Anotace - PowerPoint PPT Presentation

Anotace
Download
1 / 10

 • 136 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Anotace. Materiál je určen pro žáky 6. ročníku a jeho cílem je upevnění informací o daném tématu. Obsahuje základní členění slovních druhů, jejich rozdělení v rámci ohebného a neohebného slova.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Anotace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Anotace

Anotace

 • Materiál je určen pro žáky 6. ročníku a jeho cílem je upevnění informací o daném tématu.

 • Obsahuje základní členění slovních druhů, jejich rozdělení v rámci ohebného a neohebného slova.

 • Žáci mají možnost si procvičit přímé přiřazování slov k danému slovnímu druhu (úkol je prováděn buď na tabuli, kde mohou žáci přiřazovat slova fixem nebo do sešitu perem ).


Slovn druhy

SLOVNÍ DRUHY

Přídavná jména

Citoslovce

Předložky

Slovesa

Spojky

Podstatná jména

Číslovky

Částice

Příslovce

Zájmena


Slovn druhy1

Slovní druhy

 • V českém jazyce máme deset slovních druhů a každé slovo, které známe, můžeme do jednoho ze slovních druhů zařadit.

 • Při určování slovních druhů ve větách je zapisujeme číslicí, která danému SD náleží.


Ohebn slovn druhy

Ohebné slovní druhy

 • Jsou: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa – mohou se skloňovat a časovat

 • Příklady: Láska, červený, on, tři, malovat, …


Neohebn slovn druhy

Neohebné slovní druhy

 • Jsou: příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce – tato slova ve větě svůj tvar nemění

 • Příklady: pěkně, do, však, nechť, fuj


P ehled slovn ch druh

Přehled slovních druhů

 • 1) Podstatná jména

 • 2) Přídavná jména

 • 3) Zájmena

 • 4) Číslovky

 • 5) Slovesa

 • 6) Příslovce

 • 7) Předložky

 • 8) Spojky

 • 9) Částice

 • 10) Citoslovce


Procvi ov n

Procvičování

 • Přiřaď uvedená slova k daným slovním druhům.

 • Podstatná jm.třikrát

 • Přídavná jm.nechť

 • Zájmenaale

 • Číslovkypřekrásně

 • Slovesapomeranč

 • Příslovcemilý

 • Předložkyjeho

 • Spojkyzamíchat

 • ČásticeAu

 • Citoslovcedo


P eji hodn zdaru v dal m procvi ov n

Přeji hodně zdaru v dalším procvičování…

Pěkný den 


Pou it zdroje

POUŽITÉ ZDROJE

 • www.office.microsoft.com


 • Login