Stratégiai és üzleti tervezés - PowerPoint PPT Presentation

Strat giai s zleti tervez s
Download
1 / 65

 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Stratégiai és üzleti tervezés. Levelező 2012.09.29. Finanszírozás. Eredménykimutatás fogalma.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Stratégiai és üzleti tervezés

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Strat giai s zleti tervez s

Stratégiai és üzleti tervezés

Levelező 2012.09.29.

Finanszírozás


Eredm nykimutat s fogalma

Eredménykimutatás fogalma

Olyan számviteli okmány, amely egy adott idszakra vonatkozóan, a törvényben meghatározott szerkezetben, összevontan és pénzértékben kifejezve tartalmazza a tárgyévi mérleg szerinti eredmény levezetését.


Eredm nykateg ri k tartalma

Eredménykategóriák tartalma

 • Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye:

  • A főprofil eredményességéről, az üzletmenet sikerességéről tájékoztat

 • Pénzügyi mveletek eredménye:

  • A pénzügyi tranzakciók (kölcsön felvétele, kölcsön/ hitel nyújtása, értékpapír adás-vétele, befektetési tevékenység stb.) bevételeinek és ráfordításainak különbségét mutatja.

 • Rendkívüli eredmény:

  • A rendszeres üzletmeneten kívül és, a szokásos vállalkozási tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó események eredményét jelöli ki.


Strat giai s zleti tervez s

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I. ± II. + III. – IV. – V. – VI. – VII.)

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII. – IX.)

C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)

X. Rendkívüli bevételek

XI. Rendkívüli ráfordítások

D. Rendkívüli eredmény (X. – XI.)

E. Adózás előtti eredmény (± C ± D)

XII. Adófizetési kötelezettség

F. Adózott eredmény (± E – XII.)

XIII. Jóváhagyott osztalék

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY


M rleg

Mérleg

Olyan számviteli okmány, amely a vállalat vagyonát adott időpontra vonatkozóan, megfelelően értékelve, pénzértékben összesítve, előírt csoportosításban tartalmazza.


Id beli elhat rol sok

Időbeli elhatárolások

 • Az aktiv időbeli elhatarolasok olyan bevételek, melyek ténylegesen csak a következő üzleti évben jelennek meg, de az adott üzleti évet illetik meg, ill. olyan ráfordítások, melyek ugyan az adott üzleti évben merulnek fel, de a következő üzleti évek hozamai érdekében.

 • A passzív időbeli elhatárolások közt azon bevételeket kell kimutatni, melyeket a vállalkozás a fordulónap előtt már elszámolt, de azok a következő üzleti évre vonatkoznak. Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni azon ráfordításokat is, melyek a fordulónapot követően merültek ugyan fel, de a tárgyidőszakra vonatkoznak.


Cash flow kimutat s

Cash Flow kimutatás

A cash flow kimutatás a vállalkozás pénzeszközeinek változásáról ad képet. Az egyik célja, hogy információt szolgáltasson a vállalkozás egy adott időszakában befolyó és kifizetett penzeszközeiről. A másik célja pedig, hogy értékelni tudjuk a vállalkozás befektetési és finanszirozási tevékenységét, továbbá segít a befektetőknek és hitelezőknek, hogy mérlegelni tudják a következőket:

 • A vizsgalt vallalkozas eleget tud-e tenni a kotelezettsegeinek, esetleg tud-e osztalekot fizetni?

 • A vallalkozas beveteleinek es kifizeteseinek kozotti elteres okai?

 • Tud-e a vallalkozas pozitiv cash flow-t termelni?


Cash flow kimutat s1

Cash Flow kimutatás

A Cash Flow kimutatást mindíg három lépcsőben kell elkészíteni, melyek az alábbiak:

 • Működési cash flow meghatározása,

 • Befektetési tevékenységből származó cash flow

 • Finanszirozás cash flow-ja.

  A három területnek az összesített cash flow-ja adja meg a pénzeszközök tényleges változását.


