Fronto temporale dementie semantische variant
Download
1 / 38

Fronto-temporale dementie Semantische variant - PowerPoint PPT Presentation


 • 510 Views
 • Uploaded on

Fronto-temporale dementie Semantische variant. Pati ë ntdemo 30-03-05 Ariane Bour. Pati ënt. Dhr. V, 72 jaar, voormalig eigenaar van handel in ijzerwaren. Medische VG; basocellulairca voorhoofd, hypertensie Med; enalapril. anamnese. Sinds 3 jaar ‘vergeetachtig’

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fronto-temporale dementie Semantische variant' - shanta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fronto temporale dementie semantische variant

Fronto-temporale dementieSemantische variant

Patiëntdemo 30-03-05

Ariane Bour


Pati nt
Patiënt

 • Dhr. V, 72 jaar, voormalig eigenaar van handel in ijzerwaren.

 • Medische VG; basocellulairca voorhoofd, hypertensie

 • Med; enalapril


Anamnese
anamnese

 • Sinds 3 jaar ‘vergeetachtig’

 • Problemen met namen, woorden en afspraken

 • Ondervindt zelf weinig problemen


Heteroanamnese echtgenote en zoon
Heteroanamnese (echtgenote en zoon)

 • Sinds 5-7 jaar klachten, geleidelijk verslechtering

 • Verkeerd gebruik woorden en vreemde zinsconstructies

 • Opdrachten niet of verkeerd uitvoeren

 • Namen van bekenden niet herinneren/ mensen niet herkennen

 • Onrustig, ‘neurotisch’ en ongeduldig,drammend

 • Winkelieren gaat ongestoord!

 • Moeilijk om klachten te verwoorden, maar omgeving wordt stapelgek


Psychische anamnese
Psychische anamnese

 • Geen stemmingsverandering

 • Geen evidente emotionele afvlakking

 • Geen hallucinaties of achterdocht

 • Geen verandering dagritme

 • Dwanghandelingen

 • Enig interesseverlies door minder begrip

 • Lichte karakterverandering


Sociale anamnese
Sociale anamnese

 • Gehuwd, 2 zonen

 • Hobbies; fietsen, lezen detectives

 • Geen hulp bij eigen verzorging

 • Administratieve zaken thuis goed geregeld


Neurologisch onderzoek
Neurologisch onderzoek

 • Indruk

  • Vriendelijk en cooperatief, verzorgd uiterlijk conform kalenderleeftijd

  • Gebruikt veel ‘excuses’, reageert lacherig op fouten

  • Stopwoorden (‘feitelijk’)

  • Zoekt hulp bij bekenden


Neurologisch onderzoek1
Neurologisch onderzoek

 • Hogere cerebrale functies

  • Inprenting gestoord, retrieval goed

  • Taal;

   • Goede zinnen, fluent, stopwoorden, parafasieën

   • Licht gestoord begrip en benoemen.

   • Lezen en schrijven ongestoord

  • MMSE 25/30


Neurologisch onderzoek2
Neurologisch onderzoek

 • Geen focale neurologische afwijkingen


Conclusie
conclusie

 • 72-jarige man met geleidelijk progressieve verandering in aangeleerde vaardigheden, zich uitend in taalbegripstoornis, stoornis in korte termijn geheugen en lichte karakterveranderingen, waardoor het functioneren licht gestoord is.

 • E.e.a. suspect voor dementieel syndroom


Aanvullend onderzoek
Aanvullend onderzoek

 • CT cerebrum: ga

 • SPECT: ga

 • Lab: ga

 • Apo E typering: E3/E3

 • EEG: normaal


Neuro psychologisch onderzoek
Neuro-psychologisch onderzoek

 • Spontane spraak

  • Semantische parafasieën

  • Standaard onderwerp

  • stopwoorden

 • Taalbegrip

  • Licht gestoord in gesproken en geschreven taal

 • Benoemen

  • Gestoord met semantische parafasieën

 • Verbale geheugen

  • Licht gestoord

 • Word-fluency

  • gestoord

 • Herkennen bekende personen

  • gestoord

 • Herkennen emoties

  • gestoord


Diagnose
Diagnose

Dementie uit het Fronto-Temporale Dementie spectrum:

Semantische Dementie


Dementie
dementie

 • Syndroom gekenmerkt door progressieve achteruitgang in meerdere cognitieve functies of stoornissen in gedrag en persoonlijkheid bij normaal bewustzijn, dusdanig dat het dagelijks functioneren gestoord raakt.


