KA 6 - Snížit dopady očekávané globální klimatické změny a extrémních meteorologických jevů - PowerPoint PPT Presentation

KA 6 - Snížit dopady očekávané globální klimatické změny
Download
1 / 2

  • 66 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

KA 6 - Snížit dopady očekávané globální klimatické změny a extrémních meteorologických jevů. Pracovní jednání expertní skupiny 14.1.2010, IFER, Jílové u Prahy. Prohlášení ES KA6 pro KA11 a KR.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KA 6 - Snížit dopady očekávané globální klimatické změny a extrémních meteorologických jevů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ka 6 sn it dopady o ek van glob ln klimatick zm ny a extr mn ch meteorologick ch jev

KA 6 - Snížit dopady očekávané globální klimatické změnya extrémních meteorologických jevů

Pracovní jednání expertní skupiny

14.1.2010, IFER, Jílové u Prahy


Ka 6 sn it dopady o ek van glob ln klimatick zm ny a extr mn ch meteorologick ch jev

Prohlášení ES KA6 pro KA11 a KR

Ve vazbě na realizační projekt předložený koordinační radě NLP II expertní skupinou KA11 se účastníci ES KA6 shodli na tom, že zásadní snížení stavu spárkaté zvěře je nezbytnou podmínkou pro úspěšné naplnění opatření opatření 6.1, 6.3, 6.5, 6.6 , 6.8 a 6.9.

Nezbytným prvním krokem je urychlená novelizace vyhlášky č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě tak, aby výše odlovu byla stanovována výhradně podle míry negativního ovlivňování lesního ekosystému dle metodiky vypracované UHÚL, doporučené KR NLP.

Dále je nezbytná urychlená malá novela zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., která zajistí fungování nového způsobu plánování v praxi.


  • Login