Welkom informatiebijeenkomst idop galder strijbeek 28 februari 2011
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Welkom Informatiebijeenkomst IDOP Galder-Strijbeek 28 februari 2011 PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Welkom Informatiebijeenkomst IDOP Galder-Strijbeek 28 februari 2011. AGENDA:. 19.30 uur . Opening door wethouder A. van Raak 19.40 uur: stand van zaken uitvoering IDOP Galder-Strijbeek door wethouder A. van Raak 20.15 uur: Dorpsraad i.o. Galder-Strijbeek

Download Presentation

Welkom Informatiebijeenkomst IDOP Galder-Strijbeek 28 februari 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


WelkomInformatiebijeenkomst IDOP Galder-Strijbeek 28 februari 2011


AGENDA:

19.30 uur . Opening door wethouder A. van Raak

19.40 uur: stand van zaken uitvoering IDOP Galder-Strijbeek

door wethouder A. van Raak

20.15 uur: Dorpsraad i.o. Galder-Strijbeek

door Jos de Roover

20.45 uur: pauze

21.00 uur: Project gebiedsontwikkeling Galder

door wethouder T. Braspenning

21.20 uur:Mogelijkheden CPO Galder

21.30 uur: sluiting


Historisch overzicht

 • Vaststelling IDOP gemeenteraad 22-10-2009

 • Leefbaarheidsagenda: 29 projecten op de thema’s “wonen”, Ruimtelijke Ordening en Verkeer”, “Werken”, “voorzieningen”, “sociale samenhang” en “landelijk Gebied”.

 • Definitief subsidieverzoek bij Provincie 14 december 2010 voor 11 projecten.


Subsidie Provincie

 • 50% van de activiteiten gericht op sociaal-culturele aspecten

 • Actief betrekken van inwoners

 • Passend binnen Provinciaal Beleid

 • Co-financiering van minimaal 50%

 • Geen reguliere taken van gemeente

 • Afronding binnen twee jaar na toekenning subsidie

 • Maximaal subsidiebedrag van € 750.000,00


Subsidie Provincie

20-1-2011:

Provincie stelt € 750.000,- beschikbaar voor 11 projecten


Subsidie Provincie

1. Herontwikkeling oude dorpshart: ontmoetingsplek en woningbouw

2011: ontwikkeling concept-visie

inwoners:interactieve bijeenkomst + klankbordgroep

2. Opstellen verkeerscirculatieplan Galder en Strijbeek: verbeteren van verkeersveiligheid

2011:uitvoeren van kentekenonderzoek en opstellen rapport van conclusies enaanbevelingen

inwoners: betrekken bij opstellen rapport


Subsidie Provincie

3. Voorbereiden herinrichting St. Jacobsstraat/Galderseweg

snelheidsremming/tegengaan sluipverkeer/toegankelijkheid mindervaliden en ouderen; behoud dorpskarakter

2011: opstellen van een ontwerp

inwoners: interactieve bijeenkomst + klankbordgroep

4.Reconstructie T-kruising Markweg en Strijbeekseweg

voorbereiden herinrichting kruising t.b.v. veilige schoolroute vanuit Strijbeek

2011: opstellen van een ontwerp

inwoners: interactieve bijeenkomst + klankbordgroep


Subsidie Provincie

5. Toegankelijkheid mindervaliden en ouderen

verbeteren van toegankelijkheid openbare inrichting

2011: beleidsontwikkeling en uitvoering

2012: handhaving van beleid

inwoners: inwoners en belangenorganisaties betrekken bij beleidsontwikkeling

6. Onderzoek verbreden fietspad langs de Mark

verbreden i.v.m. recreatieve functie

2011: onderzoek (o.a. eigendomssituatie)

inwoners: klankbordgroep


Subsidie Provincie

7. Realiseren educatief centrum / mfa te Galder

nieuwe accommodatie voor modern onderwijs en aanbod van

educatieve, culturele, creatieve en sportieve voorzieningen

2010: Klankbordgroep Gebouwontwikkeling

vlekkenplan voor doelgroep 0 – 12 jaar

onderzoek beheer en exploitatie (Zet/Stichting Brede School

Nederland)

Intentieverklaring van partijen tot participatie in mfa

2011: opstellen van programma van eisen en voorbereiden bouw

2012: start van de bouw en ingebruikname in schooljaar 2012/2013 inwoners:Klankbordgroep en openbare bijeenkomsten


Subsidie Provincie

8. Realiseren gemeentelijk informatie- en adviespunt te Galder

openstelling twee ochtenden per week voor Woon Zorg Service in de Wijk, W.M.O.-zaken en vrijwilligerscentrale

2011: voorbereiding en start van openstelling;

2012: openstelling conform doelstelling (= twee ochtenden)

inwoners: enquête in voorbereidingsfase en betrekken bij evaluatie


Subsidie Provincie

9. Verbetering positie kwetsbare burger/ketensamenwerking rond kwetsbare burger

kwetsbare burger in beeld krijgen en afstemmen hulpverlening

2011: uitvoeren van verkenning en vaststellen van activiteitenplan

2012: implementatie van activiteitenplan

inwoners: betrekken bij voorbereiding van verkenning en opstellenvan activiteitenplan


Subsidie Provincie

10. Oprichten van Dorpsraad

Dorpsraad als structurele gesprekspartner voor gemeente

2010: onderzoek naar opties voor een Dorpsraad

2011: afronden onderzoek en installeren van Dorpsraad

2012: evalueren functioneren van Dorpsraad

Nadere informatie hierover bij agendapunt 4.

11. Aanleg van Ommetje in Galder/Strijbeek

recreatiemogelijkheden uitbreiden door aanleg van wandelpaden

2011: afronden voorbereiding en aanleg ommetjes

inwoners: indirect via overleg met heemkundekring


Dorpsraad i.o. Galder-Strijbeek door Jos de Roover


Gebiedsontwikkeling Galder door wethouder T. Braspenning


Aanvankelijk voorkeursmodel


Alternatief zonder verplaatsing Voetbalvelden en woningbouw Verlengde Bosakker


Mogelijkheden CPO Galder


Bedankt voor uw komst en aandacht


 • Login