Dr jolanta rimkut
Download
1 / 21

Dr. Jolanta Rimkutė - PowerPoint PPT Presentation


  • 94 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, sanglauda [TILTAS ] Paprojekčio „NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, sanglauda“ [TILTAS] idėjų pristatymas Utenos regione 2013 m. spalio 2d. Utena. Dr. Jolanta Rimkutė. PAPROJEKČIO PAREIŠKĖJAS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Dr. Jolanta Rimkutė

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dr jolanta rimkut

NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, sanglauda [TILTAS]Paprojekčio„NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, sanglauda“ [TILTAS] idėjų pristatymas Utenos regione2013 m. spalio 2d. Utena

Dr. Jolanta Rimkutė


Dr jolanta rimkut

PAPROJEKČIO PAREIŠKĖJAS

Vš.Į. “Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras”

PAPROJEKČIO DALYVIS

Utenos rajono savivaldybės administracija


Dr jolanta rimkut

TIKSLAS:

įgyvendinant naujai sukurtą NVO bendradarbiavimo tinklą „TILTAS“ plėtoti NVO sektoriaus veiklas ir žinomumą Utenos regione, stiprinti jo savarankiškumą bei aktyvumą, tobulinti bendradarbiavimą tarp NVO ir vietos valdžios institucijų bei siekti tolygios žmogaus socialinės raidos.


Dr jolanta rimkut

UŽDAVINIAI:

  • įvertinti Utenos regiono NVO sektoriaus veiklos kiekybinius ir kokybinius aspektus, išanalizuoti NVO sektoriaus plėtros galimybes bei perspektyvas Utenos regione;

  • sukurti NVO sektoriaus plėtrai palankią aplinką – įdiegti NVO bendradarbiavimo tinklą „TILTAS“;

  • pakelti NVO sektoriuje dirbančiųjų Utenos regione kvalifikaciją;

  • stiprinti NVO sektoriaus Utenos regione žinomumą ir bendradarbiavimą su vietos valdžios institucijomis bei socialiniais partneriais.


Dr jolanta rimkut

TIKSLINĖS GRUPĖS

Utenos regiono NVO sektoriaus darbuotojai, savanoriai, bendruomenių lyderiai, jų nariai.


Dr jolanta rimkut

1. VEIKLA

Galimybių studija „NVO sektorius Utenos regione: situacija, problemos, plėtros perspektyvos“. Studijos tikslas – įvertinti Utenos regiono NVO sektoriaus kiekybinius ir kokybinius aspektus, numatyti NVO sektoriaus plėtros Utenos regione perspektyvas bei metmenis.


Dr jolanta rimkut

2. VEIKLA

NVO bendradarbiavimo tinklo „TILTAS“ sukūrimas ir įgyvendinimas


Dr jolanta rimkut

2. VEIKLA

2.1. NVO sektoriaus plėtros bei stiprinimo metodika „NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, sanglauda“


Dr jolanta rimkut

2. VEIKLA

2.2. NVO sektoriui skirtų neformalaus modulinio mokymo programų parengimas.

Temos: 1) Kaimiškos bendruomenės problemų identifikavimas žmogaus socialinės raidos kontekste ir sprendimo būdai; 2) NVO sektoriaus institucijų stiprinimas, finansavimo paieška ir stabilumas; 3) Lyderystės įgūdžiai; 4) NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę.


Dr jolanta rimkut

2. VEIKLA

2.3. Interaktyvūs mokymai ir konsultacijos. (64 val.)


Dr jolanta rimkut

2. VEIKLA

2.4. Ugdomosios sesijos.

Temos: 1) Ką reiškia būti pilietiškai aktyviu? 2) Instituciniai tinklai ir socialinis pasitikėjimas savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų sąveikoje; 3) Socialinis verslumas – kas tai?


Dr jolanta rimkut

2. VEIKLA

2.5. Veiklos seminarai.

Temos: 1) Lyčių lygybė – demokratinės savivaldos pagrindas. Moterų dalyvavimas savivaldoje ES šalyse; 2) Savanoriška veikla – modernios visuomenės bruožas; 3) NVO sektorius – pilietinės visuomenės svertas; 4) NVO veiklos viešinimo metodikos: įvairovė, privalumai ir trūkumai.


Dr jolanta rimkut

2. VEIKLA

2.6. Socialinės diskusijos.

Temos: 1) Bendruomenės parama: padėkime kitiems, padėsime sau; 2) Kurkime kartu: NVO ir savanorystė; 3) Mes galime: bendruomenės plėtros iniciatyvos; 4) Darbas tarpinstitucinėje komandoje.


Dr jolanta rimkut

2. VEIKLA

2.7. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo sesijos.

Temos: 1) NVO ir savivaldos institucijų partnerystė, kokia turėtų būti? 2) NVO dalyvavimas teikiant viešąsias paslaugas: problemos ir perspektyvos; 3) Ar NVO sektorius šiandien galėtų imtis didesnės atsakomybės sprendžiant socialines problemas?


Dr jolanta rimkut

2. VEIKLA

2.8.

Utenos regiono NVO sektoriaus duomenų bazės TILTAS sukūrimas.


Dr jolanta rimkut

2. VEIKLA

2.9. NVO veiklos efektyvumo vertinimo metodika ir vertinimas.


Dr jolanta rimkut

3. VEIKLA

Paprojekčio veiklos sklaida.


Dr jolanta rimkut

3. VEIKLA

3.1.

Parojekčio TILTAS interneto svetainės sukūrimas.


Dr jolanta rimkut

3. VEIKLA

3.2. Informacinis leidinys NVO sektoriaus veikiančio Utenos regione veikla ir perspektyvos.


Dr jolanta rimkut

3. VEIKLA

3.3. Viešinimo kampanijos.

Temos: 1) Paprojekčio „NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, sanglauda“ [TILTAS] idėjų pristatymas Utenos regione; 2) NVO sektoriaus misija ir vizija; 3) NVO vaidmuo formuojant pilietinę visuomenę.


Dr jolanta rimkut

PABAIGAI

Įminkite mįslę: “Kas be kirvio be kirvelio, be pjūklo be pjūklelio tiltą pastatė?”


ad
  • Login