk a samim time i vjera sastavni dio ljudskog života

 • uočavanje uske povezanosti vjeronauka sa svim školskim predmetima


2.6. MEDIJI NEVERBALNOG KOMUNICIRANJA

 • Fotografije

 • Slikovnice

 • Bojanke

 • strip

 • Dnevnik dobrih djela

 • spoznatljivost vjeronaučnih sadržaja

 • primjenjiva u svim nastavnim cjelinama i jedinicama

 • ističe se kreativnost i osobnost vjeroučenika

 • Potiču vjeroučenika na promišljanje o određenoj temi


Neverbalna komunikacija- dnevnik dobrih djela


2.7. IGRE

 • Pantomima

 • Memory

 • Ruka povjerenja

 • Slagalice

 • Tajni prijatelj

 • Dajem ti lijepu riječ


Neverbalna komunikacija-pantomima


Neverbalna komunikacija- slagalice


 • na prihvatljiv i vjeroučenicima blizak način poticati vrijednost, važnost i nužnost neverbalne komunikacije

 • kroz neverbalne metode rada poticati vjeroučenike na mir, tišinu, sabranost, promišljanje o Bogu u svojoj nutrini


ZAHVALJUJEMO NA PAŽNJI!

“Križ je moja knjiga. Samo jedan pogled na križ uči me kako da se vladam u svakoj prilici”

sv. Konrad (1818-1894.)


ad
 • Login