Download
1 / 33

کلیاتی در مورد شاخصها - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

کلیاتی در مورد شاخصها. معيارهاي انتخابي: مرتبط بودن (باتوجه به اولويتها) معتبر بودن (باتوجه به تعيين كننده هاي بهداشتي) قابل اندازه گيري باشد (بلحاظ كيفي و كمي) حساس بودن (در مقابل تغييرات و مغايرتها) قابل مقايسه بودن (بين قلمرويي) قابل تكرار بودن (در زمانهاي مختلف)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' کلیاتی در مورد شاخصها' - shauna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • معيارهاي انتخابي:

 • مرتبط بودن (باتوجه به اولويتها)

 • معتبر بودن (باتوجه به تعيين كننده هاي بهداشتي)

 • قابل اندازه گيري باشد (بلحاظ كيفي و كمي)

 • حساس بودن (در مقابل تغييرات و مغايرتها)

 • قابل مقايسه بودن (بين قلمرويي)

 • قابل تكرار بودن (در زمانهاي مختلف)

 • قابل اجرا بودن (بلحاظ هزينه)

 • مفيد بودن (جهت مداخلات)

بدنبال شاخصهاي بهتر باشيد نه شاخصهاي بيشتر


منبع داده ها چيست؟ (صورت و مخرج)

درچه فاصله زماني داده هاي صورت و مخرج بايد جمع آوري شوند؟

درچه فاصله زماني شاخص بايد پردازش و تجزيه و تحليل شود؟

چه كسي از شاخص استفاده مي كند؟ (تعيين سطح مورد استفاده در طول زمان و فضا)

هدف شاخص چيست؟

آستانه (مقدار مينيمم و ماكزيمم) شاخص كه باعث اتخاذ يك تصميم مي شود چيست؟

زمانيكه شاخص به حد آستانه مي‎رسد، تصميم چه خواهد بود؟


انواع شاخصها:

براساس اعلام نظر سازمان جهاني بهداشت انواع شاخصها بشرح ذيل است:

 • شاخص حسابي: تعداد حوادث بدون داشتن مخرج كسر براي مثال تعداد مراجعین به درمانگاه

 • شاخص سهمي: صورت کسر در مخرج نيز وجود دارد براي مثال تعدادبیماران درمانگاه قلب به کل مراجعین درمانگاه

 • شاخص ميزاني: فراواني يك واقعه در يك زمان مشخص و جمعيت معين، براي مثال شيوع موارد سل در يكسال از يك جمعيت معينیا میزان مرگ و میر خالص بیمارستانی در یک سال

 • شاخص نسبي: صورت در مخرج كسر قرار نمي گيرد مثل نسبت تخت به جمعيت


 • طبقه بندي شاخصها:

 • براساس يك توپولوژي معمول، شاخصها به پنج طبقه تقسيم شده اند، اين نظام طبقه بندي براساس يك چارچوب منطقي استوار است كه در آن ورودي نهايتا به نتيجه ختم مي شود.

 • شاخصهاي پايش

 • 1- شاخصهاي درونداد به منابع موردنياز جهت انجام فعاليتها اتلاق مي شود.(تعداد تخت ؛ پرستار ، پزشک و....)

 • 2- شاخصهاي فرآيندي فعاليتهاي درحال اجرا را پايش مي نمايد. (تعداد اعمال جراحی، ویزیت بیماران، آزمایشات،رادیو لوژی و...)


 • شاخصهاي ارزيابي

 • 3- شاخصهاي برونداد نتايج فعاليتها را اندازه گيري مي‎كند كه شامل تغييراتپوششي، دانش، نگرش و رفتار منتج از فعاليتهاست.(بیماران مرخص شده؛وضعیت بهبودی)

 • 4- شاخصهاي نتيجه تاثيرات بلندمدت قابل توسعه را تعيين مي‎نمايد شامل تغييرات در وضعيت بهداشتي جمعيت.(درمان افراد بیمار، کاهش عوارض ناشی از بیماری بر افراد جامعه(تعداد بیماران بدون بستری مجدد و....)

 • 5- شاخصهاي تعيين كننده نشانگر شرايط دخيل يا پيشروي يك بيماري است مثل عوامل رفتار انساني يا شرايط محيطي ناسالم.(کاهش عوارض ناشی ازعدم آگاهی از بیماری و صدمات ؛کاهش بیماران )


 • تجهيزات ايمنسازي، واکسن، کارمند آموزش ديده (input)، بطور گسترده اي براي فعاليتهاي ايمنسازي (process) استفاده مي شوند که به تدريج باعث افزايش پوشش ايمنسازي (out put) و در نهايت کاهش مرگ و مير و عوارض ناشي از بيماريهاي قابل پيشگيري با واکسن (out come) مي گردند.


