KENTSEL GELECEMZ -1
Download
1 / 36

KENTSEL GELECEĞİMİZ -1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KENTSEL GELECEĞİMİZ -1. Peşinde Olduğumuz Macera, Toplumsal Olarak Adil Ve Çevresel Olarak Sağlıklı Kentlerdir. Eğer Geçtiğimiz Yüzyıl Kentleşmenin Yüzyılıysa, 21.Yy Kentlerin Yüzyılı Olacak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

KENTSEL GELECEĞİMİZ -1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KENTSEL GELECEMZ -1


Peinde Olduumuz Macera, Toplumsal Olarak Adil Ve evresel Olarak Salkl Kentlerdir.

Eer Getiimiz Yzyl Kentlemenin Yzylysa, 21.Yy Kentlerin Yzyl Olacak.

yi Bir Kentin Dierlerinden Farkl Olmasn Salayan, inde Yaayanlar Doa le Uzlatrma Kapasitesi Olacak.

Kaynaklarn Yokluu, Eyleme Gememek in Bahane Olamaz, Kent Planlamas Daima Dzeltmelere zin Veren Sretir.

Planlamann Tm Olas Deikenler Hesaplandktan Sonra Yaplabileceine nanmak, Kendini Beenmiliktir.


Byk Bir Dnmn Kklerinde Kk Bir Dnm Vardr.

Yaratmaya Kolay Uygulanabilen Kk Unsurlardan Balayn

Dnya Gittike Daha Hzl zmlere Gereksinim Duymakta Ve Hzl Cevaplar Yerel Dzeyde Verilebilir. Ancak Bunu Yapmak in Plan Yapmak arttr. Merkezi Ve Merkezilemekte Olan Brokratik Yaplar Yerine nsanlar in Plan Yapn.

Kentleri Ynetmeye Talipli Olanlarn Gzleri "Gelecekte" Olmaldr, Ama Ayaklar "imdide" Skca Yere Basmaldr.


Yalnzca nsanlarn Gnlk Gereksinimlerine Odaklanan Yneticiler, Kentlerinin Geleceini Tehlikeye Atmaktadr. te Yandan Yalnzca Gelecei Dnenler, Gndelik stekleri Gz Ard Edenler Semenlerinin Desteini Kaybedecekler Ve Hi Birey Baaramyacaklardr.

Yani lerin zn Kaybetmememiz, Gnmzde Varolan nanlmaz eitlilikteki Bilgilerin Hangisinin Temel, Hangisinin Staratejik Ve Hangisinin Gnlk Talep Olduunu Ayrt Etmemiz Gerekir. En yirehber Dnce, Gnmz Gelecek Fikriyle Balamaktr


1- Hareketliliin Gelecei Yzeydedir. ki Seneden Ksa Bir Sre inde Eksiksiz Yzey Ulam Alar Kurabilecekken Koca Nesiller Metro Kuyruklarnda Bekletilerek Kurban Edilemez.Hareketliliin Temeli Temel Sistemlerin Birlemesi Ve Btnlemesidir. Metro,otobs,taksi Ve Bisikletler.Her Ulam Trnn letmecileri Sisteme Ortak Olmaldr.

ELE ALINMASI GEREKEN TEMEL KONU :


2- Srdrlebilirlik Sz Konusu Olduunda, Ana Fikir Bilmediklerimiz Yerine Bildiklerimize Odaklanmaktr.

Srdrlebilirlik; Tasarruf Edilenle Kaybedilen Arasndaki Denklemdir.

Yani Srdrlebilirlik = Tasarruf/Kayp se, Kayp Sfr" Olduu Zaman Srdrlebilirlik Sonsuza Gider.


3- Kimlik. Kimlik Yaam Kalitesini Belirleyen Temel Etkenlerden Biridir. Kii le Kenti Arasndaki likinin Sentezini Temsil Eder. Kimlik, Kendine Gven Ve Aidiyet Duygusu Bunlarn Hepsikiilerin Kentlerine Dair Sahip Olduu Referans Noktalaryla

Yakndan lgilidir. rnein Kentin indeki Eski Bir Ev, Bir Depo Gibi Modas Gemi Kullanmlar Geri Dntrlerek Birden Fazla lev Sunar Halde Canl Tutmak.


KAYNAK

DNYANIN DURUMU 2007


KENTSEL GELECEMZ - 2


Kent ortak bir ryadr. Bu ryay ina etmek iin kentte yaayanlarn ryalarna, katlmlarna ihtiya vardr.

Kentler dayanma snadr.Kendimizi imdiki ve gelecekti nesillerin yerine koyamadmz iin, en ar evresel ykler burada da retilmektedir.


Kentte yaayanlarn sal yalnzca ulamn iyiletirilmesi ya da daha yeil bir evre ile salanmaz.

Toplumun kentteki karar alma srecine katlm, insanlarn grlerini kentsel planlama gndemine koyarak kentlerin nemli derecede iyilemesine katkda bulunabilir ama sadece bu da yeterli deildir.

