ESTRATÈGIA PER A UNA GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC)
Download
1 / 22

ESTRATÈGIA PER A UNA GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC) - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

ESTRATÈGIA PER A UNA GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC). SANT FELIU DE GUÍXOLS, 16 DE JULIOL DE 2003. SUMARI. MARC DE DESENVOLUPAMENT: Projecte enplan. EGIZC A CATALUNYA. FONAMENT S METODOLÒGICS DE L’EGIZC. COM PARTICIPAR EN L’ESTRATÈGIA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ESTRATÈGIA PER A UNA GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC)' - sharne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ESTRATÈGIA PER A UNA GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC)

SANT FELIU DE GUÍXOLS, 16 DE JULIOL DE 2003


SUMARI COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC)

MARC DE DESENVOLUPAMENT:

Projecte enplan

EGIZC A CATALUNYA

FONAMENTSMETODOLÒGICS DE L’EGIZC

COM PARTICIPAR EN L’ESTRATÈGIA

CALENDARI PER A L’ELABORACIÓ DE L’EGIZC


MARC DE DESENVOLUPAMENT (I) COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC)

PROJECTE ENPLAN “D’AVALUACIÓ AMBIENTAL DE PLANS I PROGRAMES”

Interreg IIIB - Mediterrani Occidental

Objectius:

Orientar la transposició de la Directiva 2001/42/CE sobre els efectes de determinats plans sobre el medi ambient a l’ordenament jurídic dels Estats Membres abans del 21 de juliol de 2004

Fer una guia per a l’aplicació de l’avaluació ambiental de plans i programes.

Regions participants:

Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Balears, Murcia, Andalusia i Catalunya


MARC DE DESENVOLUPAMENT (II) COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC)

PRESSUPOST:

Total: 2.239.826 euros

Catalunya: 345.982 euros

ACTIUS del projecte:

Anàlisi de més de 120 experiències d’integració ambiental i avaluació ambiental de plans i programes

12 Plans experimentals un per aa cada regió participant (propera diapositiva)


MARC DE DESENVOLUPAMENT (III) COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC)

PLANS PER A L’EXPERIMENTACIÓ

GRUP DE TREBALL ESTRATÈGIC Coordinació: Generalitat de Catalunya

Toscana

PLA REGIONAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

PLA DE COORDINACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE PRATO

Catalunya

ESTRATÈGIA PER A LA GESTIÓ INTEGRADA DE ZONES COSTANERES DE CATALUNYA

Valle d’Aosta

PLA REGIONAL DE L’AIGUA

Illes Balears

PLA TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA


MARC DE DESENVOLUPAMENT (IV) COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC)

PLANS PER A L’EXPERIMENTACIÓ

GRUP DE TREBALL ESTRUCTURAL Coordinació: Emilia Romagna

Emilia Romagna

PLA ESTRUCTURAL COMUNAL ASSOCIAT

Liguria

PLA ENERGÈTIC AMBIENTAL REGIONAL

Murcia

PLA DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I ORDENACIÓ DELS RECURSOS NATURALS DE LA COMARCA NORD-EST


MARC DE DESENVOLUPAMENT (V) COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC)

PLANS PER A L’EXPERIMENTACIÓ

GRUP DE TREBALL D’ACTUACIÓ Coordinació: Llombardia

Lombardia

MODIFICACÍÓ DEL PLA REGULADOR DEL COMÚ D’ARIUNO

PR DEL COMU DE MADESIMO

Andalusia

PLAN GENERAL DE PALMA DEL RÍO

Piemonte

PLA REGULADOR DEL COMÚ DE CHIERI

PLA REGULADOR DEL COMÚ DE GRUGLIASCO


EGIZC A CATALUNYA (I) COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC)

MARC INTERNACIONALI EUROPEU

Pla d’Acció de la Mediterrània (MAP)

VI Programa d’Acció Ambiental de la Unió Europea

Estratègia Territorial Europea

RECOMANACIÓ del Parlament Europeu i del Consell sobre l’APLICACIÓ DE LA GESTIÓ INTEGRADA DE ZONES COSTANERES a Europa (2002/413/CE de 30 de maig de 2002).

Insta als estats membres

A desenvolupar les seves

Pròpiesestratègies

Abans de 2006


Municipis: 946 COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC)

2

Superfície: 32.000 km

Pobl

: 6’4 M

hab

Litoral

Longitud: 826,5 km

Municipis: 70

Pobl

: 2.900.000 hab

EGIZC A CATALUNYA (II)

SITUACIÓ DE PARTIDA

PRESSIÓ demogràfica, urbanística, industrial i turística intensa sobre el litoral

INCREMENT de la pressió significatiu en els darrers 50 anys

ALTERACIÓ d’alguns recursos naturals

BAIXA COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA


EGIZC A CATALUNYA (III) COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC)

DEBAT SOBRE ALGUNS ASPECTES CLAU DE SOSTENIBILITAT

Pèrdua del valor dels paisatges litorals (façana marítima, espais agroforestals, camins de ronda, etc.)

Erosió de la costa i alteració de la dinàmica litoral

Canvis en el cicle natural de l’aigua (contaminació, sobreexplotació , salinització...)