Indeling
indeling

 • 1.Corticale syndromen

 • 2.Subcorticale syndromen

 • 3.Syndromen met gemengde kenmerken


Ad1 corticale dementie
Ad1. Corticale dementie

 • Uit zich in achteruitgang van corticale functies.

 • Cognitieve functiestoornissen staan op de voorgrond

  • M.Alzheimer

  • Frontotemporale dementiesyndromen

  • M. Creutzfeld-Jakob

  • ( diffuse Lewy-body disease)


Ad 2 subcorticale dementie
Ad 2. Subcorticale dementie

 • Gekenmerkt door traagheid en ‘ophaaldefecten’.

 • Vaak motore stoornissen.

  • Geassocieerd met aandoening basale kernen; M.Parkinson, M.Huntington

  • Normal pressure hydrocefalus

  • Subcorticale arteriosclerotische encefalopathie/M.Binswanger

  • Aids-dementie complex


Ad 3 syndromen met corticale en subcorticale kenmerken
Ad 3. Syndromen met corticale en subcorticale kenmerken

 • Vasculaire dementie

 • Lewy body dementie


Frontotemporale dementie spectrum
Frontotemporale dementie-spectrum

 • Subtype met gedragsstoornissen

  Fronto-temporale variant (FTD)

  2. Subtype met taalfunctiestoornissen

  Progressieve non-fluent afasie (PA)

  Semantische dementie (SD)

  3. Subtype met motorische stoornissen

  Fronto-temporale dementie met motor neuron disease

  Cortico-basale degeneratie

  (N.B.: 1 en 2 gaan vaak samen en worden vaak als zelfde aandoeningen gezien)


Frontotemporale dementie spectrum i e ftd en pa en sd
Frontotemporale dementie spectrum (I.e.FTD en PA en SD)

 • FTD:AD= 1:5

 • Preseniele leeftijd 45-65 jaar (21-75jaar)

 • Man=vrouw

 • Duur ± 8 jaar (2-20 jaar)

 • Vaak familiair


Kliniek frontotemporale dementiespectrum
Kliniek frontotemporale dementiespectrum

 • Gepaard met forse stoornissen in gedrag en karakterverandering

 • Debuteert vaak met affectieve en psychiatrische problemen

 • Daarna gedrags- en cognitieve stoornissen

 • Opvallend goede lichamelijke conditie

 • Somatiek uit zich in rigiditeit, zeer laat in proces


Cognitieve stoornissen bij frontotemporale dementiespectrum
Cognitieve stoornissen bij frontotemporale dementiespectrum

 • Spraakarmoede, leidend tot mutisme

 • Teloorgaan van verwerken en genereren van informatie

 • Verminderde abstractie en organisatievermogen

 • Verminderde mentale flexibiliteit

 • Opvallend goede ruimtelijke orientatie, behouden autobiografie, rekenfunctie


Frontotemporale variant ftd
Frontotemporale variant (FTD)

 • 3 subtypen

  • Ontremde type

  • Geremde/apathische type

  • Type met stereotype gedrag en utilisatie


Gedragsveranderingen ftd
Gedragsveranderingen FTD

 • Persoonlijkheid

  • Overactief, rusteloos, ontremd

  • Apathisch, initiatiefloos, ongeïnteresseerd

 • Sociaal verkeer

  • ‘asociaal’ ongepast gedrag en verbale uitingen

  • Verwaarlozen hygiëne

 • Eetpatroon

  • Schrokken en proppen, grote hoeveelheden

  • Hang naar zoet

 • Affectie

  • Verminderde empathie

  • Hypochondrie en bizarre somatische pre-occupaties


 • Cognitie ftd
  Cognitie FTD

  • Gedragsstoornissen en karakterverandering op de voorgrond

  • Stoornissen in taalfuncties

  • Geheugenproblemen; ‘afwezigheid’/verminderde attentie

   lijkt selectief in het voordeel van patient


  Progressieve non fluent afasie pa
  Progressieve non-fluent afasie (PA)

  • Zeldzaam; PA: preseniele AD= 1:40

  • Typisch in 6e decade; 50-65 jaar

  • Man=vrouw

  • Duur ± 8 jaar (4-12 jaar)

