Avoin haastattelu
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Avoin haastattelu PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Avoin haastattelu. LM Hero – Menetelmäopinnot 2011. Ymmärryksen rakentaminen haastattelutilanteessa. haastattelu voi onnistua vain, jos haastattelija ja haastateltava ymmärtävät toisiaan kulttuuristen erojen huomioiminen mistä asioista eri kulttuureissa on soveliasta puhua

Download Presentation

Avoin haastattelu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Avoin haastattelu

Avoin haastattelu

LM Hero – Menetelmäopinnot 2011


Ymm rryksen rakentaminen haastattelutilanteessa

Ymmärryksen rakentaminen haastattelutilanteessa

 • haastattelu voi onnistua vain, jos haastattelija ja haastateltava ymmärtävät toisiaan

 • kulttuuristen erojen huomioiminen

 • mistä asioista eri kulttuureissa on soveliasta puhua

 • tutkimusteema määrittelee missä määrin syytä perehtyä haastateltavan kulttuuriin

 • onko suomalaisilla välttämättä yhteinen kokemus ja ymmärrys?


Haastattelu laadullisessa tutkimuksessa

Haastattelu laadullisessa tutkimuksessa

 • teema- ja avoin haastattelu tiedon keruun päämenetelmiä

 • informanttien käytöstä siirtyminen tiedon keräämiseen suoraa tutkimuksen kohteilta

 • lomakehaastattelusta vapaamuotoiseen haastatteluun 1980-luvulla, läpimurto 1990-luvulla


Avoin haastattelu1

Avoin haastattelu

 • useita nimityksiä: vapaa haastattelu, vapaamuotoinen teemahaastattelu, syvähaastattelu, informaali haastattelu, ei-johdettu haastattelu, strukturoimaton haastattelu

 • löyhästi strukturoitu

  • haastateltava voi vapaasti kertoa haluamistaan asioista

  • haastattelija ohjaa kysymyksillään keskustelua ja kokoaa tiedon suuresta datamassasta

 • vie paljon aikaa

 • haastattelijalla suuri vastuu

 • vaati taitoa


Haastattelu vuorovaikutustilanteena

Haastattelu vuorovaikutustilanteena

 • aina täynnä yllätyksiä

 • kaikki haastatteluaineisto on osallistujien välisessä vuorovaikutuksessa tuotettua materiaalia

 • vuorovaikutus huomioitava tutkimuksen kaikissa vaiheissa: suunnittelu, analyysi ja raportointi


Kuinka luoda hyv vuorovaikutus

Kuinka luoda hyvä vuorovaikutus?

 • tieto arkista keskustelua ohjaavista odotuksista auttaa ymmärtämään tutkimushaastattelun vuorovaikutusta

 • luottamuksellinen suhde ja toimiva yhteistyö

 • häiriintymätön roolijako

 • haastateltava kokee, että tilanteessa ollaan kiinnostuneita hänen kokemuksistaan ja hänen hallussaan olevasta tiedosta


Hyv haastattelija

Hyvä haastattelija...

 • kykenee jatkamaan keskustelua, pyytää perusteluja esitetyille mielipiteille, tekee jatkokysymyksiä

 • aloittaa helpoilla avainkysymyksillä, etenee laajoista kokonaisuuksista yksityiskohtiin

 • välttää pitkiä kysymyssarjoja

 • tarvittaessa visuaalisia tai tekstuaalisia virikkeitä

 • huomioi, kuinka itse ohjailee tai johdattelee kysymyksillään haastateltavan vastauksia

 • dokumentoin haastattelutilanteen


Apuv lineet

Apuvälineet

 • ääninauha, video ja kuvaus

 • kenttämuistiinpanot

 • nauhoitus

  • mahdollisuus palata tilanteeseen

  • arviointimahdollisuus tutkimuksen lukijoille

  • tutkijalle mahdollisuus reflektoida omaa toimintaansa


Haastattelun luotettavuus

Haastattelun luotettavuus

 • sosiaalisesti suotavia vastauksia

 • mistä vaietaan mielellään

 • haastattelijan vaikutus keskustelun kulkuun

 • vastaus ei aina ole haastateltavan itsenäinen tuotos


 • Login