Beleidsplan welzijn
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Beleidsplan Welzijn PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Beleidsplan Welzijn. Het Beleidsplan Welzijn heeft een tweeledig doel: het formuleren van het welzijn, van aan ons toevertrouwde dieren, voor besturen en leden. het informeren van leden en geïnteresseerden. Tot stand gekomen door:. De sectorraad paarden: Sport: KNHS &

Download Presentation

Beleidsplan Welzijn

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Beleidsplan Welzijn

Het Beleidsplan Welzijn heeft

een tweeledig doel:

 • het formuleren van het welzijn, van aan ons toevertrouwde dieren, voor besturen en leden.

 • het informeren van leden en geïnteresseerden.


Tot stand gekomen door:

De sectorraad paarden:

 • Sport: KNHS &

  Ned. Draf en Rensport

 • FNHO Ondernemers organisatie

 • LTO

 • Koepel Fokkerij vertegenwoordigt de Stamboeken

  Samenwerking leidt tot een

  betere welzijns nota voor

  paarden

Bronnen:

 • Passie voor Paarden, LEI Wageningen UR, maart 2009.

 • Plan van Aanpak Welzijn in de sector Paardenhouderij, Sectorraad Paarden, januari 2009.

 • Rapport Beantwoording vragen PVA Paardenhouderij. Visser E. K., van Dierendonck M.C., Neijenhuis F. 12 november 2008.


Ruimtelijke ordening

Identificatie en registratie

Mest en milieu

Kennis en innovatie

Economische zaken

Dieren welzijn

SRP Adviseert op diverse gebieden:

 • Open communicatie

 • Transparante beleids- en besluitvorming

 • Integriteit van het paard beschermen

 • Traditie en vernieuwing in blijvend evenwicht


Stamboek invulling:

De stamboeken vervullen

een belangrijke taak sector in

de Paardenhouderij.

Zij leggen de basis voor een

kwalitatief hoogstaand

fokproduct. Hierbij staat een

goede bruikbaarheid en een

goede gezondheid van het

paard centraal.


Doel stamboek

 • De Stamboeken kunnen, door richtlijnen op te stellen over het houden van dieren, sturing geven aan haar leden.

 • Stamboeken zullen zich in hun fokdoel moeten gaan aanpassen aan de vraag uit de sector en de maatschappelijke ontwikkelingen en/of willen we de traditie van het fokproduct in ere houden.

 • Doel is om als stamboeken actief vanuit de eigen doelstellingen richting te geven aan de ontwikkelingen en de eigen visie.

 • Transparant fokbeleid en helder geformuleerde fokdoelen.


Beleidsdoelen fokkerij

Kwaliteit van het fokproduct :

Om van paarden het welzijn

binnen de fokkerij te kunnen

bestendigen en verbeteren is het

nodig het fokbeleid transparant

te hebben/maken en fokdoelen

helder te formuleren.

Toekomst plannen:

 • Selectie erfelijke gebreken

 • Registratie erfelijke gebreken

 • Selectie van gedragskenmerken en karaktereigenschappen


Voorlichting

Spenen van veulens:

De stamboeken zijn in het Plan van

Aanpak verantwoordelijk gesteld voor de

juiste voorlichting op dit terrein.

Huisvesting:

Sociaal contact is één van de basis-

behoeften van het paard. Daarnaast

grootte, beweging, sociaal contact en

het klimaat in de stal.

Couperen van staarten :

Via voorlichting en communicatie

kunnen de stamboeken en de achterban

op de hoogte stellen van de invloed van

couperen op het welzijn van het paard.

Prikkeldraad:

Prikkeldraad kan het welzijn van het

paard in gevaar brengen, wenselijk

is dat het prikkeldraad wordt

vervangen door vriendelijker

afrasteringmateriaal.

Verhinderen stereotiep

gedrag:

Stereotype gedrag, is een indicatie van

verminderd welzijn in het heden of het

verleden.


Voeding:

Een goed samengesteld rantsoen en

een adequate voerfrequentie leveren

een wezenlijke bijdrage aan het welzijn

van paarden. Het Stamboek stimuleert

de dagelijkse weidegang.

Drinkwater:

Een vereiste is dat bij iedere

vorm van huisvesting, tijdens

langdurig transport en bij

evenementen wordt voorzien in

voldoende schoon drinkwater.

Overige onderwerpen:

 • Supplementen

 • Giftige planten

 • Transport

 • Reglement aanpassingen

 • Leeftijd aanlegtesten

 • Gebruik ongeoorloofde middelen

 • Dierziekten


 • Login