Infosessie imjv 2010
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Infosessie IMJV 2010 PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Infosessie IMJV 2010. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie LNE Afdeling Centraal Databeheer Vlaamse Milieumaatschappij VMM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM. Wijzigingen IMJV 2010: geen nieuwe delen toegevoegd.

Download Presentation

Infosessie IMJV 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Infosessie IMJV 2010

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie LNE

Afdeling Centraal Databeheer

Vlaamse Milieumaatschappij VMM

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM


Wijzigingen IMJV 2010: geen nieuwe delen toegevoegd

 • Enkel optimalisatie bestaande IMJV- loket (grondwaterstatistiek)

 • Rapportering PRTR-bedrijven via IMJV

 • Afvalstoffenmelding voor overbrengers wordt niet uitgestuurd voor meldingsjaar 2009

 • Afvalstoffenmelding voor producenten: integratie melding bedrijfseigen afvalstoffen van technische en groendiensten van gemeenten in


IMJV 2010 - algemeen: verbeteringen en aanpassingen

 • Identificatiegegevens:

 • Nacebelcode wordt tot op 5 cijfers opgevraagd

 • Opgave van aantal werknemers inclusief uitzendkrachten wordt verplicht


IMJV 2010 - algemeen: verbeteringen en aanpassingen

 • Deel Luchtemissies:

 • De ‘vaste’ emissiegegevens worden vooringevuld aangeboden: activiteiten, luchtemissiepunten en stoffen.

 • Deel Wateremissies:

 • Lijst met meetmethodes werd uitgebreid met WAC- en CMA-codes

 • Validatie op waterbalans: valideert of de lozingen van het gebruikte water overeenkomt met de debieten van meetputten


IMJV 2010 - algemeen: verbeteringen en aanpassingen

 • Deel Afvalstoffenmelding voor producenten:

 • Euralcodelijst uitgebreid met codes tot op 8 cijfers voor rapportering bedrijfseigen afvalstoffen voor technische en groendienst van gemeenten

 • Exceltool die het toelaat om de vooringevulde afvalgegevens van de afvaloverbrengers, af te halen, aan te vullen en nadien opnieuw op te laden.

 • Exceltool werd uitgebreid voor groepsmelding van afvalstoffen


Kalender IMJV 2010

 • Voor 31 januari 2010: documenten per post

 • 1 februari 2010: IMJV-loket open voor alle delen en met vooringevulde vaste gegevens

 • 15 februari 2010: uiterste datum bijvragen documenten (IMJV of deelformulieren)

 • 15 maart 2010: uiterste datum indienen IMJV

 • U ontvangt per post:

 • Document voor toegang IMJV-internetloket

  OF

 • Volledige IMJV-dossier: toegang internetloket, formulier, toelichtingen, envelop verzending


IMJV 2010: Toegang internetloket

 • IMJV afgestemd op de doelgroep:

 • Toegang internetloket: begeleidende brief

  • Enkel afvalstoffenmelding

  • Andere IMJV dossiers

  • Groeperingen

 • IMJV-loket: eenvoudige toegang enkel afvalstoffenmelding

  • toegang tot loket zonder federale token of elektronische identiteitskaart (eID) voor bedrijven met enkel afvalstoffenmelding producenten/ verwerkers

  • Loket met federale token of eID voor groeperingen en IMJV-dossiers met een deel luchtemissie, energie, wateremissie of grondwaterstatistiek


IMJV 2010: Internetloket - algemeen, vaste gegevens, XML

 • Via IMJV-internetloket:

  vooringevulde gegevens: wateremissie, luchtemissie, grondwaterstatistiek

 • Gegevens afvalstoffenoverbrengers in mate van mogelijke vooraf ingevuld, voor meer dan helft van bedrijven

 • Excel-tool voor opladen van:

 • afvalgegevens verwerkers en producenten

 • onttrekkingen, peilmetingen en kwaliteitsmetingen voor grondwaterstatistiek

  >> exceltools beschikbaar in het internetloket en via de IMJV-website


Aanmelden

 • Toegang loket via http://milieujaarverslag.milieuinfo.be

 • Toegang is afhankelijk van in te vullen deelformulieren

 • ‘IMJV-loket enkel afvalstoffenmelding’ voor producenten en verwerkers

 • ‘IMJV-loket met token of eID’: voor groeperingen en dossiers met meer of andere delen dan afvalstoffenmelding

 • Aanmeldpagina met belangrijke informatie over instellingen internetbrowser en andere nuttige tips om aangifte digitaal in te vullen


Aanmelden


Groeperingen

 • Informatie over de exploitaties die deel uitmaken van de groepering

 • Mogelijkheid voor indienen voor de gehele groepering (niet apart per exploitatie)

 • Opsplitsen groepering mogelijk indien verschillende verantwoordelijkheid voor handtekenen

 • Contact: technische helpdesk


Indienen, afsluiten deelformulieren‘handtekenen’

 • Ofwel IMJV-internetloket, ofwel papier

 • Één ondertekenaar: beheerder

 • Specifieke ondertekenaar (bedrijfsleider) via beheer rollen

 • Meerdere ondertekenaars (via beheer rollen)

 • Ondertekenaar en Milieucoördinator, opmerkingen milieucoördinator in PDF identificatie

 • Hybride formaten (handtekeningenblad) niet meer mogelijk: ofwel digitale handtekening ofwel elektronisch


Rollen in het internetloket


Opladen XML

 • Nieuw XML-schema vanaf 2010, beschikbaar bij technische IMJV-helpdesk (imjv@milieuinfo.be)

 • Nieuw XML’s kunnen nog niet via loket opgeladen worden

 • Contacteer technische helpdesk voor opladen gegevens via nieuw XML-schema


Helpdesk, handleiding, website, infosessies

 • U kan voor alle vragen terecht bij 1700 (Vlaamse Infolijn) tussen 9:00u en 19:00u doorlopend

 • De 1700 medewerker verbindt u telefonisch met de correcte IMJV-helpdesk van VMM, OVAM en LNE tussen 9:00u - 12:00u en 14:00 - 16:00u

 • Voor inhoudelijke vragen mbt het invullen van uw aangifte op papier of in het internetloket: IMJV-helpdesks bij de verantwoordelijke afdelingen van OVAM, LNE en VMM

 • Voor technische problemen ( foutmeldingen, fout in werking applicatie, ..): centrale IMJV-helpdesk

 • Partnerhelpdesk niet bereikbaar: schriftelijke escalatie van uw oproep door 1700 naar de correcte partnerhelpdesk

 • Bij schriftelijke registratie ontvangt u binnen 2 werkdagen een antwoord


Helpdesk, handleiding, website, infosessies

 • E-mail: imjv@milieuinfo.be

 • Website http://imjv.milieuinfo.be

 • Veelgestelde vragen

 • Nieuws - heet van de naald

 • Delen van het IMJV: per deel alle documenten/ downloads nodig om deel in te vullen. GEEN modelformulier gebruiken.

 • Handleidingen:

  • Afvalstoffenmelding

  • Gebruik excel-tool afvalstoffenmelding

  • Voor elk deelformulier internetloket


 • Login