Program Ograniczania
Download
1 / 40

ROK 2007 Koordynatorem działań programowych w kraju został Główny Inspektor Sanitarny ; - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce opracowanie: Joanna Kowalska Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgorzewie. ROK 2007 Koordynatorem działań programowych w kraju został Główny Inspektor Sanitarny ;.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

ROK 2007 Koordynatorem działań programowych w kraju został Główny Inspektor Sanitarny ;

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rok 2007 koordynatorem dzia a programowych w kraju zosta g wny inspektor sanitarny

Program Ograniczania Zdrowotnych Nastpstw Palenia Tytoniu w Polsce opracowanie: Joanna KowalskaPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wgorzewie


Rok 2007 koordynatorem dzia a programowych w kraju zosta g wny inspektor sanitarny

ROK 2007Koordynatorem dziaa programowych w kraju zosta Gwny Inspektor Sanitarny;

Realizacja Programu przewidziana jest na lata 2007 - 2011


Troch historii

Troch historii

11 padziernika 1942 roku

Krzysztof Kolumb dopyn do nieznanego ldu. Zosta tam poczstowany przez jego mieszkacw (Indian Arawakw) suszonymi limi tytoniu zawinitymi w wiksze licie palmowe.

Od tamtego czasu tyto zosta przywieziony do Europy, a palenie stao si modne.

Na skutki takiego stanu rzeczy dugo nie trzeba byo czeka.


Fakty

FAKTY

 • W Polsce 92% palcych rodzicw przyznaje si do palenia w obecnoci dzieci.

 • Kadego roku rodzi si ok. 100 000 dzieci, ktrych matki paliy w trakcie ciy.

 • Dzieci palcych rodzicw maj zwikszon tolerancj nikotyny ( w przyszoci atwiej uzaleni si od palenia papierosw).


Fakty1

FAKTY

 • Mczyni w Polsce pal redni 18 papierosw dziennie, kobiety 13 papierosw

 • rednia wieku zaprzestania palenia u mczyzn wynosi 39 r. ., a u kobiet jeszcze pniej 43 r. .

 • Kadego dnia na raka puca umiera w Polsce 50 osb.

 • Przyczyn 90% zachorowa na raka puca jest palenie tytoniu, 5% bierne palenie, 4% zatrucie rodowiska, 1% inne przyczyny


Dymek w pracy

Dymek w pracy

Wypalenie 1 papierosa zajmuje okoo 5-7 min.

Dziennie palacz przeznacza na papierosy 35 min.

Tygodniowo to ponad 4 godziny

Miesicznie - 16 godzin pracy

Rocznie - 22-23 dni pracy


Rok 2007 koordynatorem dzia a programowych w kraju zosta g wny inspektor sanitarny

 • Prawie 59 % 15-letnich chopcw i dziewczt prbowao pali papierosy.

 • Wiek, w ktrym modzie 15-letnia pierwszy raz zapalia papierosa to najczciej 11 lat i mniej.

 • Dla wikszoci z nich eksperymentowanie z paleniem staje si drog do regularnego palenia.


Fakty2

FAKTY

 • Co roku z mapy Polski z powodu palenia znika miasto wielkoci 20 tys. mieszkacw.

 • Na raka puca umiera si szybciej ni na raka piersi, chorzy najczciej przeywaj 1 rok od diagnozy.

 • Dwa miliony osb w Polsce choruje na POCHP (Przewleka Obturacyjna Choroba Puc)

 • Zawsze warto rzuci palenie, po zaprzestaniu palenia ryzyko zachorowania na nowotwory tytoniozalene szybko si zmniejsza.


Celowo programu

CELOWO PROGRAMU

Aspekt zdrowotny:

Palenie tytoniu stanowi przyczyn wikszej liczby zgonw w Polsce ni picie alkoholu, AIDS, samobjstwa, zabjstwa, urazy i zatrucia razem wzite.

Jest jedn znajistotniejszych

przyczyn przedwczesnej

umieralnoci moliw

do wyeliminowania.


Aspekt ekonomiczny

Aspekt ekonomiczny:

Palenie idzie w parze z bied - dotyczy coraz bardziej ludzi biednych (bezrobotnych), sabiej wyksztaconych. Czsto palenia tytoniu w tych grupach jest zwykle dwukrotnie wysza ni w grupach ludzi bogatych, dobrze wyksztaconych. Kilkaset zotych wydawanych co miesic na papierosy nie stanowi istotnego problemu dla ludzi bogatych. Jest natomiast wanym czynnikiem uboenia najbiedniejszych rodzin.