Kentsel mekanla ilgili btnsel bir vizyona da gereksinimimiz vardr; sektrler arasnda ibirliini ve srdrlebilirlii gndemimize getirmemiz gerekmektedir. Dnyann drt bir yannda kentler uan ar tketimin kalesi olmann yan sra kentsel yoksulluktan kurtulma frsat yok denecek kadar az olan milyonlarca insan iin karanln merkezidir.


KAYNAK:

DNYANIN DURUMU 2007


Yerel ekonomileri glendirmek.Bir ulusun zenginlii byk oranda kentlerinin ekonomik salna baldr. Kentler lkeyi zengin eder. Yksek derecede kentlemi lkeler dier uluslardan daha yksek gelirlere, daha istikrarl ekonomilere, daha gl kurululara ve kresel ekonominin deikenlii ile daha fazla baa kabilme yetisine sahiptirler.


Kentler krsal kalknmann da motorudur.rnein, krsal alanlar ve onlara baml kentler arasndaki alt yapnn iyiletirilmesi, hem krsal verimlilii arttrmakta, hem de krsal blgede yaayanlarn eitime, salk bakmna, pazarlara, krediye, bilgiye ve dier hizmetlere eriimini kolaylatrmaktadr.


Gl yerel ekonomiler, byyebilen ve gittike kentleen bir dnyann yaratt basklara dayanabilecek gl topluluklarn temelidir. Gl topluluklarsa, yalnzca ekonomik kalknmann i, gelir, zenginlik ve gvenlik gibi geleneksel getirleri salamakla kalmayan, evreyi koruyan, toplumun alt yapsn gelitiren, yerel becerileri ve kapasiteyi arttran ve gelitiren, toplumsal yapy glendiren, mirasa ve kltrel yapya saygl bir btnsel bir yaklama gereksinim duyar. Bu yolla gl yerel ekonomiler, gl ulusal ekonomilerin de temelini atar.


Colombiya niversitesi (n.Y.) Dnya enstits milenyum kyleri projesi balatmtr.Bu projeye gre gelimekte olan lkelerdeki kyllerin kendilerini yoksulluk batandan kurtarabilmeleri iin aadan yukarya ileyen bir yaklamdr bu projenin altnda yatan 12 ilke, katlm ve liderlik yoluyla topluluklarn g kazanmasn, yerel seviyede kapasite inasn ve yerel kurulularn glendirilmesini kapsamaktadr.


YEREL EKONOMLER GLENDRMENN NEDEN NEM VAR?

lk olarak, yerel mlkiyete ve ithalat ikamesine dayal ekonomik kalknmann, yerel ekonominin dnda harcanan topluluk geliri anlamna geldiini anlamak gerekmektedir.


2004 ylnda yaplan bir aratrmada yerel bir lokantada haracanan 1 dolar, market zincirinde harcanan 1 dolardan %25 daha fazla etkiye sahip olduu ortaya kmtr.


Son olarak, gl yerel ekonomiler kresel ticaretin olumsuz ekolojik etkilerini, zellikle de uzun yol tamaclnn neden olduu fosil yakt emisyonunu azaltmaktadr.


Yerel ekonomik kontrol ele geirmek.Karlkl karlar iin alan insanlarn baarabilecekleri eylerin baz snrlar vardr.1880 lerden beri insanlar birbirlerinden farkl gereksinimleri karlamak iin kooperatifler kurmaktadr.


Kooperatifler, blgenin ekonomik donanmnn temelidir. En byk sektrler arasnda perakendecilik, inaat, zirai retim, konut yapm ve sosyal hizmetler bulunmaktadr. Byk lekli mhendislik, inaat ve kltr miraslarnn restorasyonu gibi bayndrlk hizmetlerinin ou inaat kooperatiflerince yaplmaktadr


Tarihsel olarak bakldndakooperatifler yalnzca insanlarn kendilerini yoksulluktan kurtarmalarn salamam, dk ve orta gelirli insanlar iin de tek balarna bir araya getiremeyecekleri ekonomik avantajlar biriktirme yolu olmutur.

Bunun da tesinde kooperatifler, topluluklarn toplumsal dokuyu glendirmesine katkda bulunabilir, topluluk yeleri arasnda toplumsal uyum yaratabilir ve dahas kaynaklarn adil datmn kolaylatrabilir.


Kentler, topluluklar ve yerel ekonomiler ok boyutlu; ekolojik, ve kltrel etkenlerin karmak bir etkileimidir. Baz analistler, yerel ekonominin mal ve sermaye ile ilgili olduunu dnrler. Geleneksel olarak ekonomik ya da finansal sermayeye atfen kullanlan topluluk sermayesi terimi son zamanlardasklkla doal, fiziksel, ekonomik ve kltrelsermaye tiplerini de iine alacakekilde kullanlmaya balanmtr.


