period odoj eta
Download
Skip this Video
Download Presentation
PERIOD ODOJČETA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

PERIOD ODOJČETA - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

PERIOD ODOJČETA. OD ROĐENJA DO 2.5 MESECA- RAZVOJ ČULA, MOTORIKE I PSIHIČKIH FUNKCIJA “tabula rasa?” ČETIRI TEORIJSKE RAZVOJNE PERSPEKTIVE “ B ebe kontrolišu i vaspitavaju svoje porodice isto koliko i one njih; zapravo možemo reći da porodica odgaja bebu, tako što beba odgaja nju.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PERIOD ODOJČETA' - shadi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
period odoj eta

PERIOD ODOJČETA

OD ROĐENJA DO 2.5 MESECA-

RAZVOJ ČULA, MOTORIKE I PSIHIČKIH FUNKCIJA

“tabula rasa?”

ČETIRI TEORIJSKE RAZVOJNE PERSPEKTIVE

“ Bebe kontrolišu i vaspitavaju svoje porodice

isto koliko i one njih; zapravo možemo reći da

porodica odgaja bebu, tako što beba odgaja nju.

Svi obrasci ponašanja biološki dati i svi redosledi

razvojno determinisani moraju se shvatiti kao niz

potencijala za menjanje obrazaca uzajamne regulacije.”

Erik Erikson, Childhood and Society

period odoj eta 0 2 5 meseca
Period odojčeta 0-2.5 meseca
 • Beba je najnesposobnija i potencijalnonajsposobnija
 • Potpunazavisnostineophodnost učenja ogromnog repertoara znanja i veština za budući opstanak
 • Odojče se rađa sa značajnim čulnim i bihejvioralnim sposobnostima kojima doživljava i reaguje na svoje postnatalne uslove sredine.
 • Nezrelost i bespomoćnost bebe- ogroman uticaj na okolinu
 • Uzajamna regulacija u interakciji sa socijalnom sredinom
  • Bio-socio-bihejvioralni preokret- kvalitativna reorganizacija sposobnosti, ponašanja, socijalnih interakcija
  • Metode istraživanja- uvođenje promena i posmatranje efekata
ulne sposobnosti
Čulne sposobnosti
 • Nediferencirani haos (zujeća šarena zbrka- Džejms)
 • Svi čulni sistemi su funkcionalni- heterohronija
 • Habituacija i dehabituacija- diferenciranje stimulusa
 • Sluh- čuje isti raspon frekvencija kao i starije dete; orijentacija ka izvoru zvuka, “bebi govor” kao način obraćanja, posebna osetljivost ka osnovnim zvučnim kategorijama ljudskog glasa, čak i maternjeg jezika- foneme (exp. sisanja); osetljivost na razlike fonema svih jezika se gubi do 6-8 meseca- početak artikulacije
 • Vid- kratkovidost, dobro vide na “značajnoj” razdaljini od ½ metra; 6-8 mes. puzi i bolje vidi; kontakt očima i socijalni odnos; sistematsko skeniranje okruženja- endogeno i egzogeno; osetljivost na kontrast- opažanje oblika; prate kretanje objekata nalik licu – preferencija složenog (9 min.)-urođeno; preferencija ljudskog lica (2.5 meseca)- iskustvo; prepoznavanje lica majke (2 dana) na osnovu kontrasta svetlo- tamno
ulne sposobnosti1
Čulne sposobnosti
 • Ukus i miris- razlikovanje i sklonost ka slatkim ukusima, preferencija mirisa majčinog mleka, prateća facijalna ekspresija ista kao kod odraslih.
 • Osećaj za dodir, temperaturu i položaj tela – aktivnost na dodir, lokalizacija dodira (?), pojačana aktivnost na smanjenje temperature, refleksna aktivnost na naglu promenu položaja; relativna zrelost od samog rođenja
pona anje i refleksne reakcije
Ponašanje i refleksne reakcije
  • Od rođenja beba raspolaže raznovrsnim refleksima,
 • Refleksi- specifične automatske reakcije na specifične stimulacije
 • gradivni element razvoja kasnijih složenih voljnih oblika ponašanja;
 • Trajni refleksi -treptanja, disanja, gutanja, sisanja- funkcija preživljavanja
 • Privremeni refleksi:
  • Refleksi hvatanja (3-4m.);
  • Moroov refleks (6-7m.),
  • Refleks hodanja (2m.)
  • Refleks traženja usnama (3-6m),
  • Babinski refleks (8-12m.)

