نسبت ارتباطات متخصصین درون رشته ای، میان رشته ای و درون حرفه ای با بهبود وضعیت ساخت و ساز - PowerPoint PPT Presentation

4957606
Download
1 / 40

  • 141 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

نسبت ارتباطات متخصصین درون رشته ای، میان رشته ای و درون حرفه ای با بهبود وضعیت ساخت و ساز. بررسی های میدانی در شهرهای ساری، آمل و پل سفید. شهرداری. مسکن و شهرسازی. نظارت و مدیریت. کمیسیون ها. نظام مهندسی. شهرساز. فرایند های ساخت و ساز. تولید کننده مصالح ساختمانی. معمار. کارفرما.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

نسبت ارتباطات متخصصین درون رشته ای، میان رشته ای و درون حرفه ای با بهبود وضعیت ساخت و ساز

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4957606


4957606

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


4957606

...


4957606

.

.

.

.

.

...


4957606

...


4957606

32

7

2

1000


4957606

( )


4957606


4957606

(

...)


4957606

. . .

4 1390

. .

6 1390


4957606

. . .

3 1390

.

6 1390


4957606


4957606

. .

6 1390

.

3 1390


4957606


4957606

.

3 1390


4957606


4957606


4957606


4957606

165


4957606

165

60 .


4957606

165


4957606

165

24 .


4957606


4957606


4957606

:

350 ( )


4957606

:

350 ( )


4957606


4957606

.


4957606

7


4957606

.

7 1390

.

1390


4957606

.

1390


4957606

. .

1390

.

1390


4957606

.

1390


4957606

.

1390


4957606


4957606

()

350 ( )

70 18 .


4957606


4957606


4957606

andishe.iranshahr@yahoo.com


  • Login