1-Temel doal sermayenin tketimini en aza indirmek; ekolojik snrlar iinde, doal kaynaklar koruyarak ve zenginletirerek, toprak, su, hava, enerji ve benzeri kaynaklar srdrlebilir ekilde kullanarak, daha temiz retim yntemleri kullanarak ve kat, sv, hava kirlilii ve benzeri atklar azaltarak yaamak anlamna gelmektedir.


2- Fiziksel sermayeyi gelitirmek; hastaneler ve okullar gibi kamu hizmetleri, su ve sanitasyon salama, yeterli ulam, gvenli ve yksek kaliteli barnma, uygun alt yap ve telekominakasyon gibi topluluk deerlerine odaklanmay iermektedir.


3-Ekonomik sermayeyi glendirmek; var olan kaynaklardan daha fazla yararlanlmasna( atklar kaynak olarak kullanma gbi) parann bir topluluk iinde dolamna, ithalat yerine mallarn yerel olarak yaplmasna, yeni bir rn yaratmaya, dierleriyle adil ticaret yapmaya ve topluluun finansal durumunugelitirmeye odaklanmak demektir.


4- nsan sermayesini arttrmak; salk, eitim, beslenme, aile ve topluluk uyumu gibi konularn yansra iilerin daha retken olmalar iin daha fazla eitime ve daha iyi i yeri dinamiklerine odaklanmay gerektirmektedir ve huzur, gvenlik, gda, barnak, eitim, gelir ve i gibi saln temel belirleyicileri gerekli n koullardr.


5-Toplumsal sermayeyi arttrmak; etkili ve temsilci yerel ynetiime, gl kurululara, kapasite gelitirmeye, katlmc planlamaya, bilgiye eriime ve ibirlii ile ortakla zen gsterilmesi gerektirmektedir.


6-Kltrel sermayeyi gelitirmek; geleneklere ve deerlere, mirasa ve yreye, sanata, farlla ve toplumsal tarihe dikkat etmeyi vurgulamaktadr.


YEREL EKONOMLER GLENDRMEK TOPLULUKLARIN YAPACAKLARI; 1- Hkmetlerini, topluluk sermayelerini destekleyecek ekilde harekete geirmelerini gerektirir. Topluluk seferberlii, topluluk sermayesinin egdmn, dengesini ve kolaylatrlmasn salamak gereklidir.


2- Gl yerel ekonomilere byle bir yaklam, topluluk srdrlebilirlii ve kendi kendine yetebilme ile ilgili geni sorularn yansra toplu mlkiyet, ynetim, finans, organizasyon, kapasite ve renme konular hakknda greceli olarak yeni bir gr zorunlu klmaktadr. Byle bir yakalam, gittike daha fazla srdrlebilir topluluk kalknmas olarak adlandrlmakta ve hem topluluun ekonomik kalknmas hem de srdrlebilir geim kayna stratejilerini iermektedir.


3-0rganik rnler almak gibi bireysel eylemler ve yaam tarz seimleri nemli katklar olsa da, yerel ekonomileri glendirmek, bireysel eylemlerde ve politik seimlerde toplu bir deiime gidilmesini gerektirmektedir.


Gl yerel ekonomiler, srdrlebilir topluluklarn temel paralarndandr.

Byk ya da kk, insan yerleimleri gittike kreselleen dnyann yaratt basklara dayanmak iin gl yerel ekonomiklere ihtiya duyulmaktadr.


Yerel neriler:

 • Yerel ynetimin kurumsal srdrlebilirlik politikas olmaldr.

 • Geri dnm, kaynanda ayrtrma aamasna gemelidir.

 • Enerji ve su tasarrufu uygulamalar yaygnlatrlmaldr.

 • Yerel moday, yemei, sanat vs destekleyici programlar zendirilmelidir.

 • ehir planlanmal: sokak, mahalle baznda nekadar, ka eit vb. yerine ihtiya vardr tespit edilmelidir.

 • Kltrel dokuda yer alan mahalle, sokak emeleri yaama kazandrlmaldr.

 • Turizm uygulamalarnda misafirperverlik kavram kesin canlandrlarak, hayata geirilmelidir.


 • Doal kaynaklar havza baznda dier belediyelerle planlanmaldr. Btncl bir yaklam sergilenmelidir.

 • Turizm birlii vastasyla, krsal kalknma projeleri hayata geirilmeli ekonomik dng izgi deil, dng olmaldr.

 • Tarmsal retim, ekolojik ilkelere uygun hale getirilmeli, retici tevik edilmeli, sat ve pazarlamas iin kooperatif modeli uygulanmaldr.


 • Pazaryeri yeniden dzenlenmelidir.

 • Yer alt sularnn tketimi snrlandrlmaldr.

 • Genlere ynelik katlm programlar dzenlenmelidir. Okullardaki evre kulpleri, ortak alma platformuna sokulmaldr.

 • Park ve bahelerin, korunmas ve gelitirilmesi yakn okullarn idaresine braklmaldr.

 • Katlmcl arttrmak iin, mahalle sakinleri, muhtarlaryla devreye sokulmaldr.


ad
 • Login