Evolutivni značaj ili razvoj odnosa sa majkom

emocionalne reakcije i temperament
Emocionalne reakcije i temperament

Osnovne emocije

 • adaptivna funkcija- motivaciona i komunikaciona
 • zadovoljstvo, bes, gađenje, iznenađenje, i možda strah i tugu-Kampos, Katarina Bridžis
 • Stanje CNS-a povezano sa emocionalnim tonom i specifičnom emocionalnom ekspresijom. Reakcija na odnos “ciljeva” i događaja.
 • Prepoznavanje emocionalnih reakcija- ekspresija; kroskulturalne studije i intersubjektivna saglasnost posmatrača. Da li ove emocije imaju isti kvalitet kao kod dece i odraslih? Odgovor na fizička stanja, bez kognitivne obrade- interpretacije, anticipacije
emocionalne reakcije i temperament1
Emocionalne reakcije i temperament

Temperamnt

 • Individualne razlike u stilu reagovanja (nivo aktivnosti, intenzitet reakcija, pojava novog, uznemirenost, socijabilnost) i dominantnom raspoloženju postoje od rođenja
 • Stabilno slični sebi i različiti od drugih
 • Studije Tomasa i Česa- laka, teška i sporo zagrevajuća deca
 • Studije Basa i Plomina- nasednost crta temperamenta- emocionalnost, aktivnost, socijabilnost-blizanačke studije
 • Važan aspekt razvojnog kontinuiteta- stabilnost tokom dužeg perioda
 • Prognostička i kriterijumska validnost, interakcija sa sredinom
koordinacija aktivnosti beba roditelji
Koordinacija aktivnosti beba-roditelji
 • Osnovne bihejvioralne sposobnosti s kojima se odojče rađa dovoljne su za njegov opstanak samo ako su koordinisane sa aktivnostima odraslih staratelja.
 • Koordinacijom dnevnih rasporeda, beba i njeni roditelji stvaraju sistem uzajamnih očekivanja koji podržava dalji razvoj- „uvođenje bebe u red“- nije lako i automatsko- preko plakanja

Spavanje

 • Novorođenče spava oko 2/3 vremena, ali su perioda spavanja relativno kratki i raspoređeni tokom svih 24 sata.
 • Sve bebe pokazuju sklonost da spavaju duže tokom noći nego tokom dana od početka; REM i NREM faze - obrnut raspored
 • Vreme koje je potrebno da prođe pre nego što počnu da spavaju celu noć, zavisi od obrazaca spavanja odraslih; obrasci variraju od jedne kulture do druge, ali i zrelosti CNS-a.
koordinacija aktivnosti beba roditelji1
Koordinacija aktivnosti beba-roditelji

Hranjenje

 • Novorođenčad imaju sklonost da jedu svaka 3 sata ako im se omogući stalni pristup hrani.
 • Kulturološki oblikovani obrasci
 • Praćenje potreba ili fiksiranih rasporeda- bebe koje se hrane na svaka 4 sata, mogu imati teškoće u prilagođavanju na takav raspored, iako većina odojčadi spontano usvaja ritam hranjenja na 4 sata nakon uzrasta od 2 ½ meseca.
 • Sisanje - u početku se zasniva na primitivnim refleksnim mehanizmima (sisanje, disanje, gutanje i traženje usnama-rooting) koji nisu dobro koordinisani.
 • Dojenje- nije refleks, u toku nekoliko nedelja, ovaj oblik ponašanja se reorganizuje i posatje voljan; Uslovljavanje na podizanje; Različiti refleksi od kojih se sastoji bivaju međusobno integrisani i beba postaje dobro koordinisana sa majkom.
koordinacija aktivnosti beba roditelji2
Koordinacija aktivnosti beba-roditelji