  • Familiair in ongeveer 40%


  Kliniek pa
  Kliniek PA

  • Verminderde fluency met woordvindstoornissen, hesitatie,fonemische parafasieën

  • Nazeggen gestoord

  • Schrijven gestoord

  • Begrip en inzicht goed

  • Geen andere cognitieve stoornissen

  • Later ook gedragsstoornissen richting FTD

   • Apathie, verminderde zelfzorg, stereotype handelingen, inflexibiliteit

   • Aanvankelijk veel psychische problemen en schaamte


  Semantische dementie sd
  Semantische dementie (SD)

  • Incidentie komt overeen met incidentie PA

  • Debuut 50-65 jaar (48-71 jaar)

  • Man: vrouw= 1:2

  • Familiair in 25%

  • Duur ± 8 jaar ( 3- >15 jaar)


  Kliniek sd
  Kliniek SD

  • Stoornis in betekenis; verminderd begrip in woorden en namen

  • Stoornis in benoemen en namen herinneren bij vloeiende, snelle, lege spraak.

  • Semantische parafasieën en stopwoorden

  • Nazeggen ongestoord

  • Moeite in herkennen gezichten en objecten (getallen goed!)

  • Consistent in niet-herkennen

  • Autobiografie goed, historie niet-persoonlijke zaken slecht


  Kliniek sd1
  Kliniek SD

  • Resulteert in echolalie en uiteindelijk mutisme

  • Later in beloop gedragsstoornissen richting FTD

   • Compulsief, stereotype handelingen, pre-occupaties mn met tijd, egocentrisch, starre dagelijkse routines, gevaarlijk gedrag, verminderde empathie


  Oorzaken atrofie
  Oorzaken; atrofie

  • FTD

   • Orbitomediale zone frontaalkwabben (ontremde type)

   • Dorsolaterale convexiteit frontaalkwab en frontotemporaal, onderliggende subcorticale structuren (apathisch type)

   • Striatale atrofie met temporale atrofie (stereotype type)


  Oorzaken atrofie1
  Oorzaken: atrofie

  • PA

   • Asymmetrische atrofie tnv li hemisfeer

 • SD

  • Atrofie temporaalkwabben met relatief sparen van frontaalkwabben


 • Histologie
  histologie

  • 3 subdivisies n.a.v. kleuringen

   • Motorneuron disease dementie met ubiquitine+ inclusies en corticobasale degeneratie met tau+ en ubiquitine- inclusies

   • Dementie zonder histologische kenmerken

   • Met tau+ inclusies

    • Klassieke argentofiele tau+ en ubiquitine+ Pick lichaampjes

    • Tau-mutaties en diffuse tau+ inclusies in neuronen en glia-cellen


  Histologie1
  histologie

  • Histologie zegt weinig over ‘subtype’, hoewel ubiquitine+ lichaampjes met motore varianten (cortico-basale degeneratie) lijken te correleren

  • Histologie zegt weinig over het familiaire karakter

  • Veel overlap


  Aanvullend onderzoek1
  Aanvullend onderzoek

  • Lab; ga

  • EEG; ga

  • MRI/SPECT/PET; atrofie en verminderde functie volgens voorheen beschreven patroon.

   Afwijkingen vaak pas zeer laat in het ziekteproces meetbaar.


  Behandeling
  behandeling

  • Ondersteunend

   • Bijvoorbeeld afasievereniging

   • Dagopvang

 • Medicamenteus

  • Gedrag: SSRI’s

  • (cholinesteraseremmers niet effectief)


 • Conclusie1
  conclusie

  • Indrukwekkend beeld

   • Jonge mensen

   • Veel invloed op sociaal en maatschappelijk functioneren

  • Diagnose lastig

   • Begint sluipend

   • Aanvullend onderzoek niet conclusief

  • Prognose redelijk: mensen kunnen lang thuis blijven


  Literatuur
  literatuur

  • Neary D., Snowden JS. Frontotemporal lobar degeneration, frontotemporal dementia, progressive aphasia, semantic dementia. Churchill Livingstone

  • Lichtenberg, Murman, Mellow. Handbook of dementia. Wiley and sons 2003

  • Kirshner HS. Behavioral neurology. Butterworth-Heineman 2002


  ad