dok man ve kay tlar
Download
Skip this Video
Download Presentation
Doküman ve Kayıtlar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Doküman ve Kayıtlar - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

MODÜL 6. Doküman ve Kayıtlar. Laboratuvarlar niçin doküman yönetim sistemine ihtiyaç duyarlar?. Gerektiğinde bilgiye ulaşmak için. Doküman ve Kayıt - Farklar. Dokümanlar Politikalar, süreçler ve prosedürler hakkında bilgi sağlar. Gerektiğinde güncellenir. Kayıtlar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Doküman ve Kayıtlar' - shauna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
laboratuvarlar ni in dok man y netim sistemine ihtiya duyarlar
Laboratuvarlar niçin doküman yönetim sistemine ihtiyaç duyarlar?

Gerektiğinde bilgiye ulaşmak için

dok man ve kay t farklar
Doküman ve Kayıt - Farklar

Dokümanlar

Politikalar, süreçler ve prosedürler hakkında bilgi sağlar.

Gerektiğinde güncellenir.

Kayıtlar

Çalışma kağıtları, formlar, etiketler ve çizelgelerde toplanmış bilgilerdir

Kalıcıdır, değiştirilmez

KAYITLAR

slide4
Dokümanlar, laboratuvarın organizasyon ve kalite yönetiminin yansımasıdır.

Altın kural:

“Yazdığını yap ve yaptığını yaz”

standart al ma prosed rleri s p
Standart Çalışma Prosedürleri (SÇP)

Bir testin nasıl yapılacağını adım adım tarif eder

Yazılı SÇP’ler şunları sağlar:

tutarlılık

doğruluk

kalite

yi bir s p
İyi bir SÇP

Test/analiz teknikleri için detaylı, anlaşılır, kısa ve öz bir yönlendirme sağlamalı

Yeni personel tarafından kolaylıkla anlaşılmalı

Laboratuvar yönetimi tarafından gözden geçirilip onaylanmalı

Düzenli bir şekilde güncellenmeli

evrak sistemleri
Evrak Sistemleri

Kalıcılık

Defterleri ciltletin

Sayfaları numaralandırın

Kalıcı mürekkep kullanın

Arşivleyin

Erişilebilirlik

Erişim kolaylığı olan bir sistem kullanın

Güvenlik

Gizliliği sağlayın

Çevresel tehlikelerden koruyun

İzlenebilirlik

Numunenin süreç boyunca takibini sağlayın

slide8
Özet

Dokümanlar:

Yazılı politikaları, süreçleri ve prosedürleri içerir

Kalite Sistemi için çerçeve oluşturur

Güncellenmeli ve korunmalıdırlar

Kayıtlar:

Süreçte toplanan bilgiyi içerir

Kalıcıdır, güncellenmez

İyi bir doküman kontrol programı:

 • En son revizyon kullanılır
 • Kullanım ve erişim kolaylığına sahiptir.
anahtar mesajlar
Anahtar Mesajlar
 • Bilgi, en önemli ürünümüzdür.
 • Dokümanlar laboratuvarda doğruluk ve tutarlılığı garanti etmek için esastır.
renim hedefleri
Öğrenim Hedefleri

Bu etkinliğin sonunda, katılımcılar:

Personel yönetiminde, yönetimin rolü ve sorumlulukları tanımlayabilme

Çalışanlara yetkinlik kazandırmak için program oluşturabilme

Çalışanların yetkinliğini geliştirebilme

Çalışanın performans sorunlarının olası kaynaklarını belirleyebilme

Personel ile ilgili kayıtları oluşturabilme ve muhafaza edebilme

senaryo
Senaryo

“Laboratuvar yöneticisisiniz. Kıdemli iki teknisyeninizden biri geçici olarak bir başka laboratuvara atandı. Diğer kıdemli teknisyeniniz hastalandı ve geriye kalan iki teknisyeniniz de sıtma yaymalarını değerlendiremiyor. Bu sabah 20 tane sıtma yayması istemi aldınız. Doğru test uygulamasını sağlayamadığınız için, test istemi yapanlara testlerin gecikeceğini bildirmelisiniz.

s enaryo
Senaryo

Yönetici olarak, bu durumu önlemek için neler yaparsınız?

slide14

İş

Tanımı

Performans

değerlendirilmesi

Personel

Yönetimi

Sürekli eğitim

Oryantasyon

Yetkinlik

değerlendirilesi

Eğitim

İş kalifikasyonu

İş yüküne uygun personel sayısı

14

laborat uvar personeli
Laboratuvar Personeli

Laboratuvarın en büyük değeridir

Kalite için önemlidir

Laboratuvar hizmetlerinin bir parçasıdır

Kalifiye personeldir

slide16

Kalifiye Yeni Çalışan

Görev Tanımı

Oryantasyon

Göreve özgü Eğitim

Yeniden

Eğitim

Yetkinlik Değerlendirmesi

Yetkinliğin Tanınması

slide17
Özet

Personel yönetimi, kalite yönetim sisteminin başarısı için önemlidir.

