Spotkanie dotowane w ramach: Programu Rozwoju Sprzedaży Salamon Consulting - PowerPoint PPT Presentation

Spotkanie dotowane w ramach programu rozwoju sprzeda y salamon consulting
Download
1 / 51

  • 76 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Spotkanie dotowane w ramach: Programu Rozwoju Sprzedaży Salamon Consulting. NEUROPSYCHOLOGIA I NEUROMARKETING. w sprzedaży, zarządzaniu i obsłudze klienta. Zdjęcia ze stron: www.google.pl www.joemonster.org. Neuromarketing?. Neuropsychologia?. Co to ma wspólnego

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Spotkanie dotowane w ramach: Programu Rozwoju Sprzedaży Salamon Consulting

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spotkanie dotowane w ramach programu rozwoju sprzeda y salamon consulting

Spotkanie dotowane w ramach:

Programu Rozwoju Sprzedaży

Salamon Consulting

NEUROPSYCHOLOGIA I NEUROMARKETING

w sprzedaży, zarządzaniu i obsłudze klienta

Zdjęcia ze stron:

www.google.pl

www.joemonster.org


Spotkanie dotowane w ramach programu rozwoju sprzeda y salamon consulting

Neuromarketing?

Neuropsychologia?

Co to ma wspólnego

ze sprzedażą, zarządzaniem, obsługą klienta?


Zale y ci na zmianie efektywno ci sprzeda y

Zależy Ci na zmianie efektywności sprzedaży?


Spotkanie dotowane w ramach programu rozwoju sprzeda y salamon consulting

Masz pewność, że Twoi ludzie w pełni wykorzystują swój potencjał?


Czy j zyk kt rego u ywaj powoduje zamierzony skutek

Czy język, którego używają powoduje zamierzony skutek?


Spotkanie dotowane w ramach programu rozwoju sprzeda y salamon consulting

Klienci zawsze kupują?

Ich ataki są skutecznie odpierane przez Twoich pracowników?

Współpracownicy wspólnie rozwiązują problemy,

czy warczą jeden na drugiego obwiniając siebie nawzajem?


Czy twoi ludzie te cz sto t umacz e to czynniki zewn trzne warunkuj ich dzia ania

Czy Twoi ludzie też często tłumaczą, że to czynniki zewnętrznewarunkują ich działania? …


E winni s klienci wredni szefowie konkurencja dostawcy

… że winni są klienci, wredni szefowie, konkurencja, dostawcy…?


Spotkanie dotowane w ramach programu rozwoju sprzeda y salamon consulting

Jak często bronią siebie, usprawiedliwiająi tłumaczą, gdy słyszą jakąkolwiek krytykę?


Jak cz sto u alaj si nad sob i robi z siebie yciow sierot

Jak często użalają się nad sobą i robią z siebie życiową sierotę?


Czy w a ciwie korzystaj z furtek dotarcia do klienta

Czy właściwie korzystają z furtek dotarcia do klienta?


Skupiaj si na potrzebie i korzy ci klienta czy raczej wy cznie na tym aby sprzeda

Skupiają się na potrzebie i korzyści klienta, czy raczej wyłącznie na tym, aby sprzedać?


Potrafi zaintrygowa klienta zaciekawi przyci gn uwag

Potrafią zaintrygować klienta, zaciekawić, przyciągnąć uwagę? …

… wywołać chcicę?


Ile takich mocnych pocz tk w rozmowy maj przygotowanych

Ile takich mocnych początków rozmowy mają przygotowanych?


Maj poczucie w asnej warto ci i warto ci swoich produkt w us ug swojej firmy

Mają poczucie własnej wartości i wartości swoich produktów/usług, swojej firmy,

czy dają się zmanipulować cenie?


Jak reaguj na agresj nieufno swojego klienta

Jak reagują na agresję, nieufność swojego klienta?


Jak reaguj na krytyk

Jak reagują na krytykę?


Problemem jest chamski rozm wca czy tylko wspomnienia innej sytuacji

Problemem jest chamski rozmówca, czy tylko wspomnienia innej sytuacji?


Klient grozi e p jdzie do konkurencji

Klient grozi, że pójdzie do konkurencji?


Jest przywi zany do sta ego dostawcy

Jest przywiązany do stałego dostawcy?


Co jest r d em nieumiej tno ci radzenia sobie z tego typu atakami rozm wcy

Co jest źródłem nieumiejętności radzenia sobie z tego typu atakami rozmówcy?


Spotkanie dotowane w ramach programu rozwoju sprzeda y salamon consulting

Czy Twoi ludzie zadają obrazowe pytania swoim klientom, czy raczej stwierdzają?


Badaj potrzeby

Badają potrzeby?

Okazują troskę?


Spotkanie dotowane w ramach programu rozwoju sprzeda y salamon consulting

Są partnerami swoich klientów,

czy petentami?


Od razu uciekaj przed w tpliwo ciami klienta

Od razu uciekają przed wątpliwościami klienta?


Spotkanie dotowane w ramach programu rozwoju sprzeda y salamon consulting

Co robią, aby go przekonać?


