چي مي شد ... ؟ - PowerPoint PPT Presentation

چي مي شد ... ؟
Download
1 / 12

  • 50 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

چي مي شد ... ؟. چي مي شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما بركت بده. چرا كه ديروز ما وقت نكرديم از او تشكر كنيم. چي مي شد اگه خدا فردا ديگه ما را هدايت نمي كرد. چون امروز اطاعتش نكرديم. چي مي شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود. چرا كه امروز قادر به دركش نبوديم.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

چي مي شد ... ؟

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6914962

چي مي شد ... ؟


6914962

چي مي شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما بركت بده

چرا كه ديروز ما وقت نكرديم از او تشكر كنيم.


6914962

چي مي شد اگه خدا فردا ديگه ما را هدايت نمي كرد

چون امروز اطاعتش نكرديم .


6914962

چي مي شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود

چرا كه امروز قادر به دركش نبوديم.


6914962

چي مي شد ديگه هرگز شكوفا شدن گلي را نمي ديديم

چرا كه وقتي خدا بارون فرستاده بود گله كرديم.


6914962

چي مي شد اگه خدا عشق و مراقبتش را از ما دريغ مي كرد

چرا كه ما از محبت ورزيدن به ديگران دريغ كرديم .


6914962

چي مي شد اگه خدا فردا كتاب مقدسش را از ما مي گرفت

چرا كه امروز فرصت نكرديم آنرا بخوانيم .


6914962

چي مي شد اگه خدا در خا نه اش را مي بست

چون ما در قلبهاي خود را بسته ايم .


6914962

چي مي شد اگه خدا امروز به حرفهايمان گوش نمي داد

چون ديروز به دستوراتش خوب عمل نكرديم.


6914962

چي مي شد اگه خدا خواسته هايمان را بي پاسخ مي گذاشت

چون فراموشش كرديم.


6914962

چي مي شه

اگه از اين مطالب به سادگي بگذريم ؟


6914962

Designer: Domino

بياييم خود را بهخدانزديكتر كنيم

و بذر خداشناسي را درقلبـهاي يكديگر بكاريم.


  • Login