Obsah kruhu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Obsah kruhu PowerPoint PPT Presentation


  • 261 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Obsah kruhu. Matematika – 8. ročník. Obsah kruhu. Sestroj kružnici k se středem S a poloměrem r. k. Vepiš a opiš této kružnici čtverec. d. Obsah menšího čtverce je:. 2 ∙ r 2. r. S. Obsah většího čtverce je:. 4 ∙ r 2. Obsah kruhu je:. 2 ∙ r 2 < S k < 4 ∙ r 2. Obsah kruhu.

Download Presentation

Obsah kruhu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Obsah kruhu

Matematika – 8. ročník


Obsah kruhu

Sestroj kružnici k se středem S a poloměrem r.

k

Vepiš a opiš této kružnici čtverec.

d

Obsah menšího čtverce je:

2 ∙ r2

r

S

Obsah většího čtverce je:

4 ∙ r2

Obsah kruhu je:

2 ∙ r2 < Sk < 4 ∙ r2


Obsah kruhu

Rozdělíme kruh na 4 části, které poskládáme vedle sebe.

k

S


Obsah kruhu

Rozdělíme kruh na 8 částí, které poskládáme vedle sebe.

k

S


Obsah kruhu

Rozdělíme kruh na 16 částí, které poskládáme vedle sebe.

k

r

b

S

p ∙ r

a

S = p ∙ r2

S = a ∙ b


Obsah kruhu

1. Vypočtěte obsah kruhu, který má poloměr 7,5 cm.

2. Vypočtěte obsah kruhu, který má průměr 64 m.

r = 7,5 cm

d = 64 m

=> r = 32 m

S = … cm2

S = … m2

S = p ∙ r2

S = p ∙ r2

S = 3,14 ∙ 7,52

S = 3,14 ∙ 322

S = 3,14 ∙ 56,25

S = 3,14 ∙ 1 024

S = 176,625

S = 3 215,36

o = 176,625 cm2

S = 3215,36 m2


Obsah kruhu

3. Je dán čtverec ABCD s délkou strany 5 dm. Vypočtěte obsahy kruhů tomuto čtverci vepsaného a opsaného.

k2

r2 =

a = 5 dm

r1 = a : 2

D

C

r2 =

r1 = 5 : 2

r1 = … cm

r1 = 2,5

r2 = 3,54

r2 = … cm

r1 = 2,5 dm

r2 = 3,54 cm

k1

r1

S1 = … cm

r2

S2 = … cm

A

B


Obsah kruhu

4. Vypočtěte poloměr kruhu, který má obsah 15 dm2.

2. Vypočtěte průměr kruhu, který má obsah 0,5 km2.

S = 15 dm2

S = 0,5 km2

r = … dm

d = … km

S = p ∙ r2

S = p ∙ r2

15 = 3,14 ∙ r2

0,5 = 3,14 ∙ r2

r =

r =

r = 0,4

r = 2,4

r = 0,4 km

=> d = 0,8 km

r = 2,4 dm


Obsah kruhu

6. Vypočtěte obvod čtverce ABCD, jemuž je vepsán kruh o obsahu 7 m2.

a =

S = 7 m2

D

a =

C

r = … m

a =

a = m

a = … m

k

r

o = 4 ∙ a

o = … m2

o = 4 ∙ 3

o = 12

A

B

o = 12 m

a


Obsah kruhu

S = 0,005 km2

S = 232,23 cm2

r = 6,4 mm

d = 4,11 dm

S = 0,08 m2

o = 3,52 m

7. Vypočtěte obsah kruhu, který má průměr 17,2 cm.

8. Vypočtěte poloměr kruhu, který má obsah 128 mm2.

9. Vypočtěte průměr kruhu, který má obsah 13,26 dm2.

10. Vypočtěte obsah kruhu, který má poloměr 0,04 km.

11. Vypočtěte obsah kruhu, který má obvod 1 m.

12. Vypočtěte obvod kruhu, který má obsah 1 m2.


  • Login