avoin haastattelu
Download
Skip this Video
Download Presentation
Avoin haastattelu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Avoin haastattelu - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Avoin haastattelu. LM Hero – Menetelmäopinnot 2011. Ymmärryksen rakentaminen haastattelutilanteessa. haastattelu voi onnistua vain, jos haastattelija ja haastateltava ymmärtävät toisiaan kulttuuristen erojen huomioiminen mistä asioista eri kulttuureissa on soveliasta puhua

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Avoin haastattelu' - shaun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
avoin haastattelu

Avoin haastattelu

LM Hero – Menetelmäopinnot 2011

ymm rryksen rakentaminen haastattelutilanteessa
Ymmärryksen rakentaminen haastattelutilanteessa
 • haastattelu voi onnistua vain, jos haastattelija ja haastateltava ymmärtävät toisiaan
 • kulttuuristen erojen huomioiminen
 • mistä asioista eri kulttuureissa on soveliasta puhua
 • tutkimusteema määrittelee missä määrin syytä perehtyä haastateltavan kulttuuriin
 • onko suomalaisilla välttämättä yhteinen kokemus ja ymmärrys?
haastattelu laadullisessa tutkimuksessa
Haastattelu laadullisessa tutkimuksessa
 • teema- ja avoin haastattelu tiedon keruun päämenetelmiä
 • informanttien käytöstä siirtyminen tiedon keräämiseen suoraa tutkimuksen kohteilta
 • lomakehaastattelusta vapaamuotoiseen haastatteluun 1980-luvulla, läpimurto 1990-luvulla
avoin haastattelu1
Avoin haastattelu
 • useita nimityksiä: vapaa haastattelu, vapaamuotoinen teemahaastattelu, syvähaastattelu, informaali haastattelu, ei-johdettu haastattelu, strukturoimaton haastattelu
 • löyhästi strukturoitu
  • haastateltava voi vapaasti kertoa haluamistaan asioista
  • haastattelija ohjaa kysymyksillään keskustelua ja kokoaa tiedon suuresta datamassasta
 • vie paljon aikaa
 • haastattelijalla suuri vastuu
 • vaati taitoa
haastattelu vuorovaikutustilanteena
Haastattelu vuorovaikutustilanteena
 • aina täynnä yllätyksiä
 • kaikki haastatteluaineisto on osallistujien välisessä vuorovaikutuksessa tuotettua materiaalia
 • vuorovaikutus huomioitava tutkimuksen kaikissa vaiheissa: suunnittelu, analyysi ja raportointi
kuinka luoda hyv vuorovaikutus
Kuinka luoda hyvä vuorovaikutus?
 • tieto arkista keskustelua ohjaavista odotuksista auttaa ymmärtämään tutkimushaastattelun vuorovaikutusta
 • luottamuksellinen suhde ja toimiva yhteistyö
 • häiriintymätön roolijako
 • haastateltava kokee, että tilanteessa ollaan kiinnostuneita hänen kokemuksistaan ja hänen hallussaan olevasta tiedosta
hyv haastattelija
Hyvä haastattelija...
 • kykenee jatkamaan keskustelua, pyytää perusteluja esitetyille mielipiteille, tekee jatkokysymyksiä
 • aloittaa helpoilla avainkysymyksillä, etenee laajoista kokonaisuuksista yksityiskohtiin
 • välttää pitkiä kysymyssarjoja
 • tarvittaessa visuaalisia tai tekstuaalisia virikkeitä
 • huomioi, kuinka itse ohjailee tai johdattelee kysymyksillään haastateltavan vastauksia
 • dokumentoin haastattelutilanteen
apuv lineet
Apuvälineet
 • ääninauha, video ja kuvaus
 • kenttämuistiinpanot
 • nauhoitus
  • mahdollisuus palata tilanteeseen
  • arviointimahdollisuus tutkimuksen lukijoille
  • tutkijalle mahdollisuus reflektoida omaa toimintaansa
haastattelun luotettavuus
Haastattelun luotettavuus
 • sosiaalisesti suotavia vastauksia
 • mistä vaietaan mielellään
 • haastattelijan vaikutus keskustelun kulkuun
 • vastaus ei aina ole haastateltavan itsenäinen tuotos
ad