A v llalkoz s finansz roz sa s kezd t ke sz ks glete

A vállalkozás finanszírozása és kezdőtőke szükséglete

Módszerek egy kezdő vállalkozás tőkeszükségletének a biztosításához:

 • Spórolt pénz

 • Barátok, család pénze

 • Banki hitel

 • Kormányzati pályázatok

 • Az üzleti szféra által rendezett pályázatok

 • Üzleti Angyalok

 • Kockázati befektető, szakmai befektető, stratégiai befektető


Tipikus k lts gek az indul skor

Tipikus költségek az induláskor

 • cégbejegyzés költségei

 • a termék vagy szolgáltatás előállításának költségei

 • kereskedelmi tevékenységnél a nyitókészlet költségei

 • ha felmerül, akkor bérleti díj

 • rezsiköltségek, ideszámítva a telefon és internet díját is

 • irodaszer és eszközök költségei

 • egy szűkebb keret a marketing és reklám tevékenységre

 • a kötelező járulékok és adók

 • bérköltségek


Bels s k ls finansz roz s

Belső és külső finanszírozás

 • Belső finanszírozás

  • Forrás megtérülésből

   • Amortizációági forrás

  • Forrás többletből

   • Nyereségági forrás

 • Külső finanszírozás

  • Forrás hitelből, kölcsönből

   • Hitelági forrás

  • Kereskedelmi hitel

   • szállítók

  • Tartós passzívák

   • Bér-, járulék-, adótartozások

  • Vevői előrefizetése

  • Egyéb kötelezettségek

   • Kötvény kibocsátás, faktoring, lízing


A k ls finansz roz s form i

A külső finanszírozás formái:

 • Hosszú lejáratú

  • Részesedés finanszírozás

   • kockázati tőkebevonás

   • részvénykibocsátás

  • Kötvénykibocsátás

  • Beruházási hitelezés

  • Lízing, forfetírozás

 • Rövid lejáratú

  • Forgóeszköz hitelezés

  • Faktoring


A k tv ny valamint hitellel t rt n hossz t v finansz roz s sszehasonl t sa

A kötvény, valamint hitellel történő hosszú távú finanszírozás összehasonlítása

Az összehasonlítás során mindvégig feltételezni fogjuk, hogy a következő két feltételezés teljesül:

 • kibocsátó kaphatna bankhitelt

 • a kötvényekkel szemben potenciális kereslet mutatkozik, a kibocsátás sikeres lehet.


A k tv ny valamint hitellel t rt n hossz t v finansz roz s sszehasonl t sa1

A kötvény, valamint hitellel történő hosszú távú finanszírozás összehasonlítása

 • A folyósítás ütemezésea kötvényeknél a kötvények lezárásakor egy összegben, míg a banki hitelnél ütemezve történik.

 • A lejárati idő kérdésében lényeges különbség nincsen.

 • A törlesztés kezdete, ütemezése az egyik legjelentősebb különbség a kötvénykibocsátás vs. hitelfelvétel kérdésben. Amíg a banki hitelek visszafizetése már a futamidő alatt megkezdődik, addig a kötvényeknél kedvezőbb esetben csak a futamidő lejártakor, egy összegben történik a kifizetés.


A k tv ny valamint hitellel t rt n hossz t v finansz roz s sszehasonl t sa2

A kötvény, valamint hitellel történő hosszú távú finanszírozás összehasonlítása

 • Mind a beruházási hitel, mind a kölcsön törlesztő részleteiaz adózott eredményt terhelik.

 • A kölcsönforrás ára is igen sarkalatos szempont ebben a kérdésben. Mindkettőnél az árat az uralkodó pénzpiaci kamatok határozzák meg. De ennek megjelenési formája azonban jelentősen eltér egymástól a két konstrukció esetén.

  • Bankhitel esetében az éves kamat mértékét, vagyis a kölcsönforrás árát a kamatláb határozza meg.

  • Ezzel szemben, a kötvénykibocsátásnál a befektetőknek fizetendő jövedelem kétféleképpen is realizálódhat, árfolyamnyereség (kibocsátási ár – névérték), illetve nominális kamat formájában.