 • شاخص چه چيزي را قرار است اندازه گيري نمايد؟

 • هزينه اندازه گيري داده چقدر خواهد شد؟

 • اهميت سنجي موضوع موردبحث و تصميم متخذه براساس اين شاخص چيست؟

 • آيا شاخص، تغييرات رخ داده در وضعيت موردمطالعه را در برمي‎گيرد؟

 • آيا تغيير نشان داده شده توسط شاخص همان تغيير واقعي در وضعيت مورد مطالعهاست؟


قوانين

1- كليه شاخصها بايد ارائه كننده يك بعد از تعيين كننده هاي عملکردی باشد و يا جلب توافق ذينفعان مختلف را بنمايند (ذينفعان اوليه و ثانويه).

 • 2- شاخصها بايد محدود باشند.

 • 3- هريك از شاخصها بايد دربرگيرنده موارد زير باشد:

  • توضيح شاخص و كيفيت آن (تعريف شاخص)

  • منبع داده

  • روش جمع آوري داده

  • اندازه گيري داده ها

  • ارزيابي كيفيت و محدوديت

  • توضيح جهت ضرورت انتخاب آن

جدول 3: فهرست اجزاي شناختي عملكردها در حوزه مديريت


جدول 4: فهرست عوامل مؤثر بر عملكردها در مديريتنحوه استفاده از مديريت

شاخصهاي آمار بيمارستاني


مصوب مديريت

فعال

موقت (اکسترا)

میزان تقاضا برای تخت بیمارستانی در منطقه معمولابه عوامل زیربستگی دارد:

جمعیت تحت پوشش بیمارستان با توجه به جایگاه آن

میزان بروز بیماری که نیاز به بستری داشته باشند.

متوسط طول درمان

دسته بندی انواع تخت


تختهاي فعال: مديريت

ویژگیهای تخت فعال:

استفاده بیماران،شبانه روزی ، دریافت خدمات درمانی، دارای امکانات: تشخیصی، درمانی،پشتیبانی و خدماتی

شامل:

الف: اتاقهاي خلوت مجاور بخش براي استفاده بيماران كه شرايط مناسبي براي يك بخش چند تخته را دارا باشد.

ب: تختهاي بخشكه بيماران را بر روی آنها بستري مي‌كنند.

پ: تختهاي تعبيه شده در بيمارستان براي استفاده پرستاران، كاركنان و اينترنهاي مريض يا مجروح كه قابل استفاده براي ديگر بيماران نيز مي‌باشد.

ت: باسينتهاي دائمي موجود در اتاقها براي نوزادان بيمار (غير از باسينتهاي پرستاري نوزاد)

ث: تختهاي ايزوله شده كه براي بيماران بدحال يا عفونتهاي مامائي رزرو شده‌اند.

غير شامل:

الف: تختهاي درد براي اقامت كوتاه مدت بيماران تا زماني كه تختها دائمي رزرو شده‌اند.

ب: تختهاي اورژانس(تحت نظر)

پ: تختهاي مستقر در بخشهاي ويژه تشخيصي يا درماني مانند راديولژي، فيزيوتراپي و ...

ت: تختهاي موجود در بخش سرپايي براي بيمارانيكه ممكن است براي يك دوره كوتاه بر روي آنها استراحت كنند.

ث: تختهاي محل اقامت پرستاران يا كاركنان و ..

ث: تختهاي ريكاوري كه موقتاً بعد از عمل بيمار و قبل از انتقال يا ترخيص مورد استفاده قرار مي‌گيرند.


مدت اقامت بيمار : مديريت(Length of Stay)

مدت اقامت هر بيمار از تفريق تاريخ ترخيص و تاريخ پذيرش بدست مي‌آيد )در اينگونه محاسبات مي‌بايست به اختلاف موجود در روزهاي ماهها (30 يا 31 روز) توجه نمود(.

مجموع مدت اقامت بيماران مرخص شده و فوت شده

تعداد بيماران مرخص شده و فوت شده

= متوسط اقامت بيمارروش(اول)

نكات قابل توجه در محاسبه ميانگين اقامت بيمار:

1- تاثير اقامتهاي طولاني مدت برخي از بيماران در نتيجه نهايي (در اينگونه موارد ميانه مي‌تواند شاخص دقيق‌تري باشد)

2- تاثير اقامت طولاني بيماران در محاسبه ماهانه شاخص مذكور (در اين موارد توصيه مي‌شود محاسبه بصورت فصلي انجام شود)

3- در بيمارستانهاي با اقامت كوتاه مدت از روش دوم نيز ميتوان استفاده نمود:

مجموع تخت روز اشغالي در مدت معين

تعداد بيماران بستري شده(در همان مدت)

= متوسط اقامت بيمار(روش دوم )


تخت روز اشغالي: مديريت

 • الف: تخت روز اشغالي مقطعي :

 • آمار سرشماري بيماران در يك ساعت معين از شبانه روز

 • ب: تخت روز اشغالي روزانه:

 • تعداد تخت‌هاي اشغال شده در طول 24 ساعت آماري

 • پ: تخت روز اشغالي دوره ‌اي

 • - مجموع اشغال تخت در دوره زماني معين


محاسبه تخت روز اشغالي: مديريت

 • + تعداد بيماران بستري موجود در ساعت آمارگيري (7/5 صبح يا 12 شب) روز قبل

 • + تعداد بستري شدگان طي 24 ساعت آماري

 • تعداد مرخص شدگان (شامل فوتيها) طي 24 ساعت آماري

 • = تعداد بيماران بستري موجود در ساعت آمارگيري امروز

 • + تعداد بيمارانيكه در فاصله دو زمان آمارگيري ديروز تا امروز بستري و مرخص شده‌اند

 • = تخت روز اشغالي در 24 ساعت گذشته


درصد اشغال تخت مديريت

متوسط مدت اقامت بيمار

تعداد روزهاي دوره معين

100

تخت روز اشغال نشده

تعداد مرخص شدگان + فوت شدگان

تعداد مرخص شدگان + فوت شدگان

متوسط تعداد تخت هاي فعال

فاصله اشغال تخت : (Turnover Interval)

متوسط روزهايي كه هر تخت بين پذيرش بيماران متوالي خالي مي‌ماند:

(تخت روز اشغالي – تخت روز كل = تخت روز اشغال نشده)

ميزان بازدهي تخت: (Bed Turnover Rate)

تعداد دفعاتي كه يك تخت بيمارستاني توسط بيماران بستري اشغال مي‌شود:

= محاسبه مستقيم

= محاسبه غير مستقيم

X


مرگهاي ناشي از بيهوشي در يك دوره معين

تعداد كل بيهوشي‌ها

تعداد بيماران بستري فوت شده 24ساعت بعد از پذيرش

تعداد مرخص شدگان + فوت شدگان بعد از 24ساعت

تعداد بيماران فوت شده در يك دوره

تعداد مرخص شدگان + فوت شدگان همان دوره

ميزان مرگهاي بيمارستان (مرگ ناخالص):

Hospital Death Rate (Gross Death Rate)

1000 X

ميزان مرگ خالص: (Net Death Rate)

1000 X

ميزان مرگ ناشي از بيهوشي: (Anesthesia Death Rate)

1000 X


ميزان مرگ بعد از عمل جراحي: معين(Post Operative Death Rate)

تعداد مرگها در ده روز اول پس از عمل جراحي

تعداد كل اعمال جراحي

100 X

ميزان سزارين‌ها :

تعداد سزارينهاي انجام شده

كل زايمانها + سزارينها

100 X

متوسط تعداد آزمايش براي هر نفر:

تعداد كل موارد آزمايشهاي انجام شده

تعداد كل افراديكه مورد آزمايش قرار گرفته‌اند


اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیران در خصوص مرخص شدگان:

الگوی کلی از بیماریهای درمان شده

تعیین گروههای سنی, جنسی, و طبقه اجتماعی بیماران

طول مدت اقامت در مورد بیماریهای خاص

امکان ایجاد DSS بر اساس سوابق بیماران

آنالیز ترخیص


در صد اشغال تخت متوسط اقامت

تعداد بیمار بستری

تاثیرات متقابل شاخصها بر یکدیگر


5844 اقامت

4

64


درونی:کارکنان؛تجهیزات؛امکانات و....

بیرونی:قومیت؛ فرهنگ؛ برنامه ریزی؛شرایط جوی و منطقه ای و......

عوامل محاسباتی :نحوه تحلیل جداول و گزارشات آماری

تعداد پزشک به ازای هر صد تخت

تعداد پرستار به ازای هر صد تخت

متوسط زمان هر عمل

مبالغ هزینه شده به ازای هر تخت

عوامل موثر بر شاخصهای بیمارستان:


چگونه با استفاده از شاخصها؛ و....کیفیت درمان را

ارزیابی نماییم

(100*جمعیت در مخاطره/جمعیت مورد نظر)

 • 1-شاخصهای بیان کننده عملکرد نا مطلوب:

 • الف- مرگ و میر بعد از اعمال جراحی انتخابی ؛ سزارین, برداشتن کیسه صفرا و...

 • ب-عوارض بعد از عمل جراحی:

 • انفارکتوس میو کارد حاد بعد ازجراحیهای بزرگ

 • خونریزی یا زخم گوارش بعد ازجراحیهای بزرگ

 • عفونت زخم جراحی

 • 2-شاخصهای بیان کننده اثرات نا مطلوب بهداشت در جامعه:

 • کودکان با تشخیص آسم(بیانگر عدم مراقبت درمانی کافی در بیرون از بیمارستان)

 • پنومونی و آنفلو نزای قابل پیشگیری با واکسن در سالمندان

 • بیماری عروق مغز در بین بالغین غیر سالمند(وجود پرفشاری خون ،کلسترول بالاو اعتیاد به سیگار در جامعه)

 • عوارض کوتاه مدت دیابت(هیپوگلیسمی ، کومای دیابتیک:عدم آموزش به بیماران و پایش مناسب درمانی)

 • آپاندیس پرفوره(مراجعه دیر هنگام و گاهی تشخیص دیر هنگام)


ad