v zf ldtani adatok feldolgoz sa
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vízföldtani adatok feldolgozása

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Vízföldtani adatok feldolgozása - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Vízföldtani adatok feldolgozása. II. éves Környezet kutató, Környezetmérnök és Erdőmérnök hallgatók részére 2003/2004. II. félév (4. szemeszter). Témavázlat. A terepi mérésekről (a Sümegi Földtudományi mérési gyakorlat tapasztalatai) A mért vízföldtani paraméterek:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vízföldtani adatok feldolgozása' - shakti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v zf ldtani adatok feldolgoz sa

Vízföldtani adatok feldolgozása

II. éves Környezet kutató, Környezetmérnök és Erdőmérnök hallgatók részére

2003/2004. II. félév (4. szemeszter)

slide2

Témavázlat

 • A terepi mérésekről (a Sümegi Földtudományi mérési gyakorlat tapasztalatai)
 • A mért vízföldtani paraméterek:
  • Felszíni vizek vízhozama (pl. patak)
  • Források vízhozama
  • A felszínalatti vizek vízszintje (ásott és fúrt kutakban)
  • Vízkémiai paraméterek (terepi és laboratóriumi mérések, mintavételezés)
 • Az eredmények kiértékelése
  • Táblázatok, grafikonok és térképek
mi a c lja a v zf ldtani kutat snak
Mi a célja a vízföldtani kutatásnak?
 • A terület vízföldtani alapállapotának rögzítése, vagy kialakult környezeti szennyeződés lehatárolása
 • Az alapállapot rögzítése során vizsgáljuk a felszíni és felszínalatti víztestek térbeli helyzetét és a víz minőségét. Ennek során tisztázzuk a víz utánpótlásának (betáplálási terület) és megcsapolásának (forrás, feláramlási terület, stb.) helyét, megvizsgáljuk a vizek kémiai tulajdonságait
mi a c lja a v zf ldtani kutat snak1
Mi a célja a vízföldtani kutatásnak?
 • A víz-kőzet és a víz-környezet kölcsönhatásnak köszönhetően a vízben oldódnak olyan anyagok, melyek utalnak a víz “előéletére”, pl. a vizek eredetére, a kőzetekre amelyben a víz áramlott, a különböző eredetű és tulajdonságú vizek keveredésére, és az előforduló szennyeződésekre.
 • Vízelemzés alapján lehatárolhatunk különböző (természetes eredetű és szennyezett) víztesteket.
v zk miai param terek
Vízkémiai paraméterek
 • Mind a felszíni mind pedig a felszínalatti vizeket megvizsgáljuk.
 • A felszíni vizeket patakokban, tavakban és folyókban vizsgáljuk.
 • A felszínalatti vizeket forrásokban és szivárgásokban, vagy ásott és fúrt kutakban mérhetjük.
v zk miai param terek1
Vízkémiai paraméterek
 • Az „in situ” (terepi) vizsgálatok során a víz mennyiségét (hozamát, vízszintjét) és minőségét (geokémiai paramétereit) mérjük, illetve vízmintákat gyűjtünk laboratóriumi mérésekhez.
 • A terepen vízmintavétel közben a következő paramétereket mérjük: levegő és a víz hőmérséklete, pH, Eh, Vezkép, DO, lúgosság.
patakok v zhozam m r se
Patakok vízhozam mérése

Q = T x V

Q – Vízhozam (m3/sec)

T - folyókeresztmetszet területe (m2)

V - víz átlagsebessége (m/sec)

