GENEZA I MECHANIZM SAMOREGULACJI W DEMOKRACJI REPREZENTACYJNEJ - PowerPoint PPT Presentation

Geneza i mechanizm samoregulacji w demokracji reprezentacyjnej
Download
1 / 10

 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GENEZA I MECHANIZM SAMOREGULACJI W DEMOKRACJI REPREZENTACYJNEJ. Daniel Kontowski Collegium Artes Liberales 6.03.2009. SŁOWNICZEK. Samoregulacja Demokracja Reprezentacja. I PIERWSZE PROBLEMY:. Kto jest reprezentowany? Kto reprezentuje? Wobec kogo/przeciw komu reprezentuje?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

GENEZA I MECHANIZM SAMOREGULACJI W DEMOKRACJI REPREZENTACYJNEJ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Geneza i mechanizm samoregulacji w demokracji reprezentacyjnej

GENEZA I MECHANIZM SAMOREGULACJIW DEMOKRACJI REPREZENTACYJNEJ

Daniel Kontowski

Collegium ArtesLiberales

6.03.2009


S owniczek

SŁOWNICZEK

 • Samoregulacja

 • Demokracja

 • Reprezentacja

I PIERWSZE PROBLEMY:

 • Kto jest reprezentowany?

 • Kto reprezentuje?

 • Wobec kogo/przeciw komu reprezentuje?

 • W czym reprezentuje?

 • Pozytywne i negatywne uzasadnienia reprezentacji

 • Co może regulować się samo?

 • Reprezentacja jako mechanizm regulacji i samoregulacji

 • Gdy większość nie jest całością…


Kartka z m drych ksi g

Kartka z mądrych ksiąg

 • Udział w sądach i w rządzie a instytucja trybuna

 • Platon i Arystoteles; fundamenty sporu

 • Locke

 • Rousseau

 • Madison

 • Mill


Kartka z historii

Kartka z historii

 • Starożytny Rzym

 • Mechanizmy i organy w średniowieczu

 • Model angielski

 • Model rewolucyjnej Francji

 • Demokracja szlachecka

 • Stany Zjednoczone


Trudno ci

Trudności

 • Walka o prawa głosu

 • Obiektywne przeszkody i utrudnienia

 • Waga głosu

 • Niezależność sfery ekonomicznej

 • Zarządzanie przedsiębiorstwami

 • Stereotypy

 • Migracje

 • Spór o przestrzeń polityczną

 • Narodowy kontekst reprezentacji


Przestrze samoregulacji

Przestrzeń samoregulacji

 • Rynek jako pole samoregulacji

 • Samoregulacja a złudzenie autarkii

 • Prywatne, publiczne – cenne. Obawy liberałów.

 • Polityzacja prywatności a feministki

 • Ile godzin pracujesz. Demokratyzowanie przedsiębiorstw nie tylko w zakresie polityki płacowej.

 • Ekologiczne ograniczenia „samoregulacji”


Reprezentacja wsp cze nie

Reprezentacja współcześnie

 • Polityczna poprawność i urefleksyjnienie reprezentacji w dyskursie

 • Parytety a walka o równe prawa

 • Polityka uznania a wkluczanie wykluczonych

 • Korporatywizm a reprezentacja via przedsiębiorstwo

 • Przymus samorządności reprezentacyjnej

 • Globalizacja a równe prawa reprezentacji

 • UE jako reprezentacja rządów


Postmodernistyczny ba agan

Postmodernistyczny bałagan

 • Kto kogo dzisiaj reprezentuje?

  • Media i dyskurs publiczny

   • Style życia i polityka tożsamości

   • Samoregulujący się obieg idei

  • Państwo

   • Sędziowie a wyroki w imieniu państw

   • Pozaprawne środki wpływu na państwa

   • Rzecznik rządu a rzecznicy obywateli

  • „Porządek” światowy

   • Funkcjonalne złudzenie pokoju i współpracy

   • Samoregulacja stanu natury a problem podmiotów zbiorowych: od gejów po Kurdów

   • Zmierzch państwa narodowego a problemy dla samoregulacji i reprezentacji


Co ta prezentacja mia a pokaza

Co ta prezentacja miała pokazać?

 • Że samoregulacja w demokracjach reprezentacyjnych może przybierać różne formy w zakresie:

  • Instytucji i organizacji

  • Przestrzeni działania

  • Podmiotów reprezentujących i reprezentowanych

 • Że modele reprezentacji, aby służyć samoregulacji, muszą przechodzić zmiany, które prowadzą do:

  • Specjalizacji

  • Zasiedlania niezamieszkałych dotychczas nisz

  • Zaniku form, które straciły zdolność adaptacji do nowych warunków


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę


 • Login