Infosessie IMJV 2010 - PowerPoint PPT Presentation

Infosessie imjv 2010
Download
1 / 16

 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Infosessie IMJV 2010. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie LNE Afdeling Centraal Databeheer Vlaamse Milieumaatschappij VMM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM. Wijzigingen IMJV 2010: geen nieuwe delen toegevoegd.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Infosessie IMJV 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Infosessie imjv 2010

Infosessie IMJV 2010

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie LNE

Afdeling Centraal Databeheer

Vlaamse Milieumaatschappij VMM

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM


Wijzigingen imjv 2010 geen nieuwe delen toegevoegd

Wijzigingen IMJV 2010: geen nieuwe delen toegevoegd

 • Enkel optimalisatie bestaande IMJV- loket (grondwaterstatistiek)

 • Rapportering PRTR-bedrijven via IMJV

 • Afvalstoffenmelding voor overbrengers wordt niet uitgestuurd voor meldingsjaar 2009

 • Afvalstoffenmelding voor producenten: integratie melding bedrijfseigen afvalstoffen van technische en groendiensten van gemeenten in


Imjv 2010 algemeen verbeteringen en aanpassingen

IMJV 2010 - algemeen: verbeteringen en aanpassingen

 • Identificatiegegevens:

 • Nacebelcode wordt tot op 5 cijfers opgevraagd

 • Opgave van aantal werknemers inclusief uitzendkrachten wordt verplicht


Imjv 2010 algemeen verbeteringen en aanpassingen1

IMJV 2010 - algemeen: verbeteringen en aanpassingen

 • Deel Luchtemissies:

 • De ‘vaste’ emissiegegevens worden vooringevuld aangeboden: activiteiten, luchtemissiepunten en stoffen.

 • Deel Wateremissies:

 • Lijst met meetmethodes werd uitgebreid met WAC- en CMA-codes

 • Validatie op waterbalans: valideert of de lozingen van het gebruikte water overeenkomt met de debieten van meetputten


Imjv 2010 algemeen verbeteringen en aanpassingen2

IMJV 2010 - algemeen: verbeteringen en aanpassingen

 • Deel Afvalstoffenmelding voor producenten:

 • Euralcodelijst uitgebreid met codes tot op 8 cijfers voor rapportering bedrijfseigen afvalstoffen voor technische en groendienst van gemeenten

 • Exceltool die het toelaat om de vooringevulde afvalgegevens van de afvaloverbrengers, af te halen, aan te vullen en nadien opnieuw op te laden.

 • Exceltool werd uitgebreid voor groepsmelding van afvalstoffen


Kalender imjv 2010

Kalender IMJV 2010

 • Voor 31 januari 2010: documenten per post

 • 1 februari 2010: IMJV-loket open voor alle delen en met vooringevulde vaste gegevens

 • 15 februari 2010: uiterste datum bijvragen documenten (IMJV of deelformulieren)

 • 15 maart 2010: uiterste datum indienen IMJV

 • U ontvangt per post:

 • Document voor toegang IMJV-internetloket

  OF

 • Volledige IMJV-dossier: toegang internetloket, formulier, toelichtingen, envelop verzending


Imjv 2010 toegang internetloket

IMJV 2010: Toegang internetloket

 • IMJV afgestemd op de doelgroep:

 • Toegang internetloket: begeleidende brief

  • Enkel afvalstoffenmelding

  • Andere IMJV dossiers

  • Groeperingen

 • IMJV-loket: eenvoudige toegang enkel afvalstoffenmelding

  • toegang tot loket zonder federale token of elektronische identiteitskaart (eID) voor bedrijven met enkel afvalstoffenmelding producenten/ verwerkers

  • Loket met federale token of eID voor groeperingen en IMJV-dossiers met een deel luchtemissie, energie, wateremissie of grondwaterstatistiek


