slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Popis a použití výukového materiálu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Popis a použití výukového materiálu - PowerPoint PPT Presentation


  • 65 Views
  • Uploaded on

Popis a použití výukového materiálu. výklad a procvičování učiva žák se orientuje v počátcích českých dějin na mapě ukáže území českého knížectví, českého království orientuje se ve jménech osobností z počátku českých dějin, zná jejich činy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Popis a použití výukového materiálu' - shamus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
popis a pou it v ukov ho materi lu
Popis a použití výukového materiálu

výklad a procvičování učiva

žák se orientuje v počátcích českých dějin

na mapě ukáže území českého knížectví, českého království

orientuje se ve jménech osobností z počátku českých dějin, zná jejich činy

seznámí se se spory mezi církevními a světskými představiteli

slide4

Vladivoj

1002 si nechal římským králem Jindřichem II. udělit Čechy v léno => Čechy se staly součástí římské říše => kníže mohl vládnout jen se souhlasem římského císaře

Obr. 1

slide5

Oldřich (1012 – 1035)

posílil knížecí moc

dobyl zpět Moravu (od Poláků)

Dalimilova kronika

Oldřich na lovu potkává Boženu, kněz je oddává. Oldřich při návratu z lovu přivádí Boženu do svého hradu.

Obr. 2

slide6

Břetislav(1035 – 1055)

  • tažení do Polska => z Hnězdna převezl do Prahy ostatky sv. Vojtěcha

Přenesení ostatků sv. Vojtěcha

Obr. 3

slide7

Dalimilova kronika

Únos Jitky ze Svinibrodu Břetislavem I. z kláštera

Obr. 4

slide8

12. století – zánik údělných knížectví, Moravě vládl jediný markrabě (= kníže)

Obr. 5

slide9

Boj o investituru

spor papeže a císaře o to, kdo je 1. osobou ve světě (důležitější)

2. polovina 11. století

Obr. 6

Císař Jindřich IV.

Papež Řehoř VII.

Obr. 7

slide10

Vratislav II.

podpořil císaře ve sporu s papežem => 1085 korunován českým králem –titul pouze pro jeho osobu (nebyl dědičný)

Obr. 8

Korunovace Vratislava II.

Obr. 9

slide11

Vladislav II.

(vnuk Vratislava II.)

1158 královský titul za pomoc císaři Fridrichu Barbarossovi při tažení do Itálie

získal erb – stříbrný lev v červeném poli

Obr.11

Čechové před Milánem roku 1158

Obr 10

slide12

Co znamená „ nechat si udělit Čechy v léno“?

Kdo připojil Moravu k Čechám?

Jak se jmenovali první čeští králové?

Za co získali královský titul?

Vysvětli pojem boj o investituru.

Kdo a proč získal lva jako erbovní znamení?

Nakresli svůj erb.

slide13

Obrazový materiál

Obr. 1 SÉMHUR. Holy Roman Empire 1000 map with more colours-fr.svg. [online]. 2011 [2012-11-12]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holy_Roman_Empire_1000_map_with_more_colours-fr.svg?uselang=cs>

Obr. 2Dalimil-Oldrich.jpg. [online]. 14. století [2012-11-12]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dalimil-Oldrich.jpg?uselang=cs>

Obr. 3 TRENKWALD, J. M. Josef Matyáš Trenkwald - Přenesení ostatků biskupa Vojtěcha do Prahy.jpg. [online]. 19. století [2012-11-12]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Maty%C3%A1%C5%A1_Trenkwald_-_P%C5%99enesen%C3%AD_ostatk%C5%AF_biskupa_Vojt%C4%9Bcha_do_Prahy.jpg?uselang=cs>

Obr. 4 MAŇAS, M. Dalimilova kronika Bretislav unasi Jitku.jpg. [online]. 2006 [2012-11-12]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dalimilova_kronika_Bretislav_unasi_Jitku.jpg?uselang=cs>

Obr. 5 MAPOVÉHO NÁLOŽNÍK.Morudely.PNG. [online]. 2010 [2012-11-12]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Morudely.PNG>

slide14

Obr. 6 Gregor7 g.jpg. [online]. [2012-11-12]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gregor7_g.jpg>

Obr. 7 Heinrich 4 g.jpg. [online]. 11. století [2012-11-12]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heinrich_4_g.jpg>

Obr. 8 W vratislav ii 198 320.jpeg. [online]. 1134 [2012-11-12]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:W_vratislav_ii_198_320.jpeg>

Obr. 9 MATHAUSER, J. Josef Mathauser - Opat Božetěch dává korunu králi Vratislavovi.jpg. [online]. [2012-11-12]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Mathauser_-_Opat_Bo%C5%BEet%C4%9Bch_d%C3%A1v%C3%A1_korunu_kr%C3%A1li_Vratislavovi.jpg?uselang=cs>

Obr. 10 Mathauser, J. MilanvaldislavII.jpg. [online]. 1909 [2012-11-12]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MilanvaldislavII.jpg?uselang=cs>

Obr. 11 Lev erb kunhuta.jpg. [online]. 14. století [2012-11-12]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lev_erb_kunhuta.jpg>

slide15

Literatura a zdroje

ČECHURA, J.; DUDÁK, V.; NEŠKUDLA, B.; RYANTOVÁ, M., Dějepis pro 7. ročník základní školy a 2. ročník osmiletého gymnázia. 2. vydání. Praha : SNP – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2004. 136 s. ISBN 80-7235-275-X.

ad