Konsonanters och vokaler akustiska mönster - PowerPoint PPT Presentation

Konsonanters och vokaler akustiska m nster
Download
1 / 34

 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Konsonanters och vokaler akustiska mönster. Halvvokaler och klusiler Fyra produktionsfaktorer för konsonanter avspärrning någonstans i talröret subglottalt tryck trycket i munhålan stämläpparnas inställning. Konsonanters och vokaler akustiska mönster.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Konsonanters och vokaler akustiska m nster

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

 • Halvvokaler och klusiler

 • Fyra produktionsfaktorer för konsonanter

  • avspärrning någonstans i talröret

  • subglottalt tryck

  • trycket i munhålan

  • stämläpparnas inställning


Konsonanters och vokaler akustiska m nster1

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

Andra vokalen är betonad. Därför högre subglottalt tryck.

Tryckfallet över glottis som är nödvändigt för ton reducerar det orala trycket i halvvokalen jämför med klusilen

Bild som visar aktiviteten för de fyra produktionsfaktorerna under två ord


Konsonanters och vokaler akustiska m nster2

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

Skillnader & likheter

wb

Durationlängrekortare

Ps==

Polägrehögre

stämläpparvibrerandeöppna

Formantrörelsertydlig F1dämpad F1

dämpad F2ingen F2

dämpad F3ingen F3

dämpad F4ingen F4

Stigande F2 ut ur konsonanten

Fö ung likadana rörelser


Konsonanters och vokaler akustiska m nster3

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

Notera att klusilen har betydligt abruptare onset


Konsonanters och vokaler akustiska m nster4

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

Man kan lätt känna igen formantrörelserna från ajat i adat bortsett från att de inte återfinns alls under ocklusionen


Konsonanters och vokaler akustiska m nster5

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

Skillnader & likheter

jd

Durationlängrekortare

Ps==

Polägrehögre

vocal foldsvibrerandeöppna

Formantrörelsertydlig F1ingen F1

tydlig F2ingen F2

tydlig F3ingen F3

tydlig F4ingen F4

Sjunkande F2 ut ur konsonanten

Voice bar i d


Konsonanters och vokaler akustiska m nster6

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

Diskontinuiteter som orsakas av tungans kontakt med gommen

Snabbt fall i F3


Konsonanters och vokaler akustiska m nster7

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

Skillnader & likheter

l - r

Transitionerna mellan vokalerna och konsonanterna är ungefär lika

Amplituderna är låga under konstriktionen ffa F2 och högre

Transitionerna skiljer sig markant. stort F3-fall för r därför att tungans successiva bakåtkrökning minskar resonansrummet bakom

För l finns en svag nedgång i F2 men knappast någon rörelse alls i de övriga


Konsonanters och vokaler akustiska m nster8

Konsonanters och vokaler akustiska mönster


Konsonanters och vokaler akustiska m nster9

Konsonanters och vokaler akustiska mönster


Konsonanters och vokaler akustiska m nster10

Konsonanters och vokaler akustiska mönster


Konsonanters och vokaler akustiska m nster11

Konsonanters och vokaler akustiska mönster


Konsonanters och vokaler akustiska m nster12

Konsonanters och vokaler akustiska mönster


Konsonanters och vokaler akustiska m nster13

Konsonanters och vokaler akustiska mönster


Konsonanters och vokaler akustiska m nster14

Konsonanters och vokaler akustiska mönster


Konsonanters och vokaler akustiska m nster15

Konsonanters och vokaler akustiska mönster


Konsonanters och vokaler akustiska m nster16

Konsonanters och vokaler akustiska mönster


Konsonanters och vokaler akustiska m nster17

Konsonanters och vokaler akustiska mönster


Konsonanters och vokaler akustiska m nster18

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

Dip i Ps, troligen till följd av att munhålan töms snabbare än vad lungorna hinner ’fylla på’ i just vid explosionen

Man kan ana samma underliggande formant-rörelse som i d

Spår av stämbandston

Kallas ofta ’voicebar’

F1 ’cut back, men inte så tydlig


Konsonanters och vokaler akustiska m nster19

Konsonanters och vokaler akustiska mönster


Konsonanters och vokaler akustiska m nster20

Konsonanters och vokaler akustiska mönster


Konsonanters och vokaler akustiska m nster21

Konsonanters och vokaler akustiska mönster


Konsonanters och vokaler akustiska m nster22

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

Exempel på skillnaden i vokallängd före tonande resp. tonlös konsonant.

Detta gäller även för svenska, men inte för alla språk. I polska och tjeckiska finns ingen sådan effekt


Konsonanters och vokaler akustiska m nster23

Konsonanters och vokaler akustiska mönster


Konsonanters och vokaler akustiska m nster24

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

Här kan man se att den skillnad i vokalduration som finns efter tonande resp. tonlös konsonant även gäller för frikativor.

Observera dessutom den mycket stora finala förlängningen


Konsonanters och vokaler akustiska m nster25

Konsonanters och vokaler akustiska mönster


Konsonanters och vokaler akustiska m nster26

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

4 3 1 2

Pressure behind constriction 1 = störst, 4 = minst


Konsonanters och vokaler akustiska m nster27

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

alveolar

labial


Konsonanters och vokaler akustiska m nster28

Konsonanters och vokaler akustiska mönster


Konsonanters och vokaler akustiska m nster29

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

velar pinch


Konsonanters och vokaler akustiska m nster30

Konsonanters och vokaler akustiska mönster


Konsonanters och vokaler akustiska m nster31

Konsonanters och vokaler akustiska mönster

Här är brusexitationens frekvens lägst för [h] men för denna konsonant är frekvensläget i hög grad vokalberoende


Konsonanters och vokaler akustiska m nster32

Konsonanters och vokaler akustiska mönster


Konsonanters och vokaler akustiska m nster33

Konsonanters och vokaler akustiska mönster


 • Login