Gmina sompolno
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Gmina Sompolno PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Gmina Sompolno. INFORMACJE OGÓLNE. Gmina Sompolno - gmina miejsko - wiejska, położona w północno - wschodniej części powiatu konińskiego, podzielona na 22 sołectwa. Sąsiaduje z następującymi gminami: Osiek Mały, Kramsk, Ślesin, Wierzbinek i Babiak.

Download Presentation

Gmina Sompolno

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gmina sompolno

Gmina Sompolno


Informacje og lne

INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Sompolno - gmina miejsko - wiejska, położona w północno - wschodniej części powiatu konińskiego, podzielona na 22 sołectwa. Sąsiaduje z następującymi gminami: Osiek Mały, Kramsk, Ślesin, Wierzbinek i Babiak.

Na terenie gminy znajdują się cztery jeziora: Lubstowskie o pow.87,2 ha, Mąkolno o pow. 82,4 ha, Mostki o pow. 28 h, Szczekawa o pow. 17 ha. Należy dodać, iż ma powstać piąte jezioro w miejscu wyrobiska kopalnianego.

Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg. W mieście przecinają się drogi: Ślesin - Izbica Kujawska i Kramsk - Piotrków Kujawski. Wokół miasta wybudowana jest obwodnica. Sompolno oddalone jest od Konina 35 km, natomiast od Koła 28km.

Obok rolnictwa i górnictwa węgla brunatnego na terenie gminy działa 239 podmiotów gospodarczych, głównie firm rodzinnych. Reprezentują one różne branże, głównie: handel, mechaniką pojazdową, transport, a także produkcją.

Na całkowitą powierzchnię gminy Sompolno , która wynosi 13 724 ha, grunty rolne stanowią 8 184 ha, łąki 857 ha, pastwiska 388 ha. Znaczną powierzchnię zajmują sady owocowe, głównie jabłoniowe, z których gmina słynie i przyjęła potoczną nazwę ,,ZAGŁĘBIE SADOWNICZE”


Sompolno z lotu ptaka

Sompolno z lotu ptaka


Miasto sompolno

Miasto Sompolno

 • Sompolno to miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie konińskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Sompolno.

 • Według danych z 30 czerwca 2009, miasto liczy 3625 mieszkańców.

 • Województwo – wielkopolskie

 • Powiat – koniński

 • Gmina Sompolno

 • Rodzaj: miejsko – wiejska

 • Burmistrz – Tadeusz Tymoteusz Słodkiewicz

 • Powierzchnia - 6,21km²

 • Ludność (2009)• liczba - 3625• gęstość - 584 os./km²

 • Kod pocztowy - 62-610


20 lat pracy samorz du gminy sompolno

20 lat pracy Samorządu GminySompolno


Inwestycje

Inwestycje

 • Szkolnictwo:

 • Szkoła Podstawowa Ośno 1992-1993

 • Przedszkole Sompolno 1992

 • Szkoła Podstawowa Sompolno 1993

 • Szkoła Podstawowa Lubstów 1994-19996

 • Sala gimnastyczna Mąkolno 1996-1997

 • Szkoła Podstawowa Mąkolno

 • Gimnazjum Mąkolno 1999-2000

 • Gimnazjum Lubstów 1999-2000

 • Sala gimnastyczna Lubstów 2000-2001

 • Sala gimnastyczna Sompolno 2003-2004


Gmina sompolno

Gimnazjum, S.P. Mąkolno

Gimnazjum, S.P. Lubstów


Gmina sompolno

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Sompolnie


Gmina sompolno

 • Oświata, kultura, życie społeczne

 • Biblioteka Publiczna w Sompolnie

 • Remont ratusza w Sompolnie

 • Budowa przystanku PKS

 • Budowa komisariatu POLICJI

 • Place zabaw w Sompolnie

 • Domy Ludowe:

  • Nowa Wieś

  • Stefanowo

  • Zakrzewek

  • Mostki

  • Wierzbie

  • Ryn

 • Stadiony:

  • Sompolno

  • Lubstów

  • Lubstówek

  • Mostki

  • Wierzbie

  • Mąkolno – ORLIK


 • Gmina sompolno

  • Koła Gospodyń Wiejskich

   • Sycewo

   • Mostki

   • Stefanowo

   • Ośno

  • Ochotnicza Straż Pożarna:

   • Sompolno

   • Mąkolno

   • Lubstów

   • Racięcice

   • Mostki

   • Stefanowo

   • Wierzbie


  Gmina sompolno

  Biblioteka Publiczna

  Przystanek PKS

  Komisariat POLICJI

  Budowa ratusza w Sompolnie


  Place zabaw w sompolnie

  Place zabaw w Sompolnie


  Gmina sompolno

  Domy Ludowe na terenie gm. Sompolno


  Gmina sompolno

  Stadiony na terenie gm. Sompolno

  Stadion ORLIK w Mąkolnie


  Gmina sompolno

  O.S.P. Mąkolno

  O.S.P. Sompolno


  Stowarzyszenia

  Stowarzyszenia

  PZW – Polski Związek Wędkarzy

  PZHGP – Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

  GKS Sompolno

  GTS Mąkolno

  Motocross Sompolno

  WGM Sompolno

  UKS Sompolno, Mąkolno, Lubstów

  Klub Caisa


  Najwa niejsze inwestycje na prze omie 20 lat

  Najważniejsze inwestycje na przełomie 20 lat

  Sieć wodociągowa

  Drogi utwardzone : asfaltowe

  Kanalizacja

  Oczyszczalnia ścieków

  Oświetlenia uliczne

  Chodniki

  Plac targowy

  Remonty budynków komunalnych

  Rewitalizacja Parku w Sompolnie, Mąkolnie

  Zakup działek pod budowę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

  Zakup gmachu po byłym internacie i utworzenie siedziby MOPS - u


  Zmiany w sposobie komunikacji z obywatelami

  Zmiany w sposobie komunikacji z obywatelami

  • Zebrania z mieszkańcami raz w roku

  • Biuletyn „Wieści”

  • Wkładka do gazety lokalnej „Przeglądu Konińskiego”

  • „Wiadomości Sompolna „- miesięcznik

  • www.sompolno.pl + BIP

  • Zebrania radnych z mieszkańcami miasta

  • Okólniki wydawane przez sołectwa

  • „Wiadomości Sompolna” - obecnie wydawane w miarę potrzeb


  Zmiany w systemie rz dzenia

  Zmiany w systemie rządzenia

  • 1989-2002

  • Burmistrz wybierany był spośród radnych gminy, stanowisko burmistrza objął wówczas w naszej gminie p. Stanisław Dunaj - sprawował ten urząd przez dwie kadencje, następnie funkcję tę przejął p. Andrzej Kossowski

  • Rada gminy składała się z 25 radnych ( 7 z terenu miasta)

  • Pięcioosobowy zarząd gminy

  • Absolutorium powierzone zarządowi

  • 2002-

  • Burmistrz wybierany w sposób bezpośredni , społeczeństwo na sprawowanie tego urzędu ponownie wybrało p. Stanisława Dunaja ,a obecnie w gminie Sompolno burmistrzem jest p. Tadeusz Tymoteusz Słodkiewicz

  • Rada Gminy składa się z 15 radnych ( 5 z terenu miasta)

  • Funkcje zarządu przejmuje burmistrz

  • Udzielenie absolutorium burmistrzowi


  Burmistrz i jego kompetencje po 2002 roku

  Burmistrz i jego kompetencje po 2002 roku

  Realizacja uchwał Rady Miasta ( w tym uchwał budżetu)

  Inicjatywa ustawodawcza

  Proponowanie zmian budżetu

  Odpowiada za bezpieczeństwo, porządek, opiekę zdrowotną, socjalną, sportową, oświatę oraz inne sfery życia publicznego


  Gmina sompolno

  Prezentacja oparta na rozmowie z

  • Przewodniczącym Rady Miasta Sompolno –

   p. Romanem Bednarkiem

  • Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i ds. Rodziny –

   p. Piotrem Pietrzakiem .


  Gmina sompolno

  Dziękuję za uwagę

  Pracę wykonała Joanna Bierut, ur. 1993r., klasa I B

  Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku

  Opiekun mgr Anna Baranowska


 • Login