Dr jolanta rimkut
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Dr. Jolanta Rimkutė PowerPoint PPT Presentation


  • 80 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, sanglauda [TILTAS ] Paprojekčio „NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, sanglauda“ [TILTAS] idėjų pristatymas Utenos regione 2013 m. spalio 2d. Utena. Dr. Jolanta Rimkutė. PAPROJEKČIO PAREIŠKĖJAS

Download Presentation

Dr. Jolanta Rimkutė

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, sanglauda [TILTAS]Paprojekčio„NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, sanglauda“ [TILTAS] idėjų pristatymas Utenos regione2013 m. spalio 2d. Utena

Dr. Jolanta Rimkutė


PAPROJEKČIO PAREIŠKĖJAS

Vš.Į. “Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras”

PAPROJEKČIO DALYVIS

Utenos rajono savivaldybės administracija


TIKSLAS:

įgyvendinant naujai sukurtą NVO bendradarbiavimo tinklą „TILTAS“ plėtoti NVO sektoriaus veiklas ir žinomumą Utenos regione, stiprinti jo savarankiškumą bei aktyvumą, tobulinti bendradarbiavimą tarp NVO ir vietos valdžios institucijų bei siekti tolygios žmogaus socialinės raidos.


UŽDAVINIAI:

  • įvertinti Utenos regiono NVO sektoriaus veiklos kiekybinius ir kokybinius aspektus, išanalizuoti NVO sektoriaus plėtros galimybes bei perspektyvas Utenos regione;

  • sukurti NVO sektoriaus plėtrai palankią aplinką – įdiegti NVO bendradarbiavimo tinklą „TILTAS“;

  • pakelti NVO sektoriuje dirbančiųjų Utenos regione kvalifikaciją;

  • stiprinti NVO sektoriaus Utenos regione žinomumą ir bendradarbiavimą su vietos valdžios institucijomis bei socialiniais partneriais.


TIKSLINĖS GRUPĖS

Utenos regiono NVO sektoriaus darbuotojai, savanoriai, bendruomenių lyderiai, jų nariai.


1. VEIKLA

Galimybių studija „NVO sektorius Utenos regione: situacija, problemos, plėtros perspektyvos“. Studijos tikslas – įvertinti Utenos regiono NVO sektoriaus kiekybinius ir kokybinius aspektus, numatyti NVO sektoriaus plėtros Utenos regione perspektyvas bei metmenis.


2. VEIKLA

NVO bendradarbiavimo tinklo „TILTAS“ sukūrimas ir įgyvendinimas


2. VEIKLA

2.1. NVO sektoriaus plėtros bei stiprinimo metodika „NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, sanglauda“


2. VEIKLA

2.2. NVO sektoriui skirtų neformalaus modulinio mokymo programų parengimas.

Temos: 1) Kaimiškos bendruomenės problemų identifikavimas žmogaus socialinės raidos kontekste ir sprendimo būdai; 2) NVO sektoriaus institucijų stiprinimas, finansavimo paieška ir stabilumas; 3) Lyderystės įgūdžiai; 4) NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę.


2. VEIKLA

2.3. Interaktyvūs mokymai ir konsultacijos. (64 val.)


2. VEIKLA

2.4. Ugdomosios sesijos.

Temos: 1) Ką reiškia būti pilietiškai aktyviu? 2) Instituciniai tinklai ir socialinis pasitikėjimas savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų sąveikoje; 3) Socialinis verslumas – kas tai?


2. VEIKLA

2.5. Veiklos seminarai.

Temos: 1) Lyčių lygybė – demokratinės savivaldos pagrindas. Moterų dalyvavimas savivaldoje ES šalyse; 2) Savanoriška veikla – modernios visuomenės bruožas; 3) NVO sektorius – pilietinės visuomenės svertas; 4) NVO veiklos viešinimo metodikos: įvairovė, privalumai ir trūkumai.


2. VEIKLA

2.6. Socialinės diskusijos.

Temos: 1) Bendruomenės parama: padėkime kitiems, padėsime sau; 2) Kurkime kartu: NVO ir savanorystė; 3) Mes galime: bendruomenės plėtros iniciatyvos; 4) Darbas tarpinstitucinėje komandoje.


2. VEIKLA

2.7. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo sesijos.

Temos: 1) NVO ir savivaldos institucijų partnerystė, kokia turėtų būti? 2) NVO dalyvavimas teikiant viešąsias paslaugas: problemos ir perspektyvos; 3) Ar NVO sektorius šiandien galėtų imtis didesnės atsakomybės sprendžiant socialines problemas?


2. VEIKLA

2.8.

Utenos regiono NVO sektoriaus duomenų bazės TILTAS sukūrimas.


2. VEIKLA

2.9. NVO veiklos efektyvumo vertinimo metodika ir vertinimas.


3. VEIKLA

Paprojekčio veiklos sklaida.


3. VEIKLA

3.1.

Parojekčio TILTAS interneto svetainės sukūrimas.


3. VEIKLA

3.2. Informacinis leidinys NVO sektoriaus veikiančio Utenos regione veikla ir perspektyvos.


3. VEIKLA

3.3. Viešinimo kampanijos.

Temos: 1) Paprojekčio „NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, sanglauda“ [TILTAS] idėjų pristatymas Utenos regione; 2) NVO sektoriaus misija ir vizija; 3) NVO vaidmuo formuojant pilietinę visuomenę.


PABAIGAI

Įminkite mįslę: “Kas be kirvio be kirvelio, be pjūklo be pjūklelio tiltą pastatė?”


  • Login