Welkom informatiebijeenkomst idop galder strijbeek 28 februari 2011
Download
1 / 19

Welkom Informatiebijeenkomst IDOP Galder-Strijbeek 28 februari 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Welkom Informatiebijeenkomst IDOP Galder-Strijbeek 28 februari 2011. AGENDA:. 19.30 uur . Opening door wethouder A. van Raak 19.40 uur: stand van zaken uitvoering IDOP Galder-Strijbeek door wethouder A. van Raak 20.15 uur: Dorpsraad i.o. Galder-Strijbeek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Welkom Informatiebijeenkomst IDOP Galder-Strijbeek 28 februari 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


WelkomInformatiebijeenkomst IDOP Galder-Strijbeek 28 februari 2011


AGENDA:

19.30 uur . Opening door wethouder A. van Raak

19.40 uur: stand van zaken uitvoering IDOP Galder-Strijbeek

door wethouder A. van Raak

20.15 uur: Dorpsraad i.o. Galder-Strijbeek

door Jos de Roover

20.45 uur: pauze

21.00 uur: Project gebiedsontwikkeling Galder

door wethouder T. Braspenning

21.20 uur:Mogelijkheden CPO Galder

21.30 uur: sluiting


Historisch overzicht

 • Vaststelling IDOP gemeenteraad 22-10-2009

 • Leefbaarheidsagenda: 29 projecten op de thema’s “wonen”, Ruimtelijke Ordening en Verkeer”, “Werken”, “voorzieningen”, “sociale samenhang” en “landelijk Gebied”.

 • Definitief subsidieverzoek bij Provincie 14 december 2010 voor 11 projecten.


Subsidie Provincie

 • 50% van de activiteiten gericht op sociaal-culturele aspecten

 • Actief betrekken van inwoners

 • Passend binnen Provinciaal Beleid

 • Co-financiering van minimaal 50%

 • Geen reguliere taken van gemeente

 • Afronding binnen twee jaar na toekenning subsidie

 • Maximaal subsidiebedrag van € 750.000,00


Subsidie Provincie

20-1-2011:

Provincie stelt € 750.000,- beschikbaar voor 11 projecten


Subsidie Provincie

1. Herontwikkeling oude dorpshart: ontmoetingsplek en woningbouw

2011: ontwikkeling concept-visie

inwoners:interactieve bijeenkomst + klankbordgroep

2. Opstellen verkeerscirculatieplan Galder en Strijbeek: verbeteren van verkeersveiligheid

2011:uitvoeren van kentekenonderzoek en opstellen rapport van conclusies enaanbevelingen

inwoners: betrekken bij opstellen rapport


Subsidie Provincie

3. Voorbereiden herinrichting St. Jacobsstraat/Galderseweg

snelheidsremming/tegengaan sluipverkeer/toegankelijkheid mindervaliden en ouderen; behoud dorpskarakter

2011: opstellen van een ontwerp

inwoners: interactieve bijeenkomst + klankbordgroep

4.Reconstructie T-kruising Markweg en Strijbeekseweg

voorbereiden herinrichting kruising t.b.v. veilige schoolroute vanuit Strijbeek

2011: opstellen van een ontwerp

inwoners: interactieve bijeenkomst + klankbordgroep


Subsidie Provincie

5. Toegankelijkheid mindervaliden en ouderen

verbeteren van toegankelijkheid openbare inrichting

2011: beleidsontwikkeling en uitvoering

2012: handhaving van beleid

inwoners: inwoners en belangenorganisaties betrekken bij beleidsontwikkeling

6. Onderzoek verbreden fietspad langs de Mark

verbreden i.v.m. recreatieve functie

2011: onderzoek (o.a. eigendomssituatie)

inwoners: klankbordgroep


Subsidie Provincie

7. Realiseren educatief centrum / mfa te Galder

nieuwe accommodatie voor modern onderwijs en aanbod van

educatieve, culturele, creatieve en sportieve voorzieningen

2010: Klankbordgroep Gebouwontwikkeling

vlekkenplan voor doelgroep 0 – 12 jaar

onderzoek beheer en exploitatie (Zet/Stichting Brede School

Nederland)

Intentieverklaring van partijen tot participatie in mfa

2011: opstellen van programma van eisen en voorbereiden bouw

2012: start van de bouw en ingebruikname in schooljaar 2012/2013 inwoners:Klankbordgroep en openbare bijeenkomsten


Subsidie Provincie

8. Realiseren gemeentelijk informatie- en adviespunt te Galder

openstelling twee ochtenden per week voor Woon Zorg Service in de Wijk, W.M.O.-zaken en vrijwilligerscentrale

2011: voorbereiding en start van openstelling;

2012: openstelling conform doelstelling (= twee ochtenden)

inwoners: enquête in voorbereidingsfase en betrekken bij evaluatie


Subsidie Provincie

9. Verbetering positie kwetsbare burger/ketensamenwerking rond kwetsbare burger

kwetsbare burger in beeld krijgen en afstemmen hulpverlening

2011: uitvoeren van verkenning en vaststellen van activiteitenplan

2012: implementatie van activiteitenplan

inwoners: betrekken bij voorbereiding van verkenning en opstellenvan activiteitenplan


Subsidie Provincie

10. Oprichten van Dorpsraad

Dorpsraad als structurele gesprekspartner voor gemeente

2010: onderzoek naar opties voor een Dorpsraad

2011: afronden onderzoek en installeren van Dorpsraad

2012: evalueren functioneren van Dorpsraad

Nadere informatie hierover bij agendapunt 4.

11. Aanleg van Ommetje in Galder/Strijbeek

recreatiemogelijkheden uitbreiden door aanleg van wandelpaden

2011: afronden voorbereiding en aanleg ommetjes

inwoners: indirect via overleg met heemkundekring


Dorpsraad i.o. Galder-Strijbeek door Jos de Roover


Gebiedsontwikkeling Galder door wethouder T. Braspenning


Aanvankelijk voorkeursmodel


Alternatief zonder verplaatsing Voetbalvelden en woningbouw Verlengde Bosakker


Mogelijkheden CPO Galder


Bedankt voor uw komst en aandacht


ad
 • Login