Aspekt prawny

Aspekt prawny:

Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastpstwami uywania tytoniu i wyrobw tytoniowych nakada na Rad Ministrw obowizek realizacji programw ograniczania zdrowotnych nastpstw palenia tytoniu. Zapisy ustawy maj umocowanie w midzynarodowym prawie - Konwencji ramowej na rzecz ograniczania palenia tytoniu wiatowej Organizacji Zdrowia (ratyfikowanej przez Polsk w 2006 r.) i dyrektywach Unii Europejskiej.


Aspekt etyczny

Aspekt etyczny:

Wspczesne spoeczestwo uznaje wolno za jedn z najwaniejszych wartoci.

Palenie tytoniu wyklucza wolno. Jest take wymierzone przeciwko wolnoci osb z otoczenia, ktrym narzuca si kontakt zdymem tytoniowym.


G wne zadania programu w roku 2008

Gwne zadania Programu w roku 2008:

 • Zmiana klimatu spoecznego i zachowa w stosunku do palenia tytoniu poprzez wielopaszczyznowe dziaania edukacyjno interwencyjne.

 • Prowadzenie bada monitoringowych i urzdowej kontroli zawartoci substancji szkodliwych dla zdrowia w wyrobach tytoniowych wprowadzanych do obrotu handlowego na terytorium RP

 • Badanie stopnia realizacji zada, zmian postaw spoeczestwa i wskanikw zdrowotnych


Celem programu jest

Celem programu jest:

 • zmniejszenie liczby zachorowa i zgonw wynikajcych z palenia tytoniu

 • zwikszenie odsetka osb, ktre nigdy nie wypaliy adnego papierosa,

 • zmniejszenie odsetka kobiet palcych w czasie ciy,

 • zmniejszenie odsetka dzieci naraonych na palenie bierne,

 • zmniejszenie liczby osb naraonych na szkodliwe czynniki dymu tytoniowego w miejscach publicznych i w miejscu pracy.


Rok 2007 koordynatorem dzia a programowych w kraju zosta g wny inspektor sanitarny

 • Cel ten moe by osignity tylko wwczas, gdy w jego realizacj zostan zaangaowane wszystkie rodowiska majce wpyw na postawy:

 • rodzina,

 • szkoa,

 • rodowiska pracy i rozrywki,

 • rodowiska medyczne,

 • media.


Mi dzyresortowy zesp koordynacyjny

Midzyresortowy Zesp Koordynacyjny

W dniu 5.10.2007 r. Gwny Inspektor Sanitarny zaprosi do wsppracy nad Programem OZNPT przedstawicieli nastpujcych resortw:

 • finansw,

 • rodowiska,

 • pracy i polityki spoecznej,

 • obrony narodowej,

 • sprawiedliwoci,

 • spraw wewntrznych i administracji,

 • zdrowia,

 • sportu i turystyki,

 • edukacji narodowej,

  oraz przedstawicieli:

 • Centrum Onkologii,

 • Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw


Zadania dla inspekcji sanitarnej

Zadania dla inspekcji sanitarnej

 • Realizacja celowej kampanii : modzie ponadgimnazjalna, studenci (na podstawie plakatw Pgowskiego).

 • Koordynacja programu dla przedszkoli Czyste powietrze wok nas

 • Zaangaowanie kocioa w realizacj dziaa programowych

 • Rzetelna kontrola przestrzegania ustawy w placwkach kontrolowanych przez wszystkie dziay PSSE.

 • Przekazywanie jednostkom resortowym materiaw o tytoniu

  ( w ramach Midzyresortowego Zespou Koordynacyjnego).


Rok 2007 koordynatorem dzia a programowych w kraju zosta g wny inspektor sanitarny

 • W kampaniach antytytoniowych nie wolno straszy skutkami palenia tylko motywowa do zerwania z naogiem, aby nie budowa postawy I tak umr

 • Skuteczna profilaktyka antytytoniowa powinna: zapobiega rozpoczynaniu palenia, pomc osobom, ktre chc przesta pali, upowszechni wiadomo, e nikotynizm jest chorob, ktra trzeba leczy


Rok 2007 koordynatorem dzia a programowych w kraju zosta g wny inspektor sanitarny

KADY PALACZ MA PRAWO DO OTRZYMYWANIA ZACHTY I POMOCY W UWOLNIENIU SI OD NAOGU


Tak powstaje uzale nienie

Tak powstaje uzalenienie:

1) Dym tytoniowy zawierajcy nikotyn dociera do mzgu w cigu kilku sekund.

