Erhvervscase - PowerPoint PPT Presentation

Erhvervscase
Download
1 / 11

 • 294 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Erhvervscase. 2 A4 sider afleveres 8 dage inden eksamen. Erhvervscasen kan f.eks. indeholde: Præsentation af AO – med vægt på det team, som du er en del af Dine udfordringer og problemstillinger i forbindelse med dit team Hvordan du har arbejdet med problemstillingerne under uddannelsen

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Erhvervscase

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Erhvervscase

Erhvervscase

 • 2 A4 sider afleveres 8 dage inden eksamen

 • Erhvervscasen kan f.eks. indeholde:

  • Præsentation af AO – med vægt på det team, som du er en del af

  • Dine udfordringer og problemstillinger i forbindelse med dit team

  • Hvordan du har arbejdet med problemstillingerne under uddannelsen

  • Lidt om værdistrømsanalysen og hvad den viste, og hvad du kan gøre anderledes

  • Hvordan du får sat fokus på løbende forbedringer

  • Hvilke resultater du ønsker at opnå


Uddannelsens indtil nu

Uddannelsens indtil nu

 • Leanprincipperne

 • Værdistrømsanalyse

 • Spild

 • Tavlemøder

 • Målstyring

 • Visualisering

 • Salgstræning/værktøjer

 • Kommunikation

 • Forandringsledelse

 • GEMBA-ledelse

 • Vision-strategi-mål

 • Erhvervscase og eksamenspræsentation og træning

 • Hjemmeopgaver/træning


Erhvervscase1

Erhvervscase

 • Brændende platform

 • Vision og mål

 • Indsatser

 • Metode

 • Leanimplementering

 • Succeskriterier

 • Den tvungne nødvendighed

 • Hvad er min personlige vision og ledestjerne og hvad er mine mål

 • Dine projekter, herunder VSA

 • Lean-værktøjer

 • Hvordan – mennesker – proces

 • Hvornår er jeg tilfreds


Ao s br ndende platform

AO’s brændende platform

I et benhårdt marked med stærk konkurrence skal AO slå de andre for at overleve. Pt tabes dækningsbidrag.

Derfor er vi samlet her.

Lean Sales Manager og Lean Manageruddannelsen skaber grundlaget for en vækst og bedre dækningsbidrag.

Det kræver indlæring af nye kompetencer og ændret adfærd.


Ao s strategiske udfordringer

AO’s strategiske udfordringer

 • Øget dækningsbidrag

 • Vækst med samme ressourcer i et presset marked

 • Kunden som gæst i butikken

 • Sælgerens rolle i butikken

 • Varigt ændret adfærd

 • Fokus på salg og service

 • Samarbejde i AO

 • AO.DK


M lnedbrydning hoshin kanri

Målnedbrydning (HoshinKanri)

 • HoshinKanri er det japanske ord for målnedbrydning.

Forretningsmål

Øverste ledelse

Afdelingsmål

F.eks. Salg eller indkøb

F.eks. butikken.

Teammål

Standard

PDCA


Erhvervscase

Brændende platform – vision - indsatser

Her erværktøjskassen

VSA

Kaizen

Standardiseret

arbejde

5S

Målstyring

(SMED)

Visualisering

(TPM)

Årsagsanalyse


Kundev rdi lean tager udgangspunkt i kundens forventninger

Kundeværdi – LEAN tager udgangspunkt i kundens forventninger !

 • Imellem 50 og 60 procent af tiden i en organisation anvendes på ikke værdi-skabende aktiviteter.

 • Lean fokuserer på at fjerne de ikke værdiskabende aktiviteter, som vi også kalder spild.

 • Vi skal arbejde med at identificere de værdi-skabende aktiviteter. Det kræver at vi kender kundernes forventninger.


De 5 lean principper

De 5 Lean Principper

 • Lean principperne er et mind-set. Man starter med kunden, da vi altid har fokus på kundens behov. Vi skal vide hvad der skaber værdi for kunden, før vi kan vurdere om en proces er værdiskabende eller ikke værdiskabende.

 • Princippet om at skabe løbende forbedringer betyder, at vi aldrig bliver færdig med Lean.


Kunden medarbejderen og ejeren i t samspil

Kunden, medarbejderen og ejeren i ét samspil


Smart

SMART

 • Smarte mål – en afgørende faktor for succesfuld målstyring

 • Specifikt, så vi ved præcist, hvad der skal måles på

 • Målbart – vi har overvejet, hvordan vi kan opsamle data

 • Accepteret – medarbejderne kan påvirke målet og det er formuleret positivt

 • Realistisk – målet er realiserbart, men samtidig ambitiøst

 • Tidsbestemt – vi ved, hvornår vores mål skal være opfyldt


 • Login