A k tv ny valamint hitellel t rt n hossz t v finansz roz s sszehasonl t sa3

A kötvény, valamint hitellel történő hosszú távú finanszírozás összehasonlítása

 • A hitelfelvétel járulékos költségei közel egyformának tekinthetők, hiszen minkét esetben terhelheti lebonyolítási jutalék, esetleges garanciaszolgáltatási díj a kibocsátót.

 • A kamat visszafizetésének forrásais eltérő lehet a két konstrukció esetében. Amennyiben a kölcsönt fejlesztésre fordítják, úgy a bankhitel kamata a beruházás üzembe helyzéséigaz adózott nyereséget terheli, s csak ezután az ÉCSL folyamatán keresztül válik költséggé, míg a kötvény kamata mindig is termelési költség marad. Ezen eltérés (ami a számviteli elszámolás különbözőségéből ered) jelentős adómegtakarítással járhat, ezáltal csökkentve a kötvénykibocsátás költségeit.


L zing

LÍZING

 • A lízing olyan üzleti megállapodás, mely szerint a lízingbe adó megvásárolja a lízingbe vevő által kiválasztott eszközt (lízingtárgyat, amely lehet autó, ingatlan, vagy egyéb, nagy értékű tárgy), amit rendszeres díjfizetés ellenében a lízingbe vevőnek átenged.

 • A lízing egy finanszírozási forma, és mint ilyen a hitelfelvétel egy lehetséges alternatívája.

 • A lízingcég, kockázati okokból, a tulajdonjogot a futamidő végéig, illetve az esetleges előtörlesztésig fenntartja. Tehát úgy is felfoghatjuk tehát ezt a finanszírozást, mint egy fordított zálogjogot, nem akkor kerül az eszköz a bank tulajdonába, amikor az ügyfél nem fizet, hanem fordítva, akkor kerül az eszköz az adós birtokába, amikor kötelezettségeit teljesítette.


L zing1

LÍZING

A lízingnek alapvetően két típusa létezik:

- pénzügyi lízing

- operatív lízing


P nz gyi l zing

Pénzügyi lízing

 • A lízingbe adó a lízingbe vevő által megjelölt szállítótól, a lízingbe vevő által kiválasztott eszközt megvásárolja, és a lízingbe vevőnek díjfizetés ellenében határozott idejű használatra átadja, és egyben lehetőséget teremt arra, hogy a szerződésben meghatározott futamidő lejártával az eszköz a tulajdonába kerüljön.


P nz gyi l zing1

Pénzügyi lízing

 • A lízing tárgya ingatlan és ingó dolog is lehet.

 • Éven túli, határozott idejű (jellemzően 5-35 éves) szerződés.

 • A pénzügyi lízingszerződés felmondható, az ezzel járó veszteséget a lízingbevevő viseli.

 • Kockázatelemzési és hitelbírálati eljárása nagymértékben megegyezik a „hagyományos” hitel-kérelem elbírálást előkészítő folyamattal.

 • Vállalati ügyfelek esetében a lízingbe vevő könyveiben kerül aktiválásra a lízingtárgy, s így ő jogosult az értékcsökkenés elszámolására is


P nz gyi l zing2

Pénzügyi lízing

A pénzügyi lízingnek két típusa van:

- zártvégű pénzügyi lízing

- nyílt végű pénzügyi lízing


P nz gyi l zing3

Pénzügyi lízing

Zártvégű pénzügyi lízing: A lízingtárgy az utolsó lízingdíj, illetve – amennyiben van – a maradványérték megfizetését követően automatikusan a lízingbe vevő tulajdonába kerül.

- Termékértékesítésnek minősül, ezért a lízingbevevőnek a lízing kezdetekor meg kell fizetnie a teljes tőkeértékre jutó ÁFA összegét, amelyet – amennyiben ÁFA-visszaigénylésre jogosult – a későbbiekben visszaigényelhet.


