ณ ที่ทำงาน ของ...บริษัทใหญ่ - PowerPoint PPT Presentation

  ...
Download
1 / 62

 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ณ ที่ทำงาน ของ...บริษัทใหญ่. เลขานุการสาว : Good morning, Boss. 3 เดือนต่อมา. เลขานุการสาว : It’s morning, Boss. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด. 1. มอง...ปัจจัยภายนอก. 2. ดู...ปัจจัยภายใน. 3. ก้าวไปข้างหน้า....สู่อนาคต.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ณ ที่ทำงาน ของ...บริษัทใหญ่

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3693277

...

: Good morning, Boss

3

: Its morning, Boss


3693277

1.

...

2.

...

3.

....


3693277

K

S

Knowledge Society

1.

2.


3693277

Mass

products

Custom

ization

Corporate responsibility


3693277

/

10 11

1.

2.

3.


3693277

10 11

6.

Financial Capital (FC)

Natural Capital

(NC)

Physical Capital

(PC)

5.

1.

3.

Cultural

Capital

(CC)

2.

4.

Social Capital

(SC)

Human Capital

(HC)


3693277

/

: .


3693277

1.

3.

2.

Stakeholders

...

..2545

4.

...

..2551


3693277

15

2

1

3

?


3693277

10 (.)

10 (.)

/

.

Area

/


3693277

/

.

Area

/


3693277

(2)

Area

?


3693277

Labour Intensive

Knowledge Worker

(Creation)

(Transfer)

(Application)

(Retention)

(Time and Motion)

(Managements

make Knowledge

more Productivity)

(Labour Productivity)

Day to Day

Performance


3693277

Labour Intensive

Knowledge Worker

(Creation)

(Transfer)

(Application)

(Retention)

(Time and Motion)

(Managements

make Knowledge

more Productivity)

(Labour Productivity)


3693277

Competency Model

Competency Process .

4) Result

Driver

3) Output

Value Strategy Culture

2) Behaviors

1) Competency

Knowledge + Skill + Attitude


3693277

Competency Process .

360

1.

Downward Appraisal

3.

(Lateral Appraisal)

4.

(Lateral Appraisal)

/

2.

Upward Appraisal


3693277

Competency Process .

360

2.

1.


3693277

Competency Process .

360

2.

1.Goal Cascading

Method2.Customer-focused

Method3.Workflow-charting

Method4.

1.


3693277

Competency Process .

360

2.

1.

1.Bar Scale 2.Rating Scale

3.Hybrid Scale


3693277

1.

...

2.

...

3.

....


3693277

3.

1.

2.

4.

31 9


3693277

..2552

9

31

Quick Win

Flagship

Best Practice

Value Create


3693277

3. (Line Function)

2. (Staff Function)

1. (Auxillary Function)

(Plus)

2. (Horizontal)

1. (Top-down)

3. (Bottom-up)


3693277

1. ()

2. ( .)

(Plus)

2. (Adiministrative Function)

1. (Strategic Function)


3693277

1,176

23 2552


3693277

23 2552


3693277

23 2552


3693277

Competency

Person

Process

/

Impact

Result

Product


3693277

Person

1.

2.

Process

3.

Product


3693277

1.

1)

2)


3693277

2.

...1) .2) 3)


3693277

3.

1)

Empowerment Structure


3693277

3.

2)

Empowerment Structure


3693277

3.

1)2)


3693277

3.

1)

2)


3693277

3.

1) .. 2535

2) ..2526


3693277

3.

1) GFMIS

2)


3693277


3693277

1.

2.

3.

HR

Direction/

Strategy

HR Capabilities

HR Motivation

HR Direction / Strategy:

HR Motivation: /

HR Capabilities:


3693277

1.

2.

3.

HR

Direction/

Strategy

HR Capabilities

HR Motivation

HR Direction / Strategy:

HR Motivation: /

HR Capabilities:


3693277

.

..


3693277

2 (HR. Program Efficiency)

4

(HR. Acountability)

3

(HRM. Program

Effectiveness)

1 (Strategic Alignment)

5 (Quality of

Worklife)


3693277

2 (HR. Program Efficiency)

4

(HR. Acountability)

3

(HRM. Program

Effectiveness)

1 (Strategic Alignment)

5 (Quality of

Worklife)

12 12

9

33


3693277

2 (HR. Program Efficiency)

4

(HR. Acountability)

3

(HRM. Program

Effectiveness)

1 (Strategic Alignment)

5 (Quality of

Worklife)

53 15.5 . 54 16.2 . 55 17.9 .

33


3693277

.. 53 1,064

53 15.5 . 54 16.2 . 55 17.9 .

33


3693277

1

4

531,096,200

8

538,426,475

2

3

3

531,598,100

6

531,439,200

4


3693277

6

532,332,700

5

2

53182,700

6

2

53294,525

7

1

53100,000

8

1

-

9


3693277

1.

...

2.

...

3.

....


3693277

(Organizational Performance)

(Individual Performance)


3693277

(Organizational Performance)

(Individual Performance)

2 P

(PUSH)

(PULL)


3693277

(Organizational Performance)

(Individual Performance)

4.

2.

3.

(Talent Development)

(Career Development)

(Succession Development)

(Competency Development Plan)

1.


3693277

(Core Competency)

 • (Achievement Motivation)

 • (Servive Mind)

 • (Expertise)

 • (Integrity)

 • (Teamwork)

(Competency Development Plan)

1.


3693277

(Functional Competency)

(Competency Development Plan)

1.


3693277

2.

(Career Development)

(Competency Development Plan)

1.


3693277

4.

2.

3.

(Talent Development)

(Career Development)

(Succession Development)

(Competency Development Plan)

1.


3693277

1. Flagship

 • .

2. Best Practice

(CMSS : Competency Management Support System)

4.

2.

3.

(Talent Development)

(Career Development)

(Succession Development)

(Competency Development Plan)

1.


3693277

1. Flagship

2. Quick Win

/.

4.

2.

3.

(Talent Development)

(Career Development)

(Succession Development)

(Competency Development Plan)

1.


3693277

1. Flagship

2. Best Practice

4.

2.

3.

(Talent Development)

(Career Development)

(Succession Development)

(Competency Development Plan)

1.


3693277

1. Value Create

2. Best Practice

/ (Teamwork)

4.

2.

3.

(Talent Development)

(Career Development)

(Succession Development)

(Competency Development Plan)

1.


3693277

4.

2.

3.

(Talent Development)

(Career Development)

(Succession Development)

(Competency Development Plan)

1.


3693277

1.

2.

4.

2.

3.

(Talent Development)

(Career Development)

(Succession Development)

(Competency Development Plan)

1.


3693277

1 ?

2

?

3

?


 • Login