Görev tanımlarında, sorumluluk ve yetkiler doğru tanımlanmalıdır.

Yetkinlikler değerlendirilmeli ve periyodik gözden geçirilmelidir.

Eğitim, personelin yetkinliğine yardımcı olmalıdır.

Nitelikli personel için cazip koşullar oluşturulmalıdır.

anahtar mesajlar1
Anahtar Mesajlar
 • Personel, laboratuvar için en önemli kaynaktır.
 • Yöneticiler, laboratuvarda yüksek kalite performansının sağlanması için tüm laboratuvar personelini motive eden bir ortam hazırlamalıdırlar
 • Sürekli eğitim, personel yetkinliği için hayati önem taşır.
slide20

laboratuvarın sorumlulukları

Uygun taşıma ve sarf

malzemelerinin temini

Numune alma

bilgilerinin sağlanmasıne-ne zaman- nasıl

İyi bir

etiketleme

sisteminin

tanımlanması

Tüm numunelerin

değerlendirilmesi-

Analiz öncesi

t est istem formu
test istem formu
 • hasta kimlik bilgileri
 • istem yapılan testler
 • numune alma tarih ve zamanı
 • numune türü
 • klinik veri
 • istem yapan doktor/yetkili kişinin iletişim bilgileri
uygunsuz numune
uygunsuz numune

sonuç raporunda gecikme

gereksiz tekrar

müşteri memnuniyetsizliği

maliyet artışı

yanlış tanı ve tedavi

hastanın zarar görmesi/ ölüm

ile sonuçlanabilir

numune i leme analiz ncesi basamaklar
numune işleme: analiz öncesi basamaklar

Kontrol edilmeli

istem formunun eksiksiz doldurulduğu

numunenin kabul kriterlerine uygun olduğu

etiket bilgilerinin doğru olduğu

Numune bilgileri kayıt edilmeli

Uygun olmayan numuneler için ret kriterleri prosedürü uygulanmalı

slide24
Özet

tüm kullanıcılar için numune alma bilgilerini de içeren laboratuvar el kitabı oluşturulmalı

numunenin laboratuvardaki sürecini izlemek için bir sistem olmalı

numune saklaması ve atık/imhası ile ilgili yöntemler belirlenmeli

sonuçlar raporlanıncaya kadar numune bütünlüğü korunmalı

numune kurallara uygun olarak taşınmalı

numune yönetimi için gerektiğinde bir sorumlu atanmalı

her zaman evrensel biyogüvenlik önlemleri uygulanmalı

anahtar mesaj
Anahtar Mesaj
 • Laboratuvarlar, doğru ve güvenilir sonuç vermek için uygun kalitede numune almalı ve numune yönetim süreci eksiksiz uygulanmalıdır
 • Numune yönetimi hasta sağlığı ve tedavi süreci ile doğrudan ilişkilidir
renim hedefleri1
Bu etkinliğin sonunda:

Bilgi yönetim sisteminin önemli unsurları tanımlanabilecektir

Evrak-bazlı sistem geliştirirken göz önüne alınması gereken hususlar açıklanabilecektir

Elektronik bilgi yönetim sisteminin avantajları ve dezavantajları ortaya konulabilecektir

Öğrenim Hedefleri
kalite y netim sistemindeki rol
Kalite Yönetim Sistemindeki Rolü
 • Test sonuçları laboratuvarın son ürünüdür.