2) Nikotyna pobudza wydzielanie:

dopaminy - substancji odpowiedzialnej za doznawanie przyjemnoci oraz

noradrenaliny - substancji odpowiedzialnej za pobudzenie aktywnoci organizmu


Rok 2007 koordynatorem dzia a programowych w kraju zosta g wny inspektor sanitarny

3) W momencie przerwania palenia poziom dopaminy i noradrenaliny spada. Palacz nie odczuwa ju przyjemnoci lecz doznaje przykrych objaww abstynencji.

4) Palacz ponownie siga po papierosa i ponownie odczuwa przyjemno. Z czasem mzg przyzwyczaja si do dziaania nikotyny i w ten sposb uzalenia si od niej.


Dzia ania nfz w ramach programu program profilaktyki chor b odtytoniowych

DZIAANIA NFZ W RAMACH PROGRAMU- program profilaktyki chorb odtytoniowych

 • Program adresowany jest do osb powyej 18 roku ycia

 • Szczeglnie do kobiet i mczyzn w wieku 40-65 lat.


Lekarz rodzinny

Lekarz rodzinny:

 • Powinien mie certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z leczenia zespou uzalenienia od tytoniu (ZUT)

 • Powinien posiada spirometr

 • Rozpozna czy pacjent jest farmakologicznie uzaleniony od nikotyny (Test Fagerstroma)

 • Ustali czy pacjent ma motywacj do rzucenia naogu (Test wg Schneider)


Test fagestroma uzale nienia

TEST FAGESTROMA (uzalenienia)

1. Jak szybko od przebudzenia zapalasz pierwszego papierosa ?

2. Czy masz trudnoci z powstrzymaniem si od palenia w miejscach zakazanych ?

3. Z ktrego papierosa jest ci najtrudniej zrezygnowa ?

4. Ile papierosw wypalasz w cigu dnia ?

5. Czy czciej palisz papierosy w cigu pierwszych godzin

po przebudzeniu ni w pozostaej czci dnia ?

6. Czy palisz papierosy nawet wtedy, gdy jeste tak chory, e musisz lee w ku ?


Test motywacji do zaprzestania palenia wg schneider

Test motywacji do zaprzestaniapalenia wg Schneider

1. Czy chcesz rzuci palenie ?

2. Czy decydujesz si na to dla siebie, czy dla kogo innego ?

3. Czy podejmowae ju prby rzucenia palenia ?

4. Czy orientujesz si w jakich sytuacjach palisz najczciej ?

5. Czy wiesz dlaczego palisz tyto ?

6. Czy moesz liczy na pomoc rodziny gdyby chcia rzuci p. ?

7. Czy czonkowie Twojej rodziny nie pal ?

8. Czy w miejscu w ktrym pracujesz nie pali si tytoniu ?

9. Czy jeste zadowolony ze swojej pracy i trybu ycia ?

10. Czy wiesz, gdzie szuka pomocy, gdyby mia problemy z utrzymaniem abstynencji od papierosw ?

11. Czy wiesz na jakie pokusy i trudnoci bdziesz naraony w okresie abstynencji ?

12. Czy wiesz jak sobie poradzi w sytuacjach kryzysowych ?


Lekarz rodzinny powinien zna

Lekarz rodzinny powinien zna:

 • Zasady minimalnej interwencji antynikotynowej :

  Zasada 4P: pytaj, porad, pom, pamitaj.

 • Zasady nikotynowej terapii zastpczej (NTZ)


Zasada 4 p

ZASADA 4 P

 • PYTAJ, przy kadym spotkaniu

  czy pali ???

 • PORAD, eby przesta !!!

 • POM, w wyborze waciwej terapii

 • PAMITAJ, aby przy kadej kolejnej wizycie zapyta pacjenta o jego sytuacj w procesie rzucania palenia

  Efektywno ok. 5%


Dlaczego palenie jest szkodliwe

DLACZEGO PALENIE JEST SZKODLIWE?

 • Palenie tytoniu na wiecie jest przyczyn prawie

  4 milionw zgonw rocznie.

 • W Polsce choroby odtytoniowe sprzyczyn zgonu co drugiego palacza w wieku 35-69 lat

 • Kady papieros skraca ycie o 5,5 minuty, czyli przecitny palacz dobrowolnie rezygnuje z 5 lat ycia.