Spotkanie dotowane w ramach programu rozwoju sprzeda y salamon consulting

A Ty?

Potrafisz wpłynąć na to, by z zapałem

i energią przekazywać swoje pomysły

podwładnym?


Jak dalece wp ywasz na innych ale tak e na siebie wykorzystuj c odkrycia neuropsychologii

Jak dalece wpływasz na innych, ale także na siebie wykorzystując odkrycia neuropsychologii?

28


Zdajesz sobie spraw kto jest prawdziwym autorem twoich decyzji

Zdajesz sobie sprawę, kto jest prawdziwym autorem Twoich decyzji?

29


Na ile yjesz nawykami i przyzwyczajeniami a na ile wiadomie

Na ile żyjesz nawykami i przyzwyczajeniami, a na ile świadomie?


Spotkanie dotowane w ramach programu rozwoju sprzeda y salamon consulting

Na ile jesteś egoistą,

a na ile egocentrykiem?


Spotkanie dotowane w ramach programu rozwoju sprzeda y salamon consulting

Egocentryzm doradców, handlowców czy szefów zniechęca rozmówcóww sposób zupełnie podświadomy.Czy nie dotyczy to czasem Ciebie?

32


Spotkanie dotowane w ramach programu rozwoju sprzeda y salamon consulting

Na ile naprawdę czujesz odpowiedzialność za to, co dzieje się z Twoim udziałem?


A na ile uciekasz od odpowiedzialno ci za swoje czyny s owa my li zaniedbania odczucia emocje

A na ile uciekasz od odpowiedzialności za swoje czyny, słowa, myśli, zaniedbania, odczucia, emocje?


Powiesz tak mnie wychowano tak nauczy o ycie

Powiesz: tak mnie wychowano, tak nauczyło życie.


Swoich do wiadcze nie zmienisz nie zmieni ich te twoi ludzie

Swoich doświadczeń nie zmienisz. Nie zmienią ich też Twoi ludzie.

Ale czy potraficie je wbudować we własne życie, czy tylko wypierać i racjonalizować?


Spotkanie dotowane w ramach programu rozwoju sprzeda y salamon consulting

Jak korzystasz z prawdziwej roli Twojegopodświadomego umysłu?


Zdarza si e wybuchasz z o ci bo pracownik nie wykona czego na czas albo nie wykona tak jak nale y

Zdarza się, że wybuchasz złością, bo pracownik nie wykonał czegoś na czas? Albo nie wykonał tak jak należy?


Spotkanie dotowane w ramach programu rozwoju sprzeda y salamon consulting

Słuchasz, czy tylko słyszysz?


Potrafisz pyta transakcyjnie

Potrafisz pytać transakcyjnie?

COŚ

za

COŚ


Jak dalece wykorzystujesz odmienno temperamentaln swoich rozm wc w

Jak dalece wykorzystujesz odmienność temperamentalną swoich rozmówców?


Zainwestuj jeden dzie aby zobaczy zupe nie inne podej cie do sprzeda y i zarz dzania

Zainwestuj jeden dzień, aby zobaczyć zupełnie inne podejście do sprzedaży i zarządzania.


Przekonaj si jak wzbogacisz wiedz i do wiadczenie swoje i swoich ludzi

Przekonaj się jak wzbogacisz wiedzę i doświadczenie – swoje i swoich ludzi.


Jakie g wne blokady przeszkadzaj w rozwoju osobistym i zawodowym

Jakie główne blokady przeszkadzają w rozwoju osobistym i zawodowym,

i jak je skutecznie wykorzystać przed kolejnymi wyzwaniami.


Dostaniecie praktyczne narz dzia ale zrozumiecie te istot zmian

Dostaniecie praktyczne narzędzia, ale zrozumiecie też istotę zmian.

Technika mocnego początku rozmowy PKP

Technika ripostowania PZU

Technika przekonywania innych PZW

Technika pokazywania korzyści KFC


Bo bez tego nawet najskuteczniejszych technik nie b dziecie w stanie zastosowa w praktyce

Bo bez tego nawet najskuteczniejszych technik nie będziecie w stanie zastosować w praktyce.


Spotkanie dotowane w ramach programu rozwoju sprzeda y salamon consulting

To spotkanie mocno dotyka sfery osobistej, ładuje energią, inspiruje na kolejny rok pracy i zmagań życiowych.


Nie potrzebujesz zmian

Nie potrzebujesz zmian?

Tak jest wygodniej?


Sprawd jak wp ywasz na siebie i innych

Sprawdź jak wpływasz na siebie i innych.

Czy nie jest to przypadkiem wpływ destruktywny?


Prawda o psychice handlowca i klienta oraz metodach skutecznego wp ywania na nie

Prawda o psychice handlowca i klienta oraz metodach skutecznego wpływania na nie.


Us yszysz co co ci zaszokuje pozwoli si radykalnie zmieni

Usłyszysz coś, co Cię zaszokuje, pozwoli się radykalnie zmienić.

Odważysz się?

Salamon Consulting

tel. 875650099

fax. 875633400

salamon@salamon.pl

www.salamon.pl

www.facebook.com/salamonconsulting

51


  • Login