Lab. Raporu

bilgi y netimi1
Bilgi Yönetimi

Veri yönetimi için süreç oluşturma

Lab Raporu

Evrak-bazlı

ID 0905120047

 • erişilebilir
 • doğruluk
 • zamanında
 • güvenli
 • gizlilik

Hasta bilgileri

Elektronik

veri koruma
Veri Koruma
 • Evrak-bazlı sistemler
  • Kayıtlar için dayanıklı materyaller kullanın
  • Kayıtları uygun olarak saklayın
 • Elektronik sistemler
  • Düzenli aralıklarla verileri yedekleyin
evrak ba zl s i stem
Evrak-bazlı sistem
 • Kayıt defterleri iyi tasarlanma gerektirir:
 • Kullanımı pratik ve doldurması kolay olmalı
 • Veri bulmada kolaylık sağlamalı
 • Verileri özetlemede ve rapor yazmada kolaylık sağlamalı
evrak bazl sistem
Evrak-bazlı sistem
 • Son rapor ana üründür- okunaklı yazılmalı
 • Basılı raporlar iki nüsha hazırlanmalı ve biri arşivlenmeli
 • Gerektiğinde tekrar ulaşmak için kayıtlargüvenli yerde saklanmalı
slide33
Hedefler:

Sonuçlara gerektiğinde ulaşılması

Numunelerin izlenmesi

Olayların değerlendirilmesi

Yararlı kurallar:

Saptanmış bir tarihe kadar her şeyi saklayın

Kolay erişimi sağlayın

Dosyalama için mantıksal bir sistem kullanın

Kronolojik bir düzen içinde numaralayın

Evrak-bazlı sistemde-saklama

01-04-200930-04-2009

slide34
Özet

Bilgi yönetim sistemi gelen ve giden verileri yöneten bir sistemdir.

Evrak-bazlı, elektronik ve her ikisi birlikte olabilir.

Her iki sistemde de numunelere özgü tanımlayıcılar, formlar, defterler, çalışma kağıtları kullanılır.

Elektronik sistem kurulurken iyi planlanmalı, maliyet dikkate alınmalıdır.

anahtar mesajlar2
Anahtar Mesajlar

İyi bir bilgi yönetim sistemi:

Bütün verilerin iyi yönetilmesini,

Sistem planlanmasında laboratuvar verilerinin tümünün kullanılmasını,

Verilerin erişilebilirliğini, doğruluğunu, zamanlamayı ve güvenliğini,

Hasta bilgilerinin gizliliğini sağlar.

renim hedefleri2
Öğrenim Hedefleri

Bu modülün sonunda katılımcılar:

Laboratuvar müşterilerinin çeşitliliğinin farkında olacak

Müşteri memnuniyetini ölçmek için yöntemler geliştirebilecek

Müşteriler ile doğabilecek sorunları tartışabilecek

Müşteri hizmetlerindeki sorunlar için çözüm önerileri sunabilecek

Kalite yönetim sürecinin laboratuvara müşteri ihtiyaçlarını karşılamada nasıl yardım edeceğini tartışabileceklerdir

slide38

Kalite, müşterilerin gereksinimlerini karşılamaktır.

Philip Crosby

Four Absolutes of Quality Management

1979

m teri memnuniyetini geli tirmek i in program
Müşteri memnuniyetini geliştirmek için program

Gerekenler:

Sorumluluk ve Katılım

Planlama

İzleme Yöntemleri Hakkında Bilgi

Kaynaklar

hizmet alanlar in gereksinimler
Hizmet Alanlar İçin Gereksinimler

AKREDİTASYON BELGESİ

AKREDİRASYON BELGESİ

2008, 2009, 2010…

SÜRDÜRÜLDÜ

2007

İLK

Laboratuvarın denetlenmesi ve akreditasyonu

slide42
İyi müşteri hizmetleri

Hasta bakımı için gerekli bilgi

Halk sağlığı ve sürveyansa yönelik etkinlikleri geliştirmek için gerekli bilgi

Laboratuvara profesyonel imaj sağlar

Müşteri Hizmetleri

kalite yönetim sisteminin tamamlayıcı bir parçasıdır

slide43
Özet

Müşteri hizmetlerikalite yönetim sisteminin tamamlayıcı bir parçasıdır. Laboratuvar için:

Sorumluluk

Planlama ve izleme

Hizmet alanların ihtiyaçlarını bilmek ve karşılamak

Program için kaynak sağlamak önemlidir.

anahtar mesajlar3
Anahtar Mesajlar
 • Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak laboratuvarın ana hedefidir.
 • Laboratuvardaki herkes kaliteden ve dolayısıyla müşteri hizmetlerinden sorumludur.
 • Aktif bir kalite yönetim sistemi, laboratuvarın ondan hizmet alanların tüm gereksinimlerinin karşılandığının garantisidir.