7 nationale kongres foreningen for palliativ indsats 21 juni 2013
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

7. Nationale Kongres Foreningen for palliativ indsats 21. Juni 2013 PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

7. Nationale Kongres Foreningen for palliativ indsats 21. Juni 2013. Workshop ”Vi har også en hjerne når vi skal dø” v. Helle Schimmell. Den gode død – findes den?.

Download Presentation

7. Nationale Kongres Foreningen for palliativ indsats 21. Juni 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


7 nationale kongres foreningen for palliativ indsats 21 juni 2013

7. Nationale KongresForeningen for palliativ indsats21. Juni 2013

Workshop

”Vi har også en hjerne når vi skal dø”

v. Helle Schimmell

Helle Schimmell


Den gode d d findes den

Den gode død – findes den?

”Death was defined by health care givers as ”good” if there was awareness, acceptance and reparation for death, and a peaceful and dignified dying.

Helle Schimmell


Hvordan passer idealet om den gode d d med hvad vi ved om hjernen

Hvordan passer idealet om den gode død med hvad vi ved om hjernen?

Helle Schimmell


7 nationale kongres foreningen for palliativ indsats 21 juni 2013

Helle Schimmell


7 nationale kongres foreningen for palliativ indsats 21 juni 2013

Reptilhjerne

Helle Schimmell


7 nationale kongres foreningen for palliativ indsats 21 juni 2013

Pattedyrhjerne

Helle Schimmell


7 nationale kongres foreningen for palliativ indsats 21 juni 2013

Primathjerne

Helle Schimmell


7 nationale kongres foreningen for palliativ indsats 21 juni 2013

Helle Schimmell


7 nationale kongres foreningen for palliativ indsats 21 juni 2013

Helle Schimmell


7 nationale kongres foreningen for palliativ indsats 21 juni 2013

Helle Schimmell


Vores hjerne afspejler at vi er sp ndt ud mellem vilje og vilk r

Vores hjerne afspejler at vi er spændt ud mellem vilje og vilkår

Helle Schimmell


Vilje eller vilk r fast eller formbar

Vilje eller vilkårFast eller formbar?

Primat

Primat

hjerne

Mest plastisk – mest vilje/frihed

Pattedyr

Pattedyr

hjerne

Krybdyr

hjerne

Mindst plastisk – mindst vilje/frihed

PD - emotioner


Vores hjerner er designet til artens overlevelse ikke til individuel lykke

Vores hjerner er designet til artens overlevelse ikke til individuel lykke

Helle Schimmell


7 nationale kongres foreningen for palliativ indsats 21 juni 2013

Amygdala - frygtbetingning

Helle Schimmell


7 nationale kongres foreningen for palliativ indsats 21 juni 2013

Analytisk

Kompleks

velovervejet

LeDoux:The emotional Brain 1998 s. 164

Sensory Cortex

High road

”Quick and dirty”

Stærke primitive

Følelser – handle

impulser

Thalamus

Amygdala

Low road

Emotional

Responses

Emotional

Stimulus

Hukommelse - Schimmell


7 nationale kongres foreningen for palliativ indsats 21 juni 2013

Orbitofrontal cortex

Helle Schimmell


7 nationale kongres foreningen for palliativ indsats 21 juni 2013

Helle Schimmell


7 nationale kongres foreningen for palliativ indsats 21 juni 2013

Helle Schimmell


7 nationale kongres foreningen for palliativ indsats 21 juni 2013

Vores hjerner er skabt til et spænd der kan afbalancere behovet for hurtig respons med behovet for eftertænksom fleksibilitet

Helle Schimmell


Daniel siegels trekant hjerne sind relation et bent system

Daniel Siegels trekantHjerne – Sind – RelationEt åbent system

Helle Schimmell


D siegel skriver i sit forord

D. Siegel skriver i sit forord:

 • ”Inden for mit eget område, psykiatrien, synes den kolossale udvikling inden for den neurovidenskabelige forskning af nogle at blive fortolket, om om der er behov for en ekstrem form for ”biologisk determinisme” – det vil sige den opfattelse, at psykiatriske lidelser er et resultat af biokemiske processer, som i de fleste tilfælde er genetisk bestemte og kun undtagelsesvis påvirke af erfaringen.

 • Det er i denne forbindelse ironisk, at nye og ikke særlig velkendte neurovidenskabelige forskningsresultater i virkeligheden peger på præcis det modsatte: Interaktioner med omgivelserne og især relationer til andre mennesker former direkte udviklingen af hjernens struktur og funktioner. Der er ingen grund til at vælge mellem hjerne og sind, biologi og erfaring, arv og miljø. Disse opdelinger er ikke særligt formålstjenlige, og de hindrer, at man kan tænke klart om et vigtigt og komplekst emne, menneskesindets udvikling”. (Siegel: Sindets tilblivelse s. 10)


7 nationale kongres foreningen for palliativ indsats 21 juni 2013

Siegels model af ”selvet” – opstået i 1992 - af nød!!!

En systemisk (kontroversiel) model

Relationsship

Deling af

”energy and information flow”

 • Et åbent komplekst

 • Selvorganiserende

 • system der balancerer mellem

 • Kaos

 • Rigiditet

 • Systemet er non-lineært

 • Dynamisk

 • Dvs: Små input kan

 • føre til store output

Tre fundamentale (irreducible) aspekter af en realitet:

”Energi

Flow af information”

Brain

Mind

Regulering af ”Energy and information-flow”

(ifølge) D. Siegel: Pocketguide to Interpersonal Neurobiology

Dan Siegel: Pocketguide to Interpersonalneurobiology: An IntegrativeHandbook of the Mind


Vi er ikke beregnet til at v re alene

Vi er ikke beregnet til at være alene

Helle Schimmell


Joachim bauer

Præmotorisk cortex

”Handlings-neruroner”

”Asterix-neruroner”

Joachim Bauer

Kap 2

G. Rizzolatio

Motorisk cortex

Bevægelsesneuroner

”Obelix-neuroner”


 • Login