Choroby odtytoniowe

CHOROBY ODTYTONIOWE

Rozpoczcie palenia gwatownie zwiksza ryzyko zachorowania palacza na:

NOWOTWORY ZOLIWE

takie jak:

rak puc(80- 90% nowotworw u palaczy)

rak krtani, garda, przeyku, jamy ustnej, miedniczek nerkowych, pcherza moczowego,

Nieco sabszy zwizek obserwuje si w przypadku nowotworw:

- rakodka, nosa, wargi, wtroby, miszu nerki oraz biaaczki


Co grozi palaczowi

Co grozi palaczowi?


Nie zaczynaj pali

Nie zaczynaj pali!

Tyto zabija!

Skraca ycie oraz powoduje wiele gronych chorb.

Tyto jest drogi!

Zarwno dla palacza jak i dla pastwowego systemu ochrony zdrowia.Tyto niszczy organizm i rujnuje wygld!


Rok 2007 koordynatorem dzia a programowych w kraju zosta g wny inspektor sanitarny

Tyto jest uywk!

Tyto szybko powoduje uzalenienie, z ktrego trudno si wyzwoli. Ju pierwszy papieros, czsto

zapalany po to, aby nie wyrnia si w grupie, moe by niebezpieczny.

Tyto upoledza!

Tyto upoledza zmys wchu i smaku.

Tyto jest szkodliwy dla osb z najbliszego otoczenia palacza!


Rok 2007 koordynatorem dzia a programowych w kraju zosta g wny inspektor sanitarny

Tyto to otwarta droga do innych uzalenie!

Osoby uzalenione od alkoholu albo narkotykw na og zaczynay od uzalenienia si od tytoniu.

Tyto jest dzi niemodny!

Palenie stao si czynnoci, ktrej dokonuje si po kryjomu, w wyodrbnionym miejscu, przy coraz wikszej wiadomoci zagroe.


Jak zapobiega

Jak zapobiega?

Pamitajc o tym, e atwiej jest zapobiega uzalenieniom ni je leczy, naley podj nastpujce dziaania:

 • Nadanie odpowiedniej rangi i miejsca problematyce antytytoniowej w programie nauczania

 • Dostosowanie sposobu realizacji programu do warunkw istniejcych w szkole

 • Realizacja programu na rnych szczeblach nauczania


Rok 2007 koordynatorem dzia a programowych w kraju zosta g wny inspektor sanitarny

 • Wczenie uczniw w realizacj programu

 • Uzyskanie wsparcia rodzicw

 • Pooenie nacisku na nauk bycia asertywnym

 • Korzystanie z dowiadcze w tym zakresie innych partnerw

 • Organizacja konkursw, happeningw, ekspozycji materiaw, zamieszczanie informacji na stronach internetowych szk i instytucji


Rok 2007 koordynatorem dzia a programowych w kraju zosta g wny inspektor sanitarny

Bajer

Gdy Twj kumpel i kumpela

Pal fajki co niedziela,

No i jeszcze Tobie daj,

To im powiedz, niech spadaj!

Pali moe kady frajer!

Lecz nie pali - to jest bajer!

Anna Teliczan uczennica SP w Sobiechach


Rok 2007 koordynatorem dzia a programowych w kraju zosta g wny inspektor sanitarny

DZIKUJ ZA UWAG


Opracowano na podstawie materia w

Opracowano na podstawie materiaw:

 • Jacek R. uczakDoradca Gwnego Inspektora Sanitarnego ds. Zdrowia Publicznego- Ograniczenie palenia tytoniu poprzez interwencje w podstawowej opiece zdrowotnej

 • Prof.. Witold Zatoski Jak rzuci palenie

 • Prof. dr hab. Pawe liwiski - POCHP Choroba wywoana paleniem tytoniu -Instytut Grulicy i Chorb Puc

 • prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski Epidemiologia raka puca z uwzgldnieniem wspistnienia POCHP - Instytut Grulicy i Chorb Puc

 • Wyniki badan przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie w 2007 r.

 • prezentacja Elbiety Michalak Oddzia Promocji Zdrowia i Owiaty Zdrowotnej WSSE Olsztyn

 • Prezentacja Izabeli Zieliskiej Oddzia Promocji Zdrowia i Owiaty Zdrowotnej WSSE Olsztyn

 • Prezentacja Magorzaty Porzyckiej Profilaktyka uzalenie-nikotynizm


ad
 • Login