Plakanje

 • primitivan vid komunikacije koji izaziva jake emocionalne reakcije kod odraslih i obaveštava ih da nešto nije u redu.
 • Problem tumačenja- različiti zvučni obrasci ranog plača pomažu roditeljima da naslute šta može biti uzrok uznemirenosti. Mogu ukazivati na ozbiljnu bolest.
 • Stres za roditelje- neizvesnost i negativne emocije, zlostavljanje i zanemarivanje
 • Tešenje bebe- uobičajeni razlozi uznemirenosti
 • Načini reagovanja- nošenje, ljuljanje, maženje, tepanje, pevušenje;
 • Stimulacija dodirom i pažnja- konstantna ritmična stimulacija
 • Povijanje– ograničavanje pokreta, smanjenje sopstvene stimulacije
 • Cucla

Ishod 2,5 meseca- osmeh, podizanje glave, tresenje zvečke

osnovne perspektive o razvoju
Osnovne perspektive o razvoju

Načini na koji biološki i sredinski faktori doprinose ranim razvojnim promenama.

Biološko-maturacionistički pristup- Gezel

 • postnatalni razvoj prati iste principe kao i prenatalni razvoj. Nove strukture izrastaju iz endogeneih (nasleđenih) sposobnosti koje se odvijaju kako beba sazreva.
 • Povećana mijelinizacija i broj neurona korteksa i rast mišića.
 • Sazrevanje moždanih struktura-primarna motorna zona frontalnog korteksa- podizanje glave (1 mes.), voljni pokreti ruku (3 mes.); kasnije nogu- cefalokaudalni pravac razvoja;-primarna senzorna zona (3 mes.)- dodir-vid-sluh; urođeni poremećaji
 • Reorganizacija ranih refleksa- u potpunosti se gube u toku prvih nekoliko meseci života (Moroov refleks) - nestaju i kasnije se javljaju kao elementi novih oblika aktivnosti (hodanje)- ostaju i transformišu se u voljna ponašanja pod kontrolom korteksa, hvatanje i vizuelno inicirano dosezanje postaje koordinisano vizuelno vođeno dosezanje
osnovne perspektive o razvoju1
Osnovne perspektive o razvoju

Teorije socijalnog učenja- Pavlov, Votson

 • pripisuju sredini vodeću ulogu stvaranju novih oblika ponašanja putem mehanizma učenja. Sposobnost da uči se povećava od tokom prvih meseci života. Uticaj senzorne deprivacije na razvoj mozga (percepcija oblika-šimpanze u mraku, horizontalne linije kod mačića, 3 grupe pacova)
 • Habituacija- učenje razlikovanja novih stimulusa
 • Klasično uslovljavanje omogućava odojčetu da stvori očekivanja o vezama između događaja u njegovoj sredini (sisanje).
 • Instrumentalno uslovljavanjeobezbeđuje mehanizme za javljanje novih oblika ponašanja kao posledica pozitivnih ili negativnih događaja koje izazivaju (koordinacija, okretanje glave).
 • Imitacija- neke studije pokazuju da odojče može da uči i putem imitacije, ali je ova tvrdnja još uvek dosta osporavana. Problem adekvatnog ponašanja- izrazi lica (sparivanje fotografija izraza lica bebe i odraslog uzora)
 • Kumulacija naučenih promena- kvalitativne i individualne razlike?
osnovne perspektive o razvoju2
Osnovne perspektive o razvoju