Pèrdua de biodiversitat marina

Pèrdua de qualitat dels teixits urbans (consum de recursos, zones verdes, edificis, soroll…)

Augment del risc global (geològic, efectes del canvi climàtic, abocaments, trànsit marí…)

Congestió dels sistemes i infrastructures de mobilitat en els moments de màxima afluència turística


EGIZC A CATALUNYA (IV) COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC)

OBJECTIUS

GENERAL

Impulsar un canvi de tendència en el desenvolupament del litoral de Catalunya dirigit a un escenari sostenible

DERIVATS

 • Aprofundir en el coneixement de la costa catalana.

 • Donar una resposta coordinada, eficaç i eficient als principals reptes, tensions i problemàtiques plantejades al litoral català.

 • Generar directrius estratègiques de planificació concertada que orientin permanentment el planejament i la intervenció dels agents.

 • Implicar a tots els agents (municipis, empreses, centres de recerca, universitat, ONG, etc.) en el disseny i implementació del nou marc.


Estratègia COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC)

per

a la

gestió

integrada de les

zones

costaneres

de

Catalunya

PLANS DELS

PLANS SECTORIALS

PLANS DIRECTORS

PLANS

RECURSOS

TERRITORIALS

TERRITORIALS

Pla

de l’Energía

AMBIENTALS

PARCIALS

Maresme

Pla

de

Carreteres

Pla

de

Sanejament

Comarques de Girona

Alt Empordà

Pla

de

Turisme

Plans

de

protecció

del

Comarques del

Camp

de

...

Pla d’Emergència

medi

natural i del

paisatge

Tarragona

...

...

...

EGIZC A CATALUNYA (V)

COORDINACIÓ I INTEGRACIÓ


Indicadors COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC)

per a

la

decisió

SISTEMA

SISTEMA DE

D’INFORMACIÓ

PROPOSTA

Sostenibilitat

Sensibilització

i

Actualització

formació

Consens

de

dades

Integració

SISTEMA

SISTEMA DE

D'AVALUACIÓ

PARTICIPACIÓ

I CONTROL

Garantia

FONAMENTS METODOLÒGICS DE L’EGIZC (I)

INTEGRACIÓ DE SISTEMES


FONAMENTS METODOLÒGICS DE L’EGIZC (II) COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC)

SISTEMA D’INFORMACIÓ

SISTEMA D’INFORMACIÓ

INVENTARI

D’AGENTS

Administracions

Empreses

Col.lectius ...

INDICADORS

Gestió

Comunicació

Seguiment

S.I. GEOGRÀFIC

Bases de dades

Cartografia


FONAMENTS METODOLÒGICS DE L’EGIZC (III) COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC)

SISTEMA DE PROPOSTA

SISTEMA DE PROPOSTA

DEFINICIÓ

D’OBJECTIUS

ANÀLISI

D’ALTERNATIVES

(inclosa alternativa 0)

DEFINICIÓ

DE DIRECTRIUS


FONAMENTS METODOLÒGICS DE L’EGIZC (IV) COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC)

SISTEMA D’AVALUACIÓ I CONTROL

SISTEMA D’AVALUACIÓ I CONTROL

AVALUACIÓ

AMBIENTAL DE

L’EGIZC

En totes les fases

del procés de concepció

i aprovació

TEST DE

SOSTENIBILITAT

MONITORATGE DE

L’EFECTIVITAT DE

L’EGIZC


FONAMENTS METODOLÒGICS DE L’EGIZC (V) COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC)

LA PARTICIPACIÓ


COM PARTICIPAR EN L’ESTRATÈGIA COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC) (I)

EINES DE PARTICIPACIÓ PRESENCIAL EN L’EGIZC

JORNADES D’INFORMACIÓ I CONSULTA ALS DIVERSOS SECTORS

Opinió sobre les jornades. Bústia de suggeriments per a millorar-les

CURSOS D ’APROFUNDIMENT

Jornades comarcals per a l ’especialització

PARTICIPACIÓ EN GRUPS TEMÀTICS

Col·laboració en grups de treball a les àrees amb més interès


COM PARTICIPAR EN L’ESTRATÈGIA COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC) (II)

EINES DE PARTICIPACIÓ NO PRESENCIAL EN L’EGIZC

PARTICIPACIÓ EN GRUPS TEMÀTICS

Col·laboració en grups de treball a les àrees que més t ’interessin

Opinió sobre les jornades. Bústia de suggeriments per a millorar-les

ENQUESTES

FORMULARIS

Per exposar els problemes que trobis al litoral i proposar solucions


COM PARTICIPAR EN L’ESTRATÈGIA COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC) (III)

LA PARTICIPACIÓ TELEMÀTICA


CALENDARI D’ELABORACIÓ DE COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC)L’EGIZC (I)

 • Objectiu: finalització de la fase de redacció l’hivern 2003

 • Marc de treball

 • GT europeu

  • Grup d’Experts de la Unió Europea en GIZC

  • Grups de treball ENPLAN

  • Comitè Tècnic-Científic ENPLAN

 • Jornades sectorials

  • Administració local (16 juliol de 2003)

  • Professionals (Col·legis) (setembre)

  • Empreses (sectors) (octubre)

  • Recerca, formació i ONGs (finals d’any)

 • Objectiu: finalitzar la fase d’aprovació estiu 2004

 • Grups de treball temàtic

 • Cursos d’aprofundiment

 • Fase d’execució inici tardor 2004


ESTRATÈGIA PER A UNA GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES A CATALUNYA (EGIZC)

I JORNADA DE CONSULTA

SANT FELIU DE GUÍXOLS, 16 DE JULIOL DE 2003


ad