P nz gyi l zing4

Pénzügyi lízing

 • Nyílt végű pénzügyi lízing: A futamidő végén a lízingbe vevő döntheti el, hogy a maradványértéket megfizetve a lízingtárgy tulajdonosává válik, vagy arra vevőt jelöl ki, vagy a szerződés meghosszabbítását kéri a maradványértékről indulva, vagy nem kíván tulajdonjogot szerezni a lízingtárgy fölött.

  - Pénzügyi szolgáltatás, így az ÁFA a teljesítéssel arányosan fizethető, ezért nyílt végű pénzügyi lízing annak ajánlható, aki nem tud ÁFÁ-t visszaigényelni. Kamat csak a nettó finanszírozott összegre fizetendő, az ÁFA a törlesztett tőke arányában, kamatmentesen törleszthető, így finanszírozott összeg 27%-os ÁFA-része kamatmentes.


Operat v l zing

Operatív lízing

 • A lízingbe adó a tulajdonában lévő eszközt a lízingbe vevőnek előre, meghatározott időre, díjfizetés ellenében használatra átadja, de a futamidő lejártával a lízingbe vevő az adott eszközt köteles a lízingbe adónak visszaadni.

  - Éven túli, határozott idejű szerződés.

  - Általában jelentős első befizetést kell a lízingbe vevőnek fizetnie.

  - A lízingbe vevőnek a bruttó, azaz az ÁFÁ-val növelt bérleti díjat kell megfizetnie.

  - A lízingtárgyat, a tárgyi eszközök között a lízingbe adó tartja nyilván könyveiben, illetve az értékcsökkenést (amortizációt) is a lízingtársaság számolhatja el költségei között.

  - Ezzel párhuzamosan a lízingbe vevő, amennyiben az vállalkozás, a lízingdíjat tudja költségként elszámolni.


A l zing gyletek csoportos t sa a l zing t rgy szempontj b l

A lízingügyletek csoportosítása a lízing tárgy szempontjából

A lízingügyleteket a lízing tárgya szempontjából három fő csoportra tudjuk elkülöníteni:

- lakás (ingatlan)

- gépjármű

- eszköz (gép/berendezés)


A l zing gyletek csoportos t sa a l zing t rgy szempontj b l1

A lízingügyletek csoportosítása a lízing tárgy szempontjából

Lakáslízing (ingatlanlízing)

 • magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek egyaránt igénybe vehetnek

 • pénzügyi lízing formájában nyújtják az intézmények

 • új lakásra, ingatlanra jellemzően a nyílt végű, használt lakásra, ingatlanra a zárt végű pénzügyi lízinget alkalmaznak

 • Ipari ingatlanok esetében mind a pénzügyi, mind az operatív lízing előfordul

 • maximális futamideje 25 év, a minimális finanszírozási összeg általában 5 millió forint

 • forint és devizaalapon is elérhető a piacon


A l zing gyletek csoportos t sa a l zing t rgy szempontj b l2

A lízingügyletek csoportosítása a lízing tárgy szempontjából

Gépjárműlízing

 • a lízingbe vevő magánszemély és gazdálkodó szervezet, vállalkozás is lehet

 • forint és deviza alapon is elérhető

 • forint alapú pénzügyi lízing esetén a gépjármű piaci értékének 80%-át, euró alapú lízingnél a 60%-át, egyéb deviza esetében pedig az 50%-át, azaz a gépjárműhitelhez képest minden esetben alacsonyabb önerőt szükséges lízing esetében biztosítani

  -a törzskönyv a lízingbe adónál marad, ezzel biztosítja a lízingcég azt, hogy a gépjárművet a lízingbe vevő nem adja el


A l zing gyletek csoportos t sa a l zing t rgy szempontj b l3

A lízingügyletek csoportosítása a lízing tárgy szempontjából

Eszközlízing

 • elsősorban gazdálkodó szervezetek vagy egyéni vállalkozók veszik igénybe

 • valójában a beruházási hitel egyik alternatívája

  Az eszközlízing előnye, hogy

  - nagy összegű indulóköltség nélkül teszi lehetővé nagy értékű eszközök használatát;

  - olyan eszközök használatát teszi lehetővé, amely sok vállalkozás számára elérhetetlen lenne;

  - akár 100%-os, azaz önerő nélküli finanszírozás is lehetséges.


