munca decent pentru secolul 21 ilo la 90 de ani
Download
Skip this Video
Download Presentation
Munca decentă pentru secolul 21. ILO la 90 de ani

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Munca decentă pentru secolul 21. ILO la 90 de ani - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Munca decentă pentru secolul 21. ILO la 90 de ani.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Munca decentă pentru secolul 21. ILO la 90 de ani' - shanta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
munca decent pentru secolul 21 ilo la 90 de ani
Munca decentă pentru secolul 21. ILO la 90 de ani

Obiectivul principal al Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO) este de a promova şanse egale pentru femei şi bărbaţi la obţinerea unor locuri de munca decente din punct de vedere al venitului, securităţii şi igienei, protecţiei sociale adecvate

incursiune istoric
Incursiune istorică
 • 1919Fondarea ILO (Tratatul de la Versailles, Liga Naţiunilor).
 • 1949Asistenţa tehnică ILO – ”primul pas al unei transformări radicale” (dl.David Morse, DG)
 • 1959Deschiderea primului birou regional în Africa.
 • 1969ILO a fost premiat cu Premiul Nobel pentru Pace.
 • 1998 Adoptarea Declaraţiei privind principiile şi drepturile fundamentale la muncă.
 • 1999 Dl.Juan Somavia, DG,conturează o viziune inovatoare pentru ILO: conceptul de “muncă decentă”.
ilo agen ie specializat onu cu o structur tripartit unic
ILO – agenţie specializată ONU cu o structură tripartită unică
 • CG–Geneva (1,900 angajaţide 110 naţionalităţi)
 • 40 oficii sub-regionale în lumea întreagă
 • Oficiul sub-regional Budapestaresponsabil de Moldova
 • Coodonatori Naţionali într-un un şir de ţări
 • 600 experţiexercitând misiuni (programede cooperare tehnică)
 • Resurse financiare – bugetul ordinar şifonduri extra- bugetare
domeniile de interven ie
Domeniile de intervenţie
 • instruire şi reabilitare profesională
 • politici de angajare;
 • administraţia muncii (DS)
 • legislaţia muncii şi relaţiile industriale;
 • condiţii de muncă;
 • dezvoltarea managementului;
 • securitate socială;
 • statistica muncii;
 • igienă şi securitate;
instrumente prin care interv ine ilo
Instrumente prin care intervine ILO:
 • Standardele elaborate şi încorporate în Convenţii şi Recomandări (188 convenţii şi 199 recomandări)
 • Expertiză oferită la solicitare
 • Metodologii şi programe elaborate şi testate în timp
munca decent i provoc rile globale
Munca decentă şi provocările globale

Statistica ILO nivel global:

 • Peste 500 milioane lucrători sub nivelul sărăciei
 • Peste 43% - sub limita de 2$ SUA pe zi
 • 66 milioane de tineri fără un loc de muncă
 • O rată a şomajului printre tineri, la nivel global, de 2-3 ori mai mare decât cea a adulţilor
 • Femei angajate în slujbe prost plătite
munca decent i provoc rile globale cont
Munca decentă şi provocările globale (cont)
 • 191 milioane de emigranţi (a.2005)– locuind în afara ţării de origine sau de cetăţenie
 • 218 milioane de copii (5-17) - antrenaţi în munci. Mai mult de jumătate dintre ei angajaţi în munci nocive
 • Cel puţin 12,3 milioane de oameni din întreaga lume sunt victime ale muncii forţate
ce este munca decent din perspectiva ilo
Ce este munca decentă din perspectiva ILO?
 • Asigură posibilităţi pentru o muncă eficientă care duce la…
  • Un venit echitabil
  • Securitate la locul de muncă
  • Protecţie socială pentru lucrători şi familiile acestora
 • Perspective mai bune pentru dezvoltarea personală şi integrarea socială (strategii RU, instruiri profesionale)
 • Libertatea de a-şi exprima îngrijorările,de a organiza şi participa la luarea de decizii care le afectează vieţile (abordare participativă)
 • Egalitatea oportunităţilor şi non-discriminării
 • Pârghie eficientă pentru reducerea sărăciei de durată şi asigurarea unui venit egal pentru femei şi bărbaţi adus de creşteri economice durabile
 • Necesar de a fi plasată în centrul politicilor de dezvoltare
agenda muncii decente
Agenda Muncii Decente

are la bază:

 • Exercitarea drepturilor
 • Ocuparea deplină
 • Protecţia socială asigurată
 • Dialogul social constructiv
munca decent i parteneri de abordare
Munca Decentă şi parteneri de abordare
 • Munca decentă a primit susţinere la cel mai înalt nivel
  • Summit-ul Mondial al Liderilor Statelor şi Guvernelor ale ONU din 2005
  • Declaraţia ministerială ECOSOC din 2006 şi 2007
  • Acordul comun cu UNDP pentru promovarea Agendei muncii decente
  • Alianţa Mondială pentru Participarea Cetăţenilor

Pun în evidenţă un adevăr incontestabil

“Nu poate exista o evoluţie, la fel cum nu poate fi eradicată sărăcia fără o angajare deplină şi productivă”

cum este valorificat munca decent
Cum este valorificată Munca Decentă?
 • Programele de Ţară pentru Munca Decentă (PŢMD)
  • Cadru de asistenţă oferit de ILO constituenţilor săi
  • Contribuţia ILO la programele de ţară ale ONU
  • Mai mult de 70 PTMD în întreaga lumea
programe de ar privind munca decent
Programe de Ţară privind Munca Decentă
 • Obiective:
  • Promovarea Muncii Decente în calitate de componentă cheie a strategiilor naţionale de dezvoltare
  • Corelarea priorităţilor cu Agende internaţionale de dezvoltare (ODM, UNDAF) şi Strategii de dezvoltare naţionale (SND)
arii prioritare de cooperare pentru moldova
Arii prioritare de cooperare pentru Moldova
 • Consolidarea capacităţilor instituţiilor publice şi a partenerilor sociali de optimizare a guvernării pe piaţa muncii.
 • Perfecţionarea procesului de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor ocupaţionale prin o administrare mai eficientă a muncii şi prin măsuri predestinate lucrătorilor informali şi celor expuşi migraţiei.
 • Eficientizarea sistemului de protecţie socială, cu accent prioritar pe grupurile vulnerabile.
slide14
Prioritate 1. Consolidarea capacităţilor instituţiilor publice şi a partenerilor sociali de optimizare a guvernării pe piaţa muncii

Rezultate:

 • O mai bună funcţionare a Comisiei naţionale de consultări şi negocieri colective (CNCNC) cu mandat extins de redresare a problemelor sociale şi economice
 • O mai bună administrare a muncii, inclusiv prin instituirea unui mecanism viabil de soluţionare a litigiilor de muncă
 • Sporirea valorii de membru a organizaţiilor patronale şi sindicale prin oferirea unor servicii noi şi mai bune din punct de vedere al calităţii
 • Statistica muncii este îmbunătăţită
prioritate 2 politici de ocupare
Prioritate 2. Politici de ocupare

Rezultate:

 • Guvernul şi partenerii sociali implementează politica de angajare prin planuri de acţiuni şi măsuri de ocupare, gender sensibile, şi asigură o mai bună orientare a programelor către persoanele dezavantajate, inclusiv lucrătorii din economia informală
 • Cadrul instituţional şi regulatoriu este îmbunătăţit şi asigură o legătură între remitenţele şi activităţile generatoare de locuri de muncă
 • Politici îmbunătăţite, cadru de reglementare funcţional şi capacităţi sporite ale instituţiilor în vederea gestionării eficiente a migraţiei de muncă şi prevenirii exploatării prin muncă a lucrătorilor migranţi
prioritatea 3 eficientizarea sistemului de protec ie social
Prioritatea 3: Eficientizarea sistemului de protecţie socială

Rezultate:

 • O mai bună eficienţă a schemelor de asigurări sociale ca rezultat al asistenţei tehnice şi fortificare a capacităţilor constituenţilor tripartiţi
 • Constituenţii ILO adoptă şi implementează politici şi programe de Sănătate, Securitate şi HIV/SIDA la locul de muncă în parteneriat cu entităţi multisectorale naţionale
 • Traficul şi alte forme grave ale muncii copilului din ţară - reduse
contacte
Contacte

Ala LIPCIU

Coordonator Naţional ILO

Tel/fax (373 22) 23 77 11

e-mail: [email protected]

ad