Estonia
Download
1 / 16

Estonia - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Estonia. Student :St ănilă Ramona Grupa 1563 Seria D. Venituri din pensii

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Estonia' - shasta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Estonia

Estonia

Student :Stănilă Ramona

Grupa 1563

Seria D


Venituri din pensii

În Estonia platăa pensiilorprimite de la anumite scheme de pensiianuitate de fonduri de pensii care deţin o licenţăînoriceţară din EEA(European Economic Area) suntexcepţional, obiectul la o ratămaimicăimpozituluipevenit de 10% printr-un final reţinutla sursa.

În România veniturile din pensii se referă la oricesumăprimită cu titlu de pensie de la fondurile create din contribuţiilesocialeobligatoriicătre un sistem de asigurărisociale. Veniturile din pensiiincludoricesumă de la schemele de pensii facultative şi de la celefinanţate de la bugetul de stat.


Deduceri personale
Deduceripersonale

În Estonia alocaţiaanualăpersonalaeste 27,000 EEK. Încazulveniturilorocupăriiforţei de muncă din perspectivaunuicontribuabil la locul principal de muncă, indemnizaţia de bazăestededusă lunar (a douăsprezecea parte pelună), de la salariulatuncicândimpozitulestereţinut la sursă.

Suplimentar, încazulîn care o persoanăprimeşteanumitepensii fie întemeiullegii de ţară din EEA sauîntemeiulunuiacord de securitatesocială, cuantumulpensieipoatefidedus din veniturileimpozabile, sub rezerva la o deducere de maximum 36,000 EEK.

 • PersoanelefiziceromânedomiciliateînRomânia, precumşipersoanelestrăine care îndeplinesccriteriile de rezidenţă de treianiconsecutiv, au dreptul la deduceripersonale, care variazăînfuncţie de veniturilelunare brute şi de numărul de persoaneaflateîngrijă


Contribuţiile la asigurărilesocialeÎnceeacepriveştepersoaneleangajatesuntîncauză, contribuţiilesocialesuntplătite de cătreangajatori.Întreprinzătoripersoanefiziceîşiplătesccontribuţiilesocialeproprii, constând de asigurărisocialeşi a contribuţiilor de asigurări de sănătate.Contribuţiilesunt calculate pevenitul net de afaceripână la o valoareegală cu 15 salariiminimelunareoficiale (salariul minim lunar esteînprezent EEK 4350).Intreprinzătorilorpersoanefizicetrebuiesăplătească, în general, contribuţiile la asigurărilesocialecelpuţin EEK 4350 pelună.

Potrivitlegislaţieimuncii din România, angajatoriişiangajaţii au obligaţia de a contribui la sistemul de asigurărisociale


Comparatie cote contributii estonia rom nia
Comparatie cote contributii Estonia −România

Contributiigenerale

 • In 2007

  ESTONIA

  Angajatorii:

  Total 33% brut, din care: 13% suntalocatepentruîngrijireasănătăţiişiasigurăride sănătate, 20% sunt allocate pentruasigurarea de pensie. Nu avemplafon

  Angajati:

  Nu existăcotizaţii.

  Ceicare desfăşoarăactivităţiindependente:

  Total 33% din venituri, din care: 13% sunt allocate pentruîngrijireasănătăţiişiasigurări de sănătate, 20% suntalocatepentruasigurarea de pensie. Plafonuleste 17820 EEK (€ 1,139) pelună.

  ROMANIA Nu contribuţii de ansamblu.


 • 2008

  ESTONIA

  Angajatorii:

  Total 33% din care:

  * 13% suntalocatepentruîngrijireasănătăţiişiasigurări de sănătate,

  * 20% suntalocatepentruasigurarea de pensie.

  Nu plafon.

  Angajati:

  Nu existăcotizaţii.

  Care desfăşoarăactivităţiindependente:

  Total 33% din venituri, din care:

  * 13% suntalocatepentruîngrijireasănătăţiişiasigurări de sănătate,

  * 20% suntalocatepentruasigurarea de pensie.

  Plafonuleste 21532 EEK (€ 1,376) pelună.

  ROMANIA Nu contribuţii de ansamblu.


 • In 2009

  ESTONIA

  Angajatorii:

  Total 33% salariu brut, din care:

  * 13% suntalocatepentruîngrijireasănătăţiişiasigurări de sănătate,

  * 20% suntalocatepentruasigurarea de pensie. Nu plafon.

  Numar de angajati:

  Nu existăcotizaţii.

  Care desfăşoarăactivităţiindependente:

  Rata generală de Social fiscale (sotsiaalmaks) 33% din venituri, din care:

  * 13% suntalocatepentruîngrijireasănătăţiişiasigurări de sănătate,

  * 20% suntalocatepentruasigurarea de pensie.

  Plafonuleste 21532 EEK (€ 1,376) pelună.

  ROMANIA Nu avemcontribuţii de ansamblu.


Boalăşimaternitate: Prestaţiiînnatură

ESTONIA Incluseîncontribuţiatotală in toti cei 3 anii analizati

In 2007

ROMANIA angajati:

13,5% din salariul brut impozabil din care:

6,5% angajat,

7,0% angajator.

Nu avemplafon.

-persoanele care desfăşoarăactivităţiindependente:

6,5% din venituriledeclarate, faraplafon.

Şomerii:

6,5% din indemnizaţia de şomaj


In 2008

Angajatorul- 5,5% din veniturile brute ale salariatului.

Angajat- 6,5% din salariul brut impozabil.

Nu avemplafoane.

-persoanele care desfăşoarăactivităţiindependente: 6,5% din venitullordeclarateînscopurifiscale.

Nu plafoane.

Şomerii: 6,5% Nu plafoane.

 • In 2009

  Angajatorului - 5,2% din veniturile brute ale salariatului.

  Angajat - 5,5% din salariul brut impozabil.

  Nu plafoane.

  -persoanele care desfăşoarăactivităţiindependente: 6,5% din venitullordeclarateînscopurifiscale.

  Nu plafoane.

  Şomerii: 6,5% Nu plafoane.
A ccidente de munc i boli profesionale
Accidentede muncăşiboliprofesionale


ad