Faktor l s

Faktorálás

 • A faktorálás bankári biztosítékokkal nem fedezett, áruszállításból vagy szolgáltatásnyújtásból származó rövid lejáratú számlakövetelések azok engedményezésén alapuló megelőlegezését jelenti, melyet a faktor cég végez. Egy olyan összetett szolgáltatást jelent, melyekből a faktornak legalább kettőt kell nyújtania:

 • Finanszírozás: a faktor a követelés megvásárlásával előleget ad az eladó számára

 • Adminisztratív feladatok: a követelés megvásárlásával együtt a faktor átvállalja az azzal kapcsolatos nyilvántartási feladatokat, gondoskodik a követelések behajtásáról, tájékoztathatja az eladót a vevők hitelképességéről

 • Kockázatvállalás: a faktor az előleg nyújtásakor az általa megítélt mértékben átvállalhatja a vevőkockázatot.


Forfet roz s

Forfetírozás

 • A forfetírozás közép- és hosszúlejáratú, általában különböző időpontokban esedékes nagyösszegű követeléssorozat megvásárlása, visszkereset nélkül. Hasonlóságot mutat a faktoringgal. A két rokon ügylet különbsége lényegben abban mutatkozik meg, hogy a faktoringnál elsősorban rövid távú kereskedelmi ügyletekből származó számlakövetelések eladására kerül sor, míg a forfetírozás jellemzően beruházási javak értékesítéséhez kapcsolódó okmányok eladását jelenti, de az ügyletbe számlakövetelések is bevonhatók.


Ven bel li forg eszk zhitelek

Éven belüli forgóeszközhitelek

 • Célja általában a hitelfelvevő likviditási problémáinak kezelése.

 • A felvehető forgóeszközhitelt a vállalkozás gazdálkodása és éves árbevétele függvényében szokták meghatározni.

 • Futamideje lehet rövid és középlejáratú.

 • Biztosítékaáltalában a finanszírozott készlet, a vevőállomány, a vállalkozás vagyona, pénzeszköze, esetenként a vállalkozás ingatlana, illetve gépei, berendezései.

 • A bank a likviditást vizsgálja.

 • Két típusa:

  • rulírozóforgóeszközhitel

   (folyószámlahitel rulírozó forgóeszközhitel)

  • egyszeri forgóeszközhitel


Ven t li beruh z si hitelek

Éven túli beruházási hitelek

 • A vállalkozás hosszú távú beruházásainak, fejlesztéseinek, projektjeinek finanszírozására szolgálnak.

 • A bank pedig nem csak az adós hitelminőségét, hanem a megvalósítandó projekt életképességét is vizsgálja.

 • A hitel visszafizetésének fedezete maga a gazdálkodó szervezet esetleges többletnyeresége, amely a beruházás sikeres megvalósulásával elért többlet cash flowból származik.

 • A hitelkérelemhez az üzleti terv benyújtása is szükséges.

 • A bank inkább az adósságállományt vizsgálja.

 • Jellemző a szakaszos, számlák alapján történő lehívás.

 • Forintban és egyéb devizában is igényelhetők.

 • Az esetleg nagytöbbségében bizonyos saját erő is szükséges.

 • Közép- és hosszú lejáratú hitelekről van szó


T mogatott hitelkonstrukci k

Támogatott hitelkonstrukciók

A támogatások típusai:

 • Hazai támogatások, kedvezményes hitelkonstrukciók.

 • Állami garanciaintézmények

 • EU támogatás és a hozzá kapcsolódó hazai társfinanszírozás

  A pénzügyi támogatásra szolgáló eszközöket csoportba oszthatjuk:

  • vissza nem térítendő támogatások,

  • kedvezményes feltételű (pl.: kamattámogatás mellett) nyújtott hitelek,

  • kockázati tőke konstrukciók,

  • állami garanciavállalás.


