Munca decent pentru secolul 21 ilo la 90 de ani
Download
1 / 18

Munca decentă pentru secolul 21. ILO la 90 de ani - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Munca decentă pentru secolul 21. ILO la 90 de ani.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Munca decentă pentru secolul 21. ILO la 90 de ani' - shanta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Munca decent pentru secolul 21 ilo la 90 de ani
Munca decentă pentru secolul 21. ILO la 90 de ani

Obiectivul principal al Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO) este de a promova şanse egale pentru femei şi bărbaţi la obţinerea unor locuri de munca decente din punct de vedere al venitului, securităţii şi igienei, protecţiei sociale adecvate


Incursiune istoric
Incursiune istorică

 • 1919Fondarea ILO (Tratatul de la Versailles, Liga Naţiunilor).

 • 1949Asistenţa tehnică ILO – ”primul pas al unei transformări radicale” (dl.David Morse, DG)

 • 1959Deschiderea primului birou regional în Africa.

 • 1969ILO a fost premiat cu Premiul Nobel pentru Pace.

 • 1998 Adoptarea Declaraţiei privind principiile şi drepturile fundamentale la muncă.

 • 1999 Dl.Juan Somavia, DG,conturează o viziune inovatoare pentru ILO: conceptul de “muncă decentă”.


Ilo agen ie specializat onu cu o structur tripartit unic
ILO – agenţie specializată ONU cu o structură tripartită unică

 • CG–Geneva (1,900 angajaţide 110 naţionalităţi)

 • 40 oficii sub-regionale în lumea întreagă

 • Oficiul sub-regional Budapestaresponsabil de Moldova

 • Coodonatori Naţionali într-un un şir de ţări

 • 600 experţiexercitând misiuni (programede cooperare tehnică)

 • Resurse financiare – bugetul ordinar şifonduri extra- bugetare


Domeniile de interven ie
Domeniile de intervenţie

 • instruire şi reabilitare profesională

 • politici de angajare;

 • administraţia muncii (DS)

 • legislaţia muncii şi relaţiile industriale;

 • condiţii de muncă;

 • dezvoltarea managementului;

 • securitate socială;

 • statistica muncii;

 • igienă şi securitate;


Instrumente prin care interv ine ilo
Instrumente prin care intervine ILO:

 • Standardele elaborate şi încorporate în Convenţii şi Recomandări (188 convenţii şi 199 recomandări)

 • Expertiză oferită la solicitare

 • Metodologii şi programe elaborate şi testate în timp


Munca decent i provoc rile globale
Munca decentă şi provocările globale

Statistica ILO nivel global:

 • Peste 500 milioane lucrători sub nivelul sărăciei

 • Peste 43% - sub limita de 2$ SUA pe zi

 • 66 milioane de tineri fără un loc de muncă

 • O rată a şomajului printre tineri, la nivel global, de 2-3 ori mai mare decât cea a adulţilor

 • Femei angajate în slujbe prost plătite


Munca decent i provoc rile globale cont
Munca decentă şi provocările globale (cont)

 • 191 milioane de emigranţi (a.2005)– locuind în afara ţării de origine sau de cetăţenie

 • 218 milioane de copii (5-17) - antrenaţi în munci. Mai mult de jumătate dintre ei angajaţi în munci nocive

 • Cel puţin 12,3 milioane de oameni din întreaga lume sunt victime ale muncii forţate


Ce este munca decent din perspectiva ilo
Ce este munca decentă din perspectiva ILO?

 • Asigură posibilităţi pentru o muncă eficientă care duce la…

  • Un venit echitabil

  • Securitate la locul de muncă

  • Protecţie socială pentru lucrători şi familiile acestora

 • Perspective mai bune pentru dezvoltarea personală şi integrarea socială (strategii RU, instruiri profesionale)

 • Libertatea de a-şi exprima îngrijorările,de a organiza şi participa la luarea de decizii care le afectează vieţile (abordare participativă)

 • Egalitatea oportunităţilor şi non-discriminării

 • Pârghie eficientă pentru reducerea sărăciei de durată şi asigurarea unui venit egal pentru femei şi bărbaţi adus de creşteri economice durabile

 • Necesar de a fi plasată în centrul politicilor de dezvoltare


Agenda muncii decente
Agenda Muncii Decente

are la bază:

 • Exercitarea drepturilor

 • Ocuparea deplină

 • Protecţia socială asigurată

 • Dialogul social constructiv


Munca decent i parteneri de abordare
Munca Decentă şi parteneri de abordare

 • Munca decentă a primit susţinere la cel mai înalt nivel

  • Summit-ul Mondial al Liderilor Statelor şi Guvernelor ale ONU din 2005

  • Declaraţia ministerială ECOSOC din 2006 şi 2007

  • Acordul comun cu UNDP pentru promovarea Agendei muncii decente

  • Alianţa Mondială pentru Participarea Cetăţenilor

   Pun în evidenţă un adevăr incontestabil

   “Nu poate exista o evoluţie, la fel cum nu poate fi eradicată sărăcia fără o angajare deplină şi productivă”


Cum este valorificat munca decent
Cum este valorificată Munca Decentă?

 • Programele de Ţară pentru Munca Decentă (PŢMD)

  • Cadru de asistenţă oferit de ILO constituenţilor săi

  • Contribuţia ILO la programele de ţară ale ONU

  • Mai mult de 70 PTMD în întreaga lumea


Programe de ar privind munca decent
Programe de Ţară privind Munca Decentă

 • Obiective:

  • Promovarea Muncii Decente în calitate de componentă cheie a strategiilor naţionale de dezvoltare

  • Corelarea priorităţilor cu Agende internaţionale de dezvoltare (ODM, UNDAF) şi Strategii de dezvoltare naţionale (SND)


Arii prioritare de cooperare pentru moldova
Arii prioritare de cooperare pentru Moldova

 • Consolidarea capacităţilor instituţiilor publice şi a partenerilor sociali de optimizare a guvernării pe piaţa muncii.

 • Perfecţionarea procesului de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor ocupaţionale prin o administrare mai eficientă a muncii şi prin măsuri predestinate lucrătorilor informali şi celor expuşi migraţiei.

 • Eficientizarea sistemului de protecţie socială, cu accent prioritar pe grupurile vulnerabile.


Prioritate 1. Consolidarea capacităţilor instituţiilor publice şi a partenerilor sociali de optimizare a guvernării pe piaţa muncii

Rezultate:

 • O mai bună funcţionare a Comisiei naţionale de consultări şi negocieri colective (CNCNC) cu mandat extins de redresare a problemelor sociale şi economice

 • O mai bună administrare a muncii, inclusiv prin instituirea unui mecanism viabil de soluţionare a litigiilor de muncă

 • Sporirea valorii de membru a organizaţiilor patronale şi sindicale prin oferirea unor servicii noi şi mai bune din punct de vedere al calităţii

 • Statistica muncii este îmbunătăţită


Prioritate 2 politici de ocupare
Prioritate 2. Politici de ocupare publice şi a partenerilor sociali de optimizare a guvernării pe piaţa muncii

Rezultate:

 • Guvernul şi partenerii sociali implementează politica de angajare prin planuri de acţiuni şi măsuri de ocupare, gender sensibile, şi asigură o mai bună orientare a programelor către persoanele dezavantajate, inclusiv lucrătorii din economia informală

 • Cadrul instituţional şi regulatoriu este îmbunătăţit şi asigură o legătură între remitenţele şi activităţile generatoare de locuri de muncă

 • Politici îmbunătăţite, cadru de reglementare funcţional şi capacităţi sporite ale instituţiilor în vederea gestionării eficiente a migraţiei de muncă şi prevenirii exploatării prin muncă a lucrătorilor migranţi


Prioritatea 3 eficientizarea sistemului de protec ie social
Prioritatea 3: Eficientizarea sistemului de protecţie socială

Rezultate:

 • O mai bună eficienţă a schemelor de asigurări sociale ca rezultat al asistenţei tehnice şi fortificare a capacităţilor constituenţilor tripartiţi

 • Constituenţii ILO adoptă şi implementează politici şi programe de Sănătate, Securitate şi HIV/SIDA la locul de muncă în parteneriat cu entităţi multisectorale naţionale

 • Traficul şi alte forme grave ale muncii copilului din ţară - reduse


Contacte
Contacte socială

Ala LIPCIU

Coordonator Naţional ILO

Tel/fax (373 22) 23 77 11

e-mail: [email protected]ad