Imjv 2010 internetloket algemeen vaste gegevens xml

IMJV 2010: Internetloket - algemeen, vaste gegevens, XML

 • Via IMJV-internetloket:

  vooringevulde gegevens: wateremissie, luchtemissie, grondwaterstatistiek

 • Gegevens afvalstoffenoverbrengers in mate van mogelijke vooraf ingevuld, voor meer dan helft van bedrijven

 • Excel-tool voor opladen van:

 • afvalgegevens verwerkers en producenten

 • onttrekkingen, peilmetingen en kwaliteitsmetingen voor grondwaterstatistiek

  >> exceltools beschikbaar in het internetloket en via de IMJV-website


Aanmelden

Aanmelden

 • Toegang loket via http://milieujaarverslag.milieuinfo.be

 • Toegang is afhankelijk van in te vullen deelformulieren

 • ‘IMJV-loket enkel afvalstoffenmelding’ voor producenten en verwerkers

 • ‘IMJV-loket met token of eID’: voor groeperingen en dossiers met meer of andere delen dan afvalstoffenmelding

 • Aanmeldpagina met belangrijke informatie over instellingen internetbrowser en andere nuttige tips om aangifte digitaal in te vullen


Aanmelden1

Aanmelden


Groeperingen

Groeperingen

 • Informatie over de exploitaties die deel uitmaken van de groepering

 • Mogelijkheid voor indienen voor de gehele groepering (niet apart per exploitatie)

 • Opsplitsen groepering mogelijk indien verschillende verantwoordelijkheid voor handtekenen

 • Contact: technische helpdesk


Indienen afsluiten deelformulieren handtekenen

Indienen, afsluiten deelformulieren‘handtekenen’

 • Ofwel IMJV-internetloket, ofwel papier

 • Één ondertekenaar: beheerder

 • Specifieke ondertekenaar (bedrijfsleider) via beheer rollen

 • Meerdere ondertekenaars (via beheer rollen)

 • Ondertekenaar en Milieucoördinator, opmerkingen milieucoördinator in PDF identificatie

 • Hybride formaten (handtekeningenblad) niet meer mogelijk: ofwel digitale handtekening ofwel elektronisch


Rollen in het internetloket

Rollen in het internetloket


Opladen xml

Opladen XML

 • Nieuw XML-schema vanaf 2010, beschikbaar bij technische IMJV-helpdesk (imjv@milieuinfo.be)

 • Nieuw XML’s kunnen nog niet via loket opgeladen worden

 • Contacteer technische helpdesk voor opladen gegevens via nieuw XML-schema


Helpdesk handleiding website infosessies

Helpdesk, handleiding, website, infosessies

 • U kan voor alle vragen terecht bij 1700 (Vlaamse Infolijn) tussen 9:00u en 19:00u doorlopend

 • De 1700 medewerker verbindt u telefonisch met de correcte IMJV-helpdesk van VMM, OVAM en LNE tussen 9:00u - 12:00u en 14:00 - 16:00u

 • Voor inhoudelijke vragen mbt het invullen van uw aangifte op papier of in het internetloket: IMJV-helpdesks bij de verantwoordelijke afdelingen van OVAM, LNE en VMM

 • Voor technische problemen ( foutmeldingen, fout in werking applicatie, ..): centrale IMJV-helpdesk

 • Partnerhelpdesk niet bereikbaar: schriftelijke escalatie van uw oproep door 1700 naar de correcte partnerhelpdesk

 • Bij schriftelijke registratie ontvangt u binnen 2 werkdagen een antwoord


Helpdesk handleiding website infosessies1

Helpdesk, handleiding, website, infosessies

 • E-mail: imjv@milieuinfo.be

 • Website http://imjv.milieuinfo.be

 • Veelgestelde vragen

 • Nieuws - heet van de naald

 • Delen van het IMJV: per deel alle documenten/ downloads nodig om deel in te vullen. GEEN modelformulier gebruiken.

 • Handleidingen:

  • Afvalstoffenmelding

  • Gebruik excel-tool afvalstoffenmelding

  • Voor elk deelformulier internetloket


 • Login