T mogatott hitelkonstrukci k1

Támogatott hitelkonstrukciók

A vissza nem térítendő támogatások közül kiemelendő az Európai Unió Strukturális és Kohéziós Alapok támogatási rendszerében pályázható támogatások.

A bankok elsősorban két módon kapcsolódhatnak az ilyen pályázati támogatásokhoz:

- Bankgarancia nyújtása

- Saját erő kiegészítése


T mogatott hitelkonstrukci k2

Támogatott hitelkonstrukciók

Kedvezményes hitel kamattámogatással:

 • Új Széchenyi Kombinált MikrohitelOrszágos MikrohitelProgram

 • Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitel

 • Új Széchenyi Hitel

 • Új Magyarország Forgóeszköz Hitel

 • Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel és Új Széchenyi Hitel

 • MFB által támogatott hitelkonstrukciók


T mogatott hitelkonstrukci k3

Támogatott hitelkonstrukciók

Kockázati tőke konstrukciók szintén a JEREMIE programon belül megvalósuló olyan segítség a KKV-k számára, ahol kockázati tőke alapok biztosíthatnak fejlesztési forrásokat, tőkét a vállalkozások számára, a hozamból való részesedés elvárása mellett.


T mogatott hitelkonstrukci k4

Támogatott hitelkonstrukciók

Állami garanciavállalás

Az állam – valamely szervezetén keresztül – garanciát vállal arra az esetre, ha a vállalkozó mégsem tudná törleszteni bankhitelét. Mivel az állami garancia jelentősen csökkenti az adós hitelkockázatát, ezért a bankok az ilyen módon támogatott hitelekre alacsony kamatfelárat tudnak szabni. Ilyen a JEREMIE programon belül megvalósuló Mikrohitel program vagy Új Széchenyi kártya konstrukció.


V lt lesz m tol s

Váltóleszámítolás

Amennyiben a váltó birtokosának a váltó esedékessége előtt pénzre van szüksége, akkor a váltót eladhatja egy banknak, azaz leszámítoltathatja a váltót.

A bank a váltót úgy vásárolja meg, hogy a lejáratig hátralévő időre kamatot számít fel és azzal csökkenti a váltó névértékét, az ügyfélnek pedig ezt a diszkontált (kamattal csökkentett) összeget fizeti ki. A váltóleszámítolás előnye tehát, hogy a váltó birtokosa a váltó lejárata előtt juthat pénzhez, finanszírozáshoz.


Bankgarancia

BANKGARANCIA

Bankgarancia: A bank harmadik személy javára vállalt önálló fizetési kötelezettsége, amelyet a bank a garancianyilatkozatban vállalt kötelezettségének megfelelően – így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, illetőleg okmányok benyújtása esetén – és feltételek szerint teljesít, tekintet nélkül az ügyfél és a harmadik személy közötti jogviszony tartalmára.


Bankgarancia1

BANKGARANCIA

Típusai:

 • Fizetési garancia

 • Ajánlati vagy tender garanciát

 • Szerződési garancia

 • Jóteljesítésigarancia

 • Elõleg-visszafizetésigarancia

 • Jövedéki bankgarancia

 • Vámbiztosíték céljából vállalt garancia

 • Hitelfedezeti bankgarancia

 • Konstrukciós bankgarancia

 • Pályázati bankgarancia

 • Szállítási garancia


F inansz roz s nak folyamata

Finanszírozásának folyamata

 • A hitelkérelem befogadása

 • A hiteldöntést előkészítő hitelbírálat, vagy kockázatkezelés (Minősítik az ügyfelet a belső minősítési paramétereik szerint)

 • A hiteldöntés

 • A hiteladminisztráció

 • A hitelmonitoring


A hitelk relem ssze ll t sa

A hitelkérelem összeállítása

A vállalkozás a hitelkérelmét a bank felé benyújtja. Nincsen hivatalos formába öntve. A hitelkérelemnek tartalmaznia kell a hitelkérelem célját, fajtáját, összegét (pénznem megjelölésével), igénybevételének tervezett időpontját, ütemezését, illetve a felajánlott biztosítékokat. A hiteligénylő a kérelmében általában bemutatja a vállalkozást, értékelést ad a cég gazdálkodásáról. A kérelemből annak is ki kell derülnie, hogy a vállalkozás mikor és milyen forrásokból képes a kért hitel törlesztésére. Szokásos mellékletek tartalmazzák:

- a vállalkozás létét és folyamatos működését igazoló okmányok (cégbírósági bejegyzés, stb.)

- az utolsó két vagy három év számviteli beszámolója, és a cég legutóbbi főkönyvi kivonata

- a tulajdonosokra vonatkozó információk

- a fontosabb szállítók és vevők felsorolása

- üzleti (de legalább pénzügyi) terv a kért hitel időtartamára


Hitelb r lat

Hitelbírálat

Feladata, hogy az igénylő gazdálkodásának és körülményeinek értékelésével minél megalapozottabbá tegye a kölcsön folyósítására vonatkozó döntést. Szokásos elemei az ügyfélminősítés, biztosítékok értékelése, illetve az ügyletminősítés.


Gyf lmin s t s

Ügyfélminősítés

 • A Bank a minősítés során használhat gazdasági adatokat (mérleg stb), illetve más, nem számszerűsíthető adatokat is (szubjektív). A számszerűsíthető adatok többek között takarják a cég:

  - tőkeellátottságát

  - likviditását

  - jövedelmezőségét

  - adósszolgálatviselő képességét

 • A nem számszerűsíthető adatok lehetnek:

  - tulajdonosi szerkezet

  - vállalkozás vezetése

  - piaci pozíció

  - környezetvédelmi szempontok

  - számviteli információs rendszer korszerűsége

  - a hiteligénylővel kapcsolatos korábbi tapasztalatok


Felaj nlott biztos t kok rt kel se

Felajánlott biztosítékok értékelése

 • A minősítés fejlődése ma már azt hozta magával, hogy a biztosítékokat is minősíti a bank, és ezért az is előfordulhat, hogy egy gyengébben minősített cég jó biztosítékokkal könyebben kap hitelt, mint egy jó minősítésű cég gyengébb minősítésű biztosítékokkal. A biztosítékoknál a meghatározó tényezők a következők lehetnek:

 • piaci érték

 • értékállóság

 • tehermentesség

 • mobilizálhatóság

 • érvényesíthetőség

 • Az értékelési metódusokat az únfedezetértékelési szabályzatban foglalják össze.


Gyletmin s t s

Ügyletminősítés

 • Itt azt vizsgálják, hogy a rendelkezésre álló információkat figyelembe véve érdemes-e a kért célra hitel folyósítani, a hiteligény gazdaságilag és pénzügyileg mennyire megalapozott, és biztosított-e a törlesztés. Előfordulhat, hogy a Bank beiktat egy helyszíni szemlét is ebben a fázisban, hogy jobban megismerje a vállalkozást és annak gazdasági tevékenységét. Ezek után kockázati szempontból is elemezni szokták a hitelt. Ilyenkor figyelembe veszik a piac helyzetét, árfolyamokat, piaci pozíciót, környezetvédelmi szabályokat stb.


P lda

Példa

 • Előzetes tőkeszükséglet: 30.000e Ft

 • Rendelkezésre álló saját tőke: 10.000e Ft

 • Elvárt hozam: 30%

 • Külső forrás: 20.000e Ft

 • A külső forrást további tulajdonostárs biztosítja.

 • A külső forrást hitel felvételével tudja biztosítani.


K ls forr s biztos t sa tulajdonost rs bevon s val

Külső forrás biztosítása tulajdonostárs bevonásával

 • Együttesen elvárt hozam % =

  saját tőke x (elvárt hozam%/100) + külső tőke x (elvárt hozam%/100)

  előzetes tőkeszükséglet

  a példa adataival:10.000x30/100 + 20.000x50/100 = 43,33%

  30.000

  ugyanez értékben:30.000x43,33/100 = 13.000e Ft


Eredm nykimutat s

Eredménykimutatás


Alulr l felfel

Alulról felfelé!