Univerzalno-konstruktivističke teorije -Pijaže

 • pridaju značaj i biološkim i sredinskim faktorima razvoja
 • Shema- mentalna struktura koja organizmu daje model akcije za slične ili analogne uslove
 • Refleksi- primitivne sheme- koordinisani obrasci akcija koje se procesom adaptacije transformišu kroz iskustvo
 • Razvojna promena se konstruiše kroz zajedničko dejstvo -asimilacije -prilagođavanje novih informacija da bi se uklopile u postojeće sheme (sisanje palca)

-akomodacije-menjanje postojećih šema da bi se nove informacije mogle uklopiti (sisanje tkanine)

 • Iskustva koja se ne mogu uklopiti u šemu ne utiču na promenu
 • Reciprocitet S-R veze- uzajamno dejstvo asimilacije i akomodacije
 • Uravnotežavanje- sukob asimilacije i akomodacije dok se ne usklade shema i sredina- dok se ne dostigne novi oblik ravnoteže – kvalitativna transformacija
osnovne perspektive o razvoju3
Osnovne perspektive o razvoju
 • Stadijumi razvoja- novi oblici ravnoteže čine kvalitativno nove oblike ponašanja; 4 stadijuma načina saznanja
 • Senzomotorni stadijum- koordinacija percepcije i motorike. Šest faza, od kojih se prve dve javljaju tokom prvih 10 do 12 nedelja postnatalnog života:
  • Faza 1 -uvežbavanje refleksnih shema -feedback (0-1.5 m.)
  • Faza 2 – primarne cirkularne sheme- (1.5- 4 mes.) početak akomodacije i ponavljanje akcija- produžavanje prijatnih doživljaja koji proističu iz refleksnih aktivnosti; usmerene na sopstveno telo
 • Diferencijacija i integracija kružnih reakcija- aktivnost organizma
 • Socijalna sredina-interakcijeizmeđu majke i odojčeta – promena kod beba izaziva promenu ponašanja majki (njihanje bebe tokom pauza u dojenju);
 • Opis razvoja univerzalnih oblika ponašanja- bez kulturno specifičnih interakcija
osnovne perspektive o razvoju4
Osnovne perspektive o razvoju

Socio-kulturni pristup (Vigotski)

 • proces razvojne promene- aktivna uloga interakcije deteta i ljudi u sklopu kulture- istorijski akumulirana „organizacija života”
 • Univerzalni faktori i kulturološki specifične interakcije- dojenje: odlaganje ishrane; stimulacija bebe; stimulacija majke
 • Značajne i prožimajuće kulturne varijacije u interakciji roditelja sa novorođenom decom imaju kratkoročan i dugoročan uticaj na razvoj
 • Kulturna verovanja- obrazac za ponašanje ali i tumačenje sopstvenog iskustva; odnos prema kapacitetima bebe (imitativna interakcija);
 • Nega i vaspitanje- šta mogu i šta treba da rade modelira način doživljaja bebe i bebin doživljaj sredine- različiti efekti na kasniji razvoj
integrativni pristup
Integrativni pristup
 • Različita ponašanja nisu izolovana, već su deo integrisanog sistema, (dojenje + spavanje + .....).
 • Aktivna adaptacija + socijalna interakcija
 • Prvi postnatalni bio-socio-bihejvioralni preokret u organizaciji ponašanja odojčeta -međuodnosi bioloških, socijalnih i bihejvioralnih razvojnih nivoa
 • Socijalni osmeh- na uzrastu od oko 2 ½ meseca, dolazi do promene u funkcionisanju mozga usled sazrevanja, povećana vizuelna aktivnost i sposobnost opažanja oblika objekata i ljudi, povećana budnost. Roditelji reaguju novim osećanima vezanosti prema detetu.
 • Endogeni osmeh- REM faza
 • Egzogeni osmeh na spoljnu stimulaciju (1-1.5 mes.),;
 • Socijalni osmeh povezan sa osmehom ljudi (2.5 mes.), Rene Špic
 • Socijalni fidbek- kod slepe dece izostaje vizuelni fidbek, ali se javlja kroz druge oblike stimulacije – neophodna interakcija pored sazrevanja
ad