a leveg s v z h m rs klete
A levegő és víz hőmérséklete
 • Vízhőmérsékletét elektromos hőmérővel mérjük.
 • A talajvizek hőmérséklete általában az évi középhőmérséklet körül van.
 • Ettől eltérő értékek esetén:
  • Ha a levegő hőmérsékletéhez hasonló a talajvíz hőmérséklete, akkor éppen beszivárgó csapadék eredetű a víz
  • Ha a talajvíz hőmérséklete eltér mind a levegő, mind az évi közép értéktől, akkor a víz mélyebb rétegből származik
sszes oldott anyag s vezet k pess g
Összes oldott anyag és vezetőképesség
 • Összes oldott anyag (összsó tartam), ami a víz bepárlásakor megmarad, mg/l
 • A vezetőképessége a víznek korrelál az összes oldott anyaggal, minél magasabb az utóbbi annál jobb a víz vezetőképessége, de egy-egy korrelációt nem adhatunk meg mert iontípus függő
 • A vezetőképesség mS/cm egység
slide23
pH
 • H+ ion aktivitását adja meg, a pH a H+ ion aktivitásának negatív tízes alapú logaritmusa
 • értékhatára 1-14 között van, a természetes vizek esetében 6 és 8 közötti, de találhatók extrém lúgos és savas környezetek is (pl.: szikes területek v. savas bányavizek)
 • A pH-t egy vizes oldatban az egymásra ható kémiai reakciók határozzák meg, ugyanis ezek a reakciók H+ iont termelnek ill. fogyasztanak.
co 3 hco 3 h 2 co 3
CO3---HCO3--H2CO3
 • Legfontosabb rendszer, mely hat a víz pH-jára
 • A lúgosság mérésével határozzuk meg (titráljuk a mintánkat savval), mind a terepen, mind a laborban mérik, mert karbonátos vizek esetében szállítás közben értéke változik
 • Meghatározó kémiai egyenletek
  • CO2+ H2O = H2CO3
  • H2CO3 = H+ + HCO3-
  • HCO3- = H+ + CO32-
redoxpotenci l
Redoxpotenciál
 • A redoxpotenciál egy számmal megadott intenzitása az oxidáló és redukáló folyamatoknak egy rendszeren belül, ahol a hidrogén-elektróda a referencia nulla pont (jele Eh, illetve ennek negatív tízes alapú logaritmusa a pe)
 • Pozitív redox esetén a rendszer oxidáló, ill. negatív redox esetén a rendszer redukáló
 • Jelentősége a többértékű fémek esetében van pl. Fe, Mn, As. Pl.: Fe2+ + e-= Fe3+
 • Egy adott rendszerben a Eh-pH viszony határozza meg az oldott anyagok mennyiségét és milyenségét
oldott oxig n do
Oldott oxigén, DO
 • Vízben oldott oxigén
  • felszíni és felszínközeli vizekben magas érték, kivéve olyan vizeket, melyekben kémiai és biológiai folyamatok felemésztik - KOI, BOI
  • Műszerrel mérjük, ami a víz % telítettségét adja meg
kem nys g
Keménység
 • Teljes keménység: Ca és Mg karbonát, illetve szulfát mennyisége
 • A karbonát keménység megegyezik a lúgossággal
 • mg/l CaCO3 egyenértékben mérik: CaCO3= 2.5* Ca (mg/l) + 4.1*Mg (mg/l)
  • 1 Francia keménységi fok = 10 mg/l CaCO3 egyenérték
  • 1 Német keménységi fok (N°)= 17,8 mg/l CaCO3 egyenérték
  • lágy víz 0 - 60 mg/l CaCO3
  • kemény víz 60 -120 mg/l CaCO3
  • nagyon kemény víz 120 -180 mg/l CaCO3
v zmintav tel s v zelemz s
Vízmintavétel és vízelemzés
 • Fontos a precíz, előírások szerinti mintavétel !!!
 • 0,5 l víz csurig a tiszta háromszor kiöblített palackba: pH, lúgosság, rutin
 • 1-1.5 dl szűrt (0,47mm), savval tartósított víz, pH 2 alá: AAS-AES, ICP és ICP-MS vizsgálatokra: Na, K, Ca, Mg, Fe, PO4 és mikroelemek
 • szűrt acitil-nitrittel tartósított víz: NO3, SO4, Cl elemzésre IC-vel
 • AA atomabszorpció, ICP ion konduktív plazma, MS tömegspektroszkóp, IC ionkromatográf
anionok
Anionok
 • Cl -- konzervatív elem, eredete tengerpára, szilikátokból
 • HCO3- karbonátos kőzetekből, levegő CO2 tartalma
 • SO4 - kőzetekből
 • NO3 - szerves eredetű
 • PO4 - szerves eredetű
 • SiO3 - szilikátos kőzetekből
kationok
Kationok
 • Na - szilikátos kőzetekből
 • K - lehet herbicid eredetű is
 • Ca - karbonátos kőzetek esetében magas értékek
 • Mg - dolomitos kőzetekben magasabb
 • Fe - kőzetekből, magas érték esetén esztétikai okokból eltávolítják a vízből
 • NH4 - szerves eredetű, illetve néhány szilikátból
nyomelemek
Nyomelemek
 • Általában kis mennyiségben nem zavarók némelyik életfontosságú elem pl. Zn, de nagyobb mennyiségben mérgezőek is lehetnek, pl. Pb, As, Cu, Cd.
 • Eredete lehet természetes (pl. kőzetekből), vagy antropogén (pl. bányászat ill. ipari szennyezés).
m rt adatok megjelen t se
Mért adatok megjelenítése
 • A különböző eredetű vizek elemzéseinek egymással történő összehasonlítása érdekében több grafikus ábrázolási módszert dolgoztak ki (pl. háromszög diagram, logaritmikus skála, vagy kördiagram).
a m rt adatok feldolgoz sa
A mért adatok feldolgozása
 • Egyszeri több helyről származó minták geostatisztikai kiértékelése
 • Állandó, monitoring ponton mért idősor matematikai kiértékelése
 • Víz-kőzet kölcsönhatás vizsgálata
ad