 • Mérleg szerinti eredmény >=0

 • Fizetett osztalék = tulajdonosok által elvárt hozam + osztalékadó(osztalékadó mértéke 20%)

 • Fizetett osztalék = a tulajdonosok által elvárt hozam+(fizetett osztalék x osztalékadó/100)


P lda folytat sa

Példa folytatása

 • Fizetett osztalék = 13.000/ 1-20/100) = 16.250e Ft

 • Adózott eredmény (minimum)= Fizetett osztalék = 16.250e Ft

 • Adózott eredmény = Adózás előtti eredmény – Társasági adó

  (tárasági adó mértéke = 18%)

 • Adózás előtti eredmény = Adózott eredmény

  1-(Társasági adó/100)

  Példa adataival

  Adózás előtti eredmény = 16.250/((1-(18%/100) = 19.187e Ft


Realiz lhat rbev tel

Realizálható árbevétel

 • A vállalkozás által realizálható éves nettó árbevétel a következő három évben:

  • Minimum 96.000e Ft

  • Maximum 120.000e Ft

 • A forgalmazni kívánt terméken az elérhető bruttó haszonrés: 21%


Realiz lhat brutt haszon

Realizálható bruttó haszon

 • Realizálható bruttó haszon minimum

  • 96.000x21%/100 = 20.160e Ft

 • Realizálható bruttó haszon maximum

  • 120.000x 21%/100 = 25.200e Ft

   A realizálható bruttó haszon esetünkben megegyezik az Üzemi (Üzleti) Tevékenység Eredményével.


Sszevet s

Összevetés

 • A finanszírozás megoldható, ha

  • elvárt<=1.1xrealizálható minimum

 • A finanszírozás várhatóan nem oldható meg ebben a formában, ha

  • Elvárt>=1.1xrealizálható minimum

   Esetünkben a finanszírozás megoldható!


K ls forr s biztos t sa hitelfelv tellel

Külső forrás biztosítása hitelfelvétellel

 • Hitel összege: 20.000e Ft

 • Futamidő: 5 év

 • Türelmi idő: 1 év

 • Kamat 28%

 • Kezelési költség: minden évben a január 1-én fennálló tőketörlesztés 1%-a

 • Hitelbírálati díj: a hitel összegének 1%-a

 • Tőketörlesztés: 4 egyenlő részletben az év utolsó napján


Hitelt bla adatok ezer forintban

Hiteltábla (adatok ezer forintban)


Eredm nykimutat s alulr l felfel

Eredménykimutatás alulról felfelé

 • Követelmény

  • Mérleg szerinti eredmény>= éves tőketörlesztési kötelezettség

 • Osztalék = tulajdonos által elvárt hozam + osztalékadó

  Osztalék = 10.000eFtx30%/100 = 3.750eFt

  1-20%/100


Eredm nykimutat s alulr l felfel1

Eredménykimutatás alulról felfelé

 • Adózott eredmény = Mérleg szerinti eredmény + Fizetett osztalék


Eredm nykimutat s alulr l felfel2

Eredménykimutatás alulról felfelé

 • Adózás előtti eredmény = Adózott eredmény

  1-(Társasági adó%/100)


Eredm nykimutat s alulr l felfel3

Eredménykimutatás alulról felfelé

 • Üzemi tevékenység eredménye = Adózás előtti eredmény + Hitelköltségek


Eredm nykimutat s alulr l felfel4

Eredménykimutatás alulról felfelé

 • A vállalkozás által realizálható éves nettó árbevétel a következő 5 évben:


Eredm nykimutat s alulr l felfel5

Eredménykimutatás alulról felfelé

 • Realizálható bruttó haszon

 • Realizálható bruttó haszon megegyezik az üzemi tevékenység eredményével!


Konkl zi

Konklúzió

 • A finanszírozás megoldható, ha évenként rendre érvényesül, hogy elvárt <= realizálható

 • Megoldható!


 • Login