Woord van Leven - PowerPoint PPT Presentation

Woord
Download
1 / 27

  • 89 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Woord van Leven. Maart 2013. “Wie van jullie zonder zonden is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.” Johannes 8,7.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Woord van Leven

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Woord van leven

Woord

van

Leven

Maart

2013


Woord van leven

“Wie van jullie zonder zonden is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.”

Johannes 8,7


Woord van leven

Terwijl Jezus in de tempel onderricht gaf, brachten de schriftgeleerden en Farizeeën een vrouw naar Hem toe die ze op overspel hadden betrapt. Ze zeiden: “Mozes draagt ons in de Wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?”


Woord van leven

Het was duidelijk een strikvraag.


Woord van leven

Want als Jezus zou laten blijken dat Hij tegen steniging was, zouden ze Hem ervan kunnen beschuldigen dat Hij tegen de Wet inging.


Woord van leven

Maar als Jezus het doodvonnis zou bevestigen, dan zou Hij ingaan tegen zijn eigen leer over de barmhartigheid van God voor de zondaars.


Woord van leven

Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven en gaf zo blijk van zijn innerlijke onverstoorbaarheid.


Woord van leven

“Wie van jullie zonder zonden is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.”

Johannes 8,7


Woord van leven

Na die woorden dropen de aanklagers een voor een af, de oudsten het eerst.


Woord van leven

Jezus richtte zich toen tot de vrouw: “Waar zijn ze?”, vroeg Hij. “Heeft niemand u veroordeeld?” “Niemand, heer”, antwoordde ze. “Ik veroordeel u ook niet. Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.”


Woord van leven

“Wie van jullie zonder zonden is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.”

Johannes 8,7


Woord van leven

Uit deze woorden mogen we zeker niet opmaken dat Jezus toegeeflijk is tegenover het kwaad, in dit geval overspel. Zijn woorden “Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer” zijn duidelijk genoeg.


Woord van leven

Maar Jezus stelt hier de huichelachtigheid aan de kaak van wie zich tot rechter opwerpt over de zondige medemens zonder te erkennen zelf ook een zondaar te zijn.


Woord van leven

Met zijn woorden onderstreept Jezus nog eens de bekende uitspraak: “Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden”

(Mt 7,1-2).


Woord van leven

Jezus richt zich tot die mensen die anderen zonder pardon veroordelen en geen rekening houden met het berouw dat in het hart van de schuldige kan opkomen.


Woord van leven

Hij toont wat zijn houding is tegenover mensen die in de fout gaan: barmhartig zijn.


Woord van leven

De kerkvader Augustinus geeft een heel mooi commentaar bij dit bijbelvers: Toen de mensen zich teruggetrokken hadden van de overspelige vrouw, bleven er twee achter, “de menselijke ellende en de barmhartigheid.”


Woord van leven

“Wie van jullie zonder zonden is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.”

Johannes 8,7


Woord van leven

Hoe kunnen we dit Woord van leven in praktijk brengen?


Woord van leven

Door bij iedere ontmoeting met een medemens eraan te denken dat ook wij zondaars zijn, ook al lijkt het ons misschien dat we geen grote fouten hebben begaan.


Woord van leven

Ook moeten we altijd voor ogen houden dat we vaak geen weet hebben van de omstandigheden die anderen tot hun daden hebben gebracht. Wat zouden wij in hun plaats hebben gedaan?


Woord van leven

Ook wij hebben de band van liefde met God soms verbroken en zijn Hem ontrouw geweest.


Woord van leven

Als Jezus, de enige mens zonder zonden, niet de eerste steen heeft geworpen naar de overspelige vrouw, dan kunnen wij dat evenmin doen, om wie het ook gaat.


Woord van leven

Dus: barmhartig zijn voor iedereen en niet toegeven aan de neiging om iemand genadeloos te veroordelen.


Woord van leven

Vergeven en vergeten. Iedere mens weer als nieuw zien. Geen restjes van veroordeling of wrok in ons hart bewaren. Dat brengt alleen maar haat en woede voort en verwijdert ons van onze medemens.


Woord van leven

Als we in ons hart in plaats van kritiek en veroordeling liefde en barmhartigheid hebben voor de anderen, helpen we hen een nieuw leven te beginnen.


Woord van leven

“Wie van jullie zonder zonden is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.”

Johannes 8,7

“Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging.

Tekst van Chiara Lubich,”(1920-2008),

Tekst geschreven in maart 1998

www.focolare.nlGrafica Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) Per informazioni www.focolare.org

Questo PPS, in diverse lingue, è pubblicato su www.